СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министър Емил Димитров: На язовир "Дяково" са установени 29 незаконни присъединявания, от които се крадеше вода

Министър Емил Димитров: На язовир "Дяково" са установени 29 незаконни присъединявания, от които се крадеше вода

София. Това са трите вида управление на води, с които ние се занимаваме. Едното е напоителни системи 3 700 км канали и язовири, в реално време виждаме. Другото е на енергетиката – язовири и каскади, знаете че във върхови моменти трябва да се пускат каскади, трябва да се захранва енергетиката, за да може да се балансира. Разбира се питейно-битовото водоснабдяване, което в момента ни ...

14 Февруари 2020 | 08:19 | Агенция "Фокус"

Зам. - министър Красимир Живков: Националният координационен център ни дава възможност да следим в реално време състоянието на язовирите

Зам. - министър Красимир Живков: Националният координационен център ни дава възможност да следим в реално време състоянието на язовирите

София. Намираме се в оперативната зала 1. Тук имаме възможност да следим управлението на водите. Актуална тема през последните месеци. Тук се прави анализите на притока и отока на водите. Това каза Красимир Живков, зам. - министър на околната среда и водите, при представянето на Национален координационен център към МОСВ, предаде репортер на Агенция “Фокус”. “Имаме възможност да се следят обемите на язовирите в реално време. След водите ще разгледаме и управление на отпадъците”, каза още Живков. По думите му новата система дава възможност всеки ден да се прави анализ на водния режим на язовирите. “Работим с различните институции, които са свързани с стопанисването на язовирите. Графиците за язовирите се утвърждават годишно. Анализът за миналата година показва 3 млн. 500 хил. кубика за Перник, това се получи при климатичните условия”, добави още зам. - министърът на околната среда и водите. “Съгласно Закона за водите се правят месечни графици, те се изготвят от хидроинженерите. Най-голямо внимание се набляга на тези под 50% запълняемост. Има пълна прозрачност относно изготвянето на месечните графици. По-голяма прозрачно и анализ на база воден обем, те се изготвят обсъждат се и се утвърждават от министър Димитров”, посочи още Красимир Живков. Виолета СИМЕОНОВА

13 Февруари 2020 | 16:35 | Агенция "Фокус"

Установени са нарушения при ползването на водите от три язовира

Установени са нарушения при ползването на водите от три язовира

София. Нарушения при ползването на водите от три от комплексни и значими язовири, установиха проверки на Басейнова дирекция „Западно беломорски район“ (БДЗБР) през последния месец. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. За язовир „Студена“ беше констатирано ползване на 650 куб. метра от „Стомана Индъстри" и 74 куб. метра от „Топлофикация – Перник“, въпреки че в графика за януари на „ВиК“ - Перник са разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване в размер на 0,804 млн. куб. метра. За констатираните нарушения на двете предприятия ще бъдат наложени санкции. Не са констатирани надвишения на лимита на разрешеното водовземане от язовир „Студена“ за питейно-битово водоснабдяване. За язовир „Дяково“ е констатирано превишение на ползваните водни обеми през месец януари от „ТЕЦ - Бобов дол“, за което е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение. Също така е установено, че на 3 декември 2019 г. „Аква Пауър Груп“ е ползвал водни обеми за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Дяково“, въпреки ограничението да не работи в енергиен режим, за което ще бъде санкциониран. За ползване на водни обеми от фирма „Делектра“, през месец януари 2020 г., чрез ВЕЦ „Мало село“ също ще бъде съставен акт. За обезпечаване на водния обем на язовир „Дяково“ БДЗБР провери фирмите „Ай Ви Пи Комършъл“ „Балканфарма - Дупница“ и „Хидрострой - Рилци“, както и за зона „Пиперево“ на гр. Дупница. Бяха пломбирани кранове за преустановяване на техническата възможност за ползване на води за промишлени цели. На „Ай Ви Пи Комършъл“ беше дадено предписание за монтиране на второ измервателно устройство. На ВЕЦ „Джерман“ беше пломбирана савачна врата, за да се осигури, че цялото водно количество се подава към яз. „Дяково“. Установено беше също, че „Автомагистрали - Хемус“ са ползвани водни обеми от яз. „Дяково“ без необходимото за това основание по Закона за водите, за което на дружеството ще бъде съставен акт. При съвместни проверки на БДЗБР и „Напоителни системи“ бяха установени 29 нерегламентирани отклонения, чрез които се е ползвала вода от главния тръбопровод, отвеждащ води до яз. „Дяково“. 25 от отклоненията вече са запечатани, до края на седмицата предстои запечатването и на останалите четири. Две от отклоненията са в село Червен брег, две - в с. Блатино, едно - в с. Самораново. Двадесет са установените и запечатани отклонения в село Яхиново, Община Дупница, като шест от тях са открити и запечатани от служители на „Напоителни системи” ЕАД и БДЗБР. Установените отклонения са към обекти – частни къщи, ветеринарна клиника, тенис-кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в зона „Пиперево“ и „Хидрострой Рилци“, където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено. Проверките на довеждащите и отвеждащи съоръжения на яз. „Дяково“ продължават. След проверка на МВЕЦ „Яхиново“ (собственост на ВЕЦ „Яхиново“ ООД, гр. София) е пломбирана клапа, за да се преустанови техническата възможност за постъпване на води от яз. „Дяково“. След подаден сигнал за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа, която е установила, че няма нарушение и клапата е с ненарушена цялост. На язовир „Пчелина“ е извършена проверка на МВЕЦ „Пчелина“, като той не е работел. Справка от „ЧЕЗ Разпределение България“ обаче установява, че МВЕЦ „Пчелина“ е работил на 5 октомври 2019 г. БДЗБР ще наложи санкция.

13 Февруари 2020 | 10:31 | Агенция "Фокус"

„Напоителни системи“ и Басейнова дирекция – Благоевград запечатаха 25 отклонения от яз. „Дяково“

„Напоителни системи“ и Басейнова дирекция – Благоевград запечатаха 25 отклонения от яз. „Дяково“

София. „Напоителни системи“ ЕАД и Басейнова дирекция – Благоевград запечатаха 25 отклонения от яз. „Дяково“. Това съобщиха от пресцентъра на „Напоителни системи“ ЕАД. При съвместни проверки на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР) и „Напоителни системи“ ЕАД бяха установени 29 нерегламентирани отклонения, чрез които в минали периоди се е осъществявало ползването на вода от главен тръбопровод отвеждащ води до яз. „Дяково“. 25 от отклоненията вече са запечатани, до края на седмицата предстои запечатването и на останалите четири. Проверките са извършени в периода 3 - 12 февруари, като две от отклоненията са в село Червен брег, две в с. Блатино, едно в с. Самораново. Двадесет са установените и запечатани отклонения в село Яхиново, община Дупница, като шест от тях са открити и запечатани през вчерашния ден от служители на „Напоителни системи” ЕАД и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград. В хода на проверките не е установено ползване на води от яз. „Дяково“. Установените нерегламентирани отклонения са по довеждащите и отвеждащите съоръжения на язовира. Установените отклонения са към обекти – частни къщи, ветеринарна клиника, тенис-кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в зона „Пиперево“ и „Хидрострой Рилци“ АД, където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено от БДЗБР на 10 януари 2020 г., съгласно условията по режимен график за ползването на води от комплексните и значими язовири, включени в Приложение 1 на Закона за водите. На 3 февруари е извършена проверка на МВЕЦ „Яхиново“ (собственост на ВЕЦ „Яхиново“ ООД, гр. София) като е преустановена техническата възможност за постъпване на води от яз. „Дяково“, чрез пломбиране на автоматична клапа преди турбините на МВЕЦ-а. След подаден сигнал за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа, която е установила, че няма нарушение и клапата е с ненарушена цялост. При една от проверките по данните на измервателното устройство е установено нерегламентирано ползване на водни количества от яз. „Дяково“ от „Автомагистрали Хемус“ АД, в предходен период, за което БДЗБР ще предприеме действия ангажиране на административно-наказателна отговорност в сроковете по ЗАНН. Служители на „Напоителни системи” ЕАД и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград извършват непрекъснати ежедневни проверки на довеждащите и отвеждащи съоръжения на яз. Дяково. От яз. „Дяково“ е преустановено подаването на вода за промишлени нужди, подава се вода само и единствено за питейно-битово водоснабдяване към ВиК операторите в град Дупница и град Кюстендил, съгласно месечен график на Министерство на околната среда и водите.

13 Февруари 2020 | 09:34 | Агенция "Фокус"

Министър Емил Димитров: Язовирът „Дяково“ ще бъде пълен и ще се ползва за граждански цели

Министър Емил Димитров: Язовирът „Дяково“ ще бъде пълен и ще се ползва за граждански цели

Кюстендил. Язовирът „Дяково“ ще бъде пълен и ще се ползва за граждански цели. Това каза пред журналисти министърът на околната среда и водите Емил Димитров в Кюстендил, предаде репортер на Радио „Фокус“. Министърът каза, че днес са изрязани всички нелегални байпаси. Той допълни, че нивото на язовира онзи ден се беше вдигнал язовира с един сантиметър, вчера с четири. „Бяхме в Кюстендил и видяхме всички стари преписки и преди 20 години е било същото. Не се е променило. Получи се така, че мината и завода едва ли не рекетират чрез три села държавната институция. Изпратил съм хора да се пусне вода на хората. Те не са длъжни. Не са длъжни за това, че някой не иска да завърти даден кран или да се отвори възможност за безконечно водоснабдяване. Язовирът ще бъде пълен и ще бъде ползван за граждански цели. А когато бъде повече от 50 % ще преценя дали да се пуска за ВЕЦ-овете, ТЕЦ-ове и за други неща“, подчерта Димитров. „Говорим за големите усилия, които е направила „Напоителни системи“. Горе има изградени деригации с високи бордове, за да могат всички води да влязат в язовир Дяково. След като се напълни язовир над определен процент ще разрешим промишлено потребление, иначе ще остане само за питейни цели. Имахме вода до май месец ако се точеше по същия начин, смятам, че гражданите искат за цялата година“, каза още министърът. Димитров допълни, че са спрели всички възможности и са пломбирали севаците на всички ВЕЦ-ове. Венцеслав ИЛЧЕВ

5 Февруари 2020 | 17:22 | Агенция "Фокус"

Министър Емил Димитров: Ще се изрежат всички незаконни включвания за яз. „Дяково“

Министър Емил Димитров: Ще се изрежат всички незаконни включвания за яз. „Дяково“

София. „Напоителни системи“ ще изрежат всички незаконни включвания за яз. „Дяково“. Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров пред журналисти в Министерски съвет, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Това дойде като отговор на заявените протестни намерения от собственици на автокъщи в Дупница, които се оплакаха, че заради липса на водни доставки не могат да осъществяват безпрепятствено дейността си. Промишлената вода за тях се доставя от „Напоителни системи“. От там посочват, че спазват графика на Министерството на околната среда и водите за ограничаване ползването на вода от язовир „Дяково", тъй като обемът му е стигнал до под 50%. Министър Димитров заяви, че ще бъдат спрени всички незаконни включвания, за да не се стига до проблем с водоподаването от язовирите. „Правим всичко възможно хората да имат вода. Може ли да подадеш 100 литра от едната страна на тръбата и в язовира да излязат 7 литра? 70-те години някой да е видял автокъщи в Дупница? Аз не съм видял. Тези автокъщи явно още 70-те години са били включени към този водопровод. Те не са съществували тогава. Кварталът не е съществувал тогава“, допълни той. Теодора ПАВЛОВА

5 Февруари 2020 | 11:37 | Агенция "Фокус"