СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Общинските съветници в Кюстендил ще разгледат проекта за бюджет на Общината за 2020 година

Общинските съветници в Кюстендил ще разгледат проекта за бюджет на Общината за 2020 година

Кюстендил. Общинските съветници в Кюстендил ще разгледат проекта за бюджет на Общината за 2020 година. Това съобщи на пресконференция председателят на Общинския съвет Михаела Крумова, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Проектът за бюджет ще бъде разгледан по време на насроченото за 30 януари заседание на Общински съвети, чието начало ще бъде от 14.00 часа в залата ...

23 Януари 2020 | 16:38 | Агенция "Фокус"

През тази година Община Кюстендил залага средства за реконструкция на съоръженията за минерална вода

През тази година Община Кюстендил залага средства за реконструкция на съоръженията за минерална вода

Кюстендил. През тази година Община Кюстендил залага средства за реконструкция на съоръженията за минерална вода. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил. Общият размер на средствата за капиталови разходи по бюджета за 2020 година е близо 5 447 000 лева. Във функцията за жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство са заложени близо половината от споменатите. „Там основен приоритет тази година ще ни бъде реконструкцията на съоръженията за минерална вода. Общият размер на предвидените средства за тези обекти е над 1 млн. лева. Другият ни приоритет за 2020 година е във функция „Култура”, възстановяване на изгорялото през 2019 година читалище в село Катрище. За него са предвидени 450 000 лева, за пълното му възстановяване в предишния му вид”, каза Надя Каратова. По думите й в момента тече оценка на последните три проекта от Инвестиционната програма на Община Кюстендил за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. В момента се оценяват от Междинното звено трите последни проекта. Единият е за благоустрояване на Колушко дере. Другият и дълго чакан проект е за ремонт и енергийна ефективност на сградата на театъра, както и на пространството около него. Ще имаме изцяло нови паркови пространства. „В центъра на града имаме последен проект от градската среда – „Първи етап от възстановяване на централната градска част”. В момента се работи и по довършване на други три проекта по Оперативна програма „Региони в растеж”. Вярваме, че до края на годината ще имаме и окончателно верифициране на разходите по тях. Предстои ни изпълнението на още пет други проекта по различни оперативни програми. Общият размер на всички средства, които ще вложим тази година в изпълнението на проекти, е над 5 млн. лева”, каза Надя Каратова. Венцеслав ИЛЧЕВ

22 Януари 2020 | 15:56 | Агенция "Фокус"

Надя Каратова, зам.-кмет на Кюстендил: Общият размер на бюджета за 2020 година е 49 812 000 лева

Надя Каратова, зам.-кмет на Кюстендил: Общият размер на бюджета за 2020 година е 49 812 000 лева

Кюстендил. Общият размер на бюджета на Община Кюстендил за 2020 година е 49 812 000 лева. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Надя Каратова, зам.-кмет по икономика и финанси. По думите й това е повече с 4 812 000 лева или ръст от 11%, в сравнение с началния бюджет за 2019 година. Най-голямо увеличение при приходите е в частта на субсидиите които получаваме от републиканския бюджет. Те са близо 3 милиона лева повече от предходната година. Най-голям е ръстът на средствата, получавани от Община Кюстендил за да се финансират делегираните от държавата дейности. Там ръстът е с повече от 11%. Субсидиите за местни дейности са с ръст от около 5%, а размерът на капиталовата субсидия е с ръст от 11%. „Целите на всички проекти за бюджет до момента, които ние сме си поставяли, са еднакви. Най-голямата цел е запазването на балансирано бюджетно салдо, за да не изпадаме във финансови затруднения. Другата ни цел е изпълнението на общинския план за развитие и на всички останали програмни документи. Като основна задача имаме подобряване на инфраструктурата и запазване на качеството на публичните услуги, които Община Кюстендил предоставя”, каза Надя Каратова. По думите й по традиция във всички бюджети до сега, основният приоритет е образованието и повишаване на неговото качество. За тази година функция „Образование” е с дял 41%. Там увеличението е най-голямо, близо 2 млн. лева. Следващият сектор е „Благоустройство, комунално стопанство, поддържане на чистота и екология”. Ръстът в този сектор е 16%. Следват спорт, култура и младежки дейности с ръст на средствата от 25%. Другите дейности по икономиката са увеличени с 2%, социалните услуги са с 3% ръст. Най-малък е ръстът във функция „Общи държавни служби” около 6%. Венцеслав ИЛЧЕВ

22 Януари 2020 | 13:47 | Агенция "Фокус"