НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 21:33


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ЧЕЗ уведомява за възможни временни прекъсвания на електрозахранването на територията на област София в периода 22 - 26 юли

ЧЕЗ уведомява за възможни временни прекъсвания на електрозахранването на територията на област София в периода 22 - 26 юли

19 Юли 2019 | 14:36 | Агенция "Фокус"
София. ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти, съобщават от пресцентъра на ЧЕЗ. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 22 - 26 юли 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Община Самоков
На 22.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ Долни Пасарел: 018265 , 22472.7449.174
На 22.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ Драгушиново
На 22.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ Ново Село, Общ. Самоков: 52249.5.381 , Скз Ново Село
На 22.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ - -Самоков: М. Катранджията, Имот 65231.915.100 , Местност Шишманово Черква,Вили, Местност Язовир Искър Поч.База,Вила,Стоп.Сграда,Ловно Стопанство,Ловно Стопанство,Помпа,Поч.База, Софийско Шосе 42,42,17,21,19
На 22.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ - -Шипочане
На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ Самоков: Местност Шишманово Черква,Вили, Местност Язовир Искър Поч.База,Вила,Стоп.Сграда,Ловно Стопанство,Ловно Стопанство,Помпа,Поч.База
На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ Марица: 1-Ва 3,6, 10-Та 10,6,12,7,8,9,5,3,17, 11-Та 8,10,4, 5-Та 5,4,3,2,6,1, 6-Та 1,6,4,2,5, 7-Ма 1,5, 8-Ма 6,7,8,3,10,14,5,12, 9-Та 12,11,14, Ал.Стамболийски 5,2,4,1,3,6, Васил Коларов 2,17,34,3,7,10,19,33,47,31,24,28,8,4,49,55,23а,25,21,9,26,13,23 А,37,23,30,45,28а,35,15,5, Васил Стойчев 1,12,7,10,3,8,20,6,14, Георги Димитров 75а,70,75,20,65,40,55,73,42,48,79,5,58,77,36,46,51,62,52,69,81,67,30,37,57,61,87,49,85,71,53,66,54,83, Илия Захов 52,83,38,89,79,42,68,50,37,73,33,4,60,48,58а,77,25,46,64,43,49,70,24,66,30,71,58,59,2,85,28,72,81,62,51,44,45,67,35,55,75,54,39,41,87,47,32,91,57, Сотир Иванов 1, Тодор Янакиев 9,1,7,6,10,2,14,3,5,12,11,13, Упи Iv-117,Кв.15 , 2,Местост Конски Път,М.Брезов Рид
На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ Горни Окол: Ix-302, Kw.41 , Xxiii, Кв.2 , Парцел Vi--43 Кв.5
На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ Злокучене, Общ. Самоков
На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ Самоков: Бреза 8, България , Възраждане 5,Магазин - Между Бл.2 И 4, Здравец 670а,446а,506,641а,587,672а,654б,667а,633а,608,656,625,648,671,574,641,523в,599,629,311,649,451,614 В,576,637,600,592,566а,606,448,563,633,666,656а,641б,589,627б,446г,566е,667б,642а,598,651,654,629а, 446,555б,523,591,609,630,635,601,672,667,602,595,669,616,656в,615,599а,642,583,607,360,630г, 523а,557,622,464ж,671а,605,597,588,649а,464д,546,643,627а,606а,652а,593,653,605б,631а,671б, 606г,514,566д,639,610,612,650,652,448в,580,590,634,445,631,555,633б,632,630б,673,584, 588а,647,566г,464 З,655,464в,642б,614,594, Ихтиманско Шосе 55,18е,25,67а,32,67,69,№65,47,5,24,93а,136,11,76а,33,107,16,35 Къща,65,44,31,114,18,93,57,2,Упи I-4130, Кв.353,116,20,15, Леон Крудов 40 Къща,39,40 Къща,40 Къща,29,36,38 Къща,№39,58,40 Къща,40 Къща,27,15,30б,21,40 Къща,23, Опълченска 24, Проф. Васил Захариев 65,67,70,87,84,7,59,90,15,72,19, Явор 2
На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - -Говедарци: Александър Стамболийски , Доспей Махала , Почивни Домове 1,13
На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - -Долни Окол: 1433 , Ренов Дол Пи №1572
На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - -Самоков: Местност Мечката , Местност Ренов Дол , Местност Татарски Брод Вила, Местност Татарски Брод Вила,Ресторант, Татарски Брод
На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - -Широки Дол: М. Татарски Брод , Местност Татарски Брод 10
На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - -Самоков: Иван Йончев 5, Константин Фотинов 7,3,5,9,11, Манастирска 7,6,2,9,10,4,15,19,11,3,8,17, Неофит Рилски 6,1,8,4,3,2, Никола Карастоянов 4,6,2, Софроний Врачански 10,10 Юрий Гагарин,12, Цар Борис Iii 75,28,36,58,47,40,42,71,61,24,46,68,43,45,52,№43,55,65,30,54,67,32,38,63,69,26,22,64,50,48,44,3 24,Магазин,59
На 23.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 08:30 - 16:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 08:30 - 16:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Доспей: 1-Ва 26,49,66,68,40,51,45,10,74,32а,24,62,28,35,55,30,7,23,33,15а,1,4,29,50,56а,58,37,19,76,73,22,5,60,2, 68,15,31,41, 53,49,56,64,3,46,20а,13,36,20,47,6,39,11,32,2а,18,6а,16,38,54,42,70,66,27, 10-Та 3,2,6,4,8, 11-Та 6,5,1,2, 12-Та 9,2,5,7,1,11,3,4, 13-Та 2,11,9,1,13,13,7,10,9, 14-Та 1,3,1,4, 15-Та 1,3,8,2,1, 16-Та 18,3,1,18,5,21,3,22, 17-Та №6,5, 18-Та 1,1, 19-Та 2, 2-Ра 16,45,15,30,2,26,14,27,3,13,29,9,7,6,47,17,20,18,8,19,4,9,1, 20-Та 7,6,5,3,4,1,2, 21-Ва 6,5,2,4,4а,7,1,7,6, 22-Ра 27,1,3,8,4,8,2,4, 23-Та 3.,7,4, 24-Та 8,3,6,3,14,5,10,8,6,7,2, 25-Та 8,2,10,6,4,8,1, 26-Та 12,2,6,2, 27-Ма 14,18,9,26,20, 28-Ма 9,11,3,17,1, 29-Та 1, 3-Та 4,8,9,2,5,3, 30-Та 8,3, 4-Та 8,42,40,13,5,6,14,46,15,1,10,7,10,3,15,9, 5-Та 13,1,8,2,1,2а,7,3,5,12,4,2,8, 6-Та 4,3,1, 7-Ма 59,32,14,73,12,46,69,49,30,44,71,6,11,8,1,14,2,16,9,17,37,22,45,58,12,24,26,20,35,9,42,41,64,44,43,47, 11,10,49,51,52,53, 41а,1,39,54,19,18,№57,62,56,14,17,№65,№55,74,73,38, 8-Ма 24,36,21,33,28,42,25,34,9,39,30,29,1,19,23,5,35,5,42,22,24,15,1,32,26,36,20,9, 9-Та 1, Площада 15,4,12,5,12,2,14,3,9,8,Магазин,1,11,7
На 23.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Продановци, Общ. Самоков: 040171,040187
На 23.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Райово: 1-Ви Май 35,21,37,22,18,4,11,39,32,29,7,17,42,41,31а,15,33,9,31,5,14,30,26,3,13,16,24,20,28,7,37,11,21,32,42, 10-Та 11,3,8,2,9,13,6,7,4, 11-Та 5,1,4,3, 12-Та 4,3,5,1,2, 13-Та 10,2,7,4,11,6,3,9,5,12,8,1, 14-Та 8,4,1,6,5,3, 15-Та 5,7,2,3,4,9,6,8, 16-Та 19,6,4,18,16,14,2,8,1,10,12, 17-Та 1,13,10,8,3,17,19,2,9,14,6,44,4,33,35, 18-Та 6,4,1,9,14,2,18,22,16,20,24,11,12,8,3,26,5,6,32,34,36, 19-Та 16,8,20,19,23,7,21,10,9,25,4,26,1,17,31,6,18,29,Фургон,13,3,24,12,27,15,11, 2-Ра 5 А,2,6,3,1,5, 21-Ва 4,2,3,10,1,5,9,6,8, 22-Ра 25,21,4,19, 23-Та 1,5,4,2,13,7,11,3,9, 24-Та 3,8, 25-Та 10,5,11,4,13,9,1,7,6,3,16,2,8, 26-Та 2,18,7,17,8,9,1,15,5,12,19,6,14, 27-Ма 14,3,12,6,8,5,7,9,2,10,4, 28-Ма 4,5,10,№1,2,8,6, 29-Та 2,7,8,6,3,11,9,17,12,5,4,22,20,15,10,14,18,1, 30-Та 43,37,14,40,34,30,1,23,20,12,16,5,41,25,48,52,13,18,24,3,33,10,27,26,3d,31,9,22,17,35,15,39,50,29,32,6,28,42, 31-Ва 29,27,4,1,10,2,52,8,12,3,6,6, 32-Ра 10,6,4,10,8,3,9,2,12,14,1,7,5, 33-Та 20,2,4,13,24,6,1,14,11,22,30,15,12,7,26,3,28,16,18,5,9,53,57, 34-Та 26,5,32,10,19,40, 35-Та 1,12, 36-Та 2, 4-Та 2,1,5,3,4, 5-Та 8,4, 6-Та 12,4,6,2,7,5,10,3, 8-Ма 35,33,31,29, 9-Та 4,3,2,6, Краля 36 2,10 2,1,28,46,30,32,34,5,2,26,2 2,2,1,16,3,14,9,2,4,36,19,20,25,34,7,22,41,24,17,11,38,13а, Лаго 20,15,6 А,10,4,6,28,7,19,1,33,13,12,21,2,30,11,5,24,29,9,26,27,8,39,31,22,1 Ул. Палакария №1,6, Маро 2,8,1,4,12,3,10,6, П.Пейчинов 13,16,23,29,35,33,3,5,12,20,25,21,1,9,14,7,37,17,2,11,28,19,27,15,№9,10,18,22, Площада Магазин,9,12,Фургон,3,8,18,14,5,Търг.Обект,16,7, Подридна 24,8,34,22,12,28,14,36,20,3 А,6,5,Фурна,18,30,42,44,10,40,26,51,1,25,64,56,66,49,23,46,21,62,50,48,69,15,52,51,54,60,68,29,27,44,17, Самоковско Шосе 13,9,19,35,8,33,4,3,17,6,1,20,34,11,14,12,28,18,7,23,22,5,16,2,24,10,37,39,30,6,24,28,32,10,4,7,2,5,22,8,20,12,38,1,3, Упи V, Кв.53 , Хv Кв.53 , 1,4,1,Мест.Ленището,3,6,2
На 23.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Рельово: Упи Vі-135,Кв.10 , Къща
На 23.07.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - -Продановци, Общ. Самоков
Община Своге
На 24.07.2019 г. /10:00 - 14:30 ч./ - -Своге: Алеко Константинов 1,4,3,9,5,6,8,2,7, Борис I 28,16,1,10,34,36,20,32,12,2,18,30,24,22,14,26,6,8,4, Борова Гора 10,6,8,5,2,1,3,4, Георги С. Раковски 11, Двадесет И Едно 14, Звънче Къща, Здравец 10, Изгрев (Ем. Марков) , Искър 33,31,29,175,13,27, Мак 12,8,2,1,10,3,17,6,13,19,9,7,15, Ппc So 1420 - Svoge 2 5, Просвета 20,10,6,12,25,3,27,15,2,8,26,14,19,11,23,18,9,5,17,13,1,28,7,21,24,16,4,22, Република 3, Слънце 11,9,14,31,6,16,3,20,15,1,23,10,13,12,21,25,11,7,17,5,8,18,27,19,29, Староселска 4, Турист 2,6,4,8,1, Упи Ii, Кв. 61 А , Христо Ботев 4,11,15,12,3,6,1,7,13,9,2,16,5,14, 12,3,13,9,2,5,8,7,14,10,11
Община Сливница
На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница: Васил Петлешков 7,3,9,5,2,1,9а,4, Георги Бенковски 3,1,5,2, Иван Вазов 48,2,42,9,44,30,7,35,15,46,12,10,18,37,19,4,34,11,32,3,20а,24,33,22,36,17,29,8,38,23,20,40,27,9а,1,16,25,28,13,14,6,5, Капитан Атанас Узунов 2,4,6,1,1а, Максим Горки 6,7,6, Нешо Бончев 3,6,5,2,4,1,8,7, Паисий Хилендарски 18,17,26,23,10,25,16,15,12,4а,21,27,№ 23,28,8,22,19,14,24,6, Панайот Волов 1,3,9,11,7,5,13,2,15, Пейо Яворов 2,3,10,6,15,9,19,18,7,12,14,11,4,8,5,1, Сливница Упи Хі-997,Кв.65, Стефан Караджа 1,3, Цар Симеон Велики 17,39,5,11 Къща,13,45,35,33,9,43,15,19,31,21,41,29,37,25,3,27,11, Юрий Гагарин 6,12,10,8,14,16,2,4
На 22.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница: Васил Априлов 17,23,24,25,20,22,28,19,27,29,26,21, Войнишка Махала , Георги С. Раковски 8 А,21,38,22,12,16,35,10,24,40,28,17,33,37,34,41,23,36,32,30,20,18,19,15,14,16а,42,29,26,25,43,27, Гургулят 7,16,9,5,11,14,13,12,3,15,8,10,1,6, Капитан Радко Димитриев 46,48, Михаил Георгиев Кенин 27,19,28,30,36,38,35,34,15,26,25,21,32,24,17, Паисий Хилендарски 6, Шейново 2, Юрий Гагарин 31,27,110 Упи V-1624 Кв. 35,84,86,100,74,98,35,114,80,76,37,82,108,39,78,25,96,102,29,43,112, -, Тп Мелницата
На 22.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 23.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 24.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - -Алдомировци: Алдомировска (Г.Димитров) 33,11,6, Парцел Три,Кв.19 , Седма 3 Къща, Четвърта 2, Къща,Вила
На 22.07.2019 г. /14:00 - 16:00 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница: Ангел Кънчев 2,2 2, Васил Левски 21,43, Вишая 87,4,8,6, Доктор Памукчиев 14, Захари Стоянов 5,18,2,33,3,1,4, Капитан Олимпи Панов 19,15,18, Освобождение 13,4,13а,9,10,1,9а,2,6,15,7,14,5,8,3,12, Отец Матей Преображенски 6,30,32,2,3,16,5,24,12,28,18,1,10,34,26,9,14,22,8,20,4,7, Паисий Хилендарски 76,Упи Хіі-1823, Кв.17, Патриарх Евтимий 41,37,38,45,32,35,42,31,46,33,36,44,39,43,40, Тодор Каблешков 10,13,5,11,12,1,8,16,3,9,7, Упи Xii - 512, 513, Кв.116 , Хан Омуртаг 5,3,7,1,11,9, Христо Ботев 25, Цар Калоян 20,14,15, Шипка 4,10,9,8а,8,1,3,6,2,5, 43
На 23.07.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - -Алдомировци: М. Лозище Пи 126009
На 23.07.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - -Бреница, Общ. Кнежа: Огоста 19
На 23.07.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница: Алеко Константинов 1, Баба Тонка 14,8,11,12,15,4,2,3,7,9,6,17,10,1, Батак 6,3,9,13,7,11,4,2,5,1, Бачо Киро 1,21,11,19,12,17,13,6,16,9,3,18,14,4,15,10,8,7,25,23, Безименна Полигон, Васил Левски 13,5,9,11,17,15,9а,19,30,20,24,22,35,16,49,43,32,29,31,37,23,14,12,28,33,41,25,39,18,8,26,45,47,27,10, Вишая 1,2, Доктор Памукчиев 5,9,13,6,12,11,4,15,18,8,7,3,1, Захари Стоянов 3, Капитан Коста Паница 2,8,6,1,3,10,4, Капитан Олимпи Панов 3,14,1,5,9,11,13,7,8 Упу Vi-000317, Княз Александър I-Батенберг 15а,17,21,18,20,16,23,19,25,11,13, Лев Толстой 1, Мир 4, Паисий Хилендарски 44,35,42,37,41,39,48,66,54,68 68,Магазин За Цветя И Сувенири,56,33,60,64,33а,68,43,52,62,70,46,50,58,55,53,100,49,94,45 3,78,45,88,82,51,76,72,74,86,80,98,47, Патриарх Евтимий 23,15,24,7,8,22,17,3,6,20,9,19,25,14,13,28,16,26, Сливнишки Герой 10,7,2,4,6,8, Съединение 2 Упи Хvіі, Кв.8, Упи І Кв.1 , Упи Х-1749,Кв.102 , Упи-Vі-721 Кв.12 , Хан Аспарух 2а,2, Христо Ботев 22,25,21,14,24,16,18,32,30,9а,13,9,28,26,19,11,34,23,15,7,7а,20,12,8,6,10,5а,2,3,4,5, Цар Калоян 3,9,6,5,11,13,16,14,1,7,8,2,18,10,12,8а, Цар Самуил 81,1,3,16,2,18,9,20,12,24,26,15,19,21,14,23,4,22,7,6,17,10,8,13,5, Цар Симеон Велики 102,88,96,100,104,98,94,115,57,101,79,97,73,77,109,65,111,63,87,69,75,83,59,103,107,113,93,89,105,85,71,91,61,99,95,67, Щастие 6,2,1,7,12,5,8,3,4,10, 74,35
На 23.07.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница
На 23.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:30 ч./ - -Безден: .Упи Іv-126, Кв.2 В.З. Бистрица , В.З. Бистрица Упи Хvі-164 , Упи Vii-116, Кв.1 , Упи-Ix-510,Кв.5а , Вила
На 23.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:30 ч./ - -Опицвет: Под Костело Землище С.Опицвет
На 23.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:30 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница: 1300 Години България 5, Алеко Константинов 24,27,17,18,20,25,22,23,19,21,7,12,3,11,13,8а,16,15,4,6,9,5,1,2,8,10,14, Ален Мак 4,2,1, Васил Друмев 1,6 Упи Хvi-844,2,5,4,3,7 Къща, Васил Петлешков 11,10,8,6,13,7,3,9,5,2,1,9а,4, Генерал Гурко 1,7,3,9,14,5, Гео Милев 2,14,37,43,5,9,33,31,29,35,13,17,15,45,16 Склад,6,47,16,39,11,19,21,25,1,45а,27,4,1а, Георги Бенковски 3,1,5,2,17,10,2,25,18,12,29,23,9,16,7,11,20,4,15,8,19,21,32,22,2 А,30,24,26,13,27,14,28,6, Д-Р Димитър Китов 16,14,12,7,9,8,18,6,1,10,3,4, Еделвайс 16,14,1,6,2,3,8,10, Жп.Гара Топливо-Склад, Иван Вазов 48,2,42,9,44,30,7,35,15,46,12,10,18,37,19,4,34,11,32,3,20а,24,33,22,36,17,29,8,38,23,20,40,27,9а,1,16, 25,28,13,14, 6,5,1,96,118,120, 94,102,108,112,110,63,116,106,122,6,126,104,114,124, 100,90,130,98,62,39,84,82,54,90,78,47,60,88,58,43,64,80,86,68,50,48,74,56,66, 72,70,45,49, Иван Германов 7,11,10,12,6,5,10а,3,9,8,2,1,4, Искър 3,1, Капитан Атанас Узунов 18,20,11,9,9,18,11,20,2,4,6,1,1а,3,14,7,16а,8,5,12,20, Капитан Радко Димитриев 27,33,19,14,11,4,40,18,30,22,3,21,31,12,23,36,15,1,28,24,36а,16,25,2,7,6,34,38,20,8,32,9,10,17,5,26, Кирил И Методий 13, Княз Александър I-Батенберг 24,31,26,18,27,29,31,24,18,27,26,29,6,12,15,7,7а,9,14,3,8,11,9а,4,10, Константин Величков 11,17,5 Къща,15,19,3,5,1,9,13,7, Лев Толстой 9,4,3,8,14,11,19,2,1,6,5,12,16,7,10,15,17,13, Люляк 3,3а,1, Максим Горки 6,7,6,3,7,1,22,5,16,1,18 Къща,2,4, Мир 6,6,1,3,2,4, Неделище 58,38,50,44,22,26,60,32,16,46,24,10,30,54,38а,42,42а,40,2,14,8,56,34,18,52,6,20,12,36,4,58а,28,34,30,58а, 40,38а,28, 50,12,24,10,2,58,38,16,8,20,52,22,6,32,54,56,18,36,46,44,4,60,26,42,14,42а,98,92,74,88,86,78,66,82,76,92а, 66а,62,86а,100,98,94,68,80,90а,72,90,84,64,84а,102,88а,70,96, Нешо Бончев 3,6,5,2,4,1,8,7, Отец Матей Преображенски , Паисий Хилендарски 1,1,40,30,32,29,34,36,28,28а,33 1,35,31,33,19,7,2,7а,7,18,17,26,23,10,25,16,15,12,4а,21,27,№ 23,28,8,22,19,14,24,6, Панайот Волов 16,16,1,3,9,11,7,5,13,2,15,29,25,14,27,6,16,8,23,10,21,31,4,10а,19,12, Панайот Хитов 9,11,10,14,1,12,4,7,8,13,5,2,16,6,18,3, Пейо Яворов 2,3,10,6,15,9,19,18,7,12,14,11,4,8,5,1,21, Пушкин 2,1, Първа 1,4,2, Сан Стефано 8,6, Свети Климент Охридски 8,16,5,21,17,9а,19,9,10,7,25,14,11,20,12,27,13,3,1,18,4,23,6,2,23, 20,5,4,13,17,21,8,1,2,7,14,6,25,3,27,18,9а,11,9,10,19,12,16,51,52,46,22,59,35,43,55,58, 40,49,24,38,36,47а,30,39,61 ,37а,54,28,33,44,63,31,56,52а,29,32,42,26,50,48,41,47,53,57,45,113,62,90,92, 125,78,77,109,69,87,65,85,95,73,111,76,68, 96,71,101,91,108,82,119,89,105,80,102,99,84,97,123,117,86,106,98,81,103,94,64,67,70,107,83,66,121,115,60 ,127,93,79,72,104, 74,88,75,100, Сливница Упи Хі-997,Кв.65, Стефан Караджа 1,3, Съединение 2,1, Тодор Влайков 22,15,19,28,13,21,17,30,34,23,26,24,32,19,28,24,21,13,30,15,23,17,22,34,32,26,2,14,16,5,6,12,8,4,10,7,1,3,20,11,9,26,18, Филип Тотю 5,6,1,4,9,11,3,2,7, Хаджи Димитър 4,5,7,11,13,3,10,9,6,19,8,14,17,15, Хан Аспарух 4,18,2а,15,5,8,16,19,11,9,7,13,6,20,1,3,19а,13а,2,17,5а,12,6а,10,14,20а,16,2а,7,13,6,11,19,5,12,9, 15,5а,17,10,8,3,4,20а,18,13а,19а,14,20,2,1,6а,33, 23а,46,42,34а,25,38,32,50,34, 22,24,27,48а,21,24а,31,44,29,39а,23,28,37,26,39,40,41,48,62,59а,75,70,53,52,82,57,60,61,65,78,72а,56,79,64,69,71а,51,67,81а, 71,60а,47,59,66,49,54,45,67а,73,70а,55,49а,74,72,58,57а,81,77а,75а,63, 53а,77,76,74а,79а,80,51а,80а,68, Хан Крум 1,2, Хан Кубрат 2,4,6,8, Цар Симеон Велики 10,16,42,6,8,4,14,36,26,30,2,40,20, 38,12,28,22,32,34,24,47,55,49,53,17,39,5,11 Къща,13,45,35,33,9,43,15,19,31,21,41,29,37,25,3,27,11,76,48,54,66,52,88,58,74,46,72,80,86,82,62,70,64,60,68,44, Чавдар Войвода 3,11,17,4,2,19,5,15,7,6,9,1,8,13, Черни Връх 13,1,3,18,11,15,9,8,12,6,10,7,2,5,4,16,20, Черно Море 1,13,15,9,12,7,17,2,11,3,8,14,21,5, Юрий Гагарин 6,12,10,8,14,16,2,4,24,20,26,22,28,21,15,13,1,9,17,18,11, 84 Ул.Климент Охридски,Упи Хіv-1885,Кв.66,3,Сервиз
На 24.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 25.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 26.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница: Тп Мелницата
На 24.07.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 25.07.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница: Безименна Полигон
Община Чавдар
На 23.07.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ Чавдар, Общ. Чавдар: Белмекен 10,9,12,5,1,6,2,7, Витоша 6,4,8,10, Георги Димитров 93,95,62,107,76,78,70,111,105,82,109,97,72,68,74,101,103,64,66,80, Димитър Божинов 10,1,6,3,8,14,12,2, Кирил И Методий 1,7,17,6,12,5,8,2,9,14,3,4, Кокиче 29,18,12,27,25,16,14,23, Лука Кунин 8,1,14,4,10,3,2,5, Местност Южека , Рила 25,29,23,18,1,9,4,31,6,2,11,33,13,21,10,15,7,3,27,8, Роза 25,9,11,1,5,7,3, 203303119
На 22.07.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - -Чавдар, Общ. Чавдар: Витоша 2, Георги Димитров 71,58,36,38,81,53,87,46,69,34,61,60,65,50,85,63,52,48,40,55,83,79,67,42, Гурко 5,14,4 А,10,12,7,6,8,1,3,4, Дечо Стефанов 7,2,15,11,28,8,3,18,1,24,19,20,10,21,22,13,6,4,16,14,23,7а,9,17,26,5,12, Иван Узунов 9,21,17,26,28,30,20,11,24,33,36,22,12,10,25,16,13,34,19,32,15, Кокиче 4,1,2,17,9,5,13,19,15,8,11,3,6,7, Любен Каравелов 6,5,7,11,4,2,9,10,13,15,3, Люляк 4,3,5,1, Малина 13,15 А,17,27,29,5,23,1,25,9,33, Нешо Узунов 27,25,32,24,16,14,23,18,17,30,33,21,19,31,29,34,26,2,22, Опълченска 10,4,6,18,3а,14,8,2,16, Плиска 6,2,8,1,3,4, Стефан Караджа 13,15,17,9,2,1,3,5,11, Христо Ботев 4, 20080224
Община Челопеч
На 24.07.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ Челопеч: Баба Куна 1,3, Васил Левски 1, Воздол 2,11,10,9,12,4,8,1,7,15,16,14,5,17,3, Възрожденска 6,2,9,13,10,8,1,4,5,11, Генерал Брок 21,19, Генерал Дендевил 6,13,7,9,11,8, Димчо Дебелянов 9,12,3,13,1,7,2,4,6,8,11,10, Зорница 6,10,5,3,1,11,4,12,7,9,15,15а, Ивайло 1,15,3,4,4а,5, Калето 8,4,6,2, Кокиче 4,5,6,2,3, Миньорска 10,16,17,12,18,4,8,14, Мургана 33,26,20,30,22,39,43,45,16,2,10,12,25,18,41,24, Опълченска 10,5,2,1,3, Рила 1,3,4,5,2, Стара Планина 7,11,23,9,1,5,2,8,12,19 Б,13,21,19,6,25,29,4,3, Филип Тотьо 9,3, Хан Омуртаг 10,12,11,9,3,15,6,2,7,18,14,1,17,13,8,4, Червени Камък 1,4,12,2,15,3,8,13,11,7,9, Черковна 8,6,3,5, 20080620.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Специалният прокурор Катица Янева се яви като свидетел по случая
Специалният прокурор Катица Янева се яви като свидетел по случая "Рекет". 20 авг...

ВИДЕО
Радиоверига и информационна агенция Фокус
Радиоверига и информационна агенция Фокус
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.