СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Невелина Стойнева, БЧК: Най-често се срещат в училище обидите, неглижирането, отблъскването, изолацията

Невелина Стойнева, БЧК: Най-често се срещат в училище обидите, неглижирането, отблъскването, изолацията

София. Най-често се срещат в училище обидите, неглижирането, отблъскването, изолацията. Това каза в интервю на Агенция „Фокус“ главен експерт по управление на проекти и планиране в столична дирекция на БЧК Невелина Стойнева. Тя подчерта, че именно това е плашещият елемент, тъй като тенденцията е много устойчива и много трайна. „Най-същественият извод е, че формите на невербал...

22 Октомври 2019 | 10:47 | Агенция "Фокус"

Дискусионен форум на БЧК - София за превенция на агресията в училищата (ОБЗОР)

Дискусионен форум на БЧК - София за превенция на агресията в училищата (ОБЗОР)

София. Столичната организация на Български червен кръст (БЧК) организира дискусионен форум на тема „Форми за превенция на агресията в училищата”. Целта на форума бяха обсъждането на различни гледни точки и създаването на партньорства за работа по превенцията на агресията и насилието сред подрастващите, както и превенция на рисково и асоциално поведение, като всяка една от страните да участва със собствената си експертиза. Дискусията е част от дейностите на проекта „Не на агресията, да на толерантността!”, съфинансиран от Програмата за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община, който се реализира с подкрепата на инициативата „София - Европейска столица на спорта“. Проектът цели да провокира в младите хора поведение на ненасилие и толерантност чрез включването им в различни спортни изяви и нестандартни форми на обучение. Проектните дейности са насочени и към развитие на младежкото доброволчество. Гл. експерт по управление на проекти и планиране в БЧК - София Невелина Стойнева отбеляза, че по данни на повечето ученици, участвали в проведено проучване, те са забелязвали насилие на улицата и в училище. „Учениците прекарват най-много време в училище и трябва да се предприемат мерки за защита от насилие в училищната страна. Голяма част от учениците са отбелязали, че виждат насилие в медиите, като под медии се има предвид цялата информация, която ги залива“, каза още тя. „Масово като отговор учениците показват, че имат предвид като агресия вербалната. Обидата за тях е нещо тривиално и никой не осъзнава, че е част от този цикъл – жертва и агресор. Трябва да се работи по ограничаване на вербалната агресия“, уточни Стойнева. Тя обясни също, че като форма на агресия учениците основно посочват взимането на лични вещи. „Висок е процентът на изолирането. Според учениците най-често агресивни прояви има в училищата, разбира се, не малък процент е в класната стая и в района на училището. 44% показват, че извън оградата на училището се случват проявите на агресия“, заяви още във връзка с резултатите от проучването Стойнева. Тя посочи, че момчетата твърдят, че момичетата са по-голям агресор, а момчета са на обратното мнение. „Процентът на прояви на насилие от страна на момичета – 65%. За тях е изразена по-силно вербална агресия, но в разговор с психолози се оказва, че все повече момичета проявяват физическа агресия и мъжки качества. 78% са отбелязали, че са били обект на агресия, което означава, че разбират проявите на агресия, но в останалия процент влизат и ученици, които не желаят да признаят, че са жертви на насилие, или не могат да разграничат агресивно поведение“, обясни Стойнева и добави, че в проекта са успели да обхванат около 500 ученици от 11 паралелки в шест различни училища. Тя допълни, че са се включили и около 30 доброволци като уточни, че предстоят училищни събития, които се очакват с интерес от училищата. „Анализът се проведе по време на часове по толерантност. Общо са анкетирани 179 ученици. Обхваща ученици от 13 до 19 години - 94 момичета спрямо 85 момчета. Целият ни проект ще приключи на 14 ноември с „Фестивал на толерантността“, каза още Невелина Стойнева и подчерта, че едно от решенията срещу насилието е да се насочат учениците към извънкласни дейности, спорт, доброволчество. „В среден курс ситуативни са половината от конфликтите. С възрастта те се задълбочават и изострят. Повечето от половината сблъсъци, 54.3%, не се разрешават, а се превръщат в хронични и пряко влияят на бъдещите отношения на групата и класа. При учениците до 14 години преобладава вербалната над физическата агресия“, заяви Стойнева. По нейни думи териториалното разпределение не оказва влияние върху агресивните прояви в училищната среда. Невелина Стойнева обясни, че според анкетираните ученици учителите се възприемат като фактор, който пръв трябва да реагира на агресивни прояви. Според резултатите от анкетата ключова роля при предотвратяването или възникването на агресивни прояви има приятелският кръг. „По-голяма част от учениците подражават на поведенчески модели и няма формирани умения за разрешаване на конфликти. Има неумение за преценка на последствията от действията, липса на толерантност към другите, недостатъчни са и уменията за общуване без агресия“, каза още Стойнева. Директорът на БЧК - София Петранка Недялкова отбеляза, че е много важно в борбата срещу агресията в училищата да се включат учители, родителите и психолози, защото те имат своите подходи и методи, с които да развиват споделянето от страна на учениците. Теодора ПАТРОНОВА

10 Октомври 2019 | 19:31 | Агенция "Фокус"

БЧК организира състезание по първа помощ за възрастни хора

БЧК организира състезание по първа помощ за възрастни хора

София. На 12 октомври, събота от 9:30 часа в НУЛЦ на БЧК - с. Лозен, Българският Червен кръст организира петото национално състезание за възрастни хора по бедствена готовност, първа помощ, психосоциална подкрепа и познания за техните права. Това съобщиха от пресцентъра на БЧК.В него ще участват повече от 75 души над 60 години от 15 области на страната. Инициативата е част от дългосрочната политика на БЧК за активен и здравословен живот на възрастните хора. Участниците в отборите са обучени предварително от областните организации на БЧК в страната. Те ще преминат през 15 състезателни пункта, където трябва да се справят със задачи за оказване на първа долекарска помощ при спортни, битови и автомобилни инциденти, ще окажат психосоциална подкрепа на пострадали при бедствия и ще покажат познания за правата на възрастните хора.

10 Октомври 2019 | 11:44 | Агенция "Фокус"

Невелина Стойнева, БЧК: Едно от решенията срещу насилието е да се насочат учениците към извънкласни дейности, спорт, доброволчество

Невелина Стойнева, БЧК: Едно от решенията срещу насилието е да се насочат учениците към извънкласни дейности, спорт, доброволчество

София. Едно от решенията срещу насилието е да се насочат учениците към извънкласни дейности, спорт, доброволчество. Това каза на дискусионен форум „Форми за превенция на агресията в училище“ гл.експерт по управление на проекти и планиране в столична дирекция на БЧК Невелина Стойнева, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „В среден курс ситуативни са половината от конфликтите. С възрастта те се задълбочават и изострят. Повечето от половината сблъсъци, 54,3%, не се разрешават, а се превръщат в хронични и пряко влияят на бъдещите отношения на групата и класа. При учениците до 14 години преобладава вербалната над физическата агресия“, каза Стойнева. Тя подчерта, че териториалното разпределение не оказва влияние върху агресивните прояви в училищната среда. Стойнева обясни, че според анкетираните ученици учителите се възприемат като фактор, който първи трябва да реагира на агресивни прояви. Според резултатите от анкетата ключова роля при предотвратяването или възникването на агресивни прояви има приятелския кръг. „По-голяма част от учениците подражават на поведенчески модели и няма формирани умения за разрешаване на конфликти. Има неумение за преценка на последствията от действията, липса на толерантност към другите, недостатъчни са и уменията за общуване без агресия“, каза още Стойнева. Теодора ПАТРОНОВА

10 Октомври 2019 | 10:18 | Агенция "Фокус"

Невелина Стойнева, БЧК: Учениците прекарват най-много време в училище и трябва да се предприемат мерки в защита от насилие в училищната страна

Невелина Стойнева, БЧК: Учениците прекарват най-много време в училище и трябва да се предприемат мерки в защита от насилие в училищната страна

София. Учениците показват, че имат предвид като агресия вербалната, а като основна форма - взимането на лични вещи, висок е процентът на изолирането в училището. Това каза на дискусионен форум „Форми за превенция на агресията в училище“ гл.експерт по управление на проекти и планиране в столична дирекция на БЧК, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Невелина Стойнева подчерта, че повечето ученици показват, че са забелязали насилие на улицата и в училище. „Учениците прекарват най-много време в училище и трябва да се предприемат мерки в защита от насилие в училищната страна. Голяма част от учениците са отбелязали, че виждат насилие в медиите, като под медии се има предвид цялата информация, която ги залива“, каза още тя. „Масово като отговор учениците показват, че имат предвид като агресия вербалната. Обидата за тях е нещо тривиално и никой не осъзнава, че е част от този цикъл – жертва и агресор. Трябва да се работи по ограничаване на вербалната агресия“, уточни Стойнева. Тя обясни, че основно като форма на агресия учениците са показали взимането на лични вещи. „Висок е процентът на изолирането. Според учениците най-често агресивни прояви има в училищата, разбира се, не малък процент е в класната стая и в района на училището. 44% показват, че извън оградата на училището се случват проявите на агресия“, обясни още резултатите от проучването Стойнева. Тя обясни, че момчетата твърдят, че момичетата са по-голям агресор, а момичетата твърдят, че са момчета. „Процентът на прояви на насилие от страна на момичета – 65%. За тях е изразена по-силно вербална агресия, но в разговор с психолози се оказва, че все повече момичета проявяват физическа агресия и проявяват мъжки качества. 78% са отбелязали, че са били обект на агресия, което означава, че разбират проявите на агресия. Но в останалия процент влизат и ученици, които не желаят да признаят, че са жертви на насилие или не могат да разграничат агресивно поведение“, обясни тя. Стойнева обясни, че са успели да обхванат около 500 ученика от шест различни училища в 11 паралелки. Тя допълни, че са се включили около 30 доброволци като допълни, че предстоят училищните събития, които очакваме с интереса от училищата. „Анализът се проведе по време на часове по толерантност. Общо анкетирани 179 ученика. Обхваща ученици от 13 до 19 години - 94 момичета спрямо 85 момчета. Целият ни проект ще приключи на 14 ноември с „Фестивал на толерантността“, каза още тя .

10 Октомври 2019 | 10:06 | Агенция "Фокус"

БЧК организира дискусионен форум на тема „Форми за превенция на агресията в училищата”

БЧК организира дискусионен форум на тема „Форми за превенция на агресията в училищата”

София. От 9.00 до 12.00 часа в зала Музейна на БЧК на бул. „Джеймс Баучер“ 76 Столичната организация на Български червен кръст организира дискусионен форум на тема „Форми за превенция на агресията в училищата”. Това съобщиха от пресцентъра на БЧК. Ще бъде представен и анализ от анкетно проучване сред учениците от шест столични училища. Целта е да се обсъдят различни гледни точки и създаване на партньорства за работа по превенцията на агресията и насилието сред подрастващите, както и превенция на рисково и асоциално поведение, където всяка една от страните да участва със собствената си експертиза. В събитието ще участват представители на ДАЗД и на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, училищни директори, педагогически съветници, доброволци и служители на БЧК - Столична организация, както и други заинтересовани страни. Дискусията е част от дейностите на проект „Не на агресията, да на толерантността!”, съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта“. Проектът „Не на агресията, да на толерантността!” цели да провокира в младите хора поведение на ненасилие и толерантност чрез включването им в различни спортни изяви и нестандартни форми на обучение. Проектните дейности са насочени и към развитие на младежкото доброволчество. Проектът представлява поредица от разнообразни по своята същност, но единни в посланието си дейности, водещи до повишаване на толерантността и солидарността сред учениците, приобщаването им към хуманитарните ценности и включването им в спортни дейности, като форма на противодействие на агресивно поведение сред подрастващите.

10 Октомври 2019 | 07:30 | Агенция "Фокус"