ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Проф. д-р Славчо Томов, Медицински университет – Плевен: Запазва се тенденцията за прием на повече чуждестранни студенти

Проф. д-р Славчо Томов, Медицински университет – Плевен: Запазва се тенденцията за прием на повече чуждестранни студенти

Ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Славчо Томов в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

17 Февруари 2020 | 14:01 | Радио "Фокус"
Проф. д-р Славчо Томов, МУ – Плевен: Ще патентоваме нов софтуерен продукт, разработен за лабораторията за обучение в среда на виртуална реалност

Проф. д-р Славчо Томов, МУ – Плевен: Ще патентоваме нов софтуерен продукт, разра...

3 Декември 2019 | 11:00
Радио „Фокус“, „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ – Плевен: В България работят стойностни и висококвалифицирани медицински специалисти

Проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ – Плевен: В България работят стойностни и висококвалифицирани медицински специалисти

Интервю на Агенция „Фокус“ с ректора на Медицински университет Плевен проф. д-р Славчо Томов по повод Деня на българския лекар – 19 октомври. Фокус:На 19 октомври отбелязваме Деня на българския лекар. Какви са предизвикателствата пред това да упражняваш лекарска професия в България? Проф. д-р Славчо Томов: Предизвикателствата са много. Те не са само към лекарите, които упражняват лекарската професия в България, те са към всички лекари. Първото голямо предизвикателство е свързано с това да намерим най-правилните методи и най-правилните пътища за лечение на нашите пациенти. Това е най-голямото предизвикателство от професионална гледна точка. Здравната система върви и се преструктурира и това неименуемо води след себе си някои настроения и интереси, които се изявяват по един или друг начин. Аз искам да кажа, това какво се случва и как се случва в системата на здравеопазването в България работят стойностни и висококвалифицирани, не само лекари, а медицински специалисти въобще. В България работят и съществуват болници на европейско и световно ниво и това трябва много добре да се разбере и да се знае и да се търсят не само лошите неща. Такива неща се случват във всяка една здравна система. Ако щете и във здравната система Великобритания, на Германия, на Съединените щати. Аз искам да видя в този аспект точно в дните преди честванията на деня на българския лекар не искам да насочваме разговора в тази посока. Искам да го насоча в посока за това, че в България работят много добри лекари и медицински специалисти. Ние да благодарим на всички тях, обществото да изкаже своята благодарност на всички тези хора. Фокус: Има ли интерес от младото поколение към тази професия? Проф. д-р Славчо Томов: Имайки директни впечатления от интереса, който проявяват младите хора към учението към медицина, фармация, дентална медицина и към другите специалности категорично ще отговоря да. Ще ви обясня какви са моите мотиви, защото имаме преки наблюдения, които са за висшето образование. Знаете че има демографска криза, че университетите, като цяло, не само медицинските, трудно събират кандидатите си. Една част от завършващите средно образование, малка, не голяма част, добри деца заминават за чужбина след като завършат средно образование. Също така в страната ни остават много качествени деца, завършили средно образование. Те знаят много добре и са ориентирани много добре какво искат да учат. В медицинските университети кандидатстват изключително добре мотивирани завършили средно образование деца, които знаят, че те искат да правят точно това. Тази година по медицина и по фармация сме имали брой кандидати за едно място 5 – 6 средно кандидатстващи. Освен това друго впечатление, което мога да споделя е, че отивайки мотивирани да учат медицина, фармация и всички останали специалности те са изключително проактивни по време на лекции и упражнения. Това поколение идва сега и постъпва във висшите медицински училища, което за мен е добър знак. Фокус: Говорейки си за професионалния ден на българския лекар, не мога да не попитам, какъв е броят на студентите, които се обучават в Медицинския университет в Плевен през тази академична година? Проф. д-р Славчо Томов: Медицински университет Плевен през последните няколко години увеличи своя обучителен капацитет на висшето училище. Към момента е 3 500 студенти. Около 3 100 са действащите студенти към момента. Най-голям е техният брой в магистърските програми по медицина и фармация. Определено имаме доста висок интерес не само от български, но и чуждестранни студенти. Броят на чуждестранните студенти вече достига и надхвърля 1 000 от повече от 45 държави. Българските студенти са около 800 – 900 по медицина. От три години вече имаме прием в най-новото основно звено факултетът по фармация, където се обучават около 200 студенти. Фокус: Колко са новоприетите студенти тази година и каква е тенденцията, увеличава ли се или намалява броят им в университета през годините? Проф. д-р Славчо Томов: Министерството на образованието и науката има наредба, по която висшите училища определят колко студенти да бъдат приети във всяка една специалност. Изчислявайки и стъпвайки върху наредбата ние през последните години почти за всички специалности сме увеличили бройката на прием на студенти. През тази година български студенти сме приели 576 и 230 са чуждестранните студенти. Този брой е по-висок от студентите през изминалата година. Най-значимо е увеличението по медицина, по фармация, по специалност медицински сестри, помощник фармацевти и медицински лаборант. Ние имаме увеличен интерес и успяхме да запълним приема си с малки изключения. Фокус: Пожелайте нещо на българските лекари? Проф. д-р Славчо Томов: Аз искам да се обърна към всички български лекари, към всички онези, които са ангажирани с това да помагат на хората в нужда. Аз съм убеден, че повечето от тях го правят безрезервно, правят го давайки всичко от себе си. Да продължат да работят така, да продължат да допринасят за това българското здравеопазване да следва и да се стреми към високите европейски и световни стандарти. Най-простичкото нещо, което искам да им пожелая да бъдат здрави те и близките им хора. Виолета СИМЕОНОВА

19 Октомври 2019 | 11:00 | Агенция „Фокус“