НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 21:20


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Шумен: Следващото заседание по делото „Хитрино“ ще се състои на 1 октомври

Шумен: Следващото заседание по делото „Хитрино“ ще се състои на 1 октомври

19 Юли 2019 | 13:24 | Агенция "Фокус"
Шумен. Следващото заседание по делото „Хитрино“ ще се състои на 1 октомври, бе решено на днешното заседание по делото за влаковата катастрофа от декември 2016 година, което се гледа в Окръжен съд - Шумен, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Шумен. Съдът назначи четири вещи лица, които да участват в изготвянето на три експертизи към настоящото дело, които бяха поискани от страна защитата на обвиняемите машинисти - Димитър Михнев и Радослав Петков. Съдът определи експертизите да бъдат представени минимум 7 дни преди датата на заседанието. От страна на защитата на двамата машинисти поискаха и допълнителна експертиза, касаеща устойчивостта на пътя с оглед на преминаващия товаропоток в участъка на жп катастрофата. Адвокатът на частните обвинители от своя страна също поиска назначаването на допълнителна експертиза, която да даде отговор за причините за безконтролното увеличение на скоростта на влака при навлизането му в гара Хитрино.
Ивелина ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Не бе допуснато извършването на нова комплексна съдебно-техническа експертиза по делото „Хитрино“

Шумен: Не бе допуснато извършването на нова комплексна съдебно-техническа експертиза по делото „Хитрино“

30 Май 2019 | 17:25 | Агенция "Фокус"
Шумен. Не бе допуснато извършването на нова комплексна съдебно-техническа експертиза по делото „Хитрино“, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Шумен. Съдебният състав под председателството на съдия Румяна Райкова отхвърли искането с аргумент, че относно редица въпроси вече е отговорено с направените досега експертизи. Съдът допусна извършването на експертизи по отделни въпроси от нея - по отношение на печката, като експертизата бъде извършена от вещо лице Марко Марков и друго, назначено от ръководителя на БАН, относно техническото състояние на пробитата вагон-цистерна. Допустима е експертиза и относно контактната мрежа. Беше уважено искането за разпита на Евгений Димов като специалист, изготвил заключение във връзка с пробитата цистерна, както и за изискване на информация от НКЖИ за измерване на стойностите на стрелка №5, която се съхранява в електронна база данни. Съдът отхвърли искането за ултразвуков безразрушителен контрол на запазените части на стрелка №5, както и за извършване на графологична експертиза на приложени по делото протоколи. Последното бе оставено без уважение, тъй като са приложени копия на протоколите, а графологическа експертиза върху ксерокопие не се прави. Съдът уважи искането на защитата на обвиняемите машинисти и даде едноседмичен срок от НКЖИ да бъдат изисквани оригиналите на съответните протоколи. Съдът остави без уважение искането за приемане на доказателства на докладите на Лука Паиш и Хенрик Амосер, към настоящото дело не могат да бъдат приобщени и двете експертизи по граждански дела. Следващото заседание по делото „Хитрино“ е на 3 юли от 9.30 часа.
Ивелина ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Обвинението възрази срещу направените искания на защитата по делото Хитрино

Шумен: Обвинението възрази срещу направените искания на защитата по делото Хитрино

30 Май 2019 | 15:11 | Агенция "Фокус"
Шумен. Обвинението възрази срещу направените искания на защитата по делото Хитрино, предаде репортер на Радио Фокус - Шумен. Относно писмените изложения на Лука Паиш и Хенрик Амосер, прокурор Маргарита Георгиева посочи, че те нямат характер на процесуален документ. Двамата нямат преки и непосредствени възприятия върху произшествието, били са за кратък период на оглед на мястото на инцидента, ползвали са снимков материал, фокусирали са се основно върху стрелка 5, но не и върху останалите елементи от инфраструктурата, данните са непълни и не са обективно проверени - това аргументите във връзка с това, че писмените изложения на двамата нямат правна меродавност. "Относно двете експертизи пред граждански състави на Софийски съд, бе посочено, че са процесуални документи по друго дело, неназначавани по настоящия процес и небазирани на доказателства, събрани по него, което ги прави негодни. Необосновано и неоснователно е и искането на графологическа експертиза", посочи Маргарита Георгиева и възрази срещу назначаването ѝ. По думите и не е ясно какво се спори в посочените протоколи. Маргарита Георгиева заяви, че по делото са налице нееднозначни и категорични отговори относно причината за жп катастрофата - високата скорост на подвижния състав, както и че стрелка 5 е била годна. Тя посочи, че няма необходимост от нова комплексна експертиза. Съдът се оттегли за кратка почивка. Заседанието ще продължи в 15.20 часа.
Ивелина ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Назначаване на нова комплексна съдебно-техническа експертиза поиска защитата на обвиняемите машинисти за катастрофата на жп гарата в Хитрино

Шумен: Назначаване на нова комплексна съдебно-техническа експертиза поиска защитата на обвиняемите машинисти за катастрофата на жп гарата в Хитрино

30 Май 2019 | 11:54 | Агенция "Фокус"
Шумен. Назначаване на нова комплексна съдебно-техническа експертиза поиска защитата на обвиняемите машинисти за катастрофата на жп гарата в Хитрино, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Шумен. Експертизата следва да изясни причината и механизма за дерайлиране на влаковата композиция, техническата изправност и състоянието на стрелка №5 по време на инцидента, причината за пробива на вагон-цистерната, причината за възпламеняване на газовата смес, изследване на метала и стъклото по корпуса на печката, за която се твърди, че източник на запалване, техническото състояние на пробитата цистерна и дали отговаря на международните стандарти за превоз, състояние на контактната мрежа и др. Защитата на обвиняемите машинисти аргументира искането заради противоречия относно заключенията на вече представени експертизи по делото, касаещи най-вече механизма на настъпилото произшествие. Защитата отбеляза, че според представената вчера комплексна специализирана съдебно- техническа експертиза дерайлирането на влака е поради изместване на релсо-траверсовата скара, докато според представена по-рано експертиза такова изместване е причинено вследствие на дерайлирането. Адвокатите на машинистите Димитър Михнев и Радослав Петков поискаха още информация за измерванията на стойностите и параметрите на стрелка №5, които се съхраняват в електронна база данни, назначаване на ултразвуков безразрушителен контрол на запазените елементи на стрелка №5 и др. Те представиха на съда докладите за причините за влаковата катастрофа, изготвени от чуждите експерти Лука Паиш, Хенрик Аммосер и Зденек Зак, привлечени като експерти по време на огледите на инцидента на жп гара Хитрино от фирма „Булмаркет“, съдебно-технически експертизи по гражданско дело, както и заключение от инж. Евгений Димов, относно пробитата вагон-цистерна, за сведение за съществуващи данни и обстоятелства, които не са изследвани, но са свързани с делото, както и за съществуване на други гледни точки за механизма на влаковата катастрофа и запалването на газовия облак. Николай Димитров, адвокат на пострадалите посочи, че исканията не следва да бъдат уважени. По думите му делото е изяснено от фактическа страна, събирането на доказателства следва да приключи, а съдът трябва да се произнесе по съществото на спора. Окръжен прокурор Маргарита Георгиева поиска време за обосноваване на становището си по отправените искания.
След прекъсване на заседанието, в отговор на въпроси на журналисти адвокат Николай Димитров още веднъж посочи, че делото е изяснено от фактическа страна. „Следва вече да чуем какво ще каже съдебният състав относно твърденията в обвинителния акт. Няма какво повече да се изяснява. Другата страна се отива да прокарва частни и много добре платени експертизи, които да оневинят. Румънската експертиза и немските заключения са платени, те ползват тяхната теза. В настоящия процес изслушахме много експертизи, ние също имаме наши заключения, които сме ползвали, но не сме ги представили пред съдебния състав, тъй като следва да се представят само експертизи, назначени в хода на съдебния процес. Ние също можем да ползваме заключение, че влакът не е бил управляван в последните 15 - 20 минути преди навлизане в гарата в Хитрино. Част от тези твърдения се установиха и в наказателния процес тук - той е осъществявал безконтролно движение и скоростта е нараствала неуправляемо“, заяви адвокат Николай Димитров.
Ивайло Йорданов от защитата на машинистите заяви, че има съществени разминавания между заключенията в пожаро-техническата експертиза и констатациите в огледните протоколи. „Има съществени разминавания по отношение на самия механизъм на възникване на дерайлирането. Ако съдът не изясни това, не тушира тези различия, делото няма да е изяснено от обективна страна. Ние правим всички тези доказателствени искания наведнъж, с цел процесуална икономия, да не ги разтегляме във времето и да протакаме“, каза адвокат Ивайло Йорданов. Заседанието ще бъде подновено от 13.00 часа.
Ивелина ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: При скорост 60 км/ч са налице условия за нарушаване на устойчивостта срещу напречно изместване на жп път, според експертиза по делото „Хитрино“

Шумен: При скорост 60 км/ч са налице условия за нарушаване на устойчивостта срещу напречно изместване на жп път, според експертиза по делото „Хитрино“

29 Май 2019 | 18:58 | Агенция "Фокус"
Шумен. При скорост от 50 км/час устойчивостта на жп пътя не е застрашена, но при скорост 60 км/час вече са налице условия за нарушаване на устойчивостта срещу напречното изместване на жп релсите, сочи комплексната специализирана съдебно-техническа експертиза относно състоянието на стрелка 1 и 5. Тя беше представена по време на днешното заседание по делото „Хитрино“ в Окръжен съд-Шумен, предаде репортер на Радио „Фокус“-Шумен. Дерайлирането на влака през декември 2016 година е вследствие на изместване на релсо-траверсовата скара, а основно това се дължи на скоростта, с която се е движил. Използвана е методика за изчисляване на устойчивостта на жп път от руските железници при разследване на жп произшествия, тъй като в българската нормативна уредба няма утвърдена такава. Теоретичните изчисления сочат, че движение със скорост до 60 км/час не носи риск за нормалното преминаване на влаковата композиция в участъка на стрелка 1 и 5 и че при максимално допустима скорост от 52-58 км/час не би се стигнало до инцидент. В процесния участък от жп гара Хитрино е имало постоянно намаление на скоростта от 40 км/час, според обвинението обаче влакът е навлязъл със 78 км/час. Николай Димитров, адвокат на пострадалите от взрива на гара Хитрино попита дали тази скорост оказва допълнителен моментен натиск върху устойчивостта на железния път, на което вещите лица, изготвили комплексната специализирана съдебно- техническа експертиза, отговориха положително. Съдът прие заключенията от експертизата. Заседанието продължава от 09.30 часа утре.
Ивелина ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Окръжният съд провежда поредно заседание по делото Хитрино

Шумен: Окръжният съд провежда поредно заседание по делото Хитрино

29 Май 2019 | 10:36 | Агенция "Фокус"
Шумен. В Окръжен съд - Шумен се провежда поредно заседание по делото Хитрино, предаде репортер на Радио "Фокус" - Шумен. Представена бе комплексна специализирана съдебно-техническа експертиза за състоянието на стрелка 1 и стрелка 5 на жп гара Хитрино след настъпилия тежък инцидент от 10 декември 2016 година с дерайлиране, разхерметизиране и запалване на вагон цистерни, пълни с пропилен. Експертизата е изготвена от вещите лица Коста Костов и проф. Майя Иванова - Йорданова. Сред изводите в експертизата са липса на редовни измервания на жп път, недобро състояние на водената документация с пропуски и разминавания на данните. Експертизата сочи още, че железопътният път през 2018 година е в по-лошо състояние, отколкото е бил в 2016 година. Според заключението движение със скорост над 60 км/ч. застрашава устойчивостта на пътя. Посочено бе, че в езиковата част на стрелка 5 елементите са запазени след произшествието.
Ивелина ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Съдебният състав по делото „Хитрино“ прие допълнителната комплексна съдебно-техническа жп експертиза

Шумен: Съдебният състав по делото „Хитрино“ прие допълнителната комплексна съдебно-техническа жп експертиза

19 Март 2019 | 13:42 | Агенция "Фокус"
Шумен. Съдебният състав прие допълнителната комплексна съдебно-техническа жп експертиза по делото „Хитрино“, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Шумен. Заключенията повтарят тези, направени при първата експертиза, като показанията на свидетелите Хенрик Аммосер (германски граждани) и Зденек Зак (чешки гражданин) също не променят първоначалните отговори. Двамата са били привлечени като експерти при огледа на местопроизшествието в Хитрино през декември 2016 година от фирмите „Булмаркет“ и „Ермева“, а пред състав на Окръжен съд - Шумен те бяха разпитани чрез видеоконференция в качеството им на свидетели.
Адвокатите на обвиняемите машинисти поискаха допълнителната комплексна съдебно-техническа жп експертиза да не бъде приета, тъй като според тях едно от вещите лица е в зависимост от БДЖ. Съдът, под председателството на съдия Румяна Райкова, остави искането без уважение с мотив, че на този етап по делото нито БДЖ, нито НКЖИ, нито „Булмаркет“ са страни по него.
Удължен бе и срокът за представяне на комплексната специализирана експертиза по отношение състоянието на Стрелка №1 и Стрелка №5. Двете вещи лица, ангажирани с нейното изготвяне, мотивираха искането с необходимост от още време за анализ на данните. Следващото съдебно заседание по делото „Хитрино“ е насрочено за 10 май от 9.30 часа.
Ивелина ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Започна разпитът на румънския свидетел Лука Паиш по делото "Хитрино"

Шумен: Започна разпитът на румънския свидетел Лука Паиш по делото "Хитрино"

19 Март 2019 | 10:39 | Агенция "Фокус"
София. Започна разпитът на румънския свидетел Лука Паиш по делото "Хитрино", предаде репортер на Радио Фокус - Шумен. Съдийският състав допусна двама преводачи от и на румънски език. В момента румънският жп инженер под формата свободен разказ представя какво е наблюдавал на мястото на влаковата катастрофа от декември 2016 година. Бил е в Хитрино два дни след взрива. Първоначално не бил допуснат до мястото на катастрофата, затова извършил оглед по жп линията от Стрелка 1 в посока към Варна. Констатирал е редица неизправности-изгнили дървени траверси, скъсани до средата и разсукани метални плочки при захвата на релсите върху траверсите. След като му е бил разрешен достъп до мястото на жп катастрофата е извършил оглед в района от Стрелка 1 до Стрелка 5. Установил е разстояние от 8 мм между езика и раменната релса при Стрелка 5. Лястовичата опашка е била в състояние, което сочи, че механизмът не е функционирал. Лука Паиш е огледалото и дерайлиралия вагон 6.
Свидетелят обясни, че бил на местопроизшествието два пъти- на 12 и 13 декември 2016 година. Правил е снимки, гледал е запис, направен с дрон, запознат е и с два доклада на комисията, разследвала инцидента.
Ивелина ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Специалният прокурор Катица Янева се яви като свидетел по случая
Специалният прокурор Катица Янева се яви като свидетел по случая "Рекет". 20 авг...

ВИДЕО
Радиоверига и информационна агенция Фокус
Радиоверига и информационна агенция Фокус
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.