ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Лилия Христова, Дирекция „Образование и младежки дейности“ – Варна: Системата за електронен прием в първи клас работи безупречно

Лилия Христова, Дирекция „Образование и младежки дейности“ – Варна: Системата за електронен прием в първи клас работи безупречно

Директорът на общинската Дирекция по образование и младежки дейности, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

1 Юни 2019 | 14:00 | Радио „Фокус“ – Варна

Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности” към Община Варна: Необходими са реформи в образователната система на професионалните гимназии

Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности” към Община Варна: Необходими са реформи в образователната система на професионалните гимназии

Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности” към Община Варна в интервю за Радио „Фокус”-Варна Фокус: Г-жо Христова, добро ли е нивото на образователната система, която предлагат учебните заведения? Лилия Христова: Въпросът за образоваността на младите хора, излизащи от скамейките на гимназиите и средните общообразователни училища е деликатна и обширна тема. Мисля, че нашето средно образование най-общо казано дава добър старт на децата, но в самия ход на цялото обучение от предучилищна степен до завършване на средния курс има много забележки. От основно значение е какъв е видът на образователната институция, която завършват учениците, тъй като общообразователните училища предлагат добра подготовка и белег за това е високият прием на учениците във висши учебни заведения, докато ситуацията при профилираните гимназии има своите недостатъци. Необходимо е да работим всички заедно, за да станат профилираните гимназии по-привлекателни за учениците и своевременно да се повиши тяхната образованост. Трябва да бъдат въведени реформи, за да се постигне ниво, което да концентрира равностойни кандидати за висшите учебни институции и съответно да ги изгражда като качествени кадри за бизнес средата. Новият закон за предучилищно и училищно образование ще предложи всички тези възможности и ще позволи по-широк спектър за придобиване на квалификации на младите хора, а това по-мащабно погледнато ще доведе до прогрес за икономическата обстановка в страната. Фокус: Какви промени е желателно да бъдат внедрени в образователните институции, с цел подобряване образоваността и придобиването на професионални компетенции сред учениците? Лилия Христова: Професионалните училища трябва да се научат да пропагандират продукта си, както го правят езиковите гимназии. Ръководствата на учебните институции трябва да съумеят да рекламират правилно възможностите за придобиване на образователна степен, според перспективите, които предлагат. Единици са директорите на професионални гимназии, които влагат огромен труд за предварително разясняване на родителите, по отношение на това какви са специалностите, и съответно смисъла да завършиш подобен раздел след 7-ми клас. Като пример за такава успешна дейност, е тази на директора на професионалната гимназия по дървообработване, който в качеството си на ръководно лице е обиколил цялата област, за да приобщи контингент от деца, които биха били привлечени от възможностите, които предлага обучителната система в институцията. Там има и развити паралелки за деца със специални образователни потребности. Така, че това е един добър подход за добиване на правилния смисъл, децата да бъдат част от тези училища. На второ място образованието в професионалните гимназии трябва да бъде на дуален принцип. Смисълът се състои в приложението на специалността, която се изучава в професионална насока. На практика се получава така, че когато един бизнесмен предлага пазар на труда за определена категория работници, той не може да си ги набави, тъй като няма професионално подготвени хора за целта, които да се влеят в съответния бранш. Към момента се работи по проект на местната администрация, който се реализира съвместно с професионалната гимназия по дървообработване. Проектът има за цел да се свърже с три мебелни предприятия, които ще съдействат за осъществяването му, като ще се кандидатства към Швейцарски фонд за професионално образование. Общината ще се включи с актив от около 70% вложени финанси за заплащане на стажовете на тези ученици, а останалите 30 % ще бъдат поети от бизнеса. Ако това се превърне в практика и за други професионални гимназии, децата ще повишат и образоваността си и ще надградят професионалната си квалификация. На трето място, но от базово значение, е връзката между общообразователните институции и висшите заведения. Децата трябва да добият напълно ясна представа за перспективите, които им предлага средния курс, как да го съчетаят с висшата степен на образование и накрая съответно да го приложат в бизнес средата. Това са все въпроси, които търсят отговори от много години и ние не напразно организираме много форуми на тази тематика, за да се сработи механизма. Предизвикателството се изразява във възможността да се правят малки и постепенни стъпки, за да може да се постигне едно високо ниво, както на образователна основа, така и на последваща професионална реализация. Деница НИКОЛОВА

12 Юни 2016 | 14:34 | Радио „Фокус”-Варна