ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Д-р Тонка Върлева: Българското правителство е доказало своята политическа отговорност за борбата с ХИВ/СПИН

Д-р Тонка Върлева: Българското правителство е доказало своята политическа отговорност за борбата с ХИВ/СПИН

Д-р Тонка Върлева, директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, в интервю за предаването „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ Фокус: На 31 декември Глобалният фонд за борба...

27 Ноември 2014 | 10:00 | Радио „Фокус“, „Добро утро, България“

Д-р Тонка Върлева: Осигурено е безплатно лечение за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от здравно-осигурителния им статус

Д-р Тонка Върлева: Осигурено е безплатно лечение за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от здравно-осигурителния им статус

Фокус: Д-р Върлева, на 18 май се отбелязва Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. Какви инициативи са организирани в София и страната в този ден? Какво ще бъде посланието тази година? Тонка Върлева: Денят за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН тази година ще премине под надслов: „Да задържим ХИВ в светлината на прожекторите!”. Събитията включват театрално представление на открито – компилация от различни танцови спектакли, изпълнена от студенти от II-ри и III-ти курс на специалност „Танцов театър” при НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”. В София кампанията се открива на 18 май (неделя) от 18.00 – 21.00 часа в пространството на бившия Мавзолей в Градската градина. Като финален акт на представлението студентите – актьори ще поставят на земята червен плат във формата на панделката – символ на АНТИСПИН усилията. Присъстващите на събитието и преминаващите граждани ще могат да поставят върху червената панделка запалени свещи и цветя в знак на възпоменание на жертвите на СПИН. В цялата страна Денят за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН ще се отбележи с информационни акции в централните градски части, водосвети и помени, тематични беседи в училищата, засаждане на цветя и създаване на скулптури и мраморни плочи. На възлови места в повечето градове ще се раздават здравно-образователни материали и червени панделки. В Сливен и Стара Загора ще се проведат футболни турнири; в Благоевград ще има шествие. Медицински екипи в мобилни кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще бъдат на разположение в различни дни в периода 14-23 май в Благоевград, Бургас, Варна, Ловеч, Монтана, Велико Търново, Добрич, Перник, Пловдив, Плевен, Русе, Свиленград и в Силистренска област. Фокус: Как се отбелязва Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН по света? И къде инициативите по този повод са най-мащабни? Тонка Върлева: Денят за съпричастност с жертвите на ХИВ/СПИН винаги се пада в третата неделя на месец май, като за първи път е честван през 1983 г. в Сан Франциско и Ню Йорк – в такъв ден хиляди хора от всички краища на света се събират на открито, за да изразят солидарността си към близките на починалите от СПИН. На 18 май 2014 година над 1 200 неправителствени организации от 115 държави ще призоват към „увеличаване на темпото” на застъпническите кампании и поемането на по-отговорна и лидерска роля на националните правителства към проблемите на ХИВ/СПИН. Събитията по света в Деня за съпричастност са разнообразни: от малки общностни бдения до общонационални, популяризиране на местните услуги за доброволно консултиране и изследване за ХИВ, насърчаване на здравно-сексуалното образование и диалог вътре в уязвимите общности и не на последно място – застъпничество за релевантни и действащи политики в областта на ХИВ/СПИН. Инициативите по повод кампанията с оригинално заглавие Candlelight Memorial (в превод - Ден на възпоменание със запалени свещи) са най-мащабни в Африка, Австралия, САЩ и Великобритания, където е и мощен неправителственият сектор и застъпническите организации, които оказват психо-социална подкрепа на хората, живеещи с ХИВ и работят за актуализирането на националните политики в сферата на ХИВ/СПИН. Фокус: Успяват ли кампаниите за ограничаване на разпространението на ХИВ/СПИН да изпълнят целта си? Тонка Върлева: За насърчаване на безрисковото сексуално поведение и толерантността към хората, живеещи с ХИВ, ежегодно Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” организира четири АНТИСПИН кампании: около 14 февруари (Ден на влюбените), за Третата неделя на месец май (Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН), лятна кампания през месеците август – септември (по Черноморието, около увеселителни паркове, басейни и молове) и за 1 декември (Световен ден за борба срещу СПИН). Населението в България познава много добре 17-те мобилни кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и при позиционирането на тези медицински кабинети в различни градове, много хора изчакват пред микробуса, за да проверят актуалния си ХИВ статус; водят своите приятели, партньори, родители, братя и сестри. Повечето българи, но особено тези на възраст до 40 години, познават и 19-те КАБКИС – стационарните кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН, където всеки един работен ден (а в КАБКИС–Студентски град включително и в събота) могат да бъдат консултирани и да се изследват за ХИВ, както и за други инфекции, предавани по сексуален или кръвен път. Броят на хората, които се изследваха през първото тримесечие на тази година достигна 65 000 лица, а лицата които желаят да се изследват могат да получат информация за КАБКИС на телефон 0700 1 30 40. Послание, което регулярно изпращаме по време на кампаниите ни, е, че голяма част от хората, живеещи с ХИВ, са работещи, грижещи се за своите семейства, поддържащи приятелски мрежи, живеещи с по-малко страх за утрешния ден. По света на ХИВ се гледа като на хронично заболяване, както на сърдечно-съдовите заболявания и диабета, което може да бъде добре контролирано благодарение на редовния прием на антиретровирусни медикаменти и грижи от страна на медицински специалисти и психотерапевти. Разбира се, има и лица особено от уязвимите групи, които не се придържат към предписаната терапия и те застрашават собственото си здраве. Освен по време на обществените АНТИСПИН кампании, за информирането на ученици, студенти и млади хора в риск се работи ежедневно и в 18 младежки клуба по превенция на ХИВ, локализирани в големите градове. В клубовете се обучават юноши, които се развиват до обучители на връстници и споделят със своите „равни” – съученици, съседи, приятелски кръг, знанията си за начините за инфектиране и начините за предпазване от ХИВ и сексуално преносимите инфекции. Тези вече над 500 млади обучители в цялата страна, играят ролята на здравни консултанти сред свои връстници. Те работят всекидневно по промоция на здравето, в частност по превенция на ХИВ, като адресират най-уязвимите към ХИВ млади хора. За справка - през 2013 г. 122 191 млади хора в риск са достигнати с работа на терен и кампанийни дейности за превенция на ХИВ и други сексуално предавани инфекции. Фокус: Остава ли Източна Европа рискова? И ако „да”, на какво се дължи това? Тонка Върлева: Според доклада на ООН за глобалната ситуация по отношение на ХИВ/СПИН, в региона на Източна Европа и Централна Азия епидемията расте и се развива с бързи темпове. Увеличава се броят на новоинфектираните с ХИВ лица, което се случва главно в групата на инжекционно употребяващите наркотици. По отношение на тази група е необходимо да се прилагат ниско-прагови услуги, които в България бяха разкрити с помощта на Глобалния фонд и към днешна дата едва 5% от новорегистрираните са лица употребяващи наркотици. Паралелно с това в Европейския съюз новите случаи продължават да се увеличават основно в групата на мъжете, които правят секс с мъже (хомо- и бисексуалните общности). Например, в страните от Централна и Западна Европа, те заемат относително голям дял от всички новорегистрирани случаи - между 29-39%. Фокус: Какво е значението на социалния статус за заразяването с ХИВ/СПИН? Тонка Върлева: В България регистрираните случаи на ХИВ са на лица от всякакви социални прослойки и професии: както нискоквалифицирани, така и висококвалифицирани. Още веднъж обаче искам да подчертая, че много важно е лицата да се придържат към назначената терапия, която за всички лица е безплатна независимо дали са здравно осигурени. Фокус: Какъв е процентът на заразени с вируса ХИВ в България, какво е съотношението спрямо другите страни и забелязва ли се тенденция на намаляване или увеличаване на броя заразени? Тонка Върлева: По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 12 май 2014 година общият брой на регистрираните носители на ХИВ в страната е 1889 лица. От началото на 2014 година към 12 май са регистрирани нови 59 ХИВ–серопозитивни лица. През последните години се очертава тенденция броят на новорегистрираните мъже да е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени. Географското разпространение на регистрираните случаи на ХИВ показва, че по-голямата част от тях са концентрирани предимно в големите градове. Като основна уязвима група особено през последните две години се очертава групата на мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже, които от началото на тази година са 25 лица, т.е. 46% от новорегистрираните. По отношение на другата уязвима група – лицата употребяващи интравенозни наркотици, данните показват, че броят на новорегистрираните намалява. Тази година близо 21% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години, докато преди 3-4 години те бяха над 50%. Тенденцията сочи, че над 53% от новорегистрираните ХИВ–позитивни лица са научили положителния си резултат в 19-те кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински кабинети за цялата страна, което е показател за тяхната ефективност. Запазва се тенденцията новорегистрираните случаи на ХИВ в страната да са средно около 150-200 лица годишно. Важно е да продължим да работим в посока на ефективна превенция и предоставяне на услуги на най-уязвимите групи, което на този етап се финансира от Глобалния фонд. Фокус: В кой регион разпространението на ХИВ/СПИН е с най-бързи темпове след Африка? Тонка Върлева: В Африка се наблюдават силни и генерализирани епидемии, като броя на инфектираните достигна над 25 милиона, но за десет години е постигнат успех в ограничаването на новите случаи на ХИВ, благодарение на разширения достъп до антиретровирусно лечение. По данни на Европейския център за контрол на заболяванията и Регионалния офис на СЗО за Европа през 2012 г. се наблюдава увеличение на новорегистрираните с над 8%, като броят на новоинфектираните с ХИВ в Източна Европа и Централна Азия е 102 000 души, а за страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – 29 000 души. По данни на Федералната статистическа агенция на Руската федерация са докладвани 76 000 нови случаи. Епидемиите в Африка и Източна Европа/Централна Азия са различни. Докато в Африка епидемията от ХИВ е предизвикана основно от необезопасени хетеросексуални контакти, то в региона на Източна Европа/Централна Азия ХИВ се разпространява най-бързо сред групата на инжекционно употребяващите наркотици. Фокус: Има ли напредък от научна гледна точка относно методите за лечение на вируса? Тонка Върлева: България успява да задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН включително и благодарение на прилагането на най-съвременното поколение на трикомпонентна антиретровирусна терапия в съответствие с международно препоръчаните стандарти. Още веднъж припомняме, че Министерство на здравеопазването осигурява безплатно лечение с антиретровирусни медикаменти за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от здравно-осигурителния им статус. За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден и резерв от медикаменти. Това разнообразие от съвременни лекарства позволява съставянето на оптимален терапевтичен режим за всеки пациент. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и подобрява качеството им на живот. Ели ЩЕРЕВА

18 Май 2014 | 06:00 | Агенция „Фокус"