ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Комисар Тихомир Тотев, РДПБЗН – Варна: Не се отчита увеличение на горските пожари в областта през последните пет години Варна

Комисар Тихомир Тотев, РДПБЗН – Варна: Не се отчита увеличение на горските пожари в областта през последните пет години Варна

Комисар Тихомир Тотев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН ) във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

18 Юни 2018 | 16:01 | Радио „Фокус“ – Варна

Комисар Тихомир Тотев, ПБЗН – Варна: Обезпечен е туристическият сезон във Варна и курортните комплекси

Комисар Тихомир Тотев, ПБЗН – Варна: Обезпечен е туристическият сезон във Варна и курортните комплекси

За готовността на „Пожарна безопасност и защита на населението” за действия при горски пожари, за обезопасяване на туристическия сезон във Варна и курортните комплекси и за извършваното поетапно обновление на техниката в ПБЗН - Варна Радио „Фокус” – Варна разговаря с комисар Тихомир Тотев, началник на Регионалната дирекция във Варна. Фокус: Комисар Тотев, обичайно през летния сезон се увеличават пожарите. С колко екипа разполага Областно Управление „Пожарна безопасност и защита на населението” във Варна, отчитате ли недостиг на кадри? Тихомир Тотев: Областно управление Пожарна безопасност и защита на населението във Варна е една от най-големите дирекции в страната. Варненската дирекция разполага с осем районни служби, една специализирана група за извършване на спасителни дейности и две служби, разположени в ТЕЦ – Варна и на Летище Варна, които имат специфични задачи за конкретните предприятия. В денонощието дежурят по 11 екипа и една група, която координира дейността, т.нар. оперативен център. Фокус: Достатъчни ли са тези екипи, за да обезпечат спокойтвието на варненци и гостите на града? Тихомир Тотев: Щатните екипи, с които разполага варненската дирекция са достатъчни при една нормална обстановка, за да изпълняват задълженията си и да са в помощ на гражданите. Проблем с недостиг на екипи се усеща през летните месеци, когато Варна се увеличава двойно с идването на туристите, които се струпват както в града, така и в курортните комплекси край града. Тогава хората не достигат и с оглед да не се пренатоварва съставът и да не се плащат разходи за извънреден труд, е обичайна практика кметът на града да поиска от министъра на МВР съдействие за обезопасяване на курортните комплекси, което се изразява в командироване на служители от вътрешността на страната в помощ на варненските екипи. Така през най-активните месеци – юли и август Варна и курортите са наситени със служители на пожарната, за да се осигури и безопасността на туристите. Фокус: Достатъчни ли са пожарните коли с които разполага Областната структура? Тихомир Тотев: В Пожарната служба във Варна се извършва Програма за поетапно обновяване на техниката. Само през тази година са получени шест нови пожарни автомобила. Три от тях все още не са регистрирани, тъй като процедурите по проекта, по който са доставени, не са приключили, но има уверение на ръководството на Главна дирекция, че това ще бъде изпълнено до средата на месец юли, което съвпада с началото на периода на жътвата, и пожароопасния сезон. През миналата година получихме още 7 нови специализирани автомобила и с тях новите пожарни коли са 13. Получени са и три лодки, както и специфично водолазно оборудване. Фокус: Готови ли са екипите за действия при горски пожари през лятото, както и във високи и труднодостъпни места? Тихомир Тотев: Получените шест нови пожарни автомобила през тази година, които вече споменах са предназначени именно за превенция на горските пожари и успешното им ликвидиране. Новите автомобили ще помогнат много в борбата с горските пожари. Освен това целогодишно провеждаме обучение на състава по различни теми. По план в обучението, всяка година, от месец април се включва подготовка по темата за ликвидиране на мащабни горски пожари. Още през месец февруари започват съвместни с Регионална дирекция по горите /РДГ/ работни съвещания, на които се приемат оперативни програми за опазване на горите. За 2014 година този етап е премина. Съгласували сме всички планове за защита на Държавните горски стопанства, лесничействата и ловните стопанства. Приета е регионалната програма за горите. Съвместно с полицията и с охраната при РДГ, която има отношение към предотвратяване кражбата на дървесина, сме набелязали съвместни проверки. От ПБЗН ще бъде стриктно наблюдавано дали се спазва забраната за палене на огън през пожароопасния сезон и дали това се прави само на определените от Горските стопанства места. Нина РУСКОВА

8 Юли 2014 | 17:35 | Радио "Фокус"