ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Иван Андонов, читалище „Братство”: Фестивалът „Велики учители” дава възможност всички участници да се докоснат до клавирното изкуство

Иван Андонов, читалище „Братство”: Фестивалът „Велики учители” дава възможност всички участници да се докоснат до клавирното изкуство

Председателят на читалище „Братство” – Кюстендил Иван Андонов, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил.

10 Август 2019 | 17:00 | Радио „Фокус” – Кюстендил

Иван Андонов, читалище „Братство” – Кюстендил: Денят на народните будители е най-хубавият празник в нашия календар

Иван Андонов, читалище „Братство” – Кюстендил: Денят на народните будители е най-хубавият празник в нашия календар

Председателят на читалище „Братство” – Кюстендил Иван Андонов, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил. Фокус: Господин Андонов, като председател на най – старото и най – голямото читалище в област Кюстендил, какво за вас е Деня на народните будители? Иван Андонов: Това е най – светлият и хубав празник в календара на България, празник на народните будители, на народните просветители, на хората, които се занимават в сферата на просветата, на образованието, на културата, празник на истинските водачи на българския народ и на българската нация, водачи, които ще доведат България до по – светло бъдеще и българският народ ще заема достойно място в голямото семейство сред другите европейски и световни народи. Фокус:Почита ли се достойно този празник в България днес? Иван Андонов:Тъй като аз съм част от тази сфера и от тази дейност, бих казал, че не е достатъчно вниманието, което се отделя. Мисля, че обществеността и целият български народ трябва още по – голямо внимание да отделя за българските просветни дейци, защото те наистина го заслужават. Фокус: По какъв начин в миналото този дух на народните будители, борбеността и жаждата за култура са били крепени от читалище „Братство” в Кюстендил? Иван Андонов: Историята на читалището показва, че то е създадено от такива народни будители в далечната 1869 година. Будни кюстендилски граждани, във време, в което България се намира все още под османско робство и въпреки това, будни кюстендилци по примера на други наши сънародници от Лом, Шумен, създават и в Кюстендил читалище. Желанието им за знания, за учение, за свобода, е една от водещите причини, което решават, че на всички кюстендилци необходимостта е изключително голяма от това в града да бъде създадено такова читалище. Така през лятото на 1869 година тези будни кюстендилци, тези народни будители в нашия град създават читалището. То е създадено благодарение на ентусиазма, както на тях, така и на всички около тях, цялата кюстендилска интелигенция, защото те са нямали никакви финансови средства, всеки е донасял от вкъщи по нещо, събирали са средства да се закупуват книги. Книгата тогава е била единствената, която е била прозорчето към света за всички наши съграждани, ученици, деца по това време. Така читалището се развива и става един силен фактор не само в Кюстендил и региона, а и в Охрид, Битоля, Прилеп. По – късно в годините тук се издава един читалищен вестник „Братство”, който стига именно до далечни точки в Македония, до Охридското езеро, така че читалището е било един стожер, един източник на информация, на знания, един пример за подражание, който е крепял духа на кюстендилци, пък и не само, а и на всички българи от този регион, в изключително трудни времена, за да могат да извоюват своята свобода, своята независимост и да се борят за един по – добър живот. Фокус: Каква е целта на читалището сега? Иван Андонов: В този забързан, динамичен, информационен век, задачите стават повече и по – сложни пред читалищата, така и пред нашето читалище. Предизвикателствата са много на брой, читалището е едно място, което може да даде много на всички младежи, на всички ученици в техните извънкласни форми на обучение, оказва силно влияние върху формирането на личността. Тези деца и ученици, които посещават читалището, като че ли са по – извисени, по – възпитани, по – образовани от останалите. Това показва, че читалището има много важна роля в ограмотяването на децата. Не на последно място в развитието на културния живот на нашия град, с целия екип на читалището, с настоятелството и ръководството на читалището се стремим да развиваме един сериозен културен живот, който наистина да бъде за пример, да запалва много почитатели, както в нашия град така и околността, но сами виждаме с различните дейности, които организираме, ние оказваме много силно влияние и на близките и съседни нам народи, каквито са Република Македония и Република Сърбия. Така че пред нас стоят много предизвикателства и аз искрено се надявам ние да отговаряме на тези предизвикателства и да работим в правилна посока. Венцеслав ИЛЧЕВ

1 Ноември 2018 | 18:00 | Радио „Фокус” – Кюстендил