СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Президентът Румен Радев: Имаме консенсус за приоритетите - на първо място социална поносимост за гражданите, да не поставяме под риск училищата, болниците и детските градини и бизнеса

Президентът Румен Радев: Имаме консенсус за приоритетите - на първо място социална поносимост за гражданите, да не поставяме под риск училищата, болниците и детските градини и бизнеса

София. Имаме консенсус за приоритетите - на първо място социална поносимост за гражданите, да не поставяме под риск училищата, болниците и детските градини и бизнеса. Това каза президентът Румен Радев по време на кръгла маса на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позицията на България пред ЕС", предаде репортер на ...

18 Октомври 2021 | 15:58 | Агенция "Фокус"

Валентин Николов, БЕХ: Ликвидността в АЕЦ "Козлодуй" не е толкова голяма

Валентин Николов, БЕХ: Ликвидността в АЕЦ "Козлодуй" не е толкова голяма

София. Ликвидността в АЕЦ "Козлодуй" не е толкова голяма. Това каза изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Валентин Николов по време на кръгла маса на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позицията на България пред ЕС", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Стана дума за изземване на свръх печалба от дружествата на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и най-вече на АЕЦ "Козлодуй". Искам много внимателно да се прецизира и да ви обърна внимание на следните факти. Предполагам свръхпечалба имате предвид изпълнението над бизнес плана, който е предложен от АЕЦ "Козлодуй". Бизнес планът предвижда 550 млн. лв. да е печалбата на АЕЦ за 2021. Към месец декември печалбата е 739 млн. лв. Ако екстраполираме цялата печалба спрямо това, което е показал като резултат АЕЦ "Козлодуй" докрая на годината, то очакваме тя да е 985 млн. лв", каза още Валентин Николов. Той обаче обясни, че ликвидността в АЕЦ "Козлодуй" не е толкова голяма, колкото я смятат без достатъчно данни. "Искам също да ви кажа, че редовният дивидент от АЕЦ "Козлодуй" изплатен към БЕХ в размер на 137 млн. и два пъти е взет допълнителен дивидент от БЕХ веднъж 210 млн. лв. и веднъж 250 млн. лв.", каза още Валентин Николов. Валентин Николов коментира темата с азереския газ и обърна внимание, че се касае за сложен договор, в който има много конфиденциалност. "Заставам изцяло зад г-н Павлов. Знам проблемите, които има. Той прави всичко възможно да докара газа в България в максимален размер. Там има съчетание на много капацитети. Касае се за много лицензи", зави още Валентин Николов. Той коментира, че Българският енергиен холдинг е намерил финансирането по отношение на "Ай Си Би Джи". "Не се касае за пари. Имаме менджмънт, имаме изпълнител. Там проблемът е в тези части. Холдингът е осигурил финансирането", допълни Николов. Деница КИТАНОВА

18 Октомври 2021 | 15:15 | Агенция "Фокус"

Министър Гълъб Донев: 300 хил. лица и семейства ще бъдат подпомогнати през отоплителния сезон - усилията ни ще бъдат насочени към намиране на още  възможности за обхващане на допълнителен брой уязвими потребители

Министър Гълъб Донев: 300 хил. лица и семейства ще бъдат подпомогнати през отоплителния сезон - усилията ни ще бъдат насочени към намиране на още възможности за обхващане на допълнителен брой уязвими потребители

София. 300 хил. лица и семейства ще бъдат подпомогнати през отоплителния сезон - усилията ни ще бъдат насочени към намиране на още възможности за обхващане на допълнителен брой уязвими потребители. Това каза министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на кръгла маса на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позицията на България пред ЕС", предаде репортер на Агенция "Фокус". "За всички тук на тази маса в тази зала е ясно, че ситуацията на пазара на енергоносителите оказва силно негативно въздействие върху всички потребители както на икономическите субекти, така и на гражданите. Това драстично поскъпване на енергоносителите води до съществено забавяне на икономическия оборот, то води до значително ограничаване на достъпа до жизнено важни стоки и услуги за населението", каза Гълъб Донев. По думите му освен сериозни проблеми за малкия и семейния бизнес, вече твърде тежко засяга най-уязвимите социални групи в нашата страна. "Това обхваща и все по-големи групи от нашето общество. Макар че в България имаме действащ механизъм и система за целево подпомагане през зимата на най-уязвимите социални групи, тази мярка не е достатъчна при сегашните ценови равнища на електроенергията и на другите енергоносители. Очакванията за тяхната динамика при тези равнища става наложително да се търсят и нови механизми като тук става въпрос да се разработи комплексен подход по отношение на ценообразуването и предоставянето на услугите, данъчното облагане, социалната подкрепа за определени категории потребители и регулаторни мерки на пазара. Това силно отражение на динамиката на цената на енергоизточниците в контекста на сериозните проблеми в ЕС, свързани с енергийната бедност, която за съжаление се увеличава, налага да се търсят и решения със стратегически характер, които да са съобразени с общите цели и приоритети на европейската социална политика. В тази връзка е наложително възможно най-бързо да се постигне обществен консенсус при дефинирането на енергийната бедност, като феномен с комплексен характер, който трябва да обедини усилията на всички компетентни институции - тук визирам Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, КЕВР, общините, за да се предприемат адекватни действия за справяне с проблема с енергтийната бедност", подчерта Гълъб Донев. По думите му това не може да бъде ангажимент само на една институция. "Това не бива да бъде механично пренасяне на чужд опит и добра практика, а да са отражения на специфичните за България социално-икономически особености. Във връзка с това в областта на социалното подпомагане, създаденият механизъм за целево енергийно подпомагане, който ежегодно се актуализира и привежда в съответствие с настъпващите промени в цените на електроенергията, осигурява адекватна защита на най-уязвимите социални групи за осигуряване на отоплението през зимата. Като само, проследявайки динамиката на изплатените средства от периода 2018 -2021 г. по отоплителни сезони, става ясно, че е установено трайно увеличение на изплатените средтва за целева енергийна помощ. Съответно над 98 млн. за отоплителен сезон 2018-2019, 117 млн. за сезон 2019-2020, 140 млн. за миналия сезон 2020-2021 г. За този отоплителен сезон съответно това, което успяхме да направим и предложихме с актуализацията на бюджета на Р България за 2021 г. е 181 млн. лв., като това означава и ръст с близо 43 % за целия период от 2018 до 2022 г. За предстоящия отоплителен сезон сме разчели обхват на над 300 хил. лица и семейства, като помощта съответно е съобразена с нарастването на цените на електроенергията, което беше през летния сезон от 1 юли на 523.55 лв. Помощта се изплаща предсрочно на всички еднократно за целия отоплителен сезон, което оказва съществена подкрепа и помощ за лицата и семействата, за да могат да закупят твърдо гориво или да платят за електроенергия, газ и т.н. в зависимост от вида на горивото, с което се отопляват през зимния сезон. Тук искам само да отбележа, че от тези над 300 хил. лица и семейства, които ще бъдат подпомогнати през този отоплителен сезон, около 10 % са тези, които са заявили, че желаят да бъдат подпомогнати със заплащане на суми за електроенергия през есенно-зимния сезон. Твърдо гориво са 90 % от групите, лицата и семействата, които са заявили желание за подпомагане през този есенно-зимен сезон, което ще рече, че политиката на МТСП и съобразявайки анализите на най-уязвимите групи от населението през този сезон, е правилна. Като оценяваме важността на социалните помощи в този момент, усилията ни ще бъдат насочени към намиране на още източници, възможности и механизми, за обхващане на допълнителен брой уязвими потребители", каза още Гълъб Донев. По думите му трябва да се въведат социални тарифи, което не е в компетенциите на Министерство на труда и социалнат аполитика,но биха могли съвместно с други институции да изпълнят. Деница КИТАНОВА

18 Октомври 2021 | 14:48 | Агенция "Фокус"

Министър Даниела Везиева: Министерство на икономиката подпомага експертно Министерство на енергетиката в изработването на схемата за 50 лв. за малки фирми

Министър Даниела Везиева: Министерство на икономиката подпомага експертно Министерство на енергетиката в изработването на схемата за 50 лв. за малки фирми

София. Министерство на икономиката подпомага експертно Министерство на енергетиката в изработването на схемата за 50 лв. за малки фирми. Това каза министърът на икономиката Даниела Везиева по време на кръгла маса на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позицията на България пред ЕС", предаде репортер на Агенция "Фокус". "По отношение на краткосрочните мерки Министерство на икономиката подпомага експертно администратора на безвъзмездната помощ, а именно Министерство на енергетиката в изработването на схемата за 50 лв. за малки фирми. Освен това заедно с Централния депозитар финализирахме проекта на наредбата за клинингова къща. В момента ще тече общественото обсъждане и съгласувателната процедура с останалите министерства така, че в законоустановения срок да може да сме извървели двете процедури и максимално бързо да го внесем за разглеждане в Министерски съвет", коментира Даниела Везиева. "От резервите по Оперативната ни програма по схемата за подпомагане на малки предприятия с обороти над половин милион, в рамките на резерв от 60 млн. ,ще подпишем ново наддоговаряне с оборотни средства за фирми от икономическите сектори", допълни още министърът. Тя обясни, че Министерство на икономиката работи и по дългосрочните мерки, свързани с наредбата, която ще въведе мерки за компенсиране на българсикя бизнес за намалявена не емисиите. Това е по отношение на директива 410 от 2018 г., където има възможност в рамките на 25 % от стойността на продажбите на въглеродните емисии да бъдат раздавани под формата на компенсаторни мерки за бизнеса. Работим по актуализация на тази наредба", каза още министърът на икономиката. Тя заяви, че компенсациите ще започнат да бъдат получавани до месец. Деница КИТАНОВА

18 Октомври 2021 | 14:30 | Агенция "Фокус"

Министър Андрей Живков: Краткосрочните мерки за подпомагане на бизнеса трябва да бъдат по-скоро финансови, отколкото да се извърши промяна в някакви нормативни документи

Министър Андрей Живков: Краткосрочните мерки за подпомагане на бизнеса трябва да бъдат по-скоро финансови, отколкото да се извърши промяна в някакви нормативни документи

София. Краткосрочните мерки за подпомагане на бизнеса трябва да бъдат по-скоро финансови, отколкото да се извърши промяна в някакви нормативни документи. Това каза министърът на енергетиката Андрей Живков по време на кръгла маса на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позицията на България пред ЕС", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Доста изчерпателно досега казахте състоянието на енергияния пазар и затова ще бъда малко по-конкретен. От началото на енергийната криза, всъщност тя е ценова по-скоро, ние сме в комуникация и с бизнеса, и с профсъюзите. Така или иначе обявихме краткосрочни мерки. Една част от тях вече предприехме. Това бяха дългосрочните договори, които по общо мнение на правителството и на бизнеса, липсват и това е една от причините да се стигне до настоящата ценова криза. Фактът е, че вече тази мярка, е предприета. Ние ще я усъвършенстваме. Следващият път пуловете ще бъдат разделени на по-малки мощности така, че повече фирми да могат да участват. Следващата мярка, която предприехме съвместно с КЕВР е промяна на методиката на цената на доставчик от последна инстанция, която всъщност ще остави едни реални пари във фирмите, които не са си намерили доставчик на ел. енергия", каза още Андрей Живков. По думите му тези фирми не са никак малко - над 256 хиляди. "Това е един реален ефект, който би трябвало да има от 1 ноември, когато тази методика влезе в сила. Спорът е дали тези 30 лв. са достатъчни, при тези ценови нива може да изглежда недостатъчни, но всъщност отвсякъде като приемем по мярка, която спестява някакви пари, накрая ще бъде синергия, която да получим като краен ефект", каза още Андрей Живков. "Предприехме и действия по промяна на правилата за работа на енергийната борса. Беше взето решение да се премахне финансовата застраховка като обезпечителна мярка за участие на борсата. Също така започна разглеждане на лицензионния режим на лицензиране на търговците, чиято задача е да приведе наредбата за лизензиране към най-добрите европейски практики така, че да се избегнат всякакви съмнения за това, че на борсата има търговци, които не са достатъчно компетентни, за да вършат тази работа или да се формира мнението, че там се извършва спекула по един или друг начин. Това са нещата, които към момента сме предприели реално. Считам, че ако се върви към краткосрочни мерки за подпомагане на бизнеса, те трябва да бъдат по-скоро финансови, отколкото промяна в някакви нормативни документи, защото всяка промяна в нормативните документи изисква достатъчно дълго време така, че да не може да се реагира веднага, както е небоходимо в случая", заяви още министърът. Деница КИТАНОВА

18 Октомври 2021 | 14:21 | Агенция "Фокус"

Премиерът Стефан Янев: Регулаторните мерки на ЕК касаят битовите потребители, а за България основният проблем е цената на тока за бизнеса

Премиерът Стефан Янев: Регулаторните мерки на ЕК касаят битовите потребители, а за България основният проблем е цената на тока за бизнеса

София. Регулаторните мерки на ЕК касаят битовите потребители, а за България основният проблем е цената на тока за бизнеса. Това каза премиерът Стефан Янев по време на кръгла маса на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позицията на България пред ЕС", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Многократно сме говорили в различни формати, включително с представители както на институционално отговорни хора по отношение на формирането на цените и въобще функционирането на пазара на ел. енергия, така и с представители на различни групи - синдикати, работодатели и всички, които имат отношение към темата. Съгласен съм с казаното дотук, че най-малко два аспекта са важни. От една страна цената на тока за битово потребление, която е на регулирания пазар. На този етап няма промяна, но в същото време всички битови абонати, са обект на инфлационен натиск от гледна точка на всички продукти и услуги, които получават в ежедневието си. Това е неизбежно. Колкото и да се стремим да помагаме в това отношение, нещата са взаимосвързани. Разбира се, за България, основният проблем, е цената на тока за бизнеса. Да, съгласен съм с това, че регулаторните мерки на ЕК, които бяха обявени миналата седмица, касаят именно битовите потребители, т.е. ние по индивидуален план си имаме отделна писта и тя ще бъде в основата на решението на Министерски съвет, което ще приемем в сряда и за което екипите вече работят", коментира още Стефан Янев. "Как ще изглежда това решение ще го коментираме в сряда, когато бъде прието. Не искам от сега да спекулирам, но в крайна сметка всички тези мерки, които до момента сме обсъждали, които до момента сме обявили, които сме направили съвместно от страна на Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, Комисията за енергийно и водно регулиране, Българската независима енергийна борса, предстои още да се усъвършенства и да се задълбочава. Някои от мерките например - разделянето на пакетите за търговия на дългосрочния пазар на по-малки не даде очаквания резултат. Все пак се появиха крайни потребители, но не достатъчно. Не защото мерките не са добри, а защото самият пазар не е готов за това", коментира министър-председателят. Според него самите крайни потребители се нуждаят от регистрация на борсата, каквато нямат. "Всички тези неща са отчетени, допълнително ще бъде задълбочена работата в тази посока. Допълнително ще се промени регулаторният механизъм, където е небоходимо така, че крайните потребители и потребителите от последна инстанция и техните права да бъдат защитени", каза още министър-председателят. Служебният премиер отбеляза,че в момента краткосрочните решения са най-важни, а по отношение на дългосрочните е създадена работна група, която подготвя нова стратегия в целия енергиен сектор. "Тази група, с тази стратегия, ще се занимава с дългосрочните въпроси, но в същото време в краткосрочен план, ние търсим точно този ефект - намирането на точните решения, които включително и с възможни решения, излизащи извън традиционните до момента, ще търсим именно това - защита на българския бизнес, защита на потребителите, които произвеждат стоки и услуги", каза още Янев. Деница КИТАНОВА

18 Октомври 2021 | 14:09 | Агенция "Фокус"

Президентът Румен Радев: Търсим решения и консенсус - очаквам не просто дискусия за високата цена на електроенергията, а ясни и навременни мерки, които да вземе правителството

Президентът Румен Радев: Търсим решения и консенсус - очаквам не просто дискусия за високата цена на електроенергията, а ясни и навременни мерки, които да вземе правителството

София. Очаквам не просто дискусия за високата цена на електроенергията, а ясни и навременни мерки, които да вземе правителството. Това каза президентът Румен Радев по време на кръгла маса на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позицията на България пред ЕС", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Всички знаем, че в Европа се вихри невиждана, безпрезедентна до момента енергийна криза. Тя не подминава и България. Причините са много глобални най-вече и от вътрешен характер. Не искам да се спирам на тях. Искам да призова наистина тези причини да не се политизират поне на тази кръгла маса. В продължение на повече от десителития, се натрупаха огромни проблеми и задлъжнялост в сектора", каза той. По думите му България е оставена без енергийна стратегия в период, в който цяла Европа адаптира своята икономика към "Зелената сделка". Той обърна внимание, че предишните управляващи са говорили едно пред нашите работници в мините и в ТЕЦ-овете, а направиха съвсем друго в Брюксел. "Не приеха навреме Механизма за капацитет и за разлика от Полша, която след 1-ви юли 2025 г.ще получава финансова подкрепа за своите централи, ние няма да получаваме такава. Приеха на практика и капитулираха през 2019 г. с внасянето на интегрираният план "Енергетика - климат". Знаете какви условия реално се приеха за нашите ТЕЦ-ове. На практика полузатваряне в едни кратки срокове", каза още Румен Радев. Президентът Румен Радев обърна внимание и на наследството в нормативната база и посочи, че там има несъвършенства и дефицити. "Знаем, че се изкараха над 350 малки фирми без подготовка в някаква псевдолиберализация и те са вече на свободния пазар. Всичко това допълнително задълбочава кризата, в която сме в момента. Не сме тук да търсим причините. Причините са ясни, тук сме да търсим решения. Тъй като този проблем е общоевропейски, ние очакваме и трябва да работим активно и да се търсят общоевропейски решения. В това направление е важна и позицията на България. Ще предтавлявам нашата страна на Съвета на ЕС на 21 и 22 октомври тази седмица в Брюксел и затова искам да чуя и вашето мнение. Разбира се, тази позиция се изработва в правителството. В разговор и в контакт съм с различни експерти. Знаете, че на 13 октомври ЕК излезе със съобщение за мерки. Тези мерки краткосрочните, най-важните за нас, каасаят най-вече социалната защита на битовите потребители в ЕС. Ние сме страната и това е добре дошло точно в тази криза, но нашите битови потребители са на регулиран пазар. Тук разликата е огромна, а мерките са насочени основно в това направление като социална защита и то те се превхърлят на държавите членки. Тук искам да поздравя служебното правителство за една много далновидна стъпка. Знаете още, когато те предложиха актуализацията на бюджета през юли месец тази година преди да е започнала тази криза, служебното правителство предложи разширяване на обхвата на енергийно бедните в България и като брой и като размер на финансовата помощ", коментира още президентът. "Най-важната мярка, която България би имала полза, не присъства в съобщението на ЕК и това или дерогация или ограничаване и намаляване на цените на емисиите. Тук трябва да чуя и вашето мнение. Това е единствената политически контролирана мярка от ЕК - въглеродните емисии. Най-важното какви национални решения ще се вземат така, че страната ни да омекоти ударът от тази криза. Експертите в глобален план предвиждат, че до пролетта на 2022 г. цените няма да се успокоят. Разбирам напълно правителството и всички вас за тежкото наследство, за вързаните ръце от законови и нормативни изисквания както национални, така и общоевропейски и особено важно от липсата на парламент, който може да вземе наистина важни решения по отношение на данъци, промени на закони, но кризата е реална и тя изисква антикризисни мерки. Рискът е голям. Рискът е голям и в момента за българските граждани, защото тази криза с цената на тока, въпреки че стои постоянно цената на битовия ток, тя удря върху цената на всичко останало. Освен това от 1 януари 2022 г. какви ще бъдат цените, макар че оставаме на регулиран пазар. Това е изключително важна мярка, която трябва да се обсъди. Какво ще се случи с цената на тока? Да не говорим за цената на газа, в какво незавидно положение е като задлъжнялост "Топлофикация София". Това от своя страна завлича и "Булгаргаз". Може да стане каскада от кризи. На риск вече са изложени и това много внимателно трябва да се анализира и училища, и детски градини, и болници, и ВиК дружества, които също излязоха на свободния пазар", каза държавният глава. "Очаквам не просто дискусия, очаквам ясни и навременни мерки, които да вземе правителството. Дали те ще бъдат по предложението на синдикатите - доставчиците от последна инстанция да сключват двустранни договори с НЕК, а НЕК Да изкупува енергията, дали ще бъдат увеличаване на дяла на дългосрочните договори, дали ще бъдат много други механизми, доколкото и как са възможни в рамките на закона. За да се случи всички това, трябва да има диалог, трябва да има консенсус. Затова и организирах тази кръгла маса с министър-председателя, с ключовите министри, с регулатора КЕВР, с БЕХ, с важните държавни енергийни дружества, синдикати, работодатели, поканил съм НСОРБ - г-н Панов и кметовете на Стара Загора, на Перник и Кюстендил. Това не е темата в момента. Ние говорим за екстрени мерки. Когато разглеждаме и когато се касае за Фонда за справедлив преход, едно решение на ЕС от 2018 г., съпоставено с факта, че ние не сме започнали още регионалните планове за тези три региона, служебното правителство най-сетне започна работа по този изключително важен болезнен за нас въпрос, затова и кметовете са тук. После ще направим среща с тях и с НСОРБ, за да видим как по най-добрия начин България да планира и по най-добрия начин да защитим хората в тези региони", посочи още Румен Радев. Деница КИТАНОВА

18 Октомври 2021 | 13:54 | Агенция "Фокус"

Антон Иванов, енергиен експерт: Липсва визия за по-мащабно подпомагане на всички засегнати от високите цени на електроенергията

Антон Иванов, енергиен експерт: Липсва визия за по-мащабно подпомагане на всички засегнати от високите цени на електроенергията

София. Липсва визия за по-мащабно и по-балансирано подпомагане на всички засегнати от високите цени на електроенергията. Това коментира енергийният експерт Антон Иванов в предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“. Засега мерките, които се обсъждат у нас, са свързани с една или друга група потребители, допълни той. „ЕК излезе със становище, че има редица възможности, които държавите трябва да използват за да намалят ефекта от високите цени. ЕК основно подчертава възможностите, които се базират на помощи през бюджета, т.е. финансиране на групи от населението или малък бизнес, изпаднал в тежка ситуация през бюджетни средства. У нас разглеждаме по-широк кръг от възможности, включително и директни договори с големи индустриални предприятия. Когато обаче подпомогнем една група потребители, независимо колко важна е тя, всички други остават в тежката ситуация да се справят сами. Това е причината бизнесът да не е единодушен по отношение на обсъжданата мярка и продължава с настояване за протест, за да изразят своето безпокойство от високите цени и това как тези цени въздействат върху малкия и среден бизнес. Ако решим въпроса с големите предприятия, въпросите с масовото потребления от малкия, среден бизнес и гражданите ще останат за решаване“, посочи енергийният експерт. Антон Иванов очаква преразглеждане на цените от 1 януари догодина, тъй като при съществено увеличение на базови финансови параметри, регулаторът е длъжен да преразгледа регулираните цени за бита, за да може предстоящото увеличение да бъде умерено и социално поносимо. Проблемът в България е, че липсва отделна политика за подпомагане на енергийно уязвимите, а когато липсва диференциация, се губи ефектът от добрите намерения за подпомагане през регулирани цени за бита. Някои от предлаганите мерки изискват промени в Закона за енергетиката, които се правят обаче само при действащ парламент, припомни Антон Иванов. Той подчерта, че служебното правителство има твърде ограничени възможности за действие. Затова при сформиране на нов парламента темата трябва да бъде една от основните. Евелина БРАНИМИРОВА

18 Октомври 2021 | 11:00 | Агенция "Фокус"

Премиерът Стефан Янев ще участва в дискусията за мерките срещу високата цена на електроенергията и природния газ и за позицията на България пред ЕС

Премиерът Стефан Янев ще участва в дискусията за мерките срещу високата цена на електроенергията и природния газ и за позицията на България пред ЕС

София. Министър-председателят Стефан Янев ще участва в кръглата маса на тема „Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позиция на България пред ЕС.“, чийто домакин е президентът Румен Радев. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Форумът ще се състои от 13.30 часа в Дом 2 на Резиденция „Бояна“. В кръглата маса участие ще вземат също заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, министърът на икономиката Даниела Везиева и министърът на енергетиката Андрей Живков.

18 Октомври 2021 | 09:46 | Агенция "Фокус"

Президентът Румен Радев инициира дискусия за мерките срещу високата цена на електроенергията и природния газ и позицията на България пред ЕС

Президентът Румен Радев инициира дискусия за мерките срещу високата цена на електроенергията и природния газ и позицията на България пред ЕС

София. От 13.30 часа в Дом 2 на Резиденция „Бояна“ президентът Румен Радев ще бъде домакин на кръгла маса на тема „Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позиция на България пред ЕС“. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Участие в дискусията ще вземат вицепрезидентът Илияна Йотова, премиерът Стефан Янев, министри от служебното правителство, ръководители на енергийни дружества, председателят на КЕВР, представители на синдикатите и бизнеса, кметове на общини.

18 Октомври 2021 | 07:08 | Агенция "Фокус"