ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Проф. Румен Гечев: С работа на парче управляващите искат да решат сложните български проблеми

Проф. Румен Гечев: С работа на парче управляващите искат да решат сложните български проблеми

Проф. Румен Гечев, народен представител от БСП за България и заместник-председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“...

21 Ноември 2019 | 16:11 | Радио "Фокус"

Европейски избори 2019: Проф. Румен Гечев: Минималната заплата в България ще се увеличи съобразно растежа на БВП и когато държавата започне да си изпълнява функциите по контрола

Европейски избори 2019: Проф. Румен Гечев: Минималната заплата в България ще се увеличи съобразно растежа на БВП и когато държавата започне да си изпълнява функциите по контрола

Проф. Румен Гечев, кандидат за евродепутат от листата на „БСП за България“, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“. Водещ: Кандидатите за европейски депутати на БСП ще се борят в ЕП за налагането на единни минимални заплати и пенсии за целия ЕС, които да покриват твърд процент от необходимата издръжка на човек. Според тях това е начинът България да стане по-добро място за живеене. Постижими ли са за страната ни през близките години единните ставки на минималната заплата и пенсия и как реално ще изглеждат предвид разликите в стандарта на различните държави и съответно различните стойности за издръжка? Очакваме анализа на проф. Румен Гечев, кандидат за евродепутат от листата на „БСП за България“. Какво означава вашето виждане за обвързване на минималните заплати и пенсии във всички страни-членки с минимален процент от необходимата сума за издръжка на един човек? Румен Гечев: Благодаря ви за въпроса. Тъй като става дума за социална Европа и за това, че във „Визия за Европа“ на БСП ние обръщаме внимание на този изключително важен въпрос за всеки българин. От тази гледна точка ние предлагаме минималната работна заплата и пенсия да бъдат формирани на базата на общ европейски механизъм, вие правилно казахте – като процент от минималната издръжка на живота. Или в Европа се обсъжда вариантът като процент минимална работна заплата да бъде 60% от средната работна заплата за съответната страна. Тоест във вашия въпрос правилно беше поставено изискването да се съобразим със степента на икономическо развитие на отделните страни-членки, тъй като, разбира се, на този етап няма как минималната работна заплата, минималната пенсия или съответно средната работна заплата и средната работна пенсия да са същите като в Германия, Франция, Италия и други развити страни от ЕС. Би било чудесно, ако ние можехме да имаме такива заплати и пенсии, но те трябва да бъдат изработени от българската икономика. Разбира се, това е въпрос и на разпределение на национално богатство, но така или иначе на този етап редица страни от ЕС не могат да си позволят да изплащат такива заплати и пенсии. Затова, съобразявайки се със степента на икономическо развитие, нашият подход е европейски. Ние искаме да се разработи и приеме от новия ЕП и от новата ЕК общ стандарт на Европа като подходи, като проценти от показателите, за които стана дума. И това ще доведе до увеличение на пенсиите и работните заплати, защото нашите икономически анализи, които напълно съответстват и на заключенията от анализи на водещи европейски аналитични институции, показват, че в България минималната работна заплата, а съответно и минималната пенсии не отговарят на възможностите на БВП на България в смисъл, че ние имам сериозни проблеми с разпределението на БВП. Все по-малък брой от българите присвоят все по-голяма част от БВП. Казано на обикновен език все по-малко българи стават все по-богати, а все повече българи стават по-бедни. Това не е приемливо и ние, следвайки принципите на Европа за социална пазарна икономика, социално пазарно стопанство, във „Визия за Европа“ БСП предлага именно европейски подход за решаването на този проблем. Водещ: Проф. Гечев, как реално това ще се случи в България? Каква трябва да бъде минималната заплата и минималната пенсия, ако се обвърже с еднакъв процент с останалите страни-членки на ЕС? Колко да бъде този процент? Румен Гечев: Правени са такива предварителни разчети, но според нас минималната работна заплата в България е с поне 20% по-ниска от заплатата, която би трябвало да бъде. И за да не влизам в детайли от начини на изчисление на заплатите, искам да ви кажа, че в България минималната работна заплата е по-ниска от тази в Сърбия. Тя е значително по-ниска от тази в Румъния. Хайде, да кажем, за Сърбия разликата е от около 30-ина български лева, между 30 и 40, но в Румъния разликата е 70-80, дори до 100 български лева. А в същото време страните около България, Сърбия даже не е член на ЕС, Сърбия преживя тежка война, Сърбия, Бивша Югославия, преживя разпад, Сърбия има проблеми с известна изолация от страна на Европа в редица случаи поради геостратегически проблеми. И въпреки това минималната работна заплата в Сърбия е по-висока от тази в България, която е страна-членка на ЕС вече 12 години. Същото се отнася и за Румъния – предпоследната в класиране по жизнен стандарт в ЕС с такава значителна разлика по български стандарти. И ако сравните БВП на човек от населението, което е широко използван показател при такива сравнения, Румъния, Сърбия и България, да не говорим за други развити страни в Европа, ще видите, че делът на минималната работна заплата, даже и на средната работна заплата в БВП е значително по-малък, отколкото същите заплати в Сърбия – ето, една страна, която не е член на ЕС и в Румъния, която е предпоследната в ЕС. Да не говорим, че в страни като Гърция, която преживя тежка финансова и икономическа криза, от която още не е излязла напълно, там месечните помощи за безработни са по-високи от най-високата средна заплата в България примерно в София – около 1400, 1500 лева. Тези факти показват, че нещо не е наред с разпределението на доходите в България и то не е наред също и според Европа, защото Европа ни казва, че според техни изчисления, публикувани от Евростат и Европейската агенция по статистика, в България се изразява най-силната социална поляризация. Тоест тук най-бързо богатите стават най-богати и все повече българи стават все по-бедни. Според наша статистика, а и на Европа в момента, 1 милион и 600 000 българи живеят под чертата на бедността. Всичко това показва, че ние имаме сериозен проблем, който трябва да се реши по два начина. Първо – най-добрата социална политика, водеща до по-високи доходи и заплати – това са инвестициите. България в момента се намира в трагично състояние. 9-10 пъти са по-малко чуждите преки инвестиции в България сега, отколкото преди 10 години, което е трагично за икономиката ни. По-малки са и вътрешните инвестиции в България като дял от БВП. Така че ние имаме сериозен проблем. Трябва да увеличим инвестициите и да променим тяхната структура, в това число чрез промени на европейските политики, европейските програми в Брюксел така, че те да са по-полезни за Източна Европа, в това число и за България. И второ, освен инвестициите, много е важно и кой присвоява резултата от инвестициите. Дали са само определен брой българи, както наричаме някои от тях – олигарси, или са широките народни слоеве. И БСП, която участва в изборите под номер 18 „БСП за България“ и своята „Визия за България“, и в своята „Визия за Европа“, тя предлага конкретни решения на тези проблеми. Водещ: Постижими ли са за България през идните години единните ставки на минималната заплата и пенсия? Румен Гечев: Като ставки са постижими, като абсолютна величина са постижими тогава, когато България се доближи до средните показатели на ЕС по произведени стоки и услуги на човек от населението, тоест по БВП на човек от населението за 1 година. Това не може да стане в близките 3-4 години, но при този мижав процента от едва три процента и три-четири десети, който е значително по-нисък от растежа дори на предпоследния – Румъния, ние няма да достигнем показателите в сегашното състояние и след 70-80 години. При една разумна икономическа политика, залагаща на публично-частното партньорство, на увеличаване и преструктуриране на инвестициите, на повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, възможностите да се доближим до средните показатели на Европа в близките 15 години. Водещ: Проф. Гечев, защо се получава у нас, че минималната работна заплата и минималната пенсия са толкова ниски? Румен Гечев: Причините са две, едната причина е сивата икономика. За голямо съжаление, много от работодателите лъжат държавата, лъжат и работниците си, карайки ги да се подписват под ведомостите им на минимална работна заплата и плащайки им разликата в кеш, под масата, в противоречие на българските закони. Това означава, че десетки хиляди работници в България фактически получават работна заплата, която не е реална. Фактически те получават малко по-голяма заплата, отколкото е фиксирана във ведомостите, както се казва. И това е нарушение на закона, защото първо, държавата се лишава от приходи в държавния бюджет, а тези приходи могат да се върнат обратно при хората под формата на различни социални програми. И второто е, че по този начин хората са ощетени, защото в бъдеще, когато достигнат пенсионна възраст, в техните пенсионни сметки ще фигурират много по-малко средства и техните пенсии ще бъдат по-ниски. Което също е социално престъпление. Втората причина е, че по принцип работодателите, не всички, разбира се, но една значителна част от тях, гонейки натрупването на големи печалби в краткосрочен период оказват натиск върху работниците, поддържайки ниска работна заплата. И обърнете внимание, това има много негативен ефект първо върху българското общество, защото форсира процеса по емиграцията на нашите млади хора, които търсят по-добро възнаграждение. Сега, както виждате, много от работодателските организации обратно искат компромиси от държавата за издаване на визи, работни с разрешение на чужденци, които да дойдат да работят в България на мястото на българите, които напускат страната поради ниските доходи. Ние сме категорично против такъв подход от Българската социалистическа партия. Ние искаме да се повишават доходите в България, за да остават българите в България и да връщаме талантливите българи в България да работят, вместо да се поддържат пределно ниски работни заплати и да внасяме работна сила от чужди страни. Тъй като това води до печалби в краткосрочен период за някои от работодателите, но това може да има и със сигурност ще има тежки последици за българската култура, традиции, за структурата на българското общество, религиозни проблеми и т.н. Българската социалистическа партия категорично подкрепя политиките на увеличение на доходите за задържането на българите, а не за тяхното замразяване и внос на работна ръка от други страни. И ние ще бъдем категорично и в българския парламент, и в Европейския парламент, защото това ще бъде един от критериите за ефективността на политиките. Новата икономическа политика и в ЕС, и на България трябва да бъде политика на по-равномерно развитие на различните страни и региони в ЕС и постигането на обрат в тенденциите на силни емиграционни потоци от някои страни от Югоизточна Европа към Западна Европа, които най-силно са изразени в България. Защото все пак има страни, които постигнаха определен обрат и това е Унгария. В Унгария все повече унгарци се завръщат от чужбина, за да работят в Унгария именно поради възможностите за по-високи доходи и професионална реализация. Докато в България продължава да расте емиграцията на българи, повечето от тях квалифицирани, образовани, нашето общество е направило значителни разходи, но те отиват да създават БВП в други страни. И макар че това не е единственият фактор, политиката на доходите трябва да бъде променена, за да можем да задържим нашите деца, нашите младежи тук в България. Водещ: Проф. Гечев, как ще принудите тези работодатели, които плащат ниски заплати, за да спестяват данъци и осигуровки, да ги увеличат. Как ще промените напластеното с години? Румен Гечев: Това ще стане, като последователно се променят нивата в абсолютно изражение на минималната работна заплата съобразно растежа на БВП на страната, първо. И второ, когато държавата започне да си изпълнява функциите по контрола. Тъй като е публична тайна, че десетки хиляди работници в България се подписват под едни числа във ведомостта за работна заплата, а получават други средства. На това трябва да бъде сложен край и това не е толкова трудно да бъде установено и да бъдат наказани работодателите, които лъжейки в реалната работна заплата, която предоставят на своите служители и работници, те лъжат самите работници в тяхното пенсионно осигуряване в бъдеще. И второ, лъжат българската държава. А държавата това сме ние, всички граждани на Република България. Тоест има достатъчно държавни институции, които биха решили тези проблеми. За съжаление, те не изпълняват функциите си и не правят това, за което на тях разчита обществото и за което им се плаща в крайна сметка. Водещ: Възможно ли е постигането на приблизително изравнени социални условия във всички страни членки? Възможно ли е това да се случи в България, така както е в Германия, във Франция, в Холандия, Ирландия, Люксембург? Румен Гечев: Ще се случи, след като се е случило в доста от страните в ЕС. България е пълноправен член на ЕС. Проблемът на България е, че за разлика от всички останали страни тя не се възползва от големите възможности на европейската интеграция и от икономиката на ЕС, от нейната солидарност, от значимите фондове, които разпределя ЕС за по-слабо развитите страни. Защото, ето например, Полша, Унгария, Чехия, Словакия. Като погледнете техните икономически и социални показатели, тези страни в последните десет-дванайсет години се доближават до средните показатели на ЕС. Дори Румъния, която поддържа годишен растеж от почти 5%, а България в ЕС, като погледнем числата, се отдалечават от средните показатели на ЕС. Това показва, че България в нейната политика, икономическа и инвестиционна има нещо дълбоко сбъркано. Нашата страна не само е последна в ЕС, но и се отдалечава от неговите средни показатели. Така че възможно е, но само при условие, че има промяна в управлението и промяна в икономическата политика в България. Цоня СЪБЧЕВА

17 Май 2019 | 16:00 | Радио „Фокус“,„Това е България“