СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Парламентът прие промени в Закона за автомобилните превози на второ четене

Парламентът прие промени в Закона за автомобилните превози на второ четене

София. Парламентът прие промени в Закона за автомобилните превози на второ четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Измененията са внесени от Министерски съвет. С предлаганите промени в Закона за автомобилните превози се предвижда намаляване на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване, т. нар. „пощенски кутии“, както и намаляване на административната ...

25 Юни 2020 | 14:52 | Агенция "Фокус"

Парламентът одобри Закона за автомобилните превози на първо гласуване

Парламентът одобри Закона за автомобилните превози на първо гласуване

София. Парламентът прие промени в Закона за автомобилните превози на първо гласуване, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Измененията са внесени от Министерски съвет. „За“ тях гласуваха 96 народни представители, „против“ – 3-ма и „въздържали се“ – 24, с което бяха приети. С предлаганите промени в Закона за автомобилните превози се предвижда намаляване на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване, т. нар. „пощенски кутии“, както и намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност. С текстовете се създава единен публичен таксиметров регистър. Друга част от промените се отнасят до създаване на условия за ограничаване на възможностите за извършване на нерегламентирани превози и повишаване качеството на извършваната контролна и административнонаказателна дейност. Предмет на законопроекта е и регламентирането на превозите с атракционна цел, както и превозите на повредени пътни превозни средства, т. нар. „Пътна помощ“. В законопроекта се предвижда изискването за оборудване с обезопасителни колани да не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А и клас I, както и от категории М2 и М3, клас В и клас II, с които се извършва специализиран превоз и превоз на пътници по редовни автобусни линии. Тази мярка касае случаите, когато превозът е с еднопосочна дължина на маршрута до 30 км. Изключение ще правят специализираните превози на деца или ученици. С преходните и заключителните разпоредби от законопроекта се предвижда промяна в Закона за движението по пътищата, касаеща регламентиране на правилата за движението по пътищата с електрически тротинетки. В законопроекта те са наречени индивидуални електрически превозни средства. С текстовете се въвежда легална дефиниция на „индивидуални електрически превозни средства“ и „самобалансиращо се превозно средство“. Съгласно текстовете водачите на така наречените електрически тротинентки са длъжни да ползват в тъмните часове на денонощието или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото. Водачите на електрически тротинетки са задължени да ползват каска, ако са на възраст до осемнадесет години.Също така за тези превозни средства се забранява скоростта по-висока от 25 km/h. Водачите на тези превозни средства няма да могат да превозват други лица. Деница КИТАНОВА

23 Януари 2020 | 13:28 | Агенция "Фокус"

Иван Вълков, ГЕРБ: Промените в Закона за автомобилните превози са насочени срещу сивия сектор

Иван Вълков, ГЕРБ: Промените в Закона за автомобилните превози са насочени срещу сивия сектор

София. Промените в Закона за автомобилните превози са насочени срещу сивия сектор. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Иван Вълков по време на разискванията по промените в Закона за автомобилните превози на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Имаме становища на всички браншови организации, които безапелационно подкрепиха предложенията, направени в този законопроект и изразиха своето задоволство от така направените предложения. Мисля, че няма да има толкова нови предложения между първо и второ четене, които да бъдат приети", каза още Вълков. "Трябва да се съсредоточим според мен в основната част на закона, а именно борбата с корупцията и със сивия сектор. Създават се условия за недопускане на регистрацията на фирми за извършване на такива обществени превози или така наречените кухи фирми. Предвижда се лицензът, който се издава на фирмите да не може да бъде връщан от фирмите при започнали производства. Това е изключително важно, защото голяма част от фирмите при започнали производства за отнемане на лиценза, връщат съответния лиценз и по този начин избягват от принудителните административни мерки и изобщо от административните наказания", каза още Вълков. Той обърна внимание, че намаляването на административната тежест е друг голям проблем, който се решава с редица предложения в тази насока. Едно от тях беше споменато със създаването на единния регистър, който е съгласно с решение на Министерски съвет номер 704 и се създава таксиметровия регистър, който ще се води в ИА "Автомобилна администрация". Там ще влизат и регистрите на съответните общини. Намалява се времето за издаване на лицензите. Създава се възможност за електронно подаване на информация при случайните превози и законова възможност за електронно подаване на заявленията. Тези всички промени са обстойно обсъдени с бранша и бяха приети, даже някои от тях бяха направени от тях", каза още депутатът от ГЕРБ. Според него също в правилна посока са регламентирани превозите за повредените превозни средства. Деница КИТАНОВА

23 Януари 2020 | 13:02 | Агенция "Фокус"

Парламентът ще разгледа промени в Закона за автомобилните превози на първо четене

Парламентът ще разгледа промени в Закона за автомобилните превози на първо четене

София. Парламентът ще разгледа промени в Закона за автомобилните превози на първо четене. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Измененията са внесени от Министерски съвет. С предлаганите промени в Закона за автомобилните превози се предвижда намаляване на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване, т. нар. „пощенски кутии“, както и намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност, чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър. Друга част от промените се отнасят до създаване на условия за ограничаване на възможностите за извършване на нерегламентирани превози и повишаване качеството на извършваната контролна и административнонаказателна дейност. Предмет на законопроекта е и регламентирането на превозите с атракционна цел, както и превозите на повредени пътни превозни средства, т. нар. „Пътна помощ“. Депутатите ще се занимаят и с помени в Закона за ветеринарномедицинската дейност на първо четене. Предвидените промени касаят прилагането на ефективен официален контрол по отношение на неприложени профилактични ветеринарномедицински мерки, мерки за ликвидиране на възникнали болести и при проследяване на нерегистрирани животновъдни обекти и неидентифицирани животни. Промените са свързани и с облекчаване на режима за регистрация на личните стопанства. Народните представители ще разгледат и промени в Закона за съдебната власт на второ четене. Със законопроекта се създават помощни атестационни комисии към съдилищата, които да подпомагат работата на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Предложените законодателни изменения предлагат редуциране на предварителното атестиране и намаляване на извънредните атестации, като по този начин видовете атестации се ограничават до такива за несменяемост, периодични и извънредни, но същевременно се търси обективно установяване на действителните квалификации, способности и постижения на съдията. Народното събрание ще разгледа и ратификацията на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку.

23 Януари 2020 | 07:15 | Агенция "Фокус"