СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Надя Клисурска, БСП: Наш дълг е бързо да приемем ефективно социално законодателство

Надя Клисурска, БСП: Наш дълг е бързо да приемем ефективно социално законодателство

София. 47 български общини в момента не предлагат нито една социална услуга. За съжаление, стандартите, които в момента действат, са изключително ниски и те не могат да отговорят на потребността на нуждаещите се хора, а обема на предлагания брой социални услуги не е в състояние да покрие съществуващите нужди. Какво правят ГЕРБ - отлагат с още година и половина тези проблеми и по ни...

17 Юли 2020 | 14:28 | Агенция "Фокус"

Георги Гьоков, БСП: Цялата работа на промените в Закона за социалните услуги е да се угоди на протестиращите и да не се промени съществено самият закон

Георги Гьоков, БСП: Цялата работа на промените в Закона за социалните услуги е да се угоди на протестиращите и да не се промени съществено самият закон

София. Цялата работа на промените в Закона за социалните услуги е да се угоди на протестиращите и да не се промени съществено самият закон. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" и зам.-председател на Социална комисия Георги Гьоков по време на дебата по промените в Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. "Законът за социалните услуги бе дълго обсъждан преди това, докато се стигне до консенсусното му приемане през февруари миналата година. Излишно е да коментирам хронологията на събитията, които доведоха до този дълбоконужен, дългоизработван, обсъждан, съгласуван и консенсусно приет закон да доведе до сериозно напрежение в обществото, но това е факт. 10-15 дни след като влезе в сила след 6-месечното му отлагане, вече има два законопроекта за изменение и допълнение на разпоредбите. Още по-странно е, че и двата са внесени от управляващите. Единият е от ПГ на "Обединени патриоти", а причината за внасянето му е заради сериозното обществено напрежение, което създават част от разпоредбите му. Част от мотивите им са, че промените, които се правят с този законопроект са част от исканията на протестиращите. Предлагайки ги тези промени, смятат, че това може да намали натиска срещу закона. Т.е. цялата работа е хем да се угоди на протестиращите, хем да не се променя съществено самия закон", каза Гьоков. Според него законопроектът е стъпка в правилна посока, защото се прави опит да се отстранят основни проблеми в законопроекта, които създават проблеми в обществото. "Дали този опит е успешен е съвсем друг въпрос. Според мен не е, защото голяма част от текстовете на законопроекта са декларативни и не носят след себе си правни последици и не влизат в противоречия с други разпоредби в самия Закон за социалните услуги или с други закони", каза още депутатът от БСП. Георги Гьоков коментира и другият законопроект. "Нищо, че е подписан от народни представители, де факто е законопроекта на Министерски съвет, подготвен от Министерство на труда и социалната политика, вкаран в спешен порядък няколко часа след произнасяне на Конституционния съд за противоконституционност на няколко текста от закона с цел да се гледа с по-рано внесения от коалиционния партньор законопроекта", изтъкна още Гьоков. Деница КИТАНОВА

17 Юли 2020 | 10:07 | Агенция "Фокус"

Светлана Ангелова, ГЕРБ: Предлаганите промени в Закона за социалните услуги целят да се избегне блокиране на системите до изработването на подзаконовата нормативна уредба

Светлана Ангелова, ГЕРБ: Предлаганите промени в Закона за социалните услуги целят да се избегне блокиране на системите до изработването на подзаконовата нормативна уредба

София. Предлаганите промени в Закона за социалните услуги целят да се избегне блокиране на системите до изработването на подзаконовата нормативна уредба. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на Социална комисия Светлана Ангелова по време на дебата по промените в Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Законът за социалните услуги влезе в сила от 1 юли тази година. Съгласно параграф. 43 на преходните и заключителни разпоредби от закона, част от подзаконовата нормативна уредба следва да бъде изработена и да влезе в сила в тримесечен срок от влизане в сила на закона. За да се избегне блокиране на системата в този тримесечен срок е необходимо да се направят някои промени в Закона за социалните услуги по отношение на сроковете. Затова внасяме и ние този законопроекта с цел да не се допусне празнота в законодателството“, каза още Ангелова. Тя запозна народните представители с основните промени. „До приемането на правилника за прилагане на закона за социалните услуги, насочването на всички лица за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, ще се извършва само от дирекциите „Социално подпомогане“. Индивидуалният план за подкрепа на лицата ще се изготвя по досегашният ред. На следващо място започналите и неприключили до влизането в сила на Закона за социалните услуги производства за създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите, и мястото на предоставяне на социални услуги, ще се довършват по досегашният ред до приемането на правилника за прилагане на Закона за социалните услуги при заявяване на искане за предварително одобрение за създаване, промяна броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет кметовете на общини ще предоставят информация и документи, изисквани по досегашният ред. На следващо място до приемането на устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги държавната агенция за закрила на детето, Инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане ще извършват контролна дейност на предоставянето на социални услуги по досегашния ред. Започналите до влизане в сила на закона за социалните услуги процедури по лицензиране на част от доставчици на социални услуги, финансирани от държавния бюджет и вписването им в регистъра на Агенцията за социално подпомагане също ще се извършва по досегашния ред. Започналите до влизане в сила на Закона за социални услуги общински конкурси за възлагане на управлението на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности на частни доставчици, също ще се извършват по досегашния ред“, заяви още Ангелова. Тя поясни, че част от промените в Закона за социалните услуги са свързани с отлагането на влизане в сила на Закона за социалните услуги, при което не е отложено действието на други срокове. Депутатът от ГЕРБ поясни, че това е свързано със срока за приемането на националната карта за социалните услуги. Деница КИТАНОВА

17 Юли 2020 | 09:59 | Агенция "Фокус"

Корнелия Нинова, БСП: Конституционният съд се произнесе по нашето искане за обявяване на противоконституционност на текстове от толкова спорния Закон за социалните услуги

Корнелия Нинова, БСП: Конституционният съд се произнесе по нашето искане за обявяване на противоконституционност на текстове от толкова спорния Закон за социалните услуги

София. Много съм щастлива да споделя с вас, че Конституционният съд се произнесе по нашето искане за обявяване на противоконституционност на текстове от толкова спорния Закон за социалните услуги. Това написа лидерът на БСП Корнелия Нинова във "Фейсбук". "Не всичко, което искахме успяхме да постигнем, но е факт - противоконституционност има. Малка победа, но победа - за вас", написа още тя.

14 Юли 2020 | 21:44 | Агенция "Фокус"