ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас: Предвиждат се разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия

Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас: Предвиждат се разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия

За промените в Закона за защита при бедствия, които предвиждат възможност за създаване на областни и общински съвети за намаляване на риска от бедствия Радио „Фокус” – Бургас разговаря с Въл...

26 Юни 2016 | 10:01 | Радио „Фокус” – Бургас

Вълчо Чолаков, областен управител: Честите и внезапни проверки на плажовете ще доведат до по-добро качество на услугата

Вълчо Чолаков, областен управител: Честите и внезапни проверки на плажовете ще доведат до по-добро качество на услугата

За проверките на плажовете, които се отдават от Областна администрация-Бургас Радио „Фокус”– Бургас разговаря с Вълчо Чолаков, областен управител на Област Бургас. Фокус: Г-н Чолаков, приключиха ли проверките на Областна администрация-Бургас на плажните ивици в областта? Вълчо Чолаков: Преди повече от седмица приключиха проверките на плажовете, с които Областна администрация-Бургас има сключени договори за наем, а те са 13 плажа. Отличници са плажните ивици на река Вая и Царево-Василико. В сравнение с предходни години сега имаме констатирани най-малко нарушения. За откритите нарушения сме издали предписания, които ще проверим дали са изпълнени наистина в срок от 14 дни до края на другата седмица. Някои от наемателите вече се обадиха по телефона, че са отстранили констатираните нередности. Освен това сме предоставили на гражданите денонощен телефон на сайта на Областна администрация-Бургас, на който могат да подават сигнали за нередности. Има и имейл адрес. На всички плажове са осигурени 50% свободна зона, водноспасителна дейност, кошчета за отпадъци, указателни табели за качество на водата. Основният проблем, който констатирахме, е че липсва достатъчен брой спасители за спасителните постове, като проблемът не е у наемателите на плажовете, а е проблем за всички организирани водноспасителни дейности, тъй като няма достатъчно желаещи, няма достатъчно квалифицирана работна ръка за точно този вид дейност. Фокус: За какво следят служителите при проверките? Вълчо Чолаков: Като започне от организирането на водното спасяване, организирането на хигиената, брой кошчета за отпадъци, които са съгласно утвърдената от МРРБ схема, указателни табели за качество на вода, оборудване на спасителните лодки и постове за медицинското обслужване, процентът свободна зона. За всички тези задължения, които са на наемателя, Областна администрация-Бургас от назначена на основание моя заповед комисия, която включва не само служители на Областна администрация, но и на различни ведомства като РЗИ, Морска администрация, МВР, БЧК се извършват тези проверки. Ще направя едно допълнение, че досега като практика са извършвани по две проверки на сезон.Сега съм се разпоредил проверките да бъдат по-чести, включително внезапни такива, за да проверяваме не само дали наемателите си изпълняват предписаните от нас предписания за неизпълнение на техните задължения, но и периодични и внезапно да проверяваме дали си изпълняват задълженията по закон, по договор. Фокус: Ако тези концесионери, на които сте съставили предписания, не ги изпълнят в срок, какви са санкциите? Вълчо Чолаков: Има предвидени санкции като неустойки в договорите им за наем, като най-тежката санкция при неизпълнения на задълженията е прекратяване на договора. Фокус: Казахте, че Областна администрация-Бургас отдава под наем 13 плажа в областта. Можем ли да посочим кои са те? Вълчо Чолаков: Мога да ги изброя по списък, но не виждам смисъл. Те са обявени на сайта на Областна администрация. В началото на разговора започнах с това кои са отличниците, за да дадем добрите примери за стопанисване на плажове. Мисля, че това е много важно. Фокус: С какво са заслужили да бъдат отличници? Вълчо Чолаков: Примерно на някой плаж е констатирано, че няма достатъчен брой кошчета за отпадъци или липсва указателна табела за качество на водата. Някои от спасителните лодки не са дооборудвани, съгласно изискванията. Това са все такива не големи нарушения, но които могат да бъдат отстранени лесно. По-сериозно нарушение е липсата тогава, когато по утвърдената от МРРБ схема за организиране на водноспасителната дейност и поставянето на останалите обекти, когато са предвидени примерно 12 поста, за тях няма назначени спасители , а има назначени за 11 поста. Това е сериозно нарушение, тъй като наемателят не може да изпълни задължението си да покрие с водноспасителна услуга и тази част от плажа, но той е в облекчена невъзможност да изпълни това задължение, тъй като на пазара на труда няма такива кадри. По-добре е при констатиране на такъв случай да се обяви зоната за неохраняема, за да се възпрепятстват евентуални нещастни случаи, отколкото да стои с пост, който да е без воден спасител. Мисля, че засиленият контрол от страна на Областна администрация-Бургас чрез чести и внезапни проверки на плажовете ще доведе до по-добро качество на услугата и по-малка възможност наемателите да допускат нарушения. Мария РУСЕВА

23 Юли 2015 | 05:59 | Информационна агенция "Фокус"