ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Любомир Кючуков: Споразуменията от Женева за Украйна не бяха спазени от нито една от странитe

Любомир Кючуков: Споразуменията от Женева за Украйна не бяха спазени от нито една от странитe

Любомир Кючуков - председател на Института за икономика и международни отношения, в интервю за предаването „Събота 150” на БНР
Водещ: Още едно мнение по темата за случващото се в Укра...

3 Май 2014 | 10:30 | БНР, "Събота 150"

Любомир Кючуков: От казуса „Косово” не трябва да се черпят прецеденти

Любомир Кючуков: От казуса „Косово” не трябва да се черпят прецеденти

Как се измени обстановката на Балканите една година след обявяването на независимост от страна на Косово? По темата Агенция „Фокус” разговаря със зам.-министъра на външните работи Любомир Кючуков. Фокус: Г-н Кючуков, промени ли се обстановката на Балканите една година след обявяване на независимост от Косово и по специално има ли изменения в средата за сигурност? Любомир Кючуков: До голяма степен ситуацията на Балканите се стабилизира, тъй като изчезна този много сериозен източник на високо напрежение, който съществуваше в рамките на самия процес на отделяне на Косово - войната, ембаргото, с които той беше съпроводен. И второ, напрежението, което съществуваше в рамките на периода по определяне на статута. От тази гледна точка, напрежението значително спадна. От друга страна, трябва да се отчита, че има още много рискове, които съществуват в сигурността в региона, включително по отношение на Косово - рискове, свързани с изграждането на едно демократично, мултиетническо Косово с много сериозен ангажимент на международната общност. Фокус: Когато се обявяваше независимостта, много анализатори предупреждаваха, че може да последва вълна от подобни сепаратистки тенденции. Смятате ли, че има основания за подобни притеснения? Любомир Кючуков: Като цяло, международната общност отправи едно ясно политическо послание, казвам именно политическо послание, че казусът „Косово” трябва да се третира, като сам за себе си. Или иначе казано, че от казуса „Косово”, не трябва да се черпят прецеденти. Разбира се, че винаги могат да се намерят желаещи да черпят прецеденти от Косово, но в крайна сметка трябва да се отчита първо, че казусът Косово беше до голяма степен различен от всички останали, защото там имахме международен протекторат от 1999-а година насам. Фокус: Как стои въпросът с европейската интеграция на този район и тя необходима ли е за по нататъшното му развитие? Вие сам казахте, че има все още нерешени проблеми. Любомир Кючуков: Да, има много рискове пред региона. Разбира се, те са свързани с опасността на т. н. „меко разделяне” на Косово, т. е. отделянето на Северно Косово. Те са свързани също така с възможността това да предизвика вълнение в други региони и в други държави и огледални действия в Южна Сърбия, дестабилизация на Македония или Босна и Херцеговина. Всичко това са реални рискове, които трябва да се имат предвид. Също така немалки са рисковете, свързани с консолидацията на самото Косово и с изграждането на гражданското общество, защото независимостта, сама по себе си не е панацея, тя не решава проблемите, особено икономическите и социалните проблеми и проблемите на правовата държава, демократичното функциониране и законовия ред. Всичко това са проблеми, с които Косово дори сега се сблъсква в качеството на независима държава с още по-голяма сила. От тази гледна точка, европейската и евроатлантическата интеграция на региона, като цяло е без алтернатива. Единственият начин да има стабилност, да има сигурност в региона това е, когато всичките натрупани от десетилетия национални, етнически, религиозни, културни, всякакви други противоречия и конфликти се разтворят в една по-голяма общност, в едно по-модерно мислене, в една визия, каквато е Европейският съюз, където границите, на практика, също са ирелевантни. Ако искаме да говорим за сигурен регион, не може в него да има черни дупки. Фокус: Когато беше обявена независимостта, имаше държави като Сърбия например, които твърдо изказаха своята позиция. Това отрази ли се по някакъв начин на тяхното европейско развитие? Забави ли се във времето тяхното интегриране? Любомир Кючуков: Напротив, мисля че след оформянето на сегашното състояние, след обявяване на независимостта на Косово и след изборите в Сърбия, където спечели едно действително демократично проевропейско болшинство, нещата стоят другояче. Процесът на евроинтеграция на Сърбия, придоби една нова и то много позитивна динамика. Това е съвършено очевидно и мисля, че Сърбия сега върви с много по-бързи крачки към своето интегриране към ЕС. Когато говорим по принцип за интегрирането в ЕС, изобщо за интегрирането на региона, аз бих поставил много силен акцент и върху регионалното сътрудничество, което е важен момент. Когато страните от региона, заедно си говорят, обсъждат проблеми, търсят решение на реални въпроси, които на практика могат да се решават само на регионално ниво, това вече създава друга атмосфера. Говорим за такива проблеми, като например енергетиката. Естествено е, че не може един газопровод или нефтопровод да свършва на границата. Говорим за проблеми, като инфраструктурата, говорим за проблеми, като борба с организираната престъпност и трансграничната престъпност, за трафика, ако щете екологията. Проблеми с граничните пожари и наводнения. Има някакво разбиране, че независимо от двустранните проблеми, които съществуват, има въпроси, по които трябва да си сътрудничим, защото е в интерес на всички. Тук бих добавил, че на практика единственото място, където Косово и Сърбия седят заедно в международен план, това са форумите за регионално сътрудничество. Включително Косово и Сърбия участват в Съвета за регионално сътрудничество, създаден през миналата година в България, по време на българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, който замени Пакта за стабилност. Един, може би, много дребен факт, но достатъчно показателен - когато Съветът за регионално сътрудничество представяше своята дейност в София, делегацията беше водена от зам.-генералния секретар, представител на Сърбия, в нея участваше представител на Косово. Дори представители на тези две страни, участваха в обща делегация. Фокус: Какви са отношенията на България със Сърбия след обявяването на независимостта на Косово? Любомир Кючуков: Естествено, определено напрежение възникна между Сърбия и страните, които признаха независимостта на Косово. Едва ли може да се очаква, че това няма да се случи, но те бяха достатъчно бързо изживени, що се отнася до двустранния план. Мисля, че в момента отново двустранните отношения с България и Сърбия, се върнаха в едно нормално, много позитивно русло и на практика няма съществено напрежение между България и Сърбия, както между Сърбия и на практика, огромното болшинство от страни, които признаха независимостта на Косово. Мисля, че това, което сръбското правителство направи, ясното заявление, че то ще търси решение на въпроса за Косово с политически и дипломатически средства, беше една много отговорна постъпка. Фокус: Каква е вашата оценка за мироопазващите мисии в Косово? И по специално, вашата оценка за българския контингент там и работата, която свърши. Любомир Кючуков: Поначало в Косово международната общност е ангажирана в много различни формати, чрез Организацията на обединените нации, по линия на ОСС, чрез мироопазващите сили „Кейфор”, сега ключово е участието и ролята, която поема и ЕУЛЕКС, т. е. мисията на ЕС за изграждане на правовия ред и демократичните институции в Косово. Изключително важно и ключово значение е ЕУЛЕКС да действа на цялата територия на Косово, включително Северно Косово, за да не се създават условия за раздел по етнически принцип, за преразглеждане по етнически принцип на границите в региона. Що се отнася до българското участие, български граждани участваха във всички тези международни формати. Мисля, че от всяка гледна точка, това беше достойно и отговорно участие. Към момента в различните мисии, България има от порядъка на 100 човека - български граждани, които са там и които действително се ползват с уважение, както на институциите, така и на гражданите на Косово. Юлиан ХРИСТОВ

16 Февруари 2009 | 12:13 | Агенция "Фокус"