СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Депутатите решиха всички инсталации за изгаряне на отпадъци да преминават през процедурата по задължителен ОВОС

Депутатите решиха всички инсталации за изгаряне на отпадъци да преминават през процедурата по задължителен ОВОС

София. Депутатите решиха всички инсталации за отпадъци да преминават през процедурата по задължителен ОВОС, предаде репортер на Агенция "Фокус". Предложението бе заложено в Закона за опазване на околната среда, който бе приет на второ четене. Законопроектът бе внесен от председателя на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова и група народни представители.Направените предложенията гаранти...

3 Юни 2020 | 09:20 | Агенция "Фокус"

Ивелина Василева, ГЕРБ: Целта на Закона за управление на отпадъците на ГЕРБ е пълни гаранции, че обществото е информирано за дейностите, свързани с отпадъците

Ивелина Василева, ГЕРБ: Целта на Закона за управление на отпадъците на ГЕРБ е пълни гаранции, че обществото е информирано за дейностите, свързани с отпадъците

София. Целта на Закона за управление на отпадъците на ГЕРБ е пълни гаранции, че обществото е информирано за дейностите, свързани с отпадъците. Това каза председателят на Комисията по околна среда и депутат от ГЕРБ Ивелина Василева при представяне на мотивите за промени в Закона за управление на отпадъците, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Взимам думата, за да изложа мотивите за внесеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Основната цел на законопроекта, който подготвихме заедно с колегите от ПГ на ГЕРБ е да дадем пълни гаранции, че обществото е информирано за всички дейности, свързани с управлението на отпадъците. Дейности, касаещи оползотворяване и изгаряне на отпадъци, които знаете предизвикаха сериозни притеснения сред гражданите в България. Законопроектът е в пълен унисон в духа на екологичното законодателство, което цели в максимална степен да осигури открито, прозрачно и насочено към обществеността инфомиране за състоянието на околната среда и възможност за достъп до информация и участие при взимане на решения от страна на обществеността", каза Василева. Председателят на Комисията по околна среда отчете,че в националното ни законодателство е заложено поддържането на редица регистри в публичен формат, за да може компетентните органи и обществото да имат достъп до информацията. "Тези регистри се публикуват на страницата на МОСВ и на Изпълнителната агенция по околна среда. Това, което идентифицирахме е, че в текста на закона не е изрично указано, че регистърът свързан с издадените нотификации за превоз на отпадъци от, за и през България, т.е. за внос, износ и транзит през България е публичен. Това е регистърът, който трябва да бъде поддържан във връзка с изпълнение на ангажиментите, произтичащи от регламента 1013 от 2006 г. Тъй като някой тълкуват липсата на изрично оказване в закона, че регистърът трябва да е публичен, то той не е наличен на страницата на компетентните институции. Ние не считаме, че е така. Ние считаме, че този регистър трябва да бъде достъп за всички институции и граждани. Поради тази причина ние не само изрично и категорично предлагаме в закона да бъде вписано, че регистърът трябва да има публичен характер, но също така указваме, че той трябва да съдържа данни за фирмите, които изпращат, получават и превозват отпадъци, за начина, срокът и инсталациите, където те ще бъдат третирани, както и за граничния пункт, през които те ще преминават", посочи още Ивелина Василева. Според нея така се осигурява пълна сигурност, че няма нищо тайно, скрито и че информацията, която е представена съответства на реалното състояние. "По този начин ще бъдат избегнати всякакви форми на скриване на информация и нерегламентирани практики", изтъкна още тя. Василева отчете, че в законопроекта се предлага да се въведе изискване в рамките на срок от 6 месеца да въведе критерии, които определят що е то опитна инсталация за изследователски, развойни и изпитателни цели във връзка с подобряване процеса на изгаряне. Причината за това е липсата на такива критерии и определение за опитна инсталация. Смятам, че с това ще бъдат елиминирани такива случаи, каквито са допускани през последните две години, а именно само с едно съгласувателно писмо да се дава разрешение на ТЕЦ-овете да изгарят отпадъци в големи обеми, без да е ясно дали инсталацията отговаря на разбиранет оза изпитателна такава", коментира още тя. Председателят на Комисията по околна среда допълни, че другото предложение в законопроекта касае въвеждането на определение за понятието "възстановен продукт". "Понятието влиза в българското законодателство без да е придружено с ясно определение. То е свързано с използването на отпадъци с метален произход в преработвателни предприятия. За нас е важно да има определение, да не се допуска незаконна употреба на отпадъци от метали в металургичната промишленост и да се предотврати замърсяване в околната среда", посочи още Ивелина Василева. Според нея въвеждането на дефиниция е важно в контекста на кръговата икономика, което е сред основните приоритети на ЕС. "Ще е налице ясно разграничаване на понятията отпадък и възстановен продукт. Накрая на своето слово Ивелина Василева отчете, че в Комисията по околна среда законопроектът е бил подкрепен единодушно. "Надявам се и тук в зала всички да подкрепите предложените промени. По този начин ще постигнем целта, в която вярвам, че всички се стремим, а именно подобряване на нормативната уредба с цел предотвратяване на замърсяване с вредни вещества", допълни още тя. Деница КИТАНОВА

14 Май 2020 | 13:02 | Агенция "Фокус"

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за опазване на околната среда, свързани с изгарянето на отпадъците

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за опазване на околната среда, свързани с изгарянето на отпадъците

София. Парламентът прие на първо четене промените в Закона за опазване на околната среда, свързани с изгарянето на отпадъците, предаде репортер на Агенция "Фокус". Законодателната инициатива е внесена от ПГ на ГЕРБ и "за" нея гласуваха 120 народни представители, "против" нямаше, а 1 гласува с "въздържал се" -1. Целта на внесеният законопроект е да се въведе максимална степен на сигурност, че всички мерки за недопускане на замърсяване и притеснения на хората за нерегламентирани практики при изгаряне на отпадъци могат да бъдат допуснати. Направените предложенията гарантират, че всички инсталации, изгарящи отпадъци, независимо от техния капацитет, от това дали са за изграждане или за реконструкция и модернизация, ще преминават през процедурата по задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). В сега действащото законодателство на задължителна ОВОС подлежат инвестиционните предложения с количества над 100 тона на денонощие. В законопроекта е заложено и експериментални инсталации да подлежат на задължителна ОВОС. Деница КИТАНОВА

26 Февруари 2020 | 13:39 | Агенция "Фокус"

Атанас Костадинов, БСП:Принципно подкрепяме промените в Закона за опазване на околната среда на ГЕРБ, но България има проблем с контрола по отношение на отпадъците

Атанас Костадинов, БСП:Принципно подкрепяме промените в Закона за опазване на околната среда на ГЕРБ, но България има проблем с контрола по отношение на отпадъците

София. Принципно подкрепяме промените в Закона за опазване на околната среда на ГЕРБ, но България има проблем с контрола по отношение на отпадъците. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" Атанас Костадинов по време на дебатите по Закона за опазване на околната среда, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Ние и в рамките на комисията изказахме принципна подкрепа за предложението на колегите от ГЕРБ. Подготвили сме и наши предложения, така че се надявам да се целим в една посока. За да имаме правилно опозициониране по отношение на законодателството, трябва да имаме и правилна оценка. След 20 декември, когато поставихме принципно въпроса за проблема с отпадъците, водите и въздуха, само за месец и половина в държавата бяха установени между 34 и 40 хил. тона отпадъци, които циркулират в държавата от около година. Бяхме помолени да привестваме действията на службите, на Икономическа полиция и на митниците, но така или иначе тези отпадъци бяха в България от около година", каза той. Според него България има проблем с реалния, физическия, последващия и действителен контрол. "Пред нас се отваря една врата, която трябва да затворим с още предложения, които касаят механизма по физически контрол на отпадъците. Превантивният контрол винаги правим по него промени най-често под публичен натиск", допълни още Костадинов. Според трябва да се прави разлика с фината настройка да не се пренатегне превантивния контрол и да се създадат непосилни условия на светлия бизнес. "Не смятаме, че това предложение изпада в тази хипотеза", уточни още Костадинов. Деница КИТАНОВА

26 Февруари 2020 | 13:33 | Агенция "Фокус"

Ивелина Василева, ГЕРБ: Промените в Закона за опазване на околната среда дават гаранции при изгарянето на отпадъци

Ивелина Василева, ГЕРБ: Промените в Закона за опазване на околната среда дават гаранции при изгарянето на отпадъци

София. Промените в Закона за опазване на околната среда дават гаранции при изгарянето на отпадъци. Това каза председателят на Комисията по околна среда и води и депутат от ГЕРБ Ивелина Василева при представяне на Закона за опазване на околната среда на първо четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите й поводът за тези промени са свързани с лековато поведение от страна на компетентния орган, с което само със съгласувателно писмо, е позволено експериментално изгаряне на отпадъците. Тя посочи, че такива са и предложенията в Закона за управление на отпадъците. „Това са нашите предложения и аз мисля, че тъй както и предложенията в Закона за управление на отпадъците и мерките предприети за затягане на контрола от компететните органи, ще доведат до повече гаранции“, каза още Василева. По думите й практиката на изгаряне на отпадъци е позволена от закона и се прилага в много държави и която е свързана с прилагането на принципа на кръговата икономика. „Знаете и Зелената сделка, която се дискутира широко в последно време. Това са принципи, които касаят третирането на отпадъка като ресурс и могат да бъдат прилагани. Въпросът е най-добрите налични техники да бъдат използвани и да не се позволява замърсяване на околната среда и увреждане на живота и здравето на хората“, каза още Василева. Деница КИТАНОВА

26 Февруари 2020 | 13:24 | Агенция "Фокус"

Манол Генов, БСП: Законодателната ни инициатива за отпадъците е продиктувана от хаоса и липсата на контрол

Манол Генов, БСП: Законодателната ни инициатива за отпадъците е продиктувана от хаоса и липсата на контрол

София. Законодателната ни инициатива за отпадъците е продиктувана от хаоса и липсата на контрол . Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България“ и зам.-председател на Комисията по околна среда и води Манол Генов в интервю за Агенция „Фокус“ за последните законодателни иницаитива на политическите сили, свързани с отпадъците. „Всичко това, което ние предлагаме, рязко ще увеличи възможностите на контролните органи да извършват своята дейност. Всички констатираха, че тази контролна дейност е изключително занижена. Видяхме хаоса с вноса, със свободното, неконтролируемо движение на различни видове боклуци из цялата страна. Нашите предложения са продиктувани от това да се подобри управлението, външния вид на България, а не тя да изглежда като бунище“, заяви народният представител от БСП Манол Генов. Той коментира, че като се тръгне из страната, се виждат хиляди незаконни сметища, които не правят впечатление на контролните органи. По думите му в продължение на години те спят и нищо не предприемат по този въпрос. Манол Генов коментира и предложенията на управляващите за задължителна оценка на въздействието върху околната среда за експерименталното горене на отпадъци и за количества над 100 тона, както и регистърът за внос и износ на отпадъци да бъде публичен. „Явно много внимателно колегите от ГЕРБ са прочели мотивите, с които ние искахме вот на недоверие. Всичко това го има в тях. Вгледали са се изключително внимателно в нашите мотиви и са стигнали до извода, че трябва да предложат тези законови изменения, които бяха посочени като вратички за липса на контрол и заобикаляне на закона“, каза Манол Генов. Той обясни, че от БСП ще подкрепят техните предложения. Деница КИТАНОВА
Пълният текст на интервюто четете по-късно в раздел "Мнение"

24 Февруари 2020 | 12:59 | Агенция "Фокус"

Манол Генов, БСП: Искаме 24-часово видеонаблюдение на всички площадки за отпадъци

Манол Генов, БСП: Искаме 24-часово видеонаблюдение на всички площадки за отпадъци

София. Искаме 24-часово видеонаблюдение на всички площадки за отпадъци. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ народният представител от ПГ на „БСП за България“ и зам.-председател на Комисията по околна среда и води Манол Генов по повод законодателните инициативи от последната седмица, свързани с отпадъците. Предложението за видеонаблюдение е заложено в Закона за управление на отпадъците, които социалистите внесоха тази седмица в деловодството на Народното събрание. Манол Генов отчете, че предложенията в Закона за управление на отпадъците са били ясно поставени в мотивите на вота на недоверие срещу правителството. „С предложението за промени в закона ние искаме въвеждането на банкови гаранции за всички лица, които извършват дейност, свързана с отпадъци, независимо от вида отпадъците“, обясни Манол Генов. Той уточни, че законодателната инициатива на БСП цели еднакъв правен режим за всички дейности с всички видове отпадъци, както и за лицата, които извършват търговия и посредничество или сделки с отпадъци. „Целим още намаляване на сивия сектор в бранша, преустановяване на някои нелоялни търговски практики, ограничаване на противозаконните действия с отпадъци и повишаване на отговорността на всички заинтересовани в този сектор. Също така и въвеждане на един ефективен механизъм за събиране на имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления“, коментира той. Народният представител от БСП заяви, че социалистите искат облекчаване на бизнеса с отпадане на един несвойствен техен ангажимент за администриране на данъка, който се удържа при източника от доходите при продажба или замяна на отпадъци. Деница КИТАНОВА

24 Февруари 2020 | 10:31 | Агенция "Фокус"

Ивелина Василева, ГЕРБ: Предлагаме регистърът за внос и износ на отпадъци да бъде публичен

Ивелина Василева, ГЕРБ: Предлагаме регистърът за внос и износ на отпадъци да бъде публичен

София. Предлагаме регистърът за внос и износ на отпадъци да бъде публичен. Това каза председателят на Комисията по околна среда и води и депутат от ГЕРБ Ивелина Василева по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Агенция "Фокус". "С пълното убеждение, че прозрачността е гаранция за по-ефективен контрол, днес заедно с колегите от ГЕРБ внесохме поредното предложение за изменение на законодателството, свързано с управление на отпадъците. Предлагаме промяна в закона за упрадвление на отпадъците, с която правим публичен регистъра за внос и износ на отпадъци. Знаете, че духът на екологичното законодателство предполага прозрачност, информираност и по смисъла на закона такъв регистър трябва да се поддържа. Някои чиновници в МОСВ твърдят, че той няма публичен харакетр. Затова, за да е ясно на всички, за да няма възможности, за каквито и да е тълкувания и интерпретации, изрично вписваме, че регистърът трябва да бъде публичен и трябва да бъде наличен на страницата на МОСВ и на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда и води", заяви още Василева. Тя допълни, че този регистър трябва да съдържа пълната информация при нотификация за внос и износ на отпадъци за количеството и вида на отпадъка, кой го внася, кой го транспортира, кой ще го преработва, в коя инсталация, да се цитират данни за вносителя, за износителя и за оператора и за превозвача на отпадъка, както и да се цитират данни за това за какъв период от време този отпадък ще бъде оползотворен, включително да се цитират комплексните разрешителни и регистрационните документи, на базата на които това оползотворяване ще бъде извършено. "Това според нас ще даде пълна гаранция за прозрачност и информираност на обществото и на компетентните органи. Други промени, които правим са обвързани с предходни законодателни инициативи, които предприехме. Знаете, че въведохме задължителен ОВОС за експерименталното горене. Това, което въвеждаме с нашето предложение в Закона за управление на отпадъците днес, е изискване към министъра на околната среда и водите в срок от 6 месеца да издаде ясни и категорични критерии що е то експериментална инсталация. Отново, за да няма заобикаляне на закона и погрешно тълкуване и интерпретация", допълни Василева. Тя заяви, че ГЕРБ прави и изменение с така наречения възстановен отпадък. По думите й за него няма ясно определение и понякога се използва за заобикаляне на закона. "С тези стъпки искаме за пореден път да декларираме волята си заедно с изпълнителната власт да работим за затягане на контрола, за привеждане на всички възможни мерки за ефективен контрол, който касае превозът и третирането на отпадъци", обясни още Василева. Деница КИТАНОВА

21 Февруари 2020 | 11:47 | Агенция "Фокус"

Манол Генов, БСП: Предлагаме промени за налагане на сериозен контрол върху занимаващите се с отпадъци

Манол Генов, БСП: Предлагаме промени за налагане на сериозен контрол върху занимаващите се с отпадъци

София. „Вотът на недоверие, както се очакваше, не мина, но виждате сериозно раздвижване и сред управляващи, и сред законодатели по отношение на бъдещето на функционирането на закона, свързан с отпадъците. От БСП предлагаме промени в законодателството с цел налагане на сериозен контрол върху занимаващите се с отпадъци. С нашите предложения се опитваме да изравним правния статут на всички участници в дейността по събиране на отпадъците. Тъй като в годините, още от 2012 г., има сериозни банкови гаранции за всички, които участват в събирането на отпадъците, но те бяха само за черни и цветни метали. Сега, с хаоса, който се създаде с движението на боклуци от различни европейски страни, от трети страни, видяхме, че сивият бизнес и сивата икономика бягат от черните и цветните метали, в резултат на сериозните гаранции, които бяха искани. Така че ние предлагаме това да се пренесе върху всички субекти, да имаме 24-часово наблюдение на всички площадки, независимо от това какви отпадъци ще се събират“. Това заяви народният представител от ПГ на „БСП за България“ Манол Генов, съобщиха от партията. Той подчерта, че от БСП предлагат да отпадне сериозен ангажимент на бизнеса, който се занимава с отпадъци – ангажимент, който касае администрирането, което, по думите му, е сериозна пречка. „С изсветляването на този бизнес, нашата прогноза е, че ще бъдат увеличени сериозно контролът и приходите, които се формират в републиканския бюджет“, каза още Генов.

19 Февруари 2020 | 15:39 | Агенция "Фокус"