ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Инж. Милчо Ламбрев: Железопътната инфраструктура е подготвена за зимните условия и не се очакват затруднения през празничните дни

Инж. Милчо Ламбрев: Железопътната инфраструктура е подготвена за зимните условия и не се очакват затруднения през празничните дни

Инж. Милчо Ламбрев: Железопътната инфраструктура е подготвена за зимните условия и не се очакват затруднения през празничните дниИнж. Милчо Ламбрев, генерален директор на Национална компания „Железопъ...

21 Декември 2013 | 09:37 | „Това е България“ на Радио „Фокус“

Инж. Милчо Ламбрев: Трябва да стигнем до консенсус

Инж. Милчо Ламбрев: Трябва да стигнем до консенсус

Генералният директор на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” инж. Милчо Ламбрев пред Агенция “Фокус”. Фокус: Какво е актуалното положение със стачкуващите железничари? Много ли са железничарите, които се включиха днес в стачката? Милчо Ламбрев: В момента водим разговори с ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа”. Приключи едночасовата предупредителна стачка.Влаковете тръгнаха. Гледаме да нормализира графика за движение и в 15.00 часа сядаме на масата за преговори. При този едночасов прозорец, в който затворихме цялото движение, четири влака не можаха да заминат от Централна гара София и още други влакове по цялата железопътната мрежа. Около 50 влака са спрели движението си от общо 60. Фокус: Какви ще са насоченостите на днешните преговори? Милчо Ламбрев: Днешните насочености са към евентуално финализиране на стачните преговори и постигане на стачно споразумение със стачния комитет. Трябва да стигнем до консенсус в следобедните преговори, така че да финализираме нещата и да не се стига до ефективни протести. Фокус: Ако днес не постигнете споразумение, утре ще продължат ли преговорите? Милчо Ламбрев: Аз съм винаги отворен за продължаваме на преговорите. Няма да спрем, докато не се разберем, защото наистина никой няма полза от това нещо. Фокус: Каква ще е съдбата на работещите в системата на железниците съгласно Програмата за реформа? Милчо Ламбрев: Програмата за реформа предвижда прилагане на нова стратегия по отношение на човешките ресурси наред с програма за обучение, с което значително да бъде повишен капацитетът на личния състав. Освен това, чрез предложения на НКЖИ от Световна банка инвестиционен заем в размер на 70 млн. евро ще се финансира приоритетно закупуването на експлоатационно оборудване и техника, с което значително да се подобрят условията на работа на персонала по поддръжка на железопътната мрежа и НКЖИ да се модернизира като цяло. В момента за извършване на дейностите по поддръжка на железопътната инфраструктура НКЖИ разчита до голяма степен на ръчен труд, извършван при много тежки условия и при изминаване на огромни разстояния пеша. Благодарение на инвестициите в механизация с подкрепата на Световна банка условията на труд ще бъдат чувствително подобрени. От друга страна съществува стремеж за ограничаване на неблагоприятните социални последици за персонала от реформата в железниците. В момента правителството изготвя съвместно с профсъюзите план за действие на базата на съществуващи програми за социална защита. Този план трябва да включва улеснен достъп до подходящи услуги за преквалификация и преместване на друга работа, да уточни степента на приложимост на правителствените програми по отношение на дружествата и отделните служители, както и възможността от запазване на достъпа до жилищни и медицински услуги на засегнатите от реформата служители. Фокус: Реформата в железниците ще се отрази ли на железопътната безопасност? Милчо Ламбрев: Поставянето на железопътния транспорт в България на здрава финансова основа не трябва да става за сметка на безопасността. В България са въведени стриктни правила и разпоредби по отношение на железопътната сигурност, които са в пълно съответствие с изискванията на ЕС. От особено значение за безопасността на железопътния транспорт е да се гарантира, че инфраструктурата и подвижният състав се поддържат в добро състояние, че скоростта на влаковете и експлоатационните дейности са на ниво, което отговаря на техническото състояние на железопътната инфраструктура и подвижния състав съгласно законовите изисквания и че редовно се провеждат одити и проверки на безопасността. На експлоатационно ниво безопасността е споделена отговорност на ръководството на железниците и оперативния състав.На инвестиционно ниво текущите и плановите инвестиции по програми на ЕС следва значително да повишат безопасността на железопътната мрежа в България.Наред с това, инвестиционният заем в размер на 70 млн. евро, предложен от Световна банка на НКЖИ, предвижда приоритетно да бъде финансирана пълната модернизация на експлоатационното оборудване и техника на НКЖИ. Тези инвестиции в оборудване в рамките на заема от Световна банка значително ще подобрят безопасността на железопътната мрежа в България. Предвижда се оборудването да бъде закупено между 2011 и 2014 г. и да включва машини за инспекция и механизация за поддръжка на релсите и контактните мрежи. Фокус: Защо реформата на железниците включва намаляване на личния състав? Милчо Ламбрев: Няма никакво съмнение, че личният състав на железниците в България е раздут. Доказателство за това е фактът, че производителността на труда в българските железници е едва 25 до 30 процента от средната производителност в Европейския съюз. В потвърждение на това нека кажем, че при среднодневен пътникопоток на железопътния транспорт в България от 80 000 души, в железниците работят около 31 000 души - данните са от 2009 г. , когато реформата беше стартирана. През 2009 г. приходите на БДЖ от пътнически билети възлизат на около 84 млн. лева, докато разходите за персонал достигат 98 млн. лева. През същата година приходите на НКЖИ от такси за достъп до мрежата са 102 млн. лева, а разходите за персонал – 157 млн. лева. Средствата за издръжка на личния състав на БДЖ ЕАД и НКЖИ, които надхвърлят собствените приходи на двете компании, се покриват от държавния бюджет (парите на данъкоплатците). Едновременно с това се признава необходимостта от социални мерки като справедливи компенсации, курсове за преквалификация и помощ за устройване на нова работа по отношение на онези служители на системата, които може да загубят работата си вследствие на изпълнението на Програмата за реформа.

10 Март 2011 | 14:02 | Агенция "Фокус"