СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Парламентът удължи работното си време до приключване на гласуването по Закона за лечебните заведения

Парламентът удължи работното си време до приключване на гласуването по Закона за лечебните заведения

София. Парламентът удължи работното си време до приключване на гласуването по Закона за лечебните заведения, предаде репортер на Агенция "Фокус". Това предложи зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов. "За" предложението гласуваха 89 народни представители, "против" - 2 и "въздържали се" - 5, с което то бе прието. Деница КИТАНОВА

4 Юни 2020 | 13:55 | Агенция "Фокус"

Доц. Георги Йорданов,БСП:  Управляващите правят юридически бълвоч в здравеопазването

Доц. Георги Йорданов,БСП: Управляващите правят юридически бълвоч в здравеопазването

София. Управляващите правят юридически бълвоч в здравеопазването. Това каза зам.-председателят на Комисията по здравеопазване и депутат от БСП доц. Георги Йорданов в реплика към Даниела Дариткова по време на дебата по второто четене на Закона за лечебните заведения, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Вие изглежда не правите разлика между физическото лице и лечебното заведение. Вие си позволявате да твърдите, че лекарят е идентичен с лечебното заведение. Това не е така. Това е пълен нонсенс. Вие казвате, че защото лекарят има право да учредява един тип лечебно заведение, той е неограничен. Аз пледирах, че лекарят няма право да учредява този вид лечебно заведение, което сега разглеждаме", каза още д-р Дариткова. Според него се подлага на съмнение основни параметри в здравеопазването. Деница КИТАНОВА

4 Юни 2020 | 10:26 | Агенция "Фокус"

Д-р Даниела Дариткова, ГЕРБ: Текстът за учредяване на лечебните заведения е изчистен  и изчерпателен

Д-р Даниела Дариткова, ГЕРБ: Текстът за учредяване на лечебните заведения е изчистен и изчерпателен

София. Текстът за учредяване на лечебните заведения е изчистен и изчерпателен. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ и председател на Здравна комисия д-р Даниела Дариткова по време на второто четене на Закона за лечебните заведения, предаде репортер на Агенция "Фокус". Тя представи предложение по параграф 2. "Това предложение касае механизмът, по който се учредяват лечебните заведения за здравни грижи на медицински сестри, лекарски асистенти, акушерки и рехабилитатори, които вече подкрепихме в предходния параграф. Този механизъм е същият, по който в действащия текст лекари и дентални лекари могат да регистрират групови или индивдуални практики за извънболнична медицинска помощ, това вече съществува. Учудвам се как хора, които са управлявали лечебни заведения не познават детайлно Закона за лечебните заведения и неговите параграфи и възможността лекари и дентални лекари да учредяват предполага, че в техните практики работят и медицински сестри. Когато искаме да създадем практики за друг вид грижи, които не влизат в правомощията на лекаря, а това са именно тези лечебни заведения за здравни грижи, които сега регламентираме нормално е там да не се учредяват те от лекари, а от тези специалисти, които ще осъществяват съответния вид грижи, които са описани в техните правомощия", заяви още д-р Дариткова. Според нея досега не се е налагало да правят препратки към данъчните закони. Деница КИТАНОВА

4 Юни 2020 | 10:23 | Агенция "Фокус"

Доц. Георги Йорданов, БСП: Защо лечебни заведения могат да бъдат създавани от сестри, рехабилитатори, а лекарят не може да участва в това

Доц. Георги Йорданов, БСП: Защо лечебни заведения могат да бъдат създавани от сестри, рехабилитатори, а лекарят не може да участва в това

София. Защо лечебни заведения могат да бъдат създавани от сестри, рехабилитатори, а лекарят не може да участва в това. Това каза зам.-председателят на Комисията по здравеопазване и депутат от БСП доц. Георги Йорданов по време на дебата по второто четене на Закона за лечебните заведения, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Ние имаме вече лечебно заведение, в което сестрите могат да работят самостоятелно. То се казва хоспис. Каква е разликата между това, което сега се предлага и хосписа. При хосписа пациентът трябва да се хоспитализира. Сега ние даваме възможност тези сестрински грижи или здравни грижи да се правят извънболнично, т.е. пациентът си е вкъщи и се оказва на място медицинската помощ. Мисля, че можеше просто да разширим обхвата на лечебното заведение, наречено хоспис", каза още доц. Йорданов. Той попита защо в този тип лечебни заведения се пренебрегва лекарят. "Значи тези лечебни заведения могат да бъдат създавани от сестри, от рехабилитатори, а лекарят не може да участва в тяхното създаване при условие, че той е неотменима част от тази дейност, която се извършва. Без неговите назначения това заведение просто не може да работи, а той не може да участва в създаването на тези заведения. Каква логика имаме?", каза още доц. Михайлов. Според него това е дискриминация за професията. "Искам да попитам, тъй като в първата алтернатива е тези лечебни заведения да бъдат създадени от физически лица. Тези физически лица ще приемат заплащане от техните пациенти. Какъв тип данъчен субект представляват те? Може би са като свободните професии да бъдат на патент. Тук трябва да бъде ясно данъчното законодателство спрямо това, което създаваме или ще създадем отново недоносче?", попита още доц. Йорданов. Той прогнозира, че ще се вдигнат до висоти нерегламентираните плащания. Деница КИТАНОВА

4 Юни 2020 | 10:21 | Агенция "Фокус"

Георги Михайлов, БСП: Със Закона за здравето се променя цялата философия на здравеопазването в една ултрапогрешна посока

Георги Михайлов, БСП: Със Закона за здравето се променя цялата философия на здравеопазването в една ултрапогрешна посока

София. Със Закона за здравето се променя цялата философия на здравеопазването в една ултрапогрешна посока. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" проф. Георги Михайлов по време на дебата по второто четене на Закона за лечебните заведения, предаде репортер на Агенция "Фокус". Проф. Михайлов разкритикува "Обединени патриоти", че ще подкрепят законопроекта. "Ние доста дълго време ще стоим върху този законопроект и използването на думата "подкрепяме" от коалиционна култура за мен е абсолютно неуместно и некоректно към българската нация. Става дума за основния закон, който третира лечебните заведения като основен източник на предоставянето на здравни услуги. Ние след малко ще влезем в първия сериозен дебат. Искам да насоча към вас и към уважаемата колега Дариткова собствените й думи. Действително с този закон се променя цялата философия на здравеопазването, но в една ултрапогрешна и ултралиберална посока", изтъкна още проф. Михайлов. Според него се връщаме във времена да се разрушава цялата пирамида на здравеопазването. "Да правим неща, които са абсолютно немислими. Казвам го с цялата си отговорност на 38-40-годишен практикуващ лекар", каза още проф. Михайлов. Деница КИТАНОВА

4 Юни 2020 | 09:34 | Агенция "Фокус"

Д-р Даниела Дариткова, ГЕРБ: Текстовете в Закона за здравето са в интерес на медицинската помощ и на пациентите в България

Д-р Даниела Дариткова, ГЕРБ: Текстовете в Закона за здравето са в интерес на медицинската помощ и на пациентите в България

София. Текстовете в Закона за здравето са в интерес на медицинската помощ и на пациентите в България. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ и председател на Комисията по здравеопазване д-р Даниела Дариткова по време на дебата по второто четене на Закона за здравето, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Редица манипулации и редица услуги, които ще вършат тези структури, които вършат и сега тези специалисти, ще бъдат легитимирани по начин, който е законово разписан и по който може това да даде възможност за прозрачно упражняване на тяхната дейност. Това е в интерес на медицинската помощ и на пациентите в Република България", посочи тя. "Това е смисълът на текста и аз искам да помоля народните представители да подкрепят текста, около който комисията се е обединила с болшинство", заяви още д-р Дариткова. Деница КИТАНОВА

4 Юни 2020 | 09:26 | Агенция "Фокус"

Парламентът ще рагледа предложението за разрешаване на кръстосано донорство в България

Парламентът ще рагледа предложението за разрешаване на кръстосано донорство в България

София. Парламентът ще рагледа предложението за разрешаване на кръстосано донорство в България. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Предложението е заложено в Закона за лечебните заведения, който пленарната зала ще разгледа на второ гласуване. Част от измененията са свързани с разрешаване на внос и износ на органи, тъкани и клетки и на репродуктивни клетки, като това се регламентира на законово ниво, а не както към момента – на ниво подзаконов нормативен акт. Със законопроекта се регламентира се извършването на оценка на необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, както и оценка за необходимостта от извършване на нови медицински дейности от тези центрове. Измененията предвиждат промени в режима по издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност и регистрационния режим на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. В текстовете е заложено да отпадне изискването за заявителите да предоставят лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение. Със законопроекта се допълват правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, като изрично се посочва, че при извършването на проверки за спазването на утвърдените стандарти за финансова дейност от държавните и общинските лечебни заведения агенцията ще проверява и съответствието на тези стандарти с вътрешните правила относно трудовите възнаграждения на персонала в лечебните заведения. Целта е да се осъществява контрол върху начина на формиране на работните заплати в държавните и общинските лечебни заведения и съответствието му с утвърдените финансови стандарти. В преходни и заключителни разпоредби се изменя Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като се предвижда средствата от продажба на обособени части от лечебни заведения с държавно или общинско участие, независимо от размера на това участие, да могат да се използват както за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, така и за погасяване на задължения към кредиторите. На вниманието на депутатите се поставят и промени в Закона за биологичното разнообразие, които ще бъдат разгледани на първо четене.

4 Юни 2020 | 08:13 | Агенция "Фокус"