ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Нели Петкова, Община Кюстендил: Създадени са много добри условия за отглеждане на децата в общинските детски градини

Нели Петкова, Община Кюстендил: Създадени са много добри условия за отглеждане на децата в общинските детски градини

Нели Петкова, директор на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил.

29 Август 2018 | 12:00 | Радио „Фокус” – Кюстендил

Нели Петкова, Община Кюстендил: Подготвен е проект на наредба за прием на ученици в първи клас

Нели Петкова, Община Кюстендил: Подготвен е проект на наредба за прием на ученици в първи клас

Директорът на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към Община Кюстендил – Нели Петкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил. Фокус: Госпожо Петкова, какво наложи изготвянето наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на Община Кюстендил? Нели Петкова: С издаването на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование се регламентира, че във всяко населено място, където има повече от едно училище, общините трябва да изработят система за прием на учениците в първи клас. Такава система ние разработихме миналата година. Тя е публикувана на сайта на общината, но тази година настъпи промяна в наредбата за организация на дейностите в училищното образование, където вече се изисква да се регламентират прилежащите райони на училището, което наложи вече да разработим общинска наредба, която да бъде постоянен документ, с която да се регламентират ясно и точно условията и реда за осъществяване и прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на нашата община, като се въведат единни критерии за прием, което да гарантира една равнопоставеност на всички кандидати. Фокус: Споменете, кои са критериите, които са включени в наредбата, водещите критерии и това означава ли, че се въвежда така нареченото райониране при приема на деца в първи клас? Нели Петкова: На практика се връща така нареченото райониране. В проекта на наредбата за прием на ученици в нашата община е дадена информация за училищата и съответните им прилежащи райони, като сме се съобразили с районите, в които се намира всяко едно училище и най близките до него квартали. Трябва да знаем, че в Община Кюстендил е извършена оптимизация на училищната мрежа и в селата вече няма училища, с изключение на училището в село Раждавица, което пък прави нашите училища средищни училища. Когато са направени средищни училища към тях са насочени учениците от бившите селски училища, така че към прилежащите райони вече на днешните средищни училища, са и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. Фокус: Какви са критериите? Нели Петкова: Това е водещият критерий – прилежащият район на съответното училище, като министерството, съгласно тази Наредба №10, която вече цитирах за организация на дейностите в училищното образование, са определили 4 групи на децата, като първата група са деца с постоянен или настоящ адрес с уседналост през последните над 3 години. Втората група е с уседналост от една до 3 години. Третата група е когато адресът е бил променян през последната една година преди родителят да подаде заявлението за кандидатстване в съответното училище. Четвъртата група са деца с постоянен и настоящ адрес, които са извън прилежащия район на училището към деня, в който родителите подават заявлението. Освен този критерии, когато броят на заявленията надхвърля броя на местата, тогава се прилагат и критериите дете с трайни увреждания над 50%, дете на починали родители, други деца от семейството, обучаващи се в училището и деца, завършили подготвителна група в избраното училище. Освен тези групи критерии, които споменах, училищата разработват своя система за прием на ученици в първи клас, като се съобразяват с общинската наредба и може да въведе допълнителни критерии, които са характерни за самото училище. След като се изпълнят, обаче, критериите, които са регламентирани в общинската наредба. Изискването е тези допълнителни критерии на всяко едно училище да бъдат съгласувани с обществения съвет на училището и тогава да бъдат обявени официално на родителите. Фокус: Кога ще започне разработването на графика за прием на деца в първи клас за новата учебна година? Нели Петкова: Графикът трябва да бъде готов до 30 март. Той няма да претърпи някакви съществени промени, спрямо миналата година. Ще запазим сроковете за подаване на документи от 2 април до 31 май, като всички родители трябва да знаят, че не получават предимство, ако подадат заявлението по – рано. Датата на подаване на заявление не дава предимство при класирането. Фокус: Ще бъде ли необходимо подаване на допълнителни документи от страна на родителите за уседналост, за местоживеене, адресна регистрация? Нели Петкова: Като основен документ се използва личната карта на родителите, ако трябва нещо допълнително да доказват, тогава ще се наложи да поиска документ от ЕСГРАОН на Община Кюстендил. Венцеслав ИЛЧЕВ

9 Март 2018 | 07:00 | Радио „Фокус” – Кюстендил