ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Мариана Кукушева, НБСХС: Прилагането на Закона за храните  ще доведе до възможността да бъде осветен пътят на храната буквално от производителя до трапезата

Мариана Кукушева, НБСХС: Прилагането на Закона за храните ще доведе до възможността да бъде осветен пътят на храната буквално от производителя до трапезата

Мариана Кукушева, председател на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, в интервю за Агенция „Фокус“ по повод професионалния празник на хлебарите и сладка...

28 Май 2020 | 11:00 | Агенция „Фокус“

Мариана Кукушева, НБСХС: Цената на природния газ не оказва огромно влияние на себестойността на хляба

Мариана Кукушева, НБСХС: Цената на природния газ не оказва огромно влияние на себестойността на хляба

Мариана Кукушева, председател на Управителния съвет и официален говорител на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС), в интервю за Агенция Фокус по повод предоговорената цена на природния газ. Фокус: Г-жо Кукушева, наскоро стана ясно, че е предоговорена цената на природния газ и тя ще действа ретроспективно от 5 август 2020 г. Как това ще се отрази на бизнеса на хлебарите и сладкарите? Мариана Кукушева: Природният газ и неговата цена влияят върху себестойността на хляба, но не в степента на показатели като транспортни разходи, цена на горивата и цена на електроенергията. В един много минимален мащаб играе роля цената на природния газ в точен момент на технологичния процес на изпичане на хляба. С оглед на това добрата новина не е толкова оптимистична за нас, защото става въпрос и за един нов механизъм на договаряне, който ще даде възможност цената всеки месец да бъде различна. Нямаме никакви гаранции, че ако сега е минус 40% и всичко това е на думи, разбира се, което става в момента, следващият месец няма да бъде плюс 10%. В този смисъл изобщо не е възможно и актуално в момента да се правят прогнози, и няма как да влияе положително на пазара, освен в посока на икономическия стрес, който не е полезен за подобни пазарни отношения. Фокус: Ще повлияе ли тази промяна на цената на хляба? Мариана Кукушева: Отговорих ви, че цената на газа не оказва огромно влияние на себестойността на хляба. Освен това не сме получили още първите фактури, за да си дадем сметка за какво реално намаление може да става въпрос. Когато ги получим, когато видим колко е цената на газа, но не забравяйте, че във фактурите има разходи за транзитиране на газ и разни други инсталации и т.н., плюс ДДС, тогава ясно можем да коментираме какво се е случило в минало време. Фокус: Какви проблеми стоят пред бранша? Мариана Кукушева: Не са малко проблемите и предизвикателствата, които стоят в момента пред бранша. За съжаление, сивата икономика в България мисля, че в момента се развива доста уютно, има занижен контрол на всички нива. Ако се извършват проверки те се извършват при лоялните бизнес оператори, които работят на светло. Отложи се Наредба Н-18, която Наредба се отложи в последния ден преди влизането ѝ в сила. За съжаление, моите колеги направиха огромни разходи, над 1 млн. лв., за да отговорят на изискванията на тази Наредба и това спиране от влизане в сила на Наредбата всъщност ги постави в ролята на ентусиасти, които недомислено са отговорили на нормативни изисквания. Оказва се, че в България е някак много лесно да запееш песента как да си вадят хляба за разлика от тези данъкоплатци, които вадят хляба на целия български народ, пред плащане на преки косвени данъци. Фокус: Какъв е интересът към бизнеса на хлебарите и сладкарите? Мариана Кукушева: Ако смятате, че има предприятия, които се откриват в момента, няма такова нещо. Все по-малко хлебни производствени предприятия работят на светло. Все по-тежък става трудът на хлебарите. Ние продължаваме да плащаме едни от най-високите заплати в сферата на хранително-вкусовото производство. Добре обезпечен при нас е нощният труд. Но за съжаление, огромен е сивият сектор, който се намирам в бранша. И този сив сектор по никакъв начин не е репресиран, не е оцветяван, не е ваден на светло. Все още административните мерки, които се налагат на нарушителите са в смешни 200 – 300 лв., които сами разбирате при укрити стотици хиляди лева обороти, не са дисциплиниращи мерки. Искам да използвам случая, за да съобщя една добра новина пред вашата медия. За да отговорим за изискванията за здравословно хранене на децата в училища и детски градини, визирам Наредба 8 на Министерството на земеделието, храните и горите от 2019 г., всички бизнес оператори сме длъжни да доставяме храни, произведени по Български държавен стандарт (БДС). В случая при хляба това е утвърден стандарт. Тази година Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите заедно със Съюза на мелничарите взехме решение на да намалим чувствително лицензионната такса, която плащат ползвателите на утвърден стандарт в България и тя да бъде едва 200 лв. за година, с идеята да накараме всички хлебари да отговарят на изискванията на Нормативната наредба и стандартът да бъде достъпен да всеки български хлебопроизводител, за да ядат децата ни истинска храна с гарантирано качество. Христина ВЛАДИМИРОВА

10 Март 2020 | 18:00 | Агенция "Фокус"