ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Инж. Милчо Ламбрев: Кражбите на елементи от железопътната инфраструктура трябва да се класифицират като терористичен акт

Инж. Милчо Ламбрев: Кражбите на елементи от железопътната инфраструктура трябва да се класифицират като терористичен акт

Инж. Милчо Ламбрев, генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура” в интервю за предаването „Това е България” на Радио „Фокус”Водещ: Инж. Ламбрев, сигурността на железоп...

1 Август 2013 | 09:02 | Радио "Фокус"

Инж. Милчо Ламбрев: За нас най-важно остава да се грижим за безопасността на жп-инфраструктурата

Инж. Милчо Ламбрев: За нас най-важно остава да се грижим за безопасността на жп-инфраструктурата

За работата на Национална компания „Железопътна инфраструктура” през зимните месеци, Агенция “Фокус” разговаря с инж. Милчо Ламбрев, генерален директор на ДП „НКЖИ”През зима 2009/2010 компанията бележи по-добри показатели в сравнение с предишния период. Фокус: Инж. Ламбрев, до колко добрата подготовка за зимния сезон помага за по-високите показатели на компанията в зимното поддържане на съоръженията и пътищата спрямо миналата година? Инж. Милчо Ламбрев: Преди началото на зимния сезон в поделения Управление на влаковата и гаровата дейност (УДВГД) София, Пловдив и Горна Оряховица се направи сериозна подготовка за работа при зимни условия. Обърнато беше внимание най-вече за снабдяване на гаровия персонал с топло зимно облекло, отопление на работни помещения, снабдяване на гарите с необходимите приспособления /метли и стъргалки/ за почистване на железопътните стрелки при снегонавявания, подходящо масло за смазване на стрелките, както и необходими инструменти за почистване от сняг на пътническите перони и гарови райони. За финансово обезпечаване на зимната готовност в производствените звена на поделения УДВГД, до края на октомври 2009 год., от Централното управление на ДП „НКЖИ” бяха отпуснати на поделения УДВГД общо 45 000 лева. Отделно бяха извършени необходимите процедури за снабдяване на гарите с въглища, котелно гориво и необходимите отоплителни уреди. Извършен беше преглед и проби на отоплението на стрелките в гарите. Бяха изготвени, за всяка гара поотделно, оперативни планове, съгласувани със съответните жп участъци, за действие при тежки зимни условия и борбата със снегонавяването. Тези планове предвиждаха съвместни действия на ЖПС, гаровия персонал и други служби от ДП „НКЖИ”. В реалната експлоатационна обстановка през изминалия зимен период гарите не са имали проблеми. Фокус: Имаше ли закъсали влакове? Инж. Милчо Ламбрев: Служителите на НКЖИ бяха на своите постове и не допуснахме да има проблеми с влаковете на превозвачите. Някъде имаше закъсвания най-вече заради бързото обледеняване на стрелките, но ние успяхме да се справим. Бяха отпуснати приблизително по 15 000 лева на всяко УВГД, но успяхме да доставим Не сме излезли от зимната обстановка, графиците седят, хората знаят своите дежурства, следим метеорологичната обстановка, хората са в готовност така че всички возила да се движат по график. За нас най-важното в жп транспорта е да се грижим за безопасността на движението. Фокус: Крадат ли се много части от жп-инфраструктурата? Инж. Милчо Ламбрев: Напоследък се забелязват отново тези неблагоприятни явления – кражби на жп инфраструктура, прерязване на кабели, които осигуряват осигурителните инсталации, задвижването на стрелковите механизми. Много се краде, само тази събота и неделя имаше седем броя кражби. Сътрудничим с Транспортна полиция, за съжаление те не са в такъв състав, в какъвто бяха преди години и не навсякъде може да откликнат на нашите сигнали. Ние ги уведомяваме своевременно, стараят се колегите да правят каквото могат, но не винаги успяваме да предотвратим тези ситуации. В пунктовете за скрап много отдавна са предупредени всички фирми, лицензирани за тази дейност, да не изкупуват материали от железопътната инфраструктура. Правят се проверки от страна на Транспортна полиция в пунктовете, които са в непосредствена близост до нашите съоръжения. Скоро не сме получавали информация Най-много се крадат медните кабели и проводници, електромоторите за задвижване на стрелковите инсталации, скрепителни материали по железния път. Фокус: Кой следи за метеорологичната обстановка през зимата? Инж. Милчо Ламбрев: През зимните месеци непрекъснато се следеше метеорологичната обстановка от оперативно диспечерските служби в поделения УДВГД и Централното диспечерско ръководство, и в изпълнение на оперативните планове своевременно бяха организирани аварийните групи за почистване. Благодарение на своевременните действия на отделните служби в ДП „НКЖИ”, не бяха допуснати сериозни нарушения на графика за движение на влаковете, както и железопътни инциденти поради зимните условия. При силно снегонавяване и ниски температури в отделни гари, предимно в североизточна България, като например в гарите Люляково, Подвис, Каспичан, Белослав, Синдел разпределителна се допуснаха минимални закъснения на влакове, поради замръзване на стрелки в гарите или намаления на скоростите поради натрупване на преспи по коловозите и текущия железен път. Фокус: Кои бяха най-тежките периоди през зимата? Инж. Милчо Ламбрев: В периодите: 20 - 23. 12. 2009 г., 18 - 23. 01. 2010 г., 07 - 09. 02. 2010 г. и 08 - 09. 03. 2010 г. цялата транспортна система на страната бе подложена на изпитание, поради обилния снеговалеж бурни на места ураганни ветрове и екстремално ниски температури като особено тежко беше положението в североизточна България. В много общини бе обявено бедствено положение и единствената връзка със света в участъците Русе – Самуил – Силистра, Добрич – Кардам и Синдел – Карнобат остана железопътния транспорт. В участъците Русе – Самуил – Силистра и Добрич – Кардам граница през януари и февруари в продължение на по три денонощия преди преминаване на влаковете бяха използвани роторни снегорини осигурени от ДП „НКЖИ”, които разчистваха от железния път снегонавявания, достигащи на определени места дължина от около 200 метра и височина един метър. В резултат на стихийните бури възникнаха множество повреди по контактната мрежа и прекъсване на ел. захранването, които бяха своевременно отстранявани от експлоатационните работници въпреки тежките условия. В гарите денонощно работеше допълнителен персонал от всички служби на ДП „НКЖИ”, който със съвместни усилия, работейки на открито често при екстремално ниски температури и ураганни ветрове, осигури непрекъсваемостта на железопътния транспорт. Въпреки недостига на средства, бяха осигурени необходимите материали и инструменти за почистване на стрелките и пероните в гарите. Фокус: Стигна ли ви персоналът през зимата? Инж. Милчо Ламбрев: На базата на изготвените оперативни планове за снегопочистването и метеорологичната прогноза за снеговалежната обстановка в страната, са осигурявани технически лица на разположение в железопътните секции и жп работници в експлоатационните пунктове за снегопочистване през нощта, в празничните и почивните дни. За осигуряване на непрекъснатата проходимост при снегонавявания, за разчистване на железния път, е използвана наличната специализирана механизация (вагон-снегорини тип „таран”, роторен снегорин и малогабаритни снегорини – 28 жп линия Разделна – Кардам, 91 жп линия Самуил – Силистра, VІІІ жп линия – Пловдив - Бургас За осигуряване на постоянен габарит на железния път и контактната мрежа профилактично е изсичана растителността ръчно или с многофункционална релсова самоходна специализирана машина за обслужване и ремонт на железния път – модел SVP – 74.1, собственост на Поделение „Железен път и съоръжения”. При необходимост е оказвано съдействие на служителите на Поделение „Енергетика” за осигуряване габарит на контактната мрежа. Фокус: Какви бяха проблемите със зимната подготовката за 2009/2010 г. в поделение„Електроразпределение”? Инж. Милчо Ламбрев: Планирането на дейностите по подготовка на съоръженията в поделение „Електроразпределение” за експлоатация през зимния период, бе въз основа на извършвания анализ на причините за повреди по съоръженията на подсистема „Енергия”, калкулиращи най-голямо вероятност за времезакъснение на влакове. Тъй като основна задача на поделение „Електроразпределение” е осигуряването на непрекъснато и качественно електрозахранване на контактната мрежа, чрез поддържане на висока степен на техническа готовност на съоръженията. Вследствие на направените анализи, взетите и реализирани управленски решения, основни проблеми през зимния период се оказаха: Скъсани порцеланови изолатори. За първите два месеца на 2010 година имаме 32 броя повреди причинени от скъсване на изолатори с общо времезакъснение на влаковете 2908 минути. Скъсани носеща въжета. За първите два месеца на 2010 година имаме 6 броя повреди причинени от скъсване на носещи въжета с общо времезакъснение на влаковете 1967 минути. Остарели, морално и физически амортизирани релсови самоходни специализирани машини /РССМ/ с 30 – 40-годишен срок на експлоатация. За първите два месеца на 2010 година имаме 9 броя повреди по РССМ, което от своя страна доведе до удължаване на времето за отстраняване на повредите по подсистема „Енергия” През зима 2009/2010 броят на повредите, причинени от паднали дървета и клони върху контактната мрежа, са шест, с 444 минути закъснели влакове. За сравнение през 2008/2009 г. повредите, причинени от паднали дървета и клони върху контактната мрежа, са 16 броя с 2983 минути закъснели влакове. Фокус: Какви дейности извърши поделение „Сигнализация и телекомуникации”? Инж. Милчо Ламбрев: Поделение "Сигнализация и телекомуникации" проведе подготовката за работа в зимни условия по предварително подготвени планове. Основните дейности, които секциите "Сигнализация и телекомуникации" извършиха в тази насока, могат да се резюмират в следното: изработване планове за подготовка за зимни условия; приключване на започнатите ремонти; осигуряване на отопление на работните помещения; осигуряване на топло облекло и екипировка на работниците; осигуряване на лопати, гребла, тонизиращи напитки и др.; преглед на механизацията и нейното окомплектоване за работа в зимни условия; осигурени са допълнителни стартерни батерии за дизел-агрегатите и автомобилите, както и гуми, антифриз, масла, спирачни течности и др.

18 Март 2010 | 14:01 | Агенция "Фокус"