ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ - Плевен: Приемните кандидатстудентски изпити ще бъдат отложени в разумни срокове, ако се наложи

Проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ - Плевен: Приемните кандидатстудентски изпити ще бъдат отложени в разумни срокове, ако се наложи

Проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ - Плевен, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

23 Март 2020 | 12:00 | Радио „Фокус“

Проф. д-р Славчо Томов, МУ – Плевен: Ще патентоваме нов софтуерен продукт, разработен за лабораторията за обучение в среда на виртуална реалност

Проф. д-р Славчо Томов, МУ – Плевен: Ще патентоваме нов софтуерен продукт, разработен за лабораторията за обучение в среда на виртуална реалност

Ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Славчо Томов в интервю за рубриката „Наука и образование за интелигентен растеж“ на Радио „Фокус“ Водещ: В Медицинския университет в Плевен вече работи лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност в рамките на Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимална инвазивна хирургия, финансирана от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Мой гост е ректорът на университета проф. д-р Славчо Томов. Добър ден. Светослав Томов: Добър ден. Водещ: Проф. Томов, какво представлява виртуалната реалност в медицината и какви са характеристиките на тази технология? Светослав Томов: Едно от направленията в медицината, от съвременните модерни направления в медицината, което набира скорост в последните години, е използването на новите технологии, най-вече тези в областта на виртуалната реалност, добавената реалност. Но това, което ние бяхме заложили и вече е факт в рамките на финансирането на проекта за Център за компетентност, е т.нар. лаборатория за виртуална реалност „Операционна зала 360“. Ако трябва да разтълкувам наименованието – в една от операционните зали на университетската болница е разположена камера, която позволява да се визуализира помещението и цялата операционна на 360 градуса, тоест тя обхваща реално цялата операционна. В същото време на разстояние от няколко километра е разположена същинската зала със специални компютри и специални очила за виртуална реалност. И когато вие поставите очилата за виртуална реалност, всъщност вие в реално време попадате директно в операционната зала и можете да наблюдавате всичко, което се случва в тази зала. Вие можете да наблюдавате как работи оперативният екип, може да наблюдавате мониторите и ако операцията е лапароскопска, да виждате какво се случва в оперативното поле. Може да наблюдавате какво правят анестезиолозите. Вие сте реално там със способите на виртуалната реалност, но не пречите на оперативния екип и не създавате дискомфорт в оперативното лечение на болния. Така че това де факто е реална реалност, която използва най-модерните и съвременни технологии за виртуална реалност. Водещ: Какви средства са вложени в лабораторията и всъщност каква е нейната цел? Светослав Томов: Целта на лабораторията от една страна е чисто обучителна, за да могат и студенти, и специализанти, а и лекари, които се обучават в областта на минимално инвазивната хирургия, да присъстват и да наблюдават операция на живо. Тъй като бъдещето е на тези технологии, съвременният хирург, а и съвременният обучаващ се, ще бъдат все по-често поставени в нестандартни условия. Идеята е – ние сме заложили научноизследователски проект, който да изучи какво е влиянието на технологиите на виртуалната реалност върху поведението от една страна на този, който се обучава, и от друга страна на екипа, който работи в операционната зала. Към тази лаборатория ще бъде добавен и специален апарат със сензори, които ще бъдат поставени на определени места върху обучаващите се и ще бъдат отчитани техните реакции и обективно измервани техните реакции. Сумата е около 650 000 лева, специално на тази лаборатория, 10 поста, оборудвани с най-съвременните постижения на компютърните технологии, на условията за виртуална реалност и е създаден изцяло нов софтуерен продукт, който ще бъде патентован. Той е уникален и за България, и за Европа, а доколкото знам от партньорите, които са ангажирани, асоциираните партньори, които са ангажирани с изработването на този продукт, той е уникален и за света. Ето защо той ще получи патент и ние се борим за патент, разбира се, софтуерният продукт, който успява да компилира образите от много камери, разположени върху кълбото, глобуса за 360-градусово изображение, и компилирането и адаптирането на този реален образ към очилата за виртуална реалност. Водещ: Преди дни в рамките на Отворени врати проведохте специална демонстрация на 360-градусово наблюдение на хирургична манипулация над операционната зала във виртуална реалност с помощта на виртуални очила. Каква бе реакцията на студентите? Светослав Томов: Те бяха изключително впечатлени. На практика всеки, който си постави очилата, той не очаква наистина да види това, което се вижда, защото вие реално попадате там, където се намира триизмерната камера, 360-градусовата камера, вие попадате в истинската операционна зала, виждате всичко и усещането е много особено. Студентите наистина бяха много впечатлени. Тъй като те можеха да наблюдават в рамките на няколко минути, всички от тях заявиха, че желаят за по-дълго време да наблюдават истински реална оперативна интервенция в условията на истинската виртуална реалност. Това наистина е нещо много специално и аз лично не очаквах, че ефектът ще бъде такъв, че резултатът ще бъде такъв, че впечатленията и реакциите на хората, които за пръв път се докосват до подобно нещо, но бъдещето е натам. Ние трябва да свикваме с изкуствения интелект, с виртуалните изображения, с добавената реалност, с холографските изображения. Ето сега с навлизането на 5G технологиите, които ще позволят изключително с висока скорост да бъдат пренасяни сигналите в пространството, това ще позволи революционно навлизане на всичките тези технологии и в медицината. Марияна ВАЛЕНТИНОВА

3 Декември 2019 | 11:00 | Радио „Фокус“, „Наука и образование за интелигентен растеж“