СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Янка Такева, СБУ: Правилни са промените в националното външно оценяване – едно е да държиш изпит по всички предмети, друго е да имаш интегриран тест

Янка Такева, СБУ: Правилни са промените в националното външно оценяване – едно е да държиш изпит по всички предмети, друго е да имаш интегриран тест

София. Правилни са промените в националното външно оценяване – едно е да държиш изпит по всички предмети, друго е да имаш интегриран тест. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева по повод предложените промени в националното външно оценяване за учениците след 4-ти, 7-ми и 10-ти клас.Според нея такъв тест е по-лесен ка...

30 Юни 2020 | 09:14 | Агенция "Фокус"

Министър Красимир Вълчев: Предлагаме промени в наредбите, чрез които учениците след 7 клас да полагат по-комплексни изпити

Министър Красимир Вълчев: Предлагаме промени в наредбите, чрез които учениците след 7 клас да полагат по-комплексни изпити

София. Предлагаме промени в наредбите, чрез които учениците след 7 клас да полагат по-комплексни изпити. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на пресконференция за промени в някои наредби, засягащи организацията на дейностите в училищното образование, формата на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване, предаде репортер на Агенция "Фокус". „Промените са основно в прогимназиален етап. Те засягат Наредба 1. Основната промяна е в посока уреждане на НВО след 7 клас чрез тестове, които да проверяват по-комплексно знанията на учениците. Необходимо е да се измерят и стимулират по-комплексни знания и умения на учениците. Най-трудно успяваме да мотивираме учениците в областта на природните науки. Чрез промените се дава възможност да се включат задачи от други учебни предмети“, посочи министърът. "Българският език и литературата, както и математиката са основни дисциплини, при които най-лесно може да се измери усвояването на компетентностите на учениците, но това не е достатъчно. Необходимо е да стимулираме учениците да развият по-комплексни знания и умения, в това число и в природните и обществените науки", заяви Вълчев. По думите му това, което ще бъде предложено, е българският език и литературата да се съчетае с обществени науки, а математиката с природни науки, като тази промяна ще влезе в сила от учебната 2022-2023 г. "Не е най-важната крачка, но последните години правим крачки въпросите да са по-малко ориентирани към заучаване и повече към прилагането на практически умения", посочи министърът на образованието. Той допълни, че най-често демотивиране и трудно усвояване на материала в гимназиален етап има по математика. "По отношение на учебния план ще предложим на обществено обсъждане промени с увеличаване на седмичните часове по математика с половин час. Другата учебна програма, която е с голям обем материал и няма достатъчно време за усвояване, е географията", обясни Вълчев. Ток каза още, че от МОН ще предложат и промени, насочени към отпадане на понятия и излишна фактология по природните науки. "Няма да правим промени в програмите по български език и литература, както и по история", поясни министърът. Зорница КОСТАДИНОВА

25 Юни 2020 | 12:53 | Агенция "Фокус"

В Министерството на образованието и науката ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени промени в няколко наредби

В Министерството на образованието и науката ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени промени в няколко наредби

София. В Министерството на образованието и науката от 11.00 часа ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени промени в няколко наредби, които засягат организацията на дейностите в училищното образование, формата на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството.

25 Юни 2020 | 07:13 | Агенция "Фокус"

Резултатите по БЕЛ и математика от Национално външно оценяване на седмокласниците ще бъдат обявени до 29 юни, документи за прием се подават от 3 до 7 юли

Резултатите по БЕЛ и математика от Национално външно оценяване на седмокласниците ще бъдат обявени до 29 юни, документи за прием се подават от 3 до 7 юли

Смолян. Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика от Национално външно оценяване ще бъдат обявени до 29 юни 2020 г. на информационната система на МОН на адрес: https://priem.mon.bg. Това съобщиха от Регионално управление на образованието – Смолян. Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. Свидетелствата за завършено основно образование училищата ще издадат до 03 юли 2020 г. В периода от 3 до 7 юли 2020 г. включително ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана и в раздел „Прием“, на сайта на РУО - Смолян. Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас се подава само по електронен път. Съдействие за попълване на данните в заявлението ще оказват ръководството, класните ръководители и учителите по информационни технологии в училищата, в които са учили учениците. Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по един от двата начина: кандидатстване онлайн (самостоятелно) или чрез определеното от началника на РУО – Смолян училище – център – Профилирана природоматематическа гимназия „Васил Левски“ - Смолян (кв. „Райково“, ул. „Никола Филипов” 2). Първи вариант – кандидатстване онлайн: В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания. Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно. Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училището – център. Втори вариант – подаване на заявление на място в училището - център: В училището – център могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си. При подаване на заявлението в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението. Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението. Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания. Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението. При кандидатстване за паралелки по специалности от професии е необходимо да се прикачи сканирано копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Сроковете по графика на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование са: - От 3 до 7 юли 2020 г. – подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. - До 13 юли 2020 г. вкл. ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. - До 16 юли 2020 г. вкл. - записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране. - До 20 юли 2020 г. – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране. - До 22 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап. - На 23 юли 2020 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. - От 24 до 27 юли 2020 г. - подаване на документи за участие в трети етап на класиране - На 29 юли 2020 г. - обявяване на списъците с приетите на трети етап на класиране. - На 30 юли 2020 г. - записване на приетите ученици на трети етап

23 Юни 2020 | 13:17 | Агенция "Фокус"