ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Европейски избори 2019: Крум Дончев, БСП: Спортът е честност и морал

Европейски избори 2019: Крум Дончев, БСП: Спортът е честност и морал

Кандидатът за евродепутат от листата на „БСП за България“ Крум Дончев в интервю за Агенция „Фокус“ по повод Деня на спорта, който отбелязваме всяка година на 17 май от 2006 г. насам.

17 Май 2019 | 19:00 | Агенция „Фокус“

Европейски избори 2019: Проф. Мариела Модева, БСП: На културата не и се отдава необходимото значение и място в ЕС

Европейски избори 2019: Проф. Мариела Модева, БСП: На културата не и се отдава необходимото значение и място в ЕС

Проф. Мариела Модева, кандидат за евродепутат от листата на „ БСП за България“ в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ за това как се опазва културно-историческото наследство в ЕС, както и за културното сътрудничество и стратегиите в културната област. Заседание на Съвета на министрите на културата от Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Това е последното заседание за президентския мандат на България, който премина под мотото „Културата като важен инструмент в международните отношения”. На днешния ден през 1956 година България е приета за член на ЮНЕСКО. Водещ: Проф. Модева да поговорим за мотото „Културата като важен инструмент в международните отношения“. Каква е нейната роля във външнополитическите отношения? Мариела Модева: Културата има изключителна роля в културната дипломация, в развитието на междукултурния диалог и отношенията между страните членки, както и на отношенията на Европейския съюз с всички партньори на световно ниво. Винаги срещите на министрите, които са традиционни, поставят различни акценти, но това, което можем да изведем, е че културата винаги се разглежда като един фактор за социално-икономическо развитие, подкрепя се междукултурния диалог за социална кохезия и устойчиво развитие. И разбира се, винаги се работи за предотвратяване нелегалния трафик на културни ценности. Това мото, което са избрали за своята среща министрите на културата е включително подходящо и в контекста на Европейските избори, защото при нашата „Визия за Европа“ ние поставяме специален акцент върху компонента култура в рамките на европейските програми. Специално моя кауза е подкрепата на Европейския културен чек, който дава възможност всеки млад европеец да има достъп до култура и културно съдържание. Защо всичко това е важно? Защото културата винаги създава мостове. Да не забравяме, че девизът на Обединена Европа е „Единство в многообразието“ и в този смисъл България е един пример за възможността на фона на различните етноси, които живеят в нашата страна, ние да постигнем един баланс и да бъдем пример за това как е възможно да се постигне толерантност. В реториката на предизборната борба е много важно ние да поддържаме този тон – на толерантност, за подкрепа на културното многообразие и диалогът. Всичко това се трансформира като политики и би било добре те да се реализират и в бъдещия Европарламент, така че като кандидат от „Коалиция БСП за България“ това е един от моите приоритети и считам, че е изключително важно да се поставя акцент върху културата и междукултурния диалог. Водещ: Казахте Европейски културен чек – какво имате предвид? Мариела Модева: Европейският културен чек е финансиране на програма, при която всеки млад европеец, навършил пълнолетие, разполага с определени средства, които може да инвестира за достъп до култура и културно съдържание, като могат да бъдат включени различни елементи. Всъщност депутатите от БСП предложиха и в България да има такъв културен чек, за да може младите хора да имат средства, с които да си закупуват книги, да посещават театрални постановки, изложби, всичко, свързано със задоволяване на техните културни потребности. Друго важно е това, че на европейско ниво, ако го постигнем, ние създаваме условия и за отношения между младите хора на платформата на културата. Тоест, тук ние имаме възможност и българската идентичност -езикова и културна – да я презентираме в контекста на европейското културно пространство. Водещ: На днешното заседание ще стане ясно, че културата е фактор за ускоряване на членството на част от страните от Югоизточна Европа в Европейския съюз. Как виждате културата като един политически фактор в това отношение и как тя може да допринесе за още положителни действия? Мариела Модева: Разбира се с тенденцията да се присъединяват нови страни членки, особено от Западните Балкани, ние специално поставяме акцент върху българското културно наследство на тяхната територия и възможността ние да приемем това наследство като една възможност за подобряване на диалога между страните. Това, което казахте, е също в контекста на културната дипломация, защото обикновено конфликтите възникват и на базата на културни религиозни различия. Поради тази причина аз считам, че разглеждането на културата като едно общо наследство, като една европейска ценност ще създаде условия евентуалните противоречия между страните да бъдат преодолени и ние действително да възприемаме средствата за култура като инвестиция, не като разход, а културните различия да бъдат една възможност ние да запазваме многообразието в Европа, без да създаваме територия на конфликти и спорове между страните. Когато се изяснят тези неща още в предварителната фаза, е предпоставка ние да разширяваме възможността да участваме по различни програми. И сега ги има програмите за трансгранично, за регионално сътрудничество. И специален акцент искам да поставя върху програмата „Творческа Европа“, за което от „БСП за България“ ще настояваме и това също е лично мой приоритет – след 2020 година да се увеличи бюджета, защото това дава възможност и за страни, които дори още не са членове, но кандидатстват в Европейския съюз, да правят съвместни проекти и да бъдат подкрепени, както културата, така и отделните творци. Водещ: Смятате ли, че културата има възможността да бъде помирител между гражданите на Европа и имигрантите, които вече са част от живота на Европейския съюз? Мариела Модева: При определени условия. Ние очакваме хората, които идват тук в Европа и идват от нужда –за тази група ще говоря, защото другите са по-специален случай и там вече органите на сигурността трябва да са по-внимателни, идват, защото са преследвани или защото бягат от военни конфликти, е добре да бъдат интегрирани в европейската среда. Защото идвайки тук в Европа е много важно те да уважават европейските ценности без това да означава, че ще бъдат анулирани или пренебрегвани, или дискриминирани техните собствени културни различия. Но е много важно те да уважават европейските ценности, защото идвайки тук в Европа, това е път за тяхната интеграция – усвояване на съответния език, на начина, по който ние гледаме на отношенията в европейските страни, спазване на правата на човека, демократичните свободи и всичко останало, което би могло да създаде един добър мост и предпоставка за тяхната интеграция, защото се предполага, че идвайки в Европа, те биха искали да се интегрират, а не да създават огнища на конфликт или агресия от своя страна към европейските граждани поради различията в културата и религиозните ценности. Водещ: Какви трябва да са амбициите и стратегиите в културната област на Европейския съюз според вас? Мариела Модева: Преди всичко, възможността Европа да съхрани своето многообразие и разбира се и България е подписала такава конвенция за насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване – трябва да продължи да бъде акцент. Но основно е важно компонентът култура да присъства в рамките на всички европейски програми, независимо дали те са в сферата на регионалното развитие, развитие на отделните региони, инфраструктура, туризъм и т.н. При всички случаи културата трябва да бъде извеждана като приоритет, защото тя е предпоставка и за по-образовано общество, и за възможността да се превентират конфликти, за които говорихме, и затова да съчетаваме българските ценности, националните ценности в рамките на европейското културно пространство. Тогава и тези спорове дали да имаме повече Европа, или Европа на нациите няма да бъдат толкова остри, защото културата ще бъде разглеждана като мост, а не като линия на разделение между европейските граждани. Водещ: Смятате ли, че културата е подценявана като политически фактор? Мариела Модева: Считам, че не и се отдава необходимото значение и място. Остава малко в периферията понякога и това може би е една от причините да няма добър диалог по различни теми в Европа и да се създават условия за конфронтация, сепаратистки настроения и други причини, поради които европейските граждани се чувстват отчуждени и разделени, вместо да усещат именно смисъла на Европейския съюз като една уникална наднационална структура за мир и сътрудничество. Ако на културата се поставят акценти и тя действително е важен фактор в отношенията в рамките и на Европейския съюз, и на международно ниво, смятам, че успехите ще бъдат много повече и Европа действително ще бъде лидер в това отношение. А за България – безспорна е нашата изключителна стойност, третата по богатство на културни ценности страна след Италия и Гърция в Европейския съюз, с изключителен духовен заряд, ние имаме, както е известно – 10 материални обекта и 7 нематериални обекта на културното наследство на ЮНЕСКО. И сме един активен член и чрез Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Така че, ролята на България би могла да бъде като лидер и на Балканите, и в рамките на Европейския съюз в областта на културата и културните политики. Водещ: На днешния ден пред 1956 година България е приета за член на ЮНЕСКО. Вие казахте, че тя е третата по културни ценности в Европейския съюз. Как опазваме културно—историческото си наследство? Мариела Модева: Формално погледнато България е подписала и Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, и за подводното наследство, и за нематериалното културно наследство. Ние имаме закон за културното наследство и редица конвенции, харти и решения, които са приети, но факт е, че българското културно наследство много често е пренебрегвано, разрушавано, опожарявано. Имаме знакови примери от последните години – тютюневите складове в Пловдив, преди години се срина една къща на улица „Алабин“ в София. Постоянно се показват казуси и в София, и в страната за занемарено, разрушено и абсолютно унищожено културно наследство. Това е невъзвратима загуба. Вниманието на институциите и на обществото трябва да бъде насочено към съхраняване на огромното културно наследство, което ние имаме, а в това отношение има много да се желае – и като координация между институциите, и като бързина, с която реагират на проблемите, и като присъствие на гражданското общество, защото ако едно общество няма отношение към културното си наследство, няма как само с административни мерки то да бъде съхранявано и опазвано. Затова аз поставям акценти на европейско ниво за присъствието на компонента култура в европейските програми, защото ние имаме дългогодишни традиции и активно участие, но всичко се реализира и чрез бюджет. А по тези програми има доста средства, които могат да отидат за консервация, реставрация, социализация и възможност културното ни наследство да бъде предпоставка и за развитие на културен туризъм. А от тук и за развитието на регионите. Така че виждате колко сериозни възможности има. На национално ниво ние се борим все още за 1% от БВП за култура и не можем да го постигнем, а това е една възможност, инвестирайки в култура, ние да инвестираме в устойчиво развитие на нашето общество и на европейско равнище. Водещ: Ако трябва да очертаем стратегиите в културната област в Европейския съюз, как бихте ги описали? Мариела Модева: Преди всичко, аз считам, че Европейският съюз насърчава културното многообразие, на това са подчинени и програмите, които се финансират, както споменах вече – „Творческа Европа“, но и всички останали програми, където културата присъства. И това е според мен най-важният стратегически акцент – съхраняване на културното многообразие и в същото време запазването на единството на ценностите на Европа, без обаче да бъдат дискриминирани и поставени на различно ниво отделните държави. Именно избягването на двойните стандарти на Европа на различни скорости трябва да бъде предотвратено. И новият Европейски парламент би трябвало да се доминира от представители, които действително биха искали, запазвайки многообразието, да съхраним и европейското единство. И в това отношение културните политики биха помогнали много, защото действително няма проблем ние да показваме нашата езикова и културна идентичност и в същото време да работим и за европейската кауза. Да не забравяме, че България е страна, чийто език е един от 24-те официални езика в Европейския съюз, нашата азбука „Кирилица“ е третата официална азбука, така че ние имаме своята тежест и бихме могли да сме един от факторите за развитие именно на тези културни стратегии, които показват колко сериозна и колко богата е европейската култура и цивилизация. И в същото време да се съхранят идентичностите на отделните страни, така че да не бъдат повод за конфликт. Водещ: Да разбирам, че вие ще се борите за един Европейски съюз без култура на две скорости, но запазване на многообразието. Мариела Модева: Абсолютно. Ето защо аз споменах и Европейския културен чек, и „Творческа Европа“. В областта на дигитализацията ние вече имаме „Европеана“ – една платформа, която показва богатството и многообразието на културата, и в същото време създава диалог и прави инвестиция в бъдещето. Аз смятам, че това е пътят, по който можем да се развиваме позитивно и тогава и европейските, и българските граждани в частност, може би ще разберат, че тези институции, тези политики, които се реализират в Европа, са до всеки един от нас, касаят нашия живот и няма да се отнасят толкова безразлично или дистанцирано и от Европейските избори. И затова ние от „БСП за България“ с номер 18 в интегралната бюлетина, призоваваме българските граждани да гласуват, защото това е една възможност и в сферата на културата ние да реализираме тези политики, които сме заложили във „Визия за Европа“, и да бъдем абсолютно добре посрещнати там, както и да намерим съюзи сред други колеги, а и да работим като българи за националната кауза, защото сега предизборната борба предполага и определено противопоставяне, но в крайна сметка ние трябва да мислим и за националния интерес. Тези 17 представители на България не трябва да забравят, че макар и от различни партии, те са от България и има с какво да се гордеем – и в областта на културата и духовността, и като присъствие в Европейския съюз. Елеонора ЧОЛАКОВА

17 Май 2019 | 11:00 | Радио „Фокус“, „Добро утро, България“