ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Иван Андонов, Читалище „Братство”: Кюстендил се оформя като един фестивален център

Иван Андонов, Читалище „Братство”: Кюстендил се оформя като един фестивален център

Председателят на читалище „Братство” в Кюстендил Иван Андонов в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил.

7 Юли 2019 | 17:00 | Радио „Фокус” – Кюстендил

Иван Андонов, читалище „Братство”: Предстои цикъл от концерти за популяризиране на фолклорното богатство на Кюстендил

Иван Андонов, читалище „Братство”: Предстои цикъл от концерти за популяризиране на фолклорното богатство на Кюстендил

Председателят на читалище „Братство” – Кюстендил Иван Андонов, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил. Фокус: Господин Андонов, читалище „Брястов” и Община Кюстендил обявиха състезание за творческа стипендия, каква беше идеята? Иван Андонов: Идеята е част от един пилотен проект, в който е включена Община Кюстендил, който е финансиран от фондация „Америка за България” и се изпълнява от фондация „Агора”. В този проект са включени 12 пилотни общини от цялата страна. Много е радостно, че и Кюстендил беше избран. Проектът е насочен към развитие на гражданското общество. В тази връзка бяха проведени редица обучения, семинари, различни кампании и инициативи като една от дейностите беше свързана с подкрепата на даден творец, предимно млади хора, до 35-годишна възраст, които да пресъздадат Кюстендил по възможно най – добрия начин. Конкурсът беше национален, но след консултации и водени преговори между трите организации и фондация „Агора”, на Община Кюстендил и читалище „Братство”, ние решихме да финансираме някой кюстендилски творец да подпомогнем някои наши таланти. В тази връзка беше проведен този конкурс за творческа стипендия, бяхме се постарали да махнем ограниченията, да няма ограничения. Единствено да бъдат млади хора, самостоятелно или в колектив, група или творчески състав от град Кюстендил, който да представи своя идея, която е свързана с възпяването, пресъздаването, представянето на Кюстендил по най – добрия начин. Фокус: Какви бяха конкретните условия за финансиране на проекти? Иван Андонов: Нашето предизвикателство беше: Нарисувай, анимирай, оживи, възпей, извай, проектирай, снимай, филмирай или покажи по друг артистичен начин Кюстендил. Как бихте искали да представите града си като творец, така че да бъде запомнен с положителни емоции, както от местните хора, така и от гостите на града? Търсихме различната гледна точка, форма и изживяване, представени като концепция от местен млад творец, за чиято реализация творецът можеше да получи творческа. Фокус: какви бяха резултатите? Иван Андонов: В конкурса се получиха седем кандидатури, от индивидуални изпълнители, от творчески колективи и най – добрата идея, която беше предложена, беше на Фолклорна формация „Трепетлика” с ръководител Слава Соколова и те заслужено спечелиха с единодушното мнение на журито тази творческа стипендия. Фокус: Каква е сумата, която ще бъде получена от тях? Иван Андонов: Сумата, която ще получат младите дарования е в размер на 1000 лева, като те са предвидили през месеците юли и август да проведат цикъл от концерти в новата градинка в района на читалище „Братство” и Художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора” на открито, където наред с представянето на различни песни и танци от кюстендилския регион, ще бъдат представени и занаяти, обичаи, традиции, предания и интересни неща от нашия край. Надявам се по този начин да пресъздадат Кюстендил по най – добрия начин, а и в същото време да привлечем още по – голям интерес от различните журналисти и гости на град Кюстендил. Фокус: Това се прави за първи път, има ли бъдеще оттук насетне? Иван Андонов: Искрено се надявам, още повече, че част от дейностите бяха свързани със създаването на такъв фонд за подкрепа на местни инициативи и много ми се ще тази идея да продължи за в бъдеще. Община Кюстендил вече създаде такъв фонд, който, естествено, не се прави за една година, така че вярвам, че наистина ще има устойчивост една такава инициатива и тя ще продължи да работи, за да подкрепяме нашите многобройни, талантливи деца на град Кюстендил. Венцеслав ИЛЧЕВ

22 Юли 2018 | 07:00 | Радио „Фокус” – Кюстендил