ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас: Водоемите в региона са подготвени да поемат пролетните дъждове и подпочвени води

Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас: Водоемите в региона са подготвени да поемат пролетните дъждове и подпочвени води

Налага ли се контролирано изпускане на язовирите в областта, какво е тяхното състояние и как пролетните дъждове ще се отразят на водните нива, Радио „Фокус“-Бургас разговаря с Вълчо Чолаков,...

14 Март 2017 | 19:01 | Радио "Фокус"-Варна

Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас: Предвиждат се разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия

Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас: Предвиждат се разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия

За промените в Закона за защита при бедствия, които предвиждат възможност за създаване на областни и общински съвети за намаляване на риска от бедствия Радио „Фокус” – Бургас разговаря с Вълчо Чолаков областен управител на Бургас. Фокус: До какви промени ще доведе създаването на областни и общински съвети за намаляване на риска от бедствия? Вълчо Чолаков: Към настоящият момент съществува един щаб, които се активира при бедствия и аварии, но той се задейства към момента на непосредствено настъпваща заплаха или след като тя се реализира. Предполагам идеята за създаването на тези съвети е изцяло подготовка на превенция преди настъпването на такива бедствия и аварии. Предвиждат се разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия. Този съвет е с по-разнороден състав и повече членове сравнение с щаба, който споменах. Това предполага по-голямо и задълбочено изучаване на отделните територии, евентуалните конфликтни места и потенциално опасните такива и т.н, като на база изготвен анализ трябва да се изработват по-точни прогнози и съответно да се предвиждат по-конкретни и детайлизирани мерки за превенция по съответното остойностяване. Към настоящия момент имаме, в резултат на бедствия, остойностени над 1, 500 милион лева за територията на областта, до миналата година. Към настоящият момента за територията на областта име постъпили искания за около 1, 900 хиляди лева. Това са общините Айтос, Камено, Руен и Сунгурларе. Този съвет ще действа преди, а не както щаба по време или след самото събитие. Фокус: Ще подобри ли този съвети взаимодействието между институциите? Вълчо Чолаков: Мисля, че по-скоро ще подобри предотвратяването или намаляването на щетите от бедствията и авариите. Тъй като, повече лица и повече компетентни органи, които имат макар и косвено отношение към този процес, ще вземат участие, опитвайки се да анализират и предвидят къде какви възможни рискове могат да бъдат проявени и да съществуват на територията на областта и те да бъдат предварително оразмерени. Така че да могат да се вземат адекватни мерки, не само по време на настъпването на бедствието или аварията, а и предварително. Това ще позволи едно дългосрочно планиране на тези мероприятия и ще позволи разходването на средства да става постепенно и поетапно и с оглед степенуване на важността на всеки един от проблемите. Подобрението на превенцията и участието в този съвет, на толкова много органи, няма как да не доведе, при честата комуникация, до подобряването й, а също и подобряването на взаимодействието и повишаване на ефективността във връзка с реализирането на тази дейност. Фокус: Има ли все още съществени проблеми по отношение на организацията за превенция и реакция при бедствени ситуации? Вълчо Чолаков: На практика основния проблем е финансирането. Ние се опитваме да се справим с проблема, като ангажираме затворници, които са с лек режим на изтърпяване на наказанието и имат право да полагат трудова дейност, за да почистваме речни корита и дерета, които са критични места. Неподържането на тези места, години наред, допринася за повишаване на щетите при наводнения.Тази превенция практикуваме вече година и половина. Известно е , че в Българял парите не достигат, но мисля, че създавайки този съвет и тази областна стратегия, която пък се включва в националната, във връзка с предотвратяването на бедствия и аварии, ще се позволи на централизирания бюджет да може да се фокусира и поетапно да финансира превенцията във връзка с бедствия и аварии. Фокус: Какви други превантивни дейности предприема областна администрация? Вълчо Чолаков: Наблюдаваме и много по-строго язовирите основно на територията на областта по отношение на обемите, които се подържат и тяхното правилно стопанисване. Фокус: Кои са общините пострадали при бедствия и аварии? Вълчо Чолаков: За тази година общинните, от които имаме постъпили искания за овъзмездяване на щети, които се претърпяна по време на бедствия, са Камено- 740 000 лева, Руен около 500 000 лева, Сунгурларе около 300 000 лева. Преди няма и месец около 23:00-24:00 часа, ми се обадиха от село Ливада, че селото е сериозно наводнено. Тогава с кмета отидохме веднага на място. Центърът на село Ливада е изграден на място, където преди много години е преминавала река и в резултат на допълнително извършени човешки действия, там в момента се получава проблем при прииждане на води. Тези води не идват от язовири или някакви други водни обекти, а се получава водосбор от близките височини, тъй като не е извършено добре отводняването на населеното място. Над 20 къщи се наводняват при дори не толкова голям като количество дъжд. За вечерта, която говоря статистиката посочва 20 литра на квадратен метър, което не е чак толкова много, съобразявайки практиката от последните година две. Там в момента сме изпратили наш представител с групата, която извършва почистване на дерето. Очакваме от община Камено остойностяване на щетите, когато го получим ще изпратим исканията до Междуведомствената комисия за финансиране на дейността по отстраняване на щетите. Освен това сме предвидили и други дейност. При стабилизиране на терена, тъй като там е много мочурливо и трудно проходимо, дори със високопроходима техника е трудно да се преодолеят определени терени, да обмислим вариант, със средствата, които самата община има, да се предприемат действия, които да доведат до минимализиране на евентуални бъдещи щети. Павлина РАЙЧЕВА

26 Юни 2016 | 10:01 | Радио „Фокус” – Бургас