СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Парламентът прие промени в Закона за автомобилните превози на второ четене

Парламентът прие промени в Закона за автомобилните превози на второ четене

София. Парламентът прие промени в Закона за автомобилните превози на второ четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Измененията са внесени от Министерски съвет. С предлаганите промени в Закона за автомобилните превози се предвижда намаляване на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване, т. нар. „пощенски кутии“, както и намаляване на административната ...

25 Юни 2020 | 14:52 | Агенция "Фокус"

Халил Летифов, ДПС: Законът за автомобилните превози е важен, ще го подкрепим, но въпросът е да видим общата картина в този сектор

Халил Летифов, ДПС: Законът за автомобилните превози е важен, ще го подкрепим, но въпросът е да видим общата картина в този сектор

София. Законът за автомобилните превози е важен, ще го подкрепим, но въпросът е да видим общата картина в този сектор. Това каза председателят на Комисията по транспорт и информационни технологии и депутат от ДПС Халил Летифов по време на разискванията по промените в Закона за автомобилните превози на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус". Летифов коментира предложенията за регламентиране на движението на електронните тротинетки. Според него това е опит да се регулира тази дейност. "Това няма как да бъде спряно, то се разпространява и ще се разпространява. Ще се направи опит да се контролира и да се следи произходът, мощността, скоростта, но ние трябва да създадем едни правила и култура на движение, защото това ще бъде изпитание в следващите може би 5 и 10 години, докато се научим как се движим", коментира Летифов. Той обърна внимание, че трябва между двете четения не се погледнем цялостната картина за всички предложения. Летифов се спря и на борбата с фирми „пощенски кутии“ и определи това като съществен проблем. "Трябва да се регулира тази дейност, за да намалим нелоялната конкуренция или незаконните превози, които ощетяват държавата ,легалния бизнес, но всъщност представляват заплаха за здравето на българските граждани“, коментира още Летифов. "Малко изглежда, че ще сложим коланите задължително за всички след една криза, след една трагедия и след това ще започнем да ги махаме една по една. Много ми се ще между двете четения да се обърне внимание, защото и проблемът с таксиметровите превозвачи и предложенията, които ще дойдат от тях, са теми с огромен заряд", допълни още той и обърна внимание, че тези теми ще са на дневен ред. Според него с тези промени чисто административно се облекчава таксиметровият бранш, но следващата стъпка е тяхното желание за движението, за начина на действие, за фискализацията на касовите апарати. Деница КИТАНОВА

23 Януари 2020 | 13:27 | Агенция "Фокус"

Иван Вълков, ГЕРБ: Промените в Закона за автомобилните превози са насочени срещу сивия сектор

Иван Вълков, ГЕРБ: Промените в Закона за автомобилните превози са насочени срещу сивия сектор

София. Промените в Закона за автомобилните превози са насочени срещу сивия сектор. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Иван Вълков по време на разискванията по промените в Закона за автомобилните превози на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Имаме становища на всички браншови организации, които безапелационно подкрепиха предложенията, направени в този законопроект и изразиха своето задоволство от така направените предложения. Мисля, че няма да има толкова нови предложения между първо и второ четене, които да бъдат приети", каза още Вълков. "Трябва да се съсредоточим според мен в основната част на закона, а именно борбата с корупцията и със сивия сектор. Създават се условия за недопускане на регистрацията на фирми за извършване на такива обществени превози или така наречените кухи фирми. Предвижда се лицензът, който се издава на фирмите да не може да бъде връщан от фирмите при започнали производства. Това е изключително важно, защото голяма част от фирмите при започнали производства за отнемане на лиценза, връщат съответния лиценз и по този начин избягват от принудителните административни мерки и изобщо от административните наказания", каза още Вълков. Той обърна внимание, че намаляването на административната тежест е друг голям проблем, който се решава с редица предложения в тази насока. Едно от тях беше споменато със създаването на единния регистър, който е съгласно с решение на Министерски съвет номер 704 и се създава таксиметровия регистър, който ще се води в ИА "Автомобилна администрация". Там ще влизат и регистрите на съответните общини. Намалява се времето за издаване на лицензите. Създава се възможност за електронно подаване на информация при случайните превози и законова възможност за електронно подаване на заявленията. Тези всички промени са обстойно обсъдени с бранша и бяха приети, даже някои от тях бяха направени от тях", каза още депутатът от ГЕРБ. Според него също в правилна посока са регламентирани превозите за повредените превозни средства. Деница КИТАНОВА

23 Януари 2020 | 13:02 | Агенция "Фокус"

Парламентът ще разгледа промени в Закона за автомобилните превози на първо четене

Парламентът ще разгледа промени в Закона за автомобилните превози на първо четене

София. Парламентът ще разгледа промени в Закона за автомобилните превози на първо четене. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Измененията са внесени от Министерски съвет. С предлаганите промени в Закона за автомобилните превози се предвижда намаляване на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване, т. нар. „пощенски кутии“, както и намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност, чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър. Друга част от промените се отнасят до създаване на условия за ограничаване на възможностите за извършване на нерегламентирани превози и повишаване качеството на извършваната контролна и административнонаказателна дейност. Предмет на законопроекта е и регламентирането на превозите с атракционна цел, както и превозите на повредени пътни превозни средства, т. нар. „Пътна помощ“. Депутатите ще се занимаят и с помени в Закона за ветеринарномедицинската дейност на първо четене. Предвидените промени касаят прилагането на ефективен официален контрол по отношение на неприложени профилактични ветеринарномедицински мерки, мерки за ликвидиране на възникнали болести и при проследяване на нерегистрирани животновъдни обекти и неидентифицирани животни. Промените са свързани и с облекчаване на режима за регистрация на личните стопанства. Народните представители ще разгледат и промени в Закона за съдебната власт на второ четене. Със законопроекта се създават помощни атестационни комисии към съдилищата, които да подпомагат работата на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Предложените законодателни изменения предлагат редуциране на предварителното атестиране и намаляване на извънредните атестации, като по този начин видовете атестации се ограничават до такива за несменяемост, периодични и извънредни, но същевременно се търси обективно установяване на действителните квалификации, способности и постижения на съдията. Народното събрание ще разгледа и ратификацията на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку.

23 Януари 2020 | 07:15 | Агенция "Фокус"