ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Стефан Радев, кмет на Сливен: Генерал Сотиров е един от тези, направили най-много емблематични неща за града ни

Стефан Радев, кмет на Сливен: Генерал Сотиров е един от тези, направили най-много емблематични неща за града ни

Кметът на Сливен Стефан Радев в интервю за Радио "Фокус" - Сливен за своя предшественик генерал Стефан Сотиров.

16 Ноември 2017 | 10:00 | Радио „Фокус“ - Сливен

Стефан Радев, кмет на Сливен: Ще предложим инвестиционна програма за следващия програмен период в размер на близо 24 млн. лева

Стефан Радев, кмет на Сливен: Ще предложим инвестиционна програма за следващия програмен период в размер на близо 24 млн. лева

Кметът на Сливен Стефан Радев в интервю за Радио „Фокус”-Сливен Фокус: Г-н Радев, какви ще са първите стъпки в управлението ви, целящи стабилизиране на финансовото състояние на община Сливен ? Стефан Радев: Наследството на община Сливен по отношение на финансовата задлъжнялост е наистина тежко. Това създава ежедневен натиск върху работата на общината. С това са свързани и първите ни стъпки, касаещи следващата година. Затова правим и предложение към Общинския съвет за увеличаване на местния данък върху недвижимите имоти през 2016. Фокус:Всъщност, Вие увеличавате само данъка върху имотите и автомобилите. Запазвате размера на такса смет, който също възнамерявахте да увеличите. Това отстъпление ли е или е реверанс към жителите на Сливен. Стефан Радев: Не бих го определил нито като отстъпление, нито като особен реверанс, но би могло да се тълкува и в тази посока, и ще обясня защо. Ние имаме проблем с ниския размер на такса „смет“. Най- ниският от всички в България, тя не може да покрие и половината от средствата, които са необходими за покриване на дейностите, свързани с чистотата. Ние това се и опитахме да направим с първоначалното предложение. За съжаление, за краткото време, от което ръководим общината, не можем да направим адекватна реформа, свързана с такса „смет“. Какво имам предвид. Таксата трябва да съответства на количеството изхвърляни отпадъци. За да стане това, фирмите трябва да имат време да декларират съдове за сметоизвозване, каквото в момента в Сливен не може да се направи. Това води до факта, че определени компании с много сгради и терени, поемат непропорционално висока част от такса „смет“, на фона на общата сума, която се събира в момента. Затова искаме да направим цялостна реформа за събирането на такса „смет“. Това изисква няколко месеца за презонирането на града, така че да има по справедливо разпределение между отделните квартали, между града и селата, а и да дадем време на фирмите да декларират съдове за смет. Затова се отказахме да правим изменения в такса смет и увеличаваме само данък „сгради“. А реформата ще бъде готова през следващата година. Ако през предходните години данъците бяха увеличавани плавно с 10%, нямаше да ни се налага да правим това рязко увеличение. С това отговарям на всички призиви за плавно увеличение. Стигнали сме до там, че вече не можем да си позволим да увеличим данъците по този начин. Фокус:По- малко пари от такса „смет“ означават ли, че ще редуцирате по – някакъв начин почистването, или ще преговаряте с фирмата да се вмести в средствата, с които разполагате? Стефан Радев: Ще наложим по – строг контрол . Но ще се наложи и да решим заедно с договорния партньор, какво можем да направим, за да плаща общината по – малко за чистота. Фокус: В този бюджет от над 76 млн. лева, който предлагате, кои са дейностите, които ще получат по- малко средства, и кои са тези, които ще финансирате с приоритет, за да може община Сливен да продължи да работи и през следващата година? Стефан Радев: Не мисля, че има конкретни дейности, които могат да бъдат наречени пострадали. Трябва, обаче да знаем, реалното състояние, в което се намира община Сливен. Ние имаме 25 млн. лева задължения, които са просрочени и изискуеми днес. Имаме риск банките или финансиращите институции да направят още около 15 млн. предсрочно изискуеми кредити. Имаме риск от това, да търпим финансови корекции, ако не успеем да осигурим финансов ресурс за завършване на някои от проектите, които се изпълняват. Това е състоянието на общината. И бюджета, който правим и усилията, които полагаме, са за това, да осигурим съществуването на общината, на услугите, които общината оказва, на базовите услуги, които оказваме на гражданите, като това да има осветление по улиците, издръжка на детските градини, да не спира транспортът. Така че, това е бюджет, община Сливен да не спре да работи, да не се разпадне като структура. Фокус:Има ли общината скрити резерви, за да може да може в случай на форсмажорни обстоятелства, да реагира във финансов план? Стефан Радев: Можем да говорим по – скоро за скрити задължения, които непрекъснато се появяват, за скрити резерви, ако можем да приемем общинското имущество, като резерв за реакция, това е единственият резерв и този разговор предстои тепърва и с общинския съвет за това, какво общинско имущество да продаваме, за да можем да продължаваме напред и да не спираме дейността на община Сливен. Фокус:Общинския съвет е собственик на няколко фирми. Там могат ли да бъдат предприети някакви действия и те да функционират по – добре и да носят печалби и дивиденти на собственика ? Стефан Радев: По отношение на всички общински структури, в това число и общинските фирми предприемаме действия за оптимизиране на издръжката и на разходите. Ние сме в такава ситуация, че когато говоря за състоянието на община Сливен, за поетите задължения, за наследството, което намираме, в момента изпълняваме първата си задача, да спрем да трупаме нови дългове. Не сме на етап да говорим за получаване на някаква печалба за общината. Ние искаме на този етап да спрем да потъваме. От тук нататък постигнем ли тази цел ще градим стратегия за това как общината ще излиза от състоянието с натрупаните дългове, които има. В това число управлението на общинските имоти и фирми има своята роля. Разчитаме на приходи от тях, разчитаме на оптимизиране на разходите които да доведат до повече средства за общинския бюджет от тези структури. Фокус:Разчитате ли и на подкрепа от държавата ? Стефан Радев: Да, разчитаме на подкрепа от държавата. Това което казвам на администрацията и моят екип, е че първата задача е ние да предприемем мерки, които зависят от нас, за да имаме основание да искаме помощ от държавата. Фокус:От къде ще дойдат допълнителните средства за реализация на проекта за водния цикъл, който е най застрашен ? Стефан Радев: В момента водим преговори с МОСВ и по – конкретно с предприятието свързано с дейностите свързани с околната среда – ПУДОС. Разчитаме на разбиране от тяхна страна и получаване на финансиране. Фокус:Разчитате ли на подкрепата на ОБС - Сливен, както за данъците, така и за последващото гласуване ? Стефан Радев: Аз призовавам и в разговорите си и в обръщенията си общинските съветници да бъдат отговорни и да подкрепят предложенията, които сме внесли в общинския съвет. Призовавам и гражданите за подкрепа, защото това е и подкрепа за община Сливен, тя не е лично за мен. Ясно е че не популярните мерки не са любимите на никой политик, но в крайна сметка става дума за нашата община и от нас зависи, това дали ще е я стабилизираме? Фокус:Този бюджет гарантира ли стабилността през следващата година ? Стефан Радев: Гарантира оцеляването на общината. Фокус:Един от най – добрите начини за една добра финансова стабилност е усвояване на европейски средства. Има ли общината готовност, вашият екип през следващия програмен период, който вече започна да се работи по проекти? Има ли проекти, които възнамерявате да представите за одобрение? Стефан Радев: Имаме проекти, които са изготвени с помощта на техническа помощ на държавата от Оперативната програма. Ще предложим инвестиционна програма за следващия програмен период в размер на близо 24 млн. лева, която ще бъде финансиране по ОП „Региони в растеж“ Фокус:Оптимист ли сте за бъдещето на Сливен ? Стефан Радев: Ако не съм оптимист, няма как да продължавам всеки ден да се захващам отново и отново с тези проблеми. Фокус: В навечерието сме на Коледните и Новогодишните празници, какво ще пожелаете на жителите на Сливен? Ще им пожелая най – вече здраве, повече светлина в домовете и душите им и вяра и надежда, че предстоят по – добри дни. Людмила ЙОРГОВА

14 Декември 2015 | 18:38 | Радио "Фокус"