ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Гл.ас. д-р Владислав Миланов: Езиковата агресия през последните години се проявява все по-силно

Гл.ас. д-р Владислав Миланов: Езиковата агресия през последните години се проявява все по-силно

Преподавателят в Софийския университет по езикова култура, българска фонетика, морфология и синтаксис гл.ас. д-р Владислав Миланов в интервю за Агенция "Фокус", по повод книгата "Езикови пор...

1 Юни 2012 | 06:00 | Агенция "Фокус"

Гл. ас. д-р Поля Кацамунска: Създаваме възможности на студентите по публична администрация да контактуват с държавната администрацията

Гл. ас. д-р Поля Кацамунска: Създаваме възможности на студентите по публична администрация да контактуват с държавната администрацията

За обучението на студентите по публична администрация със съчетаването на теория и практика разказа пред Агенция “Фокус” гл. ас. д-р Поля Кацамунска, преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Фокус: Г-жо Кацамунска, откъде дойде идеята за среща между студентите по публична администрация от УНСС и Столична община? (срещата се проведе миналата седмица, бел. ред.) Гл. ас. д-р Поля Кацамунска: Идеята е на самите студенти. Ние се стремим да помагаме на студентите съчетание на теория и практика. Студентите не за първи път правят посещение в администрация. Досега те са посетили Народното събрание, посетиха Министерството на труда и социалната политика. Ходихме също така на среща с националния омбудсман. Вторият семестър ще посетим Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР). Идеята беше студентите да посетят и общинска администрация. Студентите проявиха желание и ние отговорихме на тяхното желание. Смятам, че това няма да е единствената среща, която се организира със Столична община и студентите по публична администрация. Зная от тях, че имат желание да продължим това партньорство. Ще има и поредица от други срещи с експерти на Столична община и разбира се на други административни звена. Фокус: Специалността “Публична администрация” през последните години се утвърди като една от предпочитаните и търсени от кандидат-студентите специалности. По какво се отличава специалността в УНСС спрямо останалите специалности в другите университети? Гл. ас. д-р Поля Кацамунска: “Публична администрация” е една много модерна и актуална учебна програма за България, но тя е сравнително нова. В България тя се въведе преди 10-12 години, но това не е така в Западна Европа и САЩ, както и в другите развити страни. В тези страни това е една академична програма с традиции и авторитет и необходимостта от промените в България доведоха до необходимостта и от създаването на такава специалност. Почти всички университети в България - като имам предвид не само държавни, но и частни, предлагат тази програма по публична администрация и интересът от година на година към нея е все по-голям. Публичната администрация успя да се наложи като една много търсена специалност специално за нашия университет. От всяка година имаме все по-голям брой студенти, желаещи да се обучават по тази специалност, което респективно доведе до увеличаване на бройките на студентите в първи курс. В УНСС има бакалавърска и магистърска програма и това, което ни отличава от останалите ВУЗ-ове е, че ние използваме най-новите достижения на науката и практиката по публична администрация. УНСС търси контакти с водещи експерти, учени, следователи по публичната администрация. Опитваме се да предложим техните разработки, да ги въведем в нашата академична среда. Създаваме възможност на студентите да контактуват с администрацията. Опитваме се максимално да съчетаем теорията с практиката. Ние, преподавателите по публична администрация се водим от желанието и интересите на студентите. Това за нас е водещо. Днешните студенти са много будни, мотивирани и компетентни и много пъти техните желания са определящи и ние сме длъжни да се съобразим с тях. Правим опит да отговорим на техните очаквания. Фокус: Каква оценка бихте дали на работата на МДААР като експерт по публична администрация? Гл. ас. д-р Поля Кацамунска: Създаването на министерството беше през 2005 г. със съставянето на правителството, това си беше чисто политическо решение. Изхождаше се от това, че администрацията и административната реформа трябва да бъдат приоритет в контекста на предстоящото тогава членство на България в Европейския съюз. Известно е, че Европейският съюз поставя определени базови изисквания към администрацията и за да отговори българската администрация на европейските изисквания, тя трябваше да проведе реформи. Разбира се, самият процес на реформа е муден, бавен и продължителен. Според мен той не бива да се схваща като движение от тока А към тока Б. В развитите страни, административната реформа се схваща като едни непрекъснат процес на усъвършенстване на структурите и функциите на администрацията. Така че ние сме стигнали на един етап, в който е очевиден напредъкът, но разбира се, има области, в които трябва да сме по-критични - именно недостатъчния административен капацитет. Фокус: Има ли разлика според вас между централната и териториалната администрация що се отнася до подготвеността и капацитета им? Гл. ас. д-р Поля Кацамунска: Има разлика. Ако говорим за компетентността и обучението на служителите в администрацията между централната и териториалната, аз в разговори със служители от тези различни нива съм установила, че е много по-трудно за служителите в местната администрация да участват в различни форми за повишаване на квалификацията, за усъвършенстване на уменията. От тази гледна точка те са ми споделяли, че служителите в централната администрация са по-облагодетелствани. Не знам защо е така, но това е факт. В централната администрация има повече възможности за повишаване на професионалната квалификация. Фокус: Какво мислите за въвеждането на електронното правителство? Гл. ас. д-р Поля Кацамунска: Идеята за електронното правителство е идея, която се заражда в САЩ по времето на втората президентска кампания на Бил Клинтън, който въвежда идеята за електронното правителство там с цел намаляване на разходите за администрацията. В последствие тази идея се разпространява в Европа като се приема планът “Електронна Европа”, чиято цел е именно въвеждането на електронното правителство и в Европа. От там всички страни, кандидатстващи за членство в Европейския съюз, приемат тази инициатива и разработват един план “Електронна Европа плюс”, т.е със страните, които ще се присъединят към Европейския съюз, които също приемат идеята за въвеждане. България също като тогава кандидатка за членство разбира потребността от въвеждането на електронното правителство, така че идеята за въвеждането на е-правителството е една модерна, съвременна и адекватна на реалностите система. В днешните условия, при бързи комуникации, специализирана, научно-управлявана икономика това просто е необходимо. Фокус: Има обаче друг проблем - голяма част от възрастното население в България не умее да борави в компютър. Гл. ас. д-р Поля Кацамунска:Да, така е. Сравнителните данни показват, че в цялостно териториален план в столицата и в големите градове е най-висок процентът на хората, които имат достъп до компютър имат техническа възможност да установяват електронна комуникация и съответно знаят как да боравят с компютър. В това число младите са облагодетелствани, защото те са в час с новите неща. Разбира се за по-зрялото поколение, това е проблем, но на там върви светът. Фокус:Къде освен в администрацията или публичния сектор могат да намерят реализация завършилите студенти по публична администрация? Гл. ас. д-р Поля Кацамунска: Приоритетно при нас се предполага, че студентите, които завършват публична администрация, имат желание и ще търсят реализация в сферата на публичния сектор. Това не означава, че те могат само там да работят. Те могат да работят навсякъде, където пожелаят, но опитът, който се показват при няколкото випуска завършили студенти е, че те предпочитат и търсят реализация в сферата на публичната администрация. В централата или териториалната администрация или в НПО-сектора. Малък процент се насочват към бизнес средите. Но основно всички идват да следват, защото искат да се реализират в публичния сектор. Галина ДИМОВА

10 Декември 2007 | 06:03 | Агенция "Фокус"