СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Общински съвет - Смолян реши 160 таксиметрови автомобила да работят на територията на общината през 2021 г.

Общински съвет - Смолян реши 160 таксиметрови автомобила да работят на територията на общината през 2021 г.

Смолян. Общински съвет – Смолян обсъди срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл. 24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални и минимални цени за та...

26 Ноември 2020 | 15:21 | Агенция "Фокус"

Общински съвет – Смолян ще проведе редовно заседание

Общински съвет – Смолян ще проведе редовно заседание

Смолян. Общински съвет – Смолян ще проведе заседание днес от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, при спазване на всички разписани противоепидемични мерки. Това съобщиха от Община Смолян. В първоначалния дневен ред са включени 18 докладни записки. Сред тях са Дарение на РУ МВР – Смолян, Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „Ученическо и столово хранене” ЕООД с ЕИК:120506497, Кандидатстване на Община Смолян с интегрирано проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 2, финансирано по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР). Сред останалите теми, залегнали в дневния ред на заседанието на Общински съвет – Смолян са определяне позицията на Община Смолян при участието ѝ в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Смолян. Ще се обсъди и срокът на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници. На заседанието ще бъде взето решение за упълномощаване на кмета на Община Смолян за изпращане писмено предложение до президента на Република България за именуване на безименен връх в Родопите на името на полковник Владимир Серафимов.

26 Ноември 2020 | 11:06 | Агенция "Фокус"