ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Любомир Кючуков: От участието на България в дебата за бъдещето на ЕС ще зависи и мястото, което тя ще получи

Любомир Кючуков: От участието на България в дебата за бъдещето на ЕС ще зависи и мястото, което тя ще получи

Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения, в интервю за обзора на Радио „Фокус“ „Това е България“.

22 Юни 2019 | 10:00 | Радио „Фокус“

Любомир Кючуков: България ще осъществи трансформацията на сътрудничеството в Югоизточна Европа

Любомир Кючуков: България ще осъществи трансформацията на сътрудничеството в Югоизточна Европа

В Загреб се провежда двудневна международна конференция “Предизвикателства на регионалното сътрудничество”. Тя се организира в рамките на хърватското председателството на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Заместник-министърът на външните работи Люмобир Кючуков участва във форума. Фокус: Господин Кючуков участвате в международната конференция “Предизвикателства на регионалното сътрудничество” в Загреб. Кои са основните теми, които се обсъждат в рамките на форума? Любомир Кючуков: Основната тема на форума в Загреб е една и тя е как регионът да поеме върху себе си цялата тежест на сътрудничеството в Югоизточна Европа. Това е регионалната принадлежност на сътрудничеството. Темата беше обсъждана през призмата на постепенното предаване на функциите на двигателя на този тип сътрудничество – Пакта за стабилност. Той беше иницииран преди седем години като инструмент на Европейския съюз за подпомагане на региона. Функциите се прехвърлят към Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Това е автохтонна форма, обхващаща страните от региона и структурирана в тези рамки. Фокус: 2007 г. е година от изключително значение за България. На конференцията присъстват представители на ЕС. Поставен ли бе въпросът за присъединяването на България и Румъния към ЕС от януари следващата година? Любомир Кючуков: Въпросът с присъединяването на България и Румъния беше коментиран. Но той беше коментиран не като проблем, а като факт, който предстои да се случи. От тази гледна точка това е допълнителен акцент. Именно през тази призма беше коментиран от всички представители тук фактът, че България и Румъния ще засилят присъствието на Европейския съюз в региона и вече ще има три страни-членки. България извоюва ролята на двигател и отговорността на страната, която ще осъществи трансформацията в регионалното сътрудничество и неговия нов вид . България поема председателството на Процеса за регионално сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) през пролетта на следващата година. През тази призма аз бих казал, че България в известна степен влиза в Европейския съюз и като представител на региона. Фокус: Въпросът за статута на Косово е важен за стабилността в региона. Как оценявате развоя на преговорите във Виена? Любомир Кючуков: Проблемът за Косово е изключително сложен. Той разбира се беше коментиран и на конференцията в Загреб през призмата на стабилността на региона и развитието на сътрудничеството. Естествено, че е изключително важно това, което тече във Виена – както техническите разговори, така и преговорите по конкретните проблеми – децентрализацията, културно-историческо наследство, икономически въпроси, политическите разговори за статута. Във всички изказвания и коментари беше отбелязано голямото значение, което ще има заседанието на Контактната група за Косово (САЩ, Русия, Франция, Великобритания, Германия и Италия- бел.”Фокус”) на 11 септември в София и срещата на Контактната група с представителите на региона. Между другото това точно е елементът, който ние наричаме “регионална принадлежност” – т.е. засилване на ролята на региона в решаване на конкретни проблеми. Фокус: На 11 и 12 септември в София има среща за Косово по инициатива на външния министър Ивайло Калфин. В срещата ще вземат участие представители на Контактната група за Косово, специалният пратеник на ООН за преговорите за Марти Ахтисаари, представители на ЕС, на НАТО, на ООН, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и на страните от региона. Какви са резултатите, които очаквате от нея? Любомир Кючуков: На срещата в София ще се обсъди етапа, до който са стигнали преговорите, ще се направи оценка и ще се обсъдят следващите стъпки. Това е един процес, който придвижда както продължаването на преговорите във Виена по всички въпроси, така и изготвянето на доклад на екипа на Марти Ахрисаари пред Съвета за сигурност на ООН. Докладът трябва да бъде представен през октомври. От тази гледна точка като оценка на етапа и подготовка на доклада срещата в София е изключително важна, дотолкова, доколкото тук ще се обсъждат проблемите, свързани с преговорите за статута на Косово. Фокус: Форумът в Загреб се организира в рамките на хърватското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. През другата година България поема председателството на Процеса. Кои ще са насоките, в които ще се работи? Любомир Кючуков: Разбира се това е въпрос, който тепърва ще се координира в национален план. Той ще се координира и с другите страни-участнички. Сега хърватското председателство представи своите приоритети. Във всички случаи приоритетите за България ще са структуриране на регионалното сътрудничество и изграждането на т.нар. “мрежи от мрежи” в региона за сътрудничество по конкретни теми. България нееднократно е заявявала като приоритети в регионалното сътрудничество - сферата на енергетиката, инфраструктурата, борбата с организираната престъпност и трансграничната престъпност, културните коридори и сътрудничеството в сферата на културата, борбата с природните бедствия. Елена БОРИСОВА

9 Септември 2006 | 16:55 | Агенция Фокус