СВЪРЗАНИ НОВИНИ

The Times: Гърция повдигна обвинения в шпионаж срещу 35 доброволци в хуманитарни организации

The Times: Гърция повдигна обвинения в шпионаж срещу 35 доброволци в хуманитарни организации

Атина. Гръцките власти повдигнаха обвинения срещу 35 граждани на европейски страни, служещи като доброволци в хуманитарни организации за мигрантите, съобщава британският национален ежедневник The Times. Атина твърди, че уличените са помагали за трафика на хиляди мигранти и бежанци от Турция. Правителството на премиера Кириакос Мицотакис е резервирано към организациите, подпом...

29 Септември 2020 | 13:49 | Агенция "Фокус"

Guardian: ЕС изоставя бежанските квоти и започва да дава по 10 хиляди евро за бежанец

Guardian: ЕС изоставя бежанските квоти и започва да дава по 10 хиляди евро за бежанец

Брюксел. Европейската комисия се отказва от идеята за задължителни квоти за бежнаци в опита си да промени миграционните правила на Съюза след четири години на застой, пише британското издание The Guardian. Дългоочакваните предложения за миграция, забавени от пандемията от коронавируса, ще позволят на държавите-членки на ЕС да изберат дали да приемат бежанци или да поемат отговорността за връщането на тези с отказано убежище в родните им страни. Като подсладител за приемане на мигранти или бежанци, спасени в Средиземно море, на страните ще бъдат предложени 10 хиляди евро за всеки възрастен, финансирани от бюджета на ЕС. Но за разлика от миналото, никоя държава няма да бъде длъжна да предложи подслон на никого. Тази „солидарност по меню“ има за цел да преодолее безизходицата, която царува от 2015 г., когато ЕС форсирано прие задължителни бежански квоти в разгара на миграционната криза чрез гласуване с квалифицирано мнозинство. Но Унгария към която по-късно се присъедини Полша, отказа да изпълни задълженията си. Двете страни след това създадоха блокираща коалиция, която предотврати опит за реформа през 2016 година, който щеше да въведе задължителни плащания от тези страни, които отказват да приемат бежанци. Независимо, че последните промени са предназначени да облекчат натиска върху фронтовите държави, Италия, Гърция и Испания вероятно ще бъдат разочаровани, че запазват отговорността си по подразбиране за управление на молбите за убежище. Европейският комисар по вътрешните работи, Илва Йохансон, каза, че акцентът върху връщането на мигрантите в държавите им на произход отразява променената реалност от 2015 г. „Трябва да се справим с реалната ситуация, а не да се справяме със ситуацията, която хората имат в главите си“, каза тя на група от репортери. „Повечето [пристигащи] не са бежанци: две трети от нередовните пристигащи ще имат отрицателно решение“. Превод и редакция: Иван Христов

23 Септември 2020 | 20:42 | Агенция "Фокус"

ЕК: Ново начало в областта на миграцията - Изграждане на доверие и постигане на нов баланс между отговорност и солидарност

ЕК: Ново начало в областта на миграцията - Изграждане на доверие и постигане на нов баланс между отговорност и солидарност

София. Европейската комисия предлага нов Пакт за миграцията и убежището, който обхваща всички различни елементи, необходими за всеобхватен европейски подход към миграцията. В него се определят подобрени и ускорени процедури за цялата система на убежището и миграцията. Постига се и баланс между принципите за справедливо споделяне на отговорността и за солидарност. Това е от основно значение за възстановяването на доверието между държавите членки и на доверието в капацитета на Европейския съюз да управлява миграцията, информира Представителството на ЕК в България. С новия Пакт за миграцията и убежището Комисията предлага общи европейски решения за европейските предизвикателства. ЕС трябва да премине от ad hoc решения към предвидима и надеждна система за управление на миграцията. Първият стълб в подхода на Комисията за изграждане на доверие се състои в по-ефикасни и по-бързи процедури. По-специално Комисията предлага да се въведе интегрирана процедура на границата, включваща за първи път скрининг преди влизането, обхващащ идентифицирането на всички хора, които преминават външните граници на ЕС без разрешение или които са слезли на територията на Съюза след операция по търсене и спасяване. Вторият стълб, който заема централно място в Пакта, се изразява в справедливо споделяне на отговорността и солидарност. По време на сътресения всяка държава членка, без изключение, трябва да дава своя солидарен принос, за да се подкрепи стабилизирането на цялостната система, да се помогнат държавите членки, които са подложени на натиск, и да се гарантира, че Съюзът изпълнява хуманитарните си задължения. ЕС ще се стреми да насърчава отчитащите индивидуалната специфика взаимноизгодни партньорства с трети държави. Те ще спомогнат за преодоляването на общи предизвикателства, като контрабандата на мигранти, ще подпомогнат разработването на законни пътища за миграция и ефективното прилагане на споразуменията и договореностите за обратно приемане. Днешният пакет има за цел също така да стимулира една обща система на ЕС за връщанията, за да бъдат по-убедителни правилата на ЕС в сферата на миграцията. Предложена е и обща структура за управлението на миграцията с по-добро стратегическо планиране, за да се гарантира съгласуваността между националните политики и политиките на ЕС, и със засилен мониторинг на управлението на миграцията по места, за да се повиши взаимното доверие. Управлението на външните граници ще бъде подобрено. Постоянният корпус на европейската гранична и брегова охрана, който ще започне да действа от 1 януари 2021 г., ще оказва засилена подкрепа, където е необходимо. Предлагаме пълния текст на съобщението от ЕК: Ново начало в областта на миграцията: Изграждане на доверие и постигане на нов баланс между отговорност и солидарност Брюксел, 23 септември 2020 r. Днес Европейската комисия предлага нов Пакт за миграцията и убежището, който обхваща всички различни елементи, необходими за всеобхватен европейски подход към миграцията. В него се определят подобрени и ускорени процедури за цялата система на убежището и миграцията. Постига се и баланс между принципите за справедливо споделяне на отговорността и за солидарност. Това е от основно значение за възстановяването на доверието между държавите членки и на доверието в капацитета на Европейския съюз да управлява миграцията. Миграцията е сложен феномен с много аспекти, които трябва да бъдат отчитани комплексно: безопасността на хората, които търсят между