ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности” към Община Варна: Необходими са реформи в образователната система на професионалните гимназии

Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности” към Община Варна: Необходими са реформи в образователната система на професионалните гимназии

Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности” към Община Варна в интервю за Радио „Фокус”-Варна

12 Юни 2016 | 14:34 | Радио „Фокус”-Варна

Лилия Христова, Дирекция „Образование и младежки дейности” – Варна: Трябва да бъде затегнат пропускателният режим в училищата

Лилия Христова, Дирекция „Образование и младежки дейности” – Варна: Трябва да бъде затегнат пропускателният режим в училищата

Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности”, в интервю за Радио „Фокус”-Варна Фокус: Г-жо Христова, каква е готовността на училищата и детските градини във Варна за работа при зимни условия? Лилия Христова: Няма проблеми с отоплителните системи в училищата и детските градини във Варна. Готовността на училищата и детските градини за зимния период се наблюдава от дирекцията още от началото на октомври, като до 10 октомври бе изискана информация от всички директори по отношение на отоплителните системи. На много места отоплителните системи в училищата бяха изпробвани за няколко часа по време на местните избори, тъй като там бяха настанени секционните избирателни комисии. Не е постъпвала информация за наличие на сериозни проблеми, които да нарушат условията за протичане на нормален учебен процес. Фокус: Имаме и няколко запитвания, постъпили в редакцията за това кога ще бъде включено отоплението на училищата? Лилия Христова: Според условията на Регионалната здравна инспекция във Варна отоплението на училищата трябва да започне при температури в класните стаи под 18 градуса. В момента, в който температурите паднат под тези стойности, директорите на училищата са длъжни да включат отоплителните системи и да осигурят нормален учебен процес на децата в учебните заведения. В детските градини нещата са по-различни. Тъй като децата са по-малки, в стаите се поддържа нормална температура от около 20 градуса. Фокус: Какво е текущото състояние на материално-техническата база, свързано с опазване на живота и здравето на децата и учениците? Лилия Христова: Техническата и материална база на територията на Варна, поверена за управление на директорите и училищните ръководства с разрешение на Общинския съвет, е много голяма. Има сгради, които са строени много отдавна и винаги има необходимост от ремонт, но няма сгради, които да са опасни за здравето и живота на децата. Сградите, в които се помещават детските градини и училищата, са стабилни и безопасни. В бюджета за следващата година има заложени приоритетни обекти. Част от приоритетите са свързани с осъществяване на основен ремонт на отоплителната инсталация в 24-та градина, укрепване на терасата на ЦДГ №15, частични ремонти на детските площадки на открито на ЦДГ № 17, в това число и на още няколко детски градини. За следващата година е заложено укрепване на училище „Найден Геров”, ремонт на покрива на училище „Васил Априлов”, осъществяване на ремонт и преустройство на тоалетни първи етап в училище „Стефан Караджа”. Фокус: А във връзка с атентатите в Париж предприети ли са някакви мерки за сигурност? Лилия Христова: Дадени са указания на директорите на училищата и детските градини във Варна по отношение на мерките за сигурност с цел ограничаване на достъпа на външни лица на територията на учебните и детски заведения във връзка със събитията в Европа през ноември. Темата бе коментирана по време на проведено в края на ноември заседание от страна на дирекцията с настоятелствата на детските градини и училищата. Трябва да бъде затегнат пропускателният режим в училищата, паралелно с това където има наличие на система за видеонаблюдение, да бъдат подновени договорите за работа. Където няма подобни системи, сме дали инструкции на директорите да поставят камери на входовете и изходите на съответните сгради с парите, постъпили от резерва или чрез други средства в училището. Към настоящия момент очакваме инструкции за правилна реакция в такива времена от специализираните институции - МВР и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Обръщам се с апел към родителите да спазват инструкциите, които директорите ще приложат на територията на учебните заведения, както и да подхождат с разбиране към ограничителния достъп в училищата и детските градини поради съображения за сигурност. Фокус: Вие участвахте в годишната среща на Клуба на европейските градове „Страсбург“, която се проведе през ноември във френския град. Какви са Вашите впечатления? Лилия Христова: Практиките на европейските градове за приемане на бежанци и подготовката на политическа декларация на градовете от клуба за признаване на правото на убежище като универсално човешко право са били основните теми по време на проведената през ноември XIII годишна среща на Клуба на европейските градове „Страсбург“. Това беше една заявка, че всички градове, които участват в този клуб, са солидарни, че градовете трябва да се подкрепят и трябва да се спазват човешките права в една такава ситуация. П време на срещата бяха разисквани и други теми, като средствата на членовете на клуба в областта на култура, мира и човешките права, зелена енергия, устойчиво градско развитие, както и интеграция на ромското население. Стана ясно, че всички членове на този клуб имат проблеми с интеграцията на ромите. Най-важно е ромските общности да спазват законите на съответната територия, а спрямо тях да бъдат спазвани човешките права. Европейските градове работят много активно и по новата програма „Еразъм +”, която е активна в момента по линия на европейското финансиране. В програмата се поставя акцент на предоставянето на възможност за участие на доброволци в дейностите на различните общини. Ние ще осъществим също стъпки, за да може община Варна да участва при усвояването на тези европейски средства. Голям интерес за мен бе организацията на „Европейско младежко събитие 2016”, на което Страсбург предстои да бъде домакин. Варна е младежка европейска столица и в тази връзка ние се разбрахме с ръководството на Страсбург да направим обмен - наш доброволец да отиде в Страсбург и съответно техен да бъде пратен във Варна. Друго интересно събитие бе Световният форум по демокрация на тема „Свобода срещу контрол- демократичният отговор”. Повод на дискусия бяха въпросите, свързани с това какво е подходящото ниво на наблюдение от страна на властите, как се гради доверие и устойчивост в мултикултурните общества,каква е отговорността на медиите в ерата на терора и други теми. Марияна ВАЛЕНТИНОВА

8 Декември 2015 | 06:01 | Информационна агенция "Фокус"