Нови социално-икономически мерки

27 Юли 2020 | 13:11 | 0
Нови социално-икономически мерки
Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Нови социално-икономически мерки за 1,162.9 млрд. лв. представи министър-председателят Бойко Борисов, след като по-рано днес предложенията бяха финализирани в рамките на Коалиционния съвет. Мерките на правителството са насочени за подкрепа на борещите се на първа линия срещу разпространението на COVID-19 и в помощ на най-засегнатите от пандемията. Източникът на разходите е националният бюджет, като социалните мерки са в размер на 731,5 млн. лв., а икономическите – 431,4 млн. лв.


Агенция „Фокус“
Правителството представи обновен социално-икономически пакет от мерки за борба с последиците от пандемията (ОБЗОР)

Нови социално-икономически мерки за 1,162.9 млрд. лв. представи министър-председателят Бойко Борисов, след като по-рано днес предложенията бяха финализирани в рамките на Коалиционния съвет. Мерките на правителството са насочени за подкрепа на борещите се на първа линия срещу разпространението на COVID-19 и в помощ на най-засегнатите от пандемията. Източникът на разходите е националният бюджет, като социалните мерки са в размер на 731,5 млн. лв., а икономическите – 431,4 млн. лв. Те бяха анонсирани още в края на миналата седмица, когато министър-председателят обяви и оставките и рокадите в кабинета „Борисов“ 3 като отговор на антиправителствените протести. Премиерът съобщи, че и извънредната обстановка се удължава с месец, като целта е новите социално-икономически мерки да действат ефективно. Борисов подчерта, че все още не се налага България да тегли заем, защото за момента се справяме с „мазнинките“ от фискалния резерв.
С 30 % се увеличават разходите за персонал на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от нея. В това число - за служители на първа линия. Увеличава се ставката за нощен труд, както и допълнителни разходи за извънреден труд в размер на 92 млн. лв. Средствата са предвидени за структури от министерствата на здравеопазването, на труда и социалната политика, на вътрешните работи, НЗОК, НОИ, и РЗИ. Мярката влиза в сила от 1 август.
Допълнителни 24,6 млн. лв. се отпускат за увеличаване от 1 август на стандартите по делегираните от държавата дейности за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети. Целта е заплащането да достигне до определените нива по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, както и стандартите в социалната сфера (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.)
В следващите три месеца 2 121 000 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си в размер на общо 150 лв. (по 50 лв. месечно). Средствата отделени по тази мярка са 318,3 млн. лв.
Увеличават се и средствата за субсидии на лечебните заведения - търговски дружества, по Наредба 3 за медицинските дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, субсидирани от Министерството на здравеопазването: за пациенти с инфекциозни болести, туберкулоза, с неспецифични белодробни заболявания, с психични заболявания и за болници в отдалечени и труднодостъпни райони. Средствата се отпускат, считано от 1 август, и са в общ размер от 17.3 млн. лв.
Коалиционните партньори са взели решение да бъдат увеличени и стойностите на здравноосигурителните плащания за медицинска и дентална помощ с 10 % в размер на 126,3. Ще бъде увеличена и продължителността на изплащане на паричното обезщетение за безработица с 3 месеца за лицата с минимално обезщетение, считано от 1 октомври в размер на 4 милиона лева. Средства в размер на 122 млн. лв. се отделят и по бюджета на социалното министерство за лични асистенти по Закона за личната помощ.
Увеличава се и минималният размер на паричното обезщетение за безработица от 9 на 12 лв., считано от 1 октомври с обща стойност 12 милиона лева.
Управляващите са предвидили и допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за проекти на творци на свободна практика чрез Фонд "Култура" в размер на 15 млн. лв.
Чрез пренасочване на средства по европрограми, се осигурява и нетното възнаграждение в размер на 1000 лв. за медиците на първа линия. За целта са заделени 67 млн. лв. до края на годината.
Отпускат се и допълнителни средства към Министерството на икономиката за насърчаване на местни и чуждестранни инвестиции в размер на 9.5 млн. лв. "Парите са за големи инвеститори, на които трябва да им се построи път, канализация или нещо друго", обясни министър-председателят.
Повече от 38 000 души ще се възползват от мярката на стойност 8,0 млн. лв., представляваща помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. за лицата, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID – 19.
Туроператорите, които