ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Д-р Тонка Върлева: България успява да задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН

Д-р Тонка Върлева: България успява да задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН

Д-р Тонка Върлева, директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, в интервю за Агенция „Фокус” по случай световен ден за борба срещу СПИНФокус: Д-р Върлева, защо е важно да има...

1 Декември 2014 | 12:44 | Агенция "Фокус"
Д-р Тонка Върлева: Българското правителство е доказало своята политическа отговорност за борбата с ХИВ/СПИН

Д-р Тонка Върлева: Българското правителство е доказало своята политическа отгово...

27 Ноември 2014 | 10:00
Радио „Фокус“, „Добро утро, България“
Д-р Тонка Върлева: 2468 души от цялата страна са се изследвали за ХИВ/СПИН в лятната АНТИСПИН кампания

Д-р Тонка Върлева: 2468 души от цялата страна са се изследвали за ХИВ/СПИН в лят...

29 Август 2014 | 16:30
Радио „Фокус”, „Добро утро, България”

Д-р Тонка Върлева: От началото на годината над 115 хиляди лица са проверили своя ХИВ статус

Д-р Тонка Върлева: От началото на годината над 115 хиляди лица са проверили своя ХИВ статус

Д-р Тонка Върлева, директор на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберколоза и малария, в интервю за Радио „Фокус“ по повод началото на Лятната антиСПИН кампания 2014 Водещ: За 11-та поредна година Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ към Министерство на здравеопазването организира национална лятна кампания за безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и СПИН главно с мобилни медицински кабинети. Инициативата продължава до 20 септември и ще обхване всички 28 области на страната. Д-р Върлева, как ще протече тази година лятната кампания? Има ли и нови неща в нея? Тонка Върлева: Тази година националната антиСПИН кампания стартира във Варна. Това, което искам да подчертая е, че освен всичките 28 областни градове, ще се включат още 105 общини, включително и 10 малки населени места, тоест села, включително и хижи. Тоест 11-тата Националната антиСПИН кампания ще бъде в цялата страна и целта й е да достигне и до най-малкото населено място. Инициативите са много. Те са на страницата на Министерство на здравеопазвването. Както подчертахте, в кампанията ще се включат всичките 17 мобилни медицински кабинета, които през годините доказаха своята ефективност. Тоест достигат до лицата от уязвимите групи. Изследването е с бързи тестове, анонимно, безплатно. Целта е максимален брой хора да научат своя ХИВ статус. И съответно да бъдат консултирани затова как да бъдат отговорни относно сексуалното си поведение. По отношение на София, бих искала да кажа, че кампанията ще стартира от 19 август като тази година тя е в партньорство с търговските центрове, които предоставят помещения, в които ще се предоставят услугите на анонимно и безплатно изследване и консултиране. Тоест имаме подкрепата вече и на бизнес сектора, което е изключително важно. Мобилните кабинети ще се обслужват от професионални екипите на неправителствени организации, които от години наред работят в тази сфера и РЗИ в цялата страна. Водещ: Споменахте, че в кампанията тази година ще се включат и големите търговски центрове, които знаем обикновено се посещават от най-младата част от обществото. Това ли са целевите групи през тази година? Тонка Върлева: По принцип, тази година, разбира се, целевата група продължат да са младите хора, но и широката общественост. Като най-голям брой медицински кабинети и услуги по принцип ще бъдат предоставени ще бъдат предоставено по българското Черноморие в областите Варна, Бургас, Добрич, но и както казах – цялата страна. Данните от тази година показват, че се инфектират лица главно по сексуален пъти и заради това и информационните материали, които ще бъдат предоставени много информационни материали, а така също и презервативи. Това, което искам да кажа е, че от началото на годината до сега по предварителни данни във всичките кабинети за анонимно и безплатно изследване и консултиране и данните от лечебните и здравните заведения показват, че над 115 хиляди лица са се изследвали с оглед на това да узнаят своя ХИВ статус. От началото на година така също в други кампанийни дейности са раздадени от над 50 неправителствени организации 680 хиляди презерватива, освен това в дейността на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ се включиха и 35 здравно-социални центъра, които са разкрити в продължение на 11 години, и които предоставят услугите на най-уязвимите групи, като досега са достигнати до 34 376 лица, говоря за лица от най-уязвимите групи. Така също с кампанийни дейности, млади хора – около 40845 деца и млади хора са обхванати с обучителни кампании. Водещ: Д-р Върлева, споменахте, че мобилните кабинети ще бъдат концентрирани основно по Черноморието, в областите Варна, Бургас и Добрич. Какво показват наблюденията от предишни години? Включват ли се чужденци в тези кампании? На какъв език са материалите, които разпространявате? Тонка Върлева: По принцип, да, всяка година, особено по Черноморието, данните от миналата година показваха, че и в курортите в планините, когато имахме мобилни кабинети, съответно се изследват и много чуждестранни граждани, които проявяват интерес. По принцип, нашите материали са на български, така също за някои от целевите групи на английски. По принцип, всяка година разширяваме обхвата, т.е. издаваме различни информационни материали с различно съдържание. Както казаха, над 90% от основните случаи с ХИВ са предадени по сексуален път и заради това тази година кампанията ще бъде главно с консултиране в посока предпазването. Т.е. постинфектирани с ХИВ и други сексуално предавани инфекции. И относно разговорите, консултациите ще бъдат относно безразборното сексуално поведение и употребата на презервативи, значимостта на това всеки да проверява на време своя ХИВ-статус като грижа за собственото здраве и това на неговия съответно партньор. Радина ХРИСТОВА

4 Август 2014 | 14:01 | Радио „Фокус“