Кариери

Репортер и водещ в радио "Фокус"

 

Национална верига радиостанции "Фокус" oбявява конкурс за Репортер за радиостанцията си в гр.Благоевград

Уменията и заложбите си в конкурса могат да изпробват всички, които отговарят или се доближават до следните изисквания, поставени пред нас от многобройните ни слушатели:

  • добра езикова култура – правопис и правоговор;
  • богата обща култура;
  • комуникативност;
  • познания за политическия и обществен живот на страната;
  • висше образование - завършено или в процес на придобиване;
  • креативност и способност за работа в екип;
  • компютърни познания - Word, Excel, Internet;
  • желание за развитие;
  • стаж в медия е предимство;
  • владеенето на чужд език е предимство;

Първоначален подбор на кандидатите се извършва по документи.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: Благоевград

Кандидатурите изпращайте на: jobs@focus-news.net

Принтирай    Оразмери текст   + -