СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Бяха представени концепциите за управление на Антикорупционния орган (ОБЗОР)

Бяха представени концепциите за управление на Антикорупционния орган (ОБЗОР)

София. На свое заседание Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изслушва двамата кандидати за председател на Антикорупционния орган. Единият – предложен от управляващата коалиция – Сотир Цацаров и другият от ПГ на „Воля – българските родолюбци“ – Симеон Найденов. Сотир Цацаров представи своята концепция, която предвижда създаване на нов ме...

3 Декември 2019 | 21:20 | Агенция "Фокус"

Сотир Цацаров: Предвиждам създаването на Консултативен съвет към КПКОНПИ, който да изготвя становища за законопроекти, които крият корупционен риск

Сотир Цацаров: Предвиждам създаването на Консултативен съвет към КПКОНПИ, който да изготвя становища за законопроекти, които крият корупционен риск

София. Предвиждам създаването на Консултативен съвет към КПКОНПИ, който да изготвя становища за законопроекти, които крият корупционен риск. Това каза кандидатът за председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров по време на своето изслушване в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „По отношение на второто направление – превенция на корупцията. Комисията осъществява по закон държавната политика по превенция на корупцията. В изпълнение на това и на преходните и заключителни разпоредби комисията е приела комплексна методология за превенция на корупцията. При цялото мое уважение към този документ – той е твърде общо методологичен и общо теоретичен. Моят подход е как да кажа далеч по практически ориентиран и си мисля, че трябва да се търсят нови направления в тази насока. Законът дава тези възможности. Това са възможностите, свързани със съгласуването на законопроектите и изготвяне на изпълнителната власт по отношение на наличието на корупционен риск. Ако съгласувателната дейност не се подчинява на обща комплексна методика, на съвсем практически ориентирани действия, които да са свързани и с правната техника на предлаганите законопроекти и с идентифицирането на корупционния риск в тях, при пълна прозрачност, мисля, че общественият ефект ще е далеч по-висок“, заяви още Цацаров. Той поясни, че предвижда създаването на Консултативен съвет към КПКОНПИ. „Под консултативен съвет разбирам съвет, в който да са привлечени утвърдени юристи и учени по съответни специалности, чиито опит и знания да бъдат използвани именно при тези експертни становища по отношение на законопроектите на изпълнителната власт“, обясни Цацаров. Той изтъкна, че комисията има едно правомощия по чл. 32, ал. 2 от закона – предложения за антикорупционни мерки. „Те в настоящия момент се подчиняват на комплексната методология, но механизмът им подлежи на промяна. Необходимо е отправянето на такива предложения да бъде колективно решение на комисията и едновременно с това да се въведе електронен регистър на интернет страницата на комисията. Този регистър трябва да проследява всяко предложение, направен от комисията. Реакцията на съоветния орган на изпълнителната власт, който не е длъжен да го приеме, както и последващото изпълнение. Това би имало изключително силно превантивно отношение на корупцията“, изтъкна Цацаров. Кандидатът за председател на Антикорупционния орган коментира, че в концепцията си е посочил необходимостта от въвеждането на постоянен медиен мониторинг. „Под постоянен медиен мониторинг разбирам мониторинг, който няма нищо общо с пиар дейността на комисията й, а с правомощията й по закон. Става дума за ежедневен мониторинг при напълно равно третиране на всички медии като източник на информация. По закон именно този медиен мониторинг и източниците от публикациите от средствата за масова комуникация се приравняват на сигнал. Този сигнал може да е източник на данни за корупция, за конфликт на интереси, може да идентифицира риск, който налага отправяне на предложения за антикорупционни мерки, може да дава данни за недостатъци в работата на самата комисия“, посочи още Цацаров. По думите му всичко това ще наложи сруктурни промени. „Посочил съм създаването на обществен съвет към комисията, финализирането на работата по основната съвместна инструкция с всички институции, с които комисията работи, както и необходимостта от активен обмен на информация с органи на други държави“, обясни още кандидатът за председател на КПКОНПИ. Деница КИТАНОВА

3 Декември 2019 | 09:54 | Агенция "Фокус"

Сотир Цацаров: Налага се създаване на нов механизъм за проверка на почтеност на служителите на КПКОНПИ и нови правомощия на инспектората на комисията

Сотир Цацаров: Налага се създаване на нов механизъм за проверка на почтеност на служителите на КПКОНПИ и нови правомощия на инспектората на комисията

София. Налага се създаване на нов механизъм за проверка на почтеност на служителите на КПКОНПИ и нови правомощия на инспектората на комисията. Това каза кандидатът за председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров по време на своето изслушване в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Цацаров обясни, че концепцията му представлява практически ориентиран опит за предложения за мерки. "Важно е за мен да кажа, че нямам нито самочувствието, нито съзнанието, че ако бъда избран, общо взето комисията ще започне от този избор и ще започне да гради работата си от този момент. Каквато и оценка да бъде давана за досегашната й работа, Комисията има своите постижения“, посочи Цацаров. „Комисията е колективен орган и не смятам, че работата на членовете на комисията трябва да бъде пренебрегвана. За мен е смущаващо да го нарека така – нормативното закрепване на броя на администрацията. Общата численост на администрация по правилник е 482. Тази администрация е прекалено голяма. В същото време фактът е, че броят й е закрепен в поднормативен акт“, посочи още Цацаров. Той изтъкна, че предвижда преценка на натовареността на съответните отдели. „При всички случаи относно административната структура на комисията очевидно налага предприемане на незабавни действия за създаването на нов проект за правилник на комисията, в който всички тези недостатъци да бъдат премахнати, нов механизъм за проверка на почтеност на служителите, нови правомощия на инспектората на комисията“, изтъкна още Цацаров. „Естествено е, че всички добри практики, свързани с назначаване на служители, техния подбор и прочее, трябва да бъдат запазени“, обясни Цацаров. Деница КИТАНОВА

3 Декември 2019 | 09:32 | Агенция "Фокус"

Симеон Найденов: Ако бъда избран за председател на КПКОНПИ, ще ръководя безпристрастно, обективно, правилно и безкомпромисно борбата срещу корупцията

Симеон Найденов: Ако бъда избран за председател на КПКОНПИ, ще ръководя безпристрастно, обективно, правилно и безкомпромисно борбата срещу корупцията

София. Ако бъда избран за председател на КПКОНПИ, ще ръководя безпристрастно, обективно, правилно и безкомпромисно борбата срещу корупцията. Това каза кандидатът за председател на КПКОНПИ Симеон Найденов по време на своето изслушване в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За мен е от важно значение осигуряването на държавна политика в областта на превенцията на корупцията. Това е важно и изискуемо условие за правилната работа на тази комисия. Това предполага и по-голяма отчетност в дейността на комисията пред обществото“, каза още Найденов. Деница КИТАНОВА

3 Декември 2019 | 09:23 | Агенция "Фокус"

Комисията за борба с корупцията ще изслуша кандидатите за председател на Антикорупционния орган

Комисията за борба с корупцията ще изслуша кандидатите за председател на Антикорупционния орган

София. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика ще проведе заседание. Това предвижда програмата за работа на комисията. Заседанието ще се проведе от 9.00 ч. в зала „Запад“. На заседанието ще бъдат изслушани кандидатите за председател на КПКОНПИ. Срокът, в който парламентарните групи и народните представители можеха да предлагат кандидатури, бе до 20 ноември 2019 г. В този срок постъпиха две кандидатури. От управляващата коалиция предложиха досегашния главен прокурор Сотир Цацаров. От ПГ на „Воля – Българските родолюбци“ издигнаха кандидатурата на Симеон Найденов. Процедурните правила предвиждат изслушването на кандидатите да се проведе на открито заседание на комисията, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. Гласуването и изборът на председател на Антикорупционната комисия ще бъде извършено от парламента. Съгласно правилата гласуването ще се проведе поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът получил най-много гласове „за“. В случаите, когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, правилата предвиждат да се проведе повторно гласуване, в което да участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. Ако и при повторното никой от тях не получи необходимите гласове, парламентът приеме решение за откриване на нова процедура за избор.

3 Декември 2019 | 07:53 | Агенция "Фокус"