СВЪРЗАНИ НОВИНИ

„Сакам да кажам“ (РСМ): Вархели обяви, че Андрей Ковачев му е таен помощник по македонския въпрос

„Сакам да кажам“ (РСМ): Вархели обяви, че Андрей Ковачев му е таен помощник по македонския въпрос

Скопие/Брюксел. Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархели заяви, че българският евродепутат Андрей Ковачев е негов таен помощник и ще продължи да работи с него в опит да преодолее блокадата за започване на присъединителни преговори между ЕС и Република Северна Македония, пише скопското електронно издание „Сакам да кажам“.Вархели отговори на въпроси на евродепутати от коми...

20 Октомври 2021 | 10:24 | Агенция "Фокус"

Оливер Вархели: ЕС трябва да изпълни обещанията си към РСМ и Албания преди края на годината

Оливер Вархели: ЕС трябва да изпълни обещанията си към РСМ и Албания преди края на годината

Страсбург. Европейският комисар по разширяването Оливер Вархели представи докладите за напредъка в реформите на страните от Западните Балкани и Турция пред евродепутатите и призова за незабавно започване на преговори със Скопие и Тирана, съобщава кореспондентът на МИА. Както бе посочено и в докладите на Европейската комисия тази година, еврокомисарят Вархели повтори пред евродепутатите от комисията по външни работи, че отлагането на преговорите със Северна Македония и с Албания намалява доверието в Европейския съюз. „Ние работим в тясно сътрудничество, за да деблокираме ситуацията и да разрешим проблема по тази трудна тема, тъй като засега не успяхме, но имаме надежда, че до края на тази година трябва да имаме резултати, това не трябва да се поставя под въпрос и зависи от нас да го постигнем. Когато казвам ние, имам предвид всички държави-членки на ЕС, имам предвид и Северна Македония, която е партньор в това, пътувал съм и до двете столици и все още съм готов да помогна, но това може да изисква повече ангажимент“, каза Вархели пред Европейския парламент във вторник. Той добави, че предвид избирателните цикли в България и Северна Македония, този период не е в помощ, но че този пъзел трябва да бъде преодолян. Вархели повтори изводите от доклада за Северна Македония, че страната е проявила решителност и постоянство в реформите, включително във върховенството на закона и борбата с корупцията и организираната престъпност и че това трябва да продължи, с допълнителни усилия за реформа на публичната администрация. Превод и редакция: Иван Христов

19 Октомври 2021 | 18:17 | Агенция "Фокус"

ЕК: РСМ трябва да реши спора със София възможно най-скоро, има „умерен напредък“ по европейския път

ЕК: РСМ трябва да реши спора със София възможно най-скоро, има „умерен напредък“ по европейския път

Скопие. Бързото приемане на нови закони, вместо да се фокусира върху прилагането на съществуващата правна рамка, но и умереният напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията са една от ключовите бележки в новия доклад на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония към ЕС, съобщава скопският телевизионен канал „Телма“. В препоръките за югозападната ни съседка се повтаря решението на Европейския съвет от 2020 г. да започне преговори с Македония, като същевременно се изисква Скопие да разреши спора със София. „Двустранните въпроси между България и Северна Македония трябва да бъдат решени възможно най-скоро“, се казва в доклада на комисията. Европейската комисия заключава, че забавянето на официалното начало на преговорите за присъединяване има отрицателно въздействие върху доверието в ЕС. Частта за политическите критерии гласи, че страната продължава да полага усилия за укрепване на демокрацията, върховенството на закона, включително чрез активиране на съществуващите механизми за контрол и чрез ключови политики и правни решения. И все пак е необходимо реформите да продължат. Правителството трябва да продължи с инерцията на реформите и да се съсредоточи върху прилагането на съществуващата правна рамка, вместо да стартира спорадични нови инициативи. „Навременното и съществено изпълнение на програмата за реформи изисква непрекъсната подкрепа на обществото като цяло“, се казва в доклада. В раздела за работата на парламента се посочва, че той изпълнява своята роля, независимо че от време на време работата му се нарушава от политическата поляризация, и препоръчва увеличаване на усилията за укрепване на ролята на Събранието като форум за конструктивен политически диалог, особено по програмата за европейски реформи. Съдебната власт е „умерено подготвена“ да отговаря на европейските стандарти, като е постигнат известен напредък в прилагането на съдебната реформа, но е необходимо допълнително спазване на препоръките на Венецианската комисия. По отношение на функционирането на съдебната система се препоръчва да продължи последователното прилагане на стратегията за съдебна реформа и обновения план за действие, с акцент върху приемането на нов закон за гражданското производство, в съответствие с европейските стандарти. Страната също показва умерена готовност в борбата с корупцията и организираната престъпност, като е постигнат напредък в консолидирането на досиетата на страната в разследването, наказателното преследване и делата по няколко случая за корупция, включително на високо ниво. Прави се заключението, че институционалната рамка е укрепена, особено Държавната избирателна комисия (ДИК) и Прокуратурата по организираната престъпност. Но трябва да се направи повече за подобряване ефективността на правоприлагащите органи в борбата с определени форми на престъпност, като пране на пари и финансови престъпления. „Координацията остава от решаващо значение за всички заинтересовани страни, участващи в борбата с организираната престъпност“, се казва в доклада. В областта на реформата на публичната администрация, която от години се критикува от Европейската комисия, е постигнат „малък напредък“ при финализирането на хоризонталния функционален одит на държавната администрация, като се отбелязва, че е важно той да бъде приет от правителство. Превод и редакция: Иван Христов

19 Октомври 2021 | 16:57 | Агенция "Фокус"

ЕК: Нови глави за Сърбия, похвали за Албания, критики за Черна гора и слаби оценки за БиХ

ЕК: Нови глави за Сърбия, похвали за Албания, критики за Черна гора и слаби оценки за БиХ

Брюксел. Европейската комисия препоръчва отварянето на две нови глави в преговорите за присъединяване на Сърбия, похвали Албания за напредъка на процеса на интеграция в ЕС, отбелязва „забавяне“ в реформите на Черна гора и критикува Босна и Херцеговина, на която дава „лоши оценки“ за всички области, съобщава кореспондентът на МИА от Брюксел. В рамките на Годишния доклад за Сърбия Европейската комисия препоръчва започване на преговори по главите за конкурентоспособността и растежа, както и по зелена програма и устойчива свързаност. Докладът за периода от юни 2020 г. до юни 2021 г. подчертава напредъка на Сърбия в спазването на критериите на ЕС, особено в областта на предпазните мерки и енергийната политика. „Европейската комисия оценява, че преходните критерии за тези глави да са изпълнени и те бъдат отворени“, се казва в доклада за Сърбия. Комисията казва, че Сърбия е постигнала „ограничен напредък“ в областта на реформата на публичната администрация, съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност и медиите. От Брюксел призоват властите в Белград да осигурят адекватна правна защита срещу потенциално политическо влияние върху съдебната система, да работят по нова стратегия за борба с корупцията и да дадат „убедителни резултати“ в областта на ефективното разследване, преследване и наказване по сериозни дела за организирана престъпност. Според Европейската комисия Сърбия е постигнала „ограничен напредък“ в областта на свободата на изразяване и медиите и средата, която допринася за безпрепятствената свобода на словото, трябва да бъде допълнително укрепена. „Вербалните атаки срещу журналисти от висши служители продължават, като същевременно случаите на заплахи и насилие продължават да бъдат тревожни“, се казва в изявлението. Тази година в доклада на ЕК се дават и положителни оценки по отношение на икономическите показатели в Сърбия, като се посочва, че сръбската икономика по време на кризата, причинена от пандемията, е преживяла само „лек спад“ от 1 % през 2020 г. и че отрицателното въздействие на кризата е било смекчено от „силен икономически растеж в навечерието на пандемията, както и от подходящи мерки за фискална и парична подкрепа, както и от сравнително кратък период за затваряне на страната“. ЕК повтаря, че задълбочените преговори на Сърбия за членство в ЕС ще продължат да зависят преди всичко от бързината на реформите в областта на правовата държава и нормализирането на отношенията с Прищина. В този контекст Сърбия е призована да постигне по-нататъшен напредък в прилагането на всички постигнати досега споразумения с Прищина и да допринесе за постигането на всеобхватно, обвързващо споразумение за нормализиране на отношенията с Косово. „Това споразумение е спешно и от решаващо значение за Сърбия и Косово да постигнат напредък по пътя си към ЕС“, се казва в изявление на Комисията. Албания: Призние за напредък В доклада за Албания Европейската комисия подчерта, че тя е постигнала „осезаеми и устойчиви резултати, като е продължила ангажимента си към реформите, ориентирани към ЕС“. „Албания като цяло, въпреки предизвикателствата, породени от пандемията от Covid-19, продължи да проявява ангажимента си към реформите, ориентирани към ЕС и има осезаеми и устойчиви резултати. Тя е изпълнила всички условия, определени в заключенията на Съвета от март 2020 г., за първата междуправителствена конференция“, се казва в доклада за напредъка. През октомври 2020 г. Комисията одобри пакета за разширяване и оцени, че условието, свързано с функционирането на Конституционния съд, е почти изпълнено, докато всички други условия, които трябваше да бъдат изпълнени преди първата междуправителствена конференция, според ЕК, са изпълнени. „Междувременно Албания продължи да отговаря на всички други условия и постигна по-нататъшен съществен, устойчив напредък в изпълнението на другите приоритети, определени от Съвета“, се казва в доклада. БиХ: Най-лошите оценки За Босна и Херцеговина докладът на Европейската комисия съдържа далеч най-лошите експертни оценки на положението в страната в сравнение с другите страни в региона. Смята се, че в Босна и Херцеговина няма напредък в борбата с корупцията и организираната престъпност, в реформата на изборния процес, свободата на изразяване или във външните отношения и е имало „заден ход“ в областта на обществените поръчки“. Що се отнася до политическите критерии, беше посочено, че законодателната и изпълнителната власт имат „слаб ефект поради политическата поляризация и смущенията, причинени от пандемията“. „Негативните последици от широко разпространената корупция и признаците на политическо робство продължават да се проявяват силно по време на пандемията, като пряко засягат благосъстоянието на гражданите“, се казва в доклада за Босна и Херцеговина. В документа се посочва „селективното и непрозрачно разследване и съдебни дела на случаи на корупция“ като „тревожно“. Установени са системни недостатъци в оперативното сътрудничество между правоприлагащите органи и много ограничен обмен на информация. Смята се, че полицията е „обект на политическа намеса“, а финансовите разследвания и изземването на имущество са до голяма степен неефективни. Що се отнася до застоя на борбата с корупцията, в доклада се посочват неуспехи в областта на обществените поръчки. Специална част от доклада се отнася до мигрантската криза в страната, където се казва, че властите не са успели да установят устойчива система за миграция и убежище, довела до хуманитарната криза през декември 2020 г. В Бихач в северозападна БиХ е създаден временен палатков лагер, който да осигури подслон за всички хора в нужда. Европейската комисия признава в доклада, че Босна и Херцеговина е засилила усилията си за подобряване на управлението на миграцията, но оценява, че страната трябва да осигури ефективна координация на всички нива на управление на границите и капацитет за управление на миграцията, както и функционирането на системата за убежище . „Това изисква справедливо разпределение на отговорностите между всички ентитети и кантони, включително настаняването в приемни центрове“, се казва в доклада на ЕК за Босна и Херцеговина. Черна гора: Напрежение и недоверие Напрежението и недоверието сред политическите участници белязват периода, обхванат от доклада на ЕК относно политическите критерии за напредъка на Черна гора. „Дълбоката поляризация между новото управляващо мнозинство и опозицията продължи през 2020 г. и се засили през периода след изборите. Напрегнатите отношения и недоверието подхранват честите ескалации и допълнително изострят политическите разделения, включително в управляващото мнозинство“, според документа, посветен на напредъка на Подгорица. Що се отнася до избирателната реформа, докладът заключава, че напредъкът е бавен поради първоначалните забавяния и периодичните бойкоти. „Парламентът освободи председателя на Централната избирателна комисия през юни 2021 г., а назначаването на нов председател все още предстои в парламента. Необходими са постоянни усилия за повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността на ЦИК“, се посочва в документа. Черна гора остава умерено подготвена да прилага ползите и европейските стандарти в областта на правосъдието и основните права и като цяло е постигнала ограничен напредък, с ограничени резултати по отчетност. Въпреки това не е постигнат напредък в областта на правосъдието, а изпълнението на ключови съдебни реформи е в застой. Превод и редакция: Иван Христов

19 Октомври 2021 | 16:42 | Агенция "Фокус"

МИА (РСМ): ЕК ще препоръча отварянето на две нови глави в преговорите със Сърбия

МИА (РСМ): ЕК ще препоръча отварянето на две нови глави в преговорите със Сърбия

Брюксел/Белград. В рамките на годишния си доклад за напредъка Европейската комисия ще препоръча отварянето на две нови глави в преговорите със Сърбия – 3-та и 4-та, съответно „Конкурентоспособност и растеж“ и „Зелена програма и устойчива свързаност“, предава Македонската информационна агенция (МИА). В доклада на Европейската комисия за периода от юни 2020 г. до юни 2021 г., се посочва напредъкът на Сърбия в спазването на критериите на ЕС, особено в областта на предпазните мерки и енергийната политика. „Европейската комисия препоръча преходните критерии за тези глави да бъдат изпълнени и те да бъдат отворени“, се казва в текста на доклада за Сърбия. Според документа западната ни съседка е постигнала „ограничен напредък“ в областта на реформата на публичната администрация, съдебната система, борбата с корупцията, организираната престъпност и свободата на медиите. В тази връзка ЕК призова Сърбия да осигури адекватна правна защита срещу потенциално политическо влияние върху съдебната система, да работи по нова стратегия за борба с корупцията и да предостави „убедителни резултати“ в областта на ефективното разследване, преследване и наказание на тежките дела за организирана престъпност . Според Брюксел Сърбия е постигнала и „ограничен напредък“ в областта на свободата на изразяване и медиите и че средата, която допринася за безпрепятствената свобода на словото, трябва да бъде допълнително укрепена. „Словестните атаки срещу журналисти от високопоставени служители продължават, докато нивата на случаите на заплахи и насилие остават тревожни“, се казва в изявлението. Тази година в доклада на ЕК се дават и положителни оценки по отношение на икономическите показатели в Сърбия, като се посочва, че сръбската икономика по време на кризата, причинена от пандемията, е преживяла само „лек спад“ от 1 % през 2020 г. и че отрицателното въздействие на кризата е била смекчена от „силния икономически растеж в навечерието на пандемията, както и от подходящи мерки за фискална и парична подкрепа и от сравнително краткия период на локдаун в страната“. ЕК повтаря, че преговоритв на Сърбия за членство в ЕС ще продължат да зависят преди всичко от бързината на реформите в областта на правовата държава и нормализирането на отношенията с Прищина. Превод и редакция: Тереза Герова

19 Октомври 2021 | 13:52 | Агенция "Фокус"

Докладът на ЕК за напредъка на Косово: Политическата нестабилност и пандемията доведоха до ограничен напредък в изпълнението на реформите

Докладът на ЕК за напредъка на Косово: Политическата нестабилност и пандемията доведоха до ограничен напредък в изпълнението на реформите

Прищина/Брюксел. Днес Европейската комисия ще публикува годишния си доклад за напредъка на реформите в страните от Западните Балкани. По отношение на Косово ще бъде отбелязано, че „обстоятелствата, създадени от политическата нестабилност и пандемията, доведоха до ограничен напредък в изпълнението на програмата за европейски реформи“, предава Радио „Свободна Европа“. Представянето на доклада пред премиера Албин Курти ще се състои в 18:30 часа местно време от ръководителя на Службата на ЕС в Косово Томас Шуньог. След това двамата ще дадат съвместна пресконференция. Медията, която разполага с копие от доклада, твърди, че в него се отбелязва, че след период на липса на политическа стабилност в Косово са проведени избори и е сформирано правителство с безпрецедентно мнозинство. В доклада обаче се подчертава също, че обстоятелствата, създадени от политическата нестабилност и пандемията, са довели ограничен напредък в изпълнението на програмата за европейски реформи. Превод и редакция: Тереза Герова

19 Октомври 2021 | 12:13 | Агенция "Фокус"

МИА: ЕК отбелязва в доклада за РСМ, че отлагането на преговорите влияе негативно на Скопие и си поставя разрешаването на спора София-Скопие като приоритет

МИА: ЕК отбелязва в доклада за РСМ, че отлагането на преговорите влияе негативно на Скопие и си поставя разрешаването на спора София-Скопие като приоритет

Скопие. МИА достигна до части от доклада за Северна Македония, който ще бъде публикуван официално днес следобед в Европейския парламент. Европейската комисия критикува българската блокада за началото на присъединителните преговори, съобщава кореспондентът на МИА от Брюксел. Европейската комисия е доволна, че Северна Македония продължава да отговаря на критериите за започване на присъединителния процес и че властите показват ясна проевропейска ориентация. „Северна Македония продължава да изпълнява условията за откриване на преговори за членство и властите публично демонстрираха силния си ангажимент да продължат по европейския път. Страната поддържа стабилни и решителни темпове в прилагането на реформите за ЕС и засили усилията си за постигане на осезаеми резултати“, гласи докладът за напредъка в процеса на реформи за Северна Македония, който ще бъде публикуван в 15:00 часа (16:00 българско време) в Страсбург. Еврокомисарят по разширяването Оливър Вархели ще представи доклада пред членовете на комисията по външни работи на Европейския парламент. В документа се посочва, че реформите са дългосрочен процес, който изисква постоянен ангажимент от правителството и опозицията, както и от всички социални участници. Северна Македония е приветствана по отношение на хармонизирането на външната си политика с тази на ЕС със 96 процента, което е увеличение с два процентни пункта в сравнение с 2020 г. „През март 2020 г. членовете на Европейския съвет единодушно одобриха решението за започване на преговори за членство със Северна Македония. Забавянето на официалното начало на преговорите за членство има отрицателни последици за доверието в ЕС“, предупреждава Европейската комисия. Тя подчертава, че двустранните въпроси между София и Скопие трябва да бъдат решени приоритетно. „Комисията очаква с нетърпение и подчертава значението на продължаващото прилагане на Преспанския договор и Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от всички страни. В съответствие със заключенията на Съвета, Комисията продължава необходимата подготвителна работа и очаква първата междуправителствена конференция да се проведе веднага след като рамката за преговори бъде приета от Съвета и преди края на тази година“, призовават от Европейската комисия . Превод и редакция: Иван Христов

19 Октомври 2021 | 10:48 | Агенция "Фокус"

„Независен“ (РСМ): Вархели представя Пакета за разширяване за 2021 година

„Независен“ (РСМ): Вархели представя Пакета за разширяване за 2021 година

Брюксел. Европейският комисар за съседство и разширяване Оливер Вархели ще представи във вторник Пакета за разширяване за 2021 г., който включва доклади от Европейската комисия за страните кандидатки и потенциалните кандидати за членство в ЕС, пише скопското издание „Независен“. В реч пред членовете на комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET) се очаква Вархели да потвърди ангажимента на ЕС към процеса на разширяване, стига страните кандидатки да прилагат надеждни реформи и да зачитат върховенството на закона, предаде AFET. Пакетът за разширяване, публикуван от ЕК всяка година, включва оценка на положението в процеса на присъединяване и прилагане на реформи в седем държави, желаещи да се присъединят към ЕС. След оценката на Комисията за реформи във всяка страна в процеса на европейска интеграция, докладчиците на AFET ще подготвят проекти на резолюции за тези страни със заключения и препоръки от Европейския парламент. Превод и редакция: Иван Христов

19 Октомври 2021 | 08:08 | Агенция "Фокус"

МИА (РСМ): ЕК ще публикува докладите за напредъка на Западните Балкани във вторник

МИА (РСМ): ЕК ще публикува докладите за напредъка на Западните Балкани във вторник

Брюксел. Редовните доклади за напредъка на реформите в Западните Балкани ще бъдат представени пред Европейския парламент на 19 октомври, съобщава кореспондент от Брюксел на Македонската информационна агенция (МИА). Европейската комисия докладва всяка година за напредъка във всички области на реформи в Западните Балкани, припомня агенцията. Докладите ще бъдат представени пред евродепутатите от комисаря по разширяването Оливер Вархели. Северна Македония стана страна-кандидат за членство в ЕС през 2005 г., а от 2009 г. получава препоръка за започване на преговори. Основният проблем бе спорът за името с Гърция. През 2018 г. Македония промени името си на Северна Македония, а Гърция вдигна блокадата на европейската интеграция на югозападната ни съседка. Тогава премиерът Зоран Заев се похвали, че страната е получила дата за преговори - юни 2019 г., но през юни същата година Германия поиска отлагане на решението за октомври, тъй като Бундестагът не бе гласувал решението. През октомври обаче Франция блокира началото на преговорите за промяна на методологията за присъединяване към Блока. Впоследствие тя бе променена, но миналата година България блокира началото на преговорите. Спорът между София и Скопие остава нерешен и към настоящия момент. Превод и редакция: Тереза Герова

18 Октомври 2021 | 11:52 | Агенция "Фокус"

РСЕ (РСМ): Министрите на ЕС ще обсъдят Западните Балкани и напрежението в Северно Косово

РСЕ (РСМ): Министрите на ЕС ще обсъдят Западните Балкани и напрежението в Северно Косово

Люксембург. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз се събират на среща в Люксембург, на която ще обсъдят отношенията със Западните Балкани и ситуацията в Северно Косово, според подготвителен документ, цитиран от македонската редакция на Радио „Свободна Европа“. По данни на източници в Съвета на министрите на ЕС в Брюксел, Върховният представител на ЕС по външните въпроси и политиката за сигурност Жозеп Борел трябва да информира накратко топ дипломатите на Общността за ситуацията в Западните Балкани и посланията, които е получил от регионалните лидери, включително на неотдавнашната среща на върха ЕС-Западни Балкани в Словения. В ЕС, според дипломатически източници, неотдавнашните действия на косовската полиция и конфликтът със сръбските цивилни на север е предизвикал сериозно безпокойство. След срещата на върха в Бърдо край Кран, френският президент Еманюел Макрон заяви, че държавните или правителствените ръководители на ЕС в крайна сметка може да „засегнат“ отношенията на Съюза със Западните Балкани на съвета на 21 и 22 октомври в Брюксел. Срещата на върха в Бърдо край Кран завърши без ясно послание от ЕС относно перспективите на партньорите от Западните Балкани да се присъединят към Съюза в обозримо бъдеще. Превод и редакция: Тереза Герова

18 Октомври 2021 | 11:23 | Агенция "Фокус"