ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Стефан Радев, кмет на Сливен: Културните институти са богатството на града, в което духът властва

Стефан Радев, кмет на Сливен: Културните институти са богатството на града, в което духът властва

Кметът на Сливен Стефан Радев в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

19 Септември 2018 | 12:00 | Радио "Фокус"

Стефан Радев, кмет на Сливен: Дългосрочната ни цел е да заздравим общинските финанси

Стефан Радев, кмет на Сливен: Дългосрочната ни цел е да заздравим общинските финанси

Кметът на Сливен Стефан Радев в интервю за Радио "Фокус"- Сливен. Фокус: Г-н Радев, колко са парите предвидени в Бюджет 2017 и кои са основните дейности, за които са предвидени? Стефан Радев: Проектобюджетът на Община Сливен за 2017 година предвижда приходи в размер на 88 713 016 лв. Приходите за държавни дейности са 42 950 858 лв., а за местни дейности – 45 762 158 лв. Този бюджет е поредната стъпка за нормализиране на начина, по който се управляват финансите на община Сливен, поредна стъпка към финансова стабилност. Според мен предложеният бюджет е изпълним и възможен. В него се предвижда оптимизация на разходите и реално предвиждане на приходите. Дълги години бюджетите на община Сливен са правени с раздуване на очакваните приходи така, че да могат да се правят повече разходи. Сега предлагаме реален бюджет – тоест това, което очакваме в действителност да съберем като приход. Въпреки намалението на разходите по Капиталовата програма, се работи за осигуряване на целеви средства за реализацията на големи инфраструктурни проекти в общината. Осигурени се средства за кръговото кръстовище на Розова градина, за „пробива“ на ул. „Раковски“, един милион лева за селата –общо около 6 милиона. Проектът за бюджет отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика в сферата на икономиката и социалните дейности през 2017 година. С неговото изпълнение се очаква реализация на поставените цели за осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативните програми, развитие и усъвършенстване на социалната и техническа инфраструктура и др. Фокус: Достатъчно ли са средствата в бюджета на Община Сливен за тази година? Стефан Радев: Финансовите средства винаги са ограничени и затова те трябва да се изразходват разумно, като се търси ефективност във всеки направен разход. Целта ни като общинско ръководство, която ще следваме през целия мандат, е да се заздравят общинските финанси. Фокус:Непопулярните мерки предвидени за заздравяване на общинските финанси няма ли да предизвикат недоволство у гражданите според Вас? Стефан Радев: За хората това не е много атрактивна цел, но когато финансите не са на здрава основа, това се отразява директно на всяка дейност и на количеството и качеството на публичните услуги. Колкото и да е трудно и непопулярно, трябва да свиваме разходите и да осигуряваме нови приходи като видове и като размер, така че да можем след три години да кажем, че финансите на община Сливен са вече управляеми и под контрол. Фокус:Кои са основните пера, за които ще се разпределя бюджета през тази година? Стефан Радев: При изготвянето на Бюджет 2017, функциите, които Общината има, са степенувани под ред. Първо – да се покрие това, което общината е длъжна да прави и осигурява на гражданите срещу данъците, които събира. Второ – да се осигуряват функциите, които общината е длъжна да съфинансира. Трето – това, което законът казва, че общината може да прави. И на последно място – това, което факултативно общината е решила, че ще прави и финансира. Убеден съм, че ресурсите трябва да се изразходват от задължителното към факултативното и да се търси ефективност във всеки изразходен лев. Фокус:А как стои въпросът с изплащането на текущите разходи? Стефан Радев: Всички текущи разходи към момента се плащат редовно и изрази надежда, че служебното правителство ще започне процеса на съгласуване на оздравителните планове на общините. Разчитахме много на съгласуването на оздравителните планове от държавата и получаване на безлихвен заем, с който да разплатим стари неразплатени задължения, а ако изпълним условието на Министерството на финансите, да кандидатстваме този безлихвен заем да бъде опростен на Сливен. Припомням, че чрез облигационната емисия, която Община Сливен реализира, бяха платени само стари задължения по капиталовата програма, тъй като законът не позволява да се използват средствата за стари текущи задължения. Фокус: В кои сектори са най – големите стари задължения? Стефан Радев:Общината има най-много стари задължения за чистота, озеленяване и осветление. Людмила ЙОРГОВА

15 Януари 2017 | 11:01 | Радио "Фокус"- Сливен