ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ – Плевен: Високотехнологично обучение, модерна база за работа и възможност за развитие е формулата за привличане на бъдещи специалисти в медицината

Проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ – Плевен: Високотехнологично обучение, модерна база за работа и възможност за развитие е формулата за привличане на бъдещи специалисти в медицината

Проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ – Плевен, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“Водещ: Отбелязваме деня на родилната помощ, известен още като Бабинден. ...

8 Януари 2020 | 16:00 | Радио "Фокус"
Проф. д-р Славчо Томов, МУ – Плевен: Ще патентоваме нов софтуерен продукт, разработен за лабораторията за обучение в среда на виртуална реалност

Проф. д-р Славчо Томов, МУ – Плевен: Ще патентоваме нов софтуерен продукт, разра...

3 Декември 2019 | 11:00
Радио „Фокус“, „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проф. д-р Славчо Томов: Отмина времето, когато в българските висши учебни заведения попадаха студенти, които не бяха ориентирани и мотивирани за знания

Проф. д-р Славчо Томов: Отмина времето, когато в българските висши учебни заведения попадаха студенти, които не бяха ориентирани и мотивирани за знания

Проф. д-р Славчо Томов, ректор в Медицински университет-Плевен по повод 19 октомври, Деня на българския лекар в интервю за Агенция „Фокус“. Фокус:Проф. Томов, 19 октомври е професионалният празник на българския лекар. Този ден се чества от 1996 година насам, след като Българският лекарски съюз избира за покровител на медиците Свети Йоан Рилски. Каква програма подготви Медицинската академия в Плевен за събитието? Проф. д-р Славчо Томов: Денят за българските лекари е един от важните за всеки български лекар празник. Това е така, защото от една страна ние го честваме като професионален празник и го свързваме с един свещен покровител-своеобразен празник на духовността. Всяка година Секцията на българския лекарски съюз в нашата университетска болница събира лекарите на тържествено събитие, на което се излъчва един достоен лекар от общността в региона. Така той е удостояван с почетно звание. Тази година събитията ще продължат в тази посока, само че все още не се знае кои са номинираните лекари и кой ще бъде награденият. Това все пак е един своеобразен избор на гилдията и призванието, което ще получи този лекар ще бъде изненада. Всички се вълнуваме, този празник е важен за нас, за самочувствието на българския лекар, защото през годините те са доказали, че са и могат да бъдат изключително добри професионалисти на много високо ниво. Това го доказват редица факти. Знаете, че българските лекари са едни от най-търсените в чужбина и западните европейски страни. Дори и там те продължават да работят и да доказват своя професионализъм и да защитават името на българския лекар, където и да се намират те. Фокус:Говорейки си за професионалния ден на българския лекар, не мога да не попитам, какви са вашите наблюдения. Има ли интерес от младото поколение към тази професия? Проф. д-р Славчо Томов: Определено, да. Ние като висше училище наблюдаваме какви са нагласите на младите хора, които завършват средно образование и какви са техните желания, в каква посока вървят и мислят. Знаете, че има тенденция за намаляване на раждаемостта и увеличаване на смъртността -демографски срив. Също така намалява и броят на тези, които завършват средно образование, от тях не малък процент отиват да се обучават в елитни и европейски университети зад океана. В България остават много качествени деца, които са завършили средното си образование. Това, което ни прави впечатление през последните години е, че за медицина кандидатстват доста мотивирани студенти. Те са ориентирани и знаят точно какво искат. След това онези, които биват приети, доста осъзнато и мотивирано учат. Тези студенти знаят какво искат да постигнат и знаят как да го направят, което мен лично ме радва. Отмина времето, когато във висшите медицински училища могат да попадат хора, които не са ориентирани и някои от тях или отпадаха или завършваха и с нежелание работят това, за което са придобили диплома. Днес ситуацията е друга, във висшите учебни заведения попадат много мотивирани млади хора. Фокус: Какъв е броят на студентите, които се обучават в Медицинския университет в Плевен? Проф. д-р Славчо Томов: През последните няколко години капацитетът на висшето училище нарасна като цяло за всички направления, които предлагаме. Всички студенти в университета са малко над 3 000. Студентите по медицина са основната част и годишно ние приемаме около 100-120 държавна поръчка с българо-езиково обучение и 250-300 англо-езиково обучение. За едно място на българо-езиково обучение тази година сме имали шест кандидати, за англо-езиково трима. Всички минават през конкурс-изпит. Изпитите са по биология и химия. Интересът определено е голям. Ние се опитваме да отговаряме по адекватен начин с подходящ метод на обучение. Фокус: Колко са новоприетите студенти тази година и каква е тенденцията, увеличава ли се или намалява броят им в университета през годините? Каква според Вас е причината за това? Проф. д-р Славчо Томов: За тази година за всички специалности приехме над 500 студенти, като най-големият брой е по специалности медицина. Ние предлагаме повече от 10 специалност в различни направления- медицина, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Някои от най-търсените специалности продължават да бъдат акушерство, медицинска сестра, фармация и рехабилитация -ерготерапия. Вече трета година имаме прием по фармация, след като разкрихме факултет „Фармация“, в който студентите кандидатстват заедно с магистърска програма по медицина и държат същите изпити. Тази година ние приехме максималния брой студенти по „Фармация“, спрямо капацитета на университета. Това са 60 свободни места. Интересът за магистърските програми и специално за нашето висше училище през годините има тенденция да нараства. За бакалавър, броят на кандидатите стои на едно ниво, като всичко това се случва на фона на намаляваща раждаемост и демографския срив. Всичко това показва, че Медицинският университет в Плевен привлича и младите хора да се обучават в него. Фокус: Колко специалности предлага Медицинският университет в Плевен и кои представляват най-голям интерес за кандидат-студентите? Проф. д-р Славчо Томов: Специалностите, които предлага Медицинският университет в Плевен са между 10 и 12 от различни направления. Няма да скрия, че най-големият интерес е към медицината и фармацията за трета година и към всички тези специалности, които осигуряват 100%-ва реализация на пазара на труда. Това са специалностите медицинска сестра, фармацевт, лекар, ерготерапевт и медицинска козметика. Всички завършили тези специалности, още преди да си вземат дипломите, са си осигурили вече работни места. Те си намират работа и в България, вече и в чужбина. Фокус:Какви други възможности за развитие предлага университетът? Проф. д-р Славчо Томов: Нашето училище се стреми да бъде в крак с всички най-съвременни постижения в науката, областта на обученията и усвояването на знанията. Ние водим и смятаме, че имаме облика на иновативен университет в това отношение и работим определено в тази посока. Знаете, че Медицинският университет в Плевен е лицето на България и на Югоизточна Европа пред света по роботика и роботизирана хирургия. Това, което ми се иска да Ви кажа е, че ние успяхме да спечелим един от големите проекти за Центъра за компетентност по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Благодарение на това, като водеща институция заедно с университета във Варна и с Института по роботика към Българската академия на науките, сме осигурили финансиране за няколко нови и съвсем иновативни направления, които имат съвсем непознато лице за България, също така и за Европа. Става въпрос за тъканното биопринтиране, 3D-медицината, телемедицината и генотепизирането. Работим в посока иновации. Фокус:Често българските учебни заведения са критикувани за това, че не предлагат достатъчно практически задачи, а наблягат предимно на теоретичните знания. Каква част от учебния процес заемат практическите занятия? Проф. д-р Славчо Томов: Ние наблягаме на практическите задачи по различен начин. Например напоследък за клиничните дисциплини е изключително важно обучението и контактът с пациентите. Вече имаме и втора университетска болница, която предоставя своята база за подобно обучение. Предстои акредитиране и на трета университетска болница, тъй като капацитетът на университета го налага. Това, което е по-важно, че университетът инвестира модерни методи за обучение със симулатори. В телекомуникационния център са закупени вече няколко такива симулатори, в началото на следващата година ще бъде открит нов Респирационен център, в който ще бъдат закупени симулатори, фантоми, които ще позволят нашите студенти да се обучават и да изучават спешните състояния в кардиологията и анестизиологията. Това е изключително голяма практическа полза за тях. Фокус:Какви са Вашите наблюдения – каква част от завършилите млади лекари от Вашия университет остават да работят в България? Проф. д-р Славчо Томов:По-голямата част от завършилите в Медицинския университет в Плевен остават да работят в България. Има тенденция част от завършилите лекари да заминават в чужбина, за страни от Европейският съюз и да работят там, но около 60% завършилите остават в България. Искам да Ви кажа, че напоследък лекарите в България работят с високотехнологична апаратура, а младите хора се интересуват не само от нивото на заплащане. Тях ги интересуват не по-малко условията, при които ще се реализират и да имат възможност за професионално развитие. Фокус:Какво пожелание бихте отправили на българските лекари по повод празника? Проф. д-р Славчо Томов:Това е труден въпрос, защото аз мога да отговоря банално, желая Ви здраве и така нататък. Това, което ми се иска да споделя с тях е, че трябва да се опитат въпреки трудностите и условията, които ги заобикалят, да запазят себе си и да съхранят професионализма си, доброто отношение към пациентите и хората, които са около тях. За мен това е най-важното, защото и да не успееш да излекуваш пациент от една неизлечима болест, достатъчно е да му кажете една добра дума и това ще бъде много повече, от колкото ако му предложите иновативно лечение. Даяна ДЮЛГЕРОВА

19 Октомври 2018 | 19:00 | Агенция „Фокус“