ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Комисар Тихомир Тотев, РДПБЗН-Варна: Извършват се проверки за безопасност и успешна евакуация при пожар заради предстоящите празници

Комисар Тихомир Тотев, РДПБЗН-Варна: Извършват се проверки за безопасност и успешна евакуация при пожар заради предстоящите празници

Комисар Тихомир Тотев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

8 Декември 2018 | 07:00 | Радио "Фокус"-Варна

Комисар Тихомир Тотев, РДПБЗН - Варна: Най-много пожари с материални щети се регистрират в секторите "Жилищно стопанство" и "Автомобилен транспорт"

Комисар Тихомир Тотев, РДПБЗН - Варна: Най-много пожари с материални щети се регистрират в секторите "Жилищно стопанство" и "Автомобилен транспорт"

Комисар Тихомир Тотев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна, в интервю за Радио "Фокус" - Варна. Фокус: Комисар Тотев, какво показват данните по отношение на регистрираните пожари в областта от началото на годината? Тихомир Тотев: За периода от началото на годината до края на месец ноември за територията на Варна и областта не се наблюдава рязка динамика и значителна разлика на произшествията спрямо миналата година. Регистрираните произшествия са 3 700 срещу 3300 за миналата година. Има известно увеличение, но то се дължи предимно на пожари без материални загуби - в сухи треви, отпадъци и контейнери за смет. От пожарите с нанесени материални щети най-много са регистрирани в секторите "Жилищно стопанство" и "Автомобилен транспорт". Това е обяснимо, тъй като държавният противопожарен контрол е с ограничени възможности за влияние на тези процеси. Не извършваме проверки в жилищата на гражданите, освен в случаите, когато имаме писмен сигнал за извършени нарушения. Ежегодно пожарите в тези два сектора са с най-голям процент от общия брой пожари. Фокус: Каква е готовността на дирекцията за работа при зимни условия? Тихомир Тотев: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна има готовност за реакция при тежка зимна обстановка. Изпълнихме указанията на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Провели сме сезонното техническо обслужване на техниката, доставени са ни необходимите гориво-смазочни материали. Във всяка служба по наша инициатива сме осигурили минимум един от автомобилите да бъде с висока проходимост. Имаме готовност за действие през зимните месеци. Благодарение на съдействието на Община Аксаково една от тежките верижни машини,с които разполагаме, е дислоцирана на тяхна територия, за да обслужва общините, които се намират северно от канала Море - езеро. Това ще скъси времето ни за реакция, а и законът не допуска предвижване на верижни машини по асфалтовите пътища. Затова превантивно машината се намира на територията на община Аксаково. Тези машини ги ползваме предимно при снегонавяване за евакуиране на граждани от закъсали автомобили. Проведени са също т.нар. строеви прегледи с личния състав относно окомплектоването му със зимно облекло и топли дрехи. Доставено ни е гориво за пожарните служби. Това, което се искаше от нас, е направено. Участвахме в заседанията при областния управител, където също сме докладвали за нашата готовност. Очаквам добро взаимодействие с местната власт. Фокус: Осъществени ли са проверки по отношение на безопасността на децата в училища и детски градини по време на отоплителния сезон? Тихомир Тотев: В училищата извършвахме проверки в началото на учебната година. След това проверките са повторени към края на месец октомври. Констатира се, че директорите са създали необходимата организация за пожаробезопасно ползване на отоплителните уреди. От общината разбрахме, че няколко училища се преместват в други сгради и ще има ремонт. Имаме готовност със съответните строителни фирми, които ще извършват ремонтните, да влезем във връзка, за да гарантираме тяхното пожаробезопасно извършване, като проведем предварителни инструктажи и заострим вниманието на изпълнителите по отношение на изискванията за пожарна безопасност. Няма съставени актове в учебни заведения за неспазване на изискванията за ползване на отоплителни уреди. Провели сме съвместно с директорите учебни евакуации до края на месец октомври, каквито са изискванията. Директорите осъзнават отговорността, която носят те и преподавателският персонал към безопасността на децата и не си позволяват компромиси с мерките за безопасност. Фокус: Увеличават ли се по принцип пожарите през зимните месеци и какви са причините за възникването им? Тихомир Тотев: Всеки сезон има своята специфика - през лятото най-чести са пожарите в сухи треви или т. нар. полски пожари, а през зимата са характерни пожарите в отоплителни уреди. Вече има такива пожари, най-често се палят комините на жилищните сгради. Всяка година напомняме за необходимите мерки преди сезона. Палят се непочистени комини и за момента това са преобладаващите пожари. Другите пожари, които са характерни за зимния сезон, са частично запалване на покривни конструкции в резултат отново на неизмазани комини или неправилно монтиране на отоплителни уреди близо до горивни конструктивни елементи - греди на покрива или дървени облицовки и ламперии. Призовавам гражданите да спазват инструкциите на завода производител и да не използват самоделни отоплителни уреди в жилищата си. Характерно за областта тази година е завишаване на пожарите, причинени от газови бутилки. Има какво да се желае от страна на ползвателите на такива бутилки за отопление. Също трябва да бъдат проверени, да се ползват стандартни маркучи, накрайници и вентили. Ако има необходимото внимание от страна на гражданите, значително биха намалили и щетите от пожари в отоплителни уреди. Фокус: Нека да припомним основните правила за работа с отоплителни уреди и да заострим вниманието по отношение на използването на пиротехнически средства? Тихомир Тотев: По отношение на пиратките - те са под контрола на други служби на МВР. Но като родител се обръщам към родителите да внимават и да не оставят децата сами да ползват такива пиротехнически средства, защото много са случаите, когато се получават наранявания. Имаме случаи през годините и на запалени тераси от хвърлени от по-високите етажи пиратки. Необходимо е внимание от страна на родителите при използването на пиротехнически средства от техните деца. По отношение на безопасността - за отопление трябва да се ползват стандартни уреди. Част от мерките за безопасност са свързани и с почистване на комините преди зимния сезон. Необходимо е също да се спазват инструкциите на завода производител. Най - общо казано да не се оставят без наблюдение отоплителни уреди от типа на конверторни печки, тъй като от въздушните течения, които създават, често върху тях попадат пердета, завеси или простряно близо пране, вследствие на което се нарушава топлобменът, печката се стопява и се запалва стаята, в която се ползва. Марияна ВАЛЕНТИНОВА

1 Януари 2018 | 16:03 | Радио "Фокус" - Варна