СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Във Видин ще се проведе пресконференция за проекта за реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“

Във Видин ще се проведе пресконференция за проекта за реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“

Видин. Община Видин официално обявява старта на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, п...

13 Януари 2021 | 08:32 | Агенция "Фокус"