ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Елизабет Павлова, „Топлофикация София“ ЕАД: Имаме готовност за пускане на парното при застудяване

Елизабет Павлова, „Топлофикация София“ ЕАД: Имаме готовност за пускане на парното при застудяване

Елизабет Павлова, говорител на „Топлофикация София“ ЕАД, в интервю за предаването „Топлофикация на Фокус“ на Радио „Фокус“Водещ: Рязката промяна на времето бързо ни ориенти...

30 Октомври 2019 | 15:30 | Радио "Фокус"

Елизабет Павлова, „Топлофикация София“ ЕАД: Няма разминаване между данните за броя на юрисконсултите, които сме предоставили на омбудсмана и посоченото в доклада на АДФИ

Елизабет Павлова, „Топлофикация София“ ЕАД: Няма разминаване между данните за броя на юрисконсултите, които сме предоставили на омбудсмана и посоченото в доклада на АДФИ

Елизабет Павлова, говорител на „Топлофикация София“ ЕАД, в интервю за дневния блок „Добър ден“ на Радио „Фокус“. Водещ: Омбудсманът на Република България Мая Манолова отдавана заявява, че води битка с „Tоплофикация София“ за парното в столицата. Днес тя представи пред медиите отговорите на дружеството, получени по закона за достъп до обществена информация на 11 март 2019 г., отговори – поставени от омбудсмана през 2016. Заговори се за хонорарите на юристи, работели за дружеството, за търсенето на услуги от външни услуги. Отговорите търсим от Елизабет Павлова, говорител на „Топлофикация София“ ЕАД. Г-жо Павлова, да тръгнем от там – какъв е броят по отношение на юрисконсултите? Елизабет Павлова: През 2015 година – времето, в което визира г-жа Манолова в своите въпроси, в трудово правоотношение с „Топлофикация София“ са били 19 юрисконсулти. В доклада, който е публично известен, направен след проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, броят на вложителите в Дирекция „Правна“ е 52, тъй като това не са само юрисконсулти, но и хора, които се занимават с оформянето на документите, деловодители или технически служители. Тоест, в това отношение няма разминаване между данните, които днес сме предоставили на омбудсмана на Република България, и това, което е посочено в доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Водещ: Вярно ли е, че въпреки 67-те души, които работят в „Правна дирекция“ на „Топлофикация“, дружеството е сключило 8 договора с адвокатски кантори за защита по 7 дела за 2 245 000 лева? Елизабет Павлова: Нека да уточня, че по отношение на делата срещу битови клиенти представителството се извършва единствено и само от юрисконсултите на „Топлофикация София“. Дружеството обаче води дела с фирми, дела, които представляват много голям материален интерес за милиони левове. Там вече е необходимо да бъдат представлявани от специализирани юристи, които да защитят правата и интересите на „Топлофикация София“. В тази връзка са били сключени и тези договори със 7-те адвокатски кантори, които са представлявали „Топлофикация София“ в много сериозни, отговорни и тежки дела. Но пак подчертавам, че в тези, водени срещу битовите клиенти на дружеството, представителството се извършва единствено и само от юрисконсултите на „Топлофикация София“. Водещ: И още една спорна точка. Няма как да не ви питаме за едни 6 милиона юрисконсултски възнаграждения? Елизабет Павлова: Такава цифра не съществува в нашия отговор до г-жа Манолова, няма и в официалния доклад на АДФИ. Присъдените юрисконсултски възнаграждения на „Топлофикация София“ за 2015 година са в размер на 4 232 303 лева. От тях събраните юрисконсултски възнаграждения са в размер на 2 236 825 лева. Тоест, някъде около половината от присъдените суми са събрани. Така че в документацията, която сме предоставили на г-жа Манолова, както „Топлофикация София“ като дружество, така и докладът на Агенцията за държавна финансова инспекция, не съществува цифра от 6 милиона, присъдени изобщо такива възнаграждения. Водещ: Да, заговори се за 6 115 000 за 2015, други числа вече за поредните. Елизабет Павлова: Да, бяха посочени и други сериозни като размер цифри, но следва да уточним, че присъдените суми и платените такива за юрисконсултски възнаграждения от гражданите са в пъти по-малки от тези, които бяха оповестени на брифинга. Водещ: Омбудсманът обяви какви ще са следващите действия. Ще бъде изискана информация и за 2016, 2017 и 2018 година. Имате ли такава готовност да съдействате, да подадете информацията, която се иска? Елизабет Павлова: Разбира се. Няма нищо обезпокоително, което да ни кара да не предоставяме информацията. Още повече, че тя е публична. Проверката на АДФИ обхваща периода от 1 януари 2014 до 30 юни 2016 година. Освен това голяма част от данните, които предоставихме на омбудсмана на Република България, могат да бъдат открити и в нашите финансови отчети за годините, които са качени на сайта на „Топлофикация София“. Могат да бъдат открити и в сайта на Комисията за финансов надзор. Така че голяма част от тези данни са публично известни. Нещо повече – още през 2017 година цялата тази информация, за която разговаряхме днес, е предоставена на омбудсмана от АДФИ. Готови сме да съдействаме при всяка една проверка и да предоставим съответните данни. Водещ: Говорим за данни като колко заповедни искови, колко изпълнителни производства, какви суми са присъединили за разноски? Елизабет Павлова: Тези неща са описани подробно в годишните финансови отчети. Ние предоставяме такава информация и на Комисията за енергийно и водно регулиране. Още повече, че стана дума в публичното пространство днес, че едва ли не тези юрисконсултски възнаграждения се начисляват в цената на топлинната енергия, което не е така. И тук ще си позволя да цитирам един протокол на Комисията за енергийно и водно регулиране по отношение на ценообразуването, в който се казва: „Присъдените на дружествата юрисконсултски възнаграждения не се заплащат от клиентите и съответно по този начин не се допуска неоснователно обогатяване на топлинно-топлофикационните дружества. С приходите от спечелите съдебни процеси съответно се коригират разходите за съдебни производства.“ Това са данни, които ние официално предоставяме на Комисията за енергийно и водно регулиране, и съответно те влизат в регулаторните механизми, така че да не допуска някакво обогатяване едва ли не за дружеството за сметка на клиентите. Водещ: Тема с развитие, която ще проследим. Благодарим ви за това включване в ефира на Радио „Фокус“. Милослава АНГЕЛОВА

12 Март 2019 | 18:30 | Радио „Фокус“