Компенсации за ток и газ

20 Януари 2022 | 22:48 | 0
Компенсации за ток и газ
Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Един от най-сериозните въпроси към момента е свързан с цената на електроенергията и цената на газа. Това заяви по време на заседание на Министерския съвет премиерът Кирил Петков. Той посочи, че новите сметките на битовите потребители са под мораториум и не са били вдигнати и няма да се вдигнат, докато има мораториум.

„По-високата цена, която потребителите забелязват е на база на новите цени, които бяха въведени през миналото лято. С други думи – няма нови цени за битовите потребители и в момента работим усърдно, когато махнем мораториума да няма сериозен скок на цените.

Искам също така да успокоя, че фактурите за битовите потребители, които са за декември са на база на цените за електроенергията приети през лятото“, разясни премиерът.

Той посочи, че бизнесът е компенсиран със 110 лв. за ноември, 130 лв. за декември и е сложен таван от 250 лв., в зависимост от пазарните цени за януари.

„Важно е да се отбележи, че помощта за декември най-вероятно голяма част от нея ще влезе в сметките, които бизнес потребителите ще видят в сметките си през февруари. С други думи – сметките, които получихте сега за месец декември са високи до такова ниво, че те ще бъдат компенсирани в следващата сметка на бизнеса. Очаквайте намаляване на сметките за електроенергия за месец януари, които ще получите през февруари като част от компенсацията, която ще видите ще бъде и за декември. За газа е по същия начин. Имаме помощи, които са и за декември и за януари ще се отразят в сметките за февруари“, обясни премиерът Петков.

След края на заседанието на Министерския съвет, бяха обявени и решенията за подпомагане на битовите потребители и бизнеса във връзка с високите сметки за ток и парно:

Компенсациите за индустрията заради високите енергийни цени ще продължат и през първото тримесечие на 2022 г. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което е одобрена програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия.

Приемането на програмата има за цел запазване на конкурентоспособността на индустрията и преодоляване на допълнителния инфлационен натиск, породен от високите цени на електроенергията.

Компенсациите към индустрията ще продължат да се предоставят на базата на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, с фиксирана сума за всеки мегаватчас използвана електроенергия за всеки отделен месец, като в сумата не е включен ДДС. Размерът на предвидената подкрепа ще се изчислява като 75% от разликата за съответния месец между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ и базовата цена от 185.59 лв/мвтч (средна цена базов товар, пазар ден напред на БНЕБ за м. юли 2021 г.), но не повече от 250 лв/мвтч. Компенсация за клиенти с цени под базовата не се предвижда.

Топлофикационните дружества и битовите потребители на природен газ също ще получат компенсации заради растящите цени на синьото гориво. Програмата предвижда подкрепа с фиксирана сума за всеки мегаватчас използван природен газ.

Индикативният размер на финансирането по програмата е 140 млн. лв., а периодът на подпомагане е от 1 декември 2021 г. – 31 януари 2022 г. Очаква се от програмата да се възползват близо 140 хил. клиенти на природен газ. Te са част от целия пакет мерки, одобрен от правителството за компенсиране на индустрията и бита във връзка с високия ръст на цените на електроенергията и природния газ, в размер на 1.5 милиарда лева.

Компенсациите ще се изчисляват като 50% от разликата между цената на обществен доставчик, одобрена от КЕВР за съответния месец, и прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2022 г. съгласно ценовото решение на регулатора от 1 юли 2021 г. В сумите не е включен ДДС. Компенсациите ще се отразяват в издадените от съответния доставчик фактури като намаление на дължимата за плащане сума. В сметките за месец януари 2022 г ще бъде включен целият размер на компенсацията за месец декември 2021 и месец януари 2022 г.

Програмата ще се реализира след получаване на положително решение от Европейската комисия или на становище, че компенсациите не представляват държавна помощ. По аналогия с програмата за компенсиране заради високите цени на електроенергията, предстои Министерството на енергетиката да сключи договори с доставчиците-крайни снабдители на природен газ, с обществения доставчик или търговците на природен газ.

Бюджетът на програмата е в общ размер на 235 млн. лв за месец януари. Компенсациите ще бъдат изплатени до 30 април 2022 г. Tя е част от целия пакет мерки, одобрен от правителството за компенсиране на индустрията и бита във връзка с високия ръст на цените на електроенергията и природния газ, в размер на 1.5 милиарда лева


Принтирай    Оразмери текст   + -