НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 07:47


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Силвия Василева, МЗХГ: В Националната програма по пчеларство 2020-2022 г. са предвидени научни дейности и такива за установяване причините за смъртността при пчелите

Силвия Василева, МЗХГ: В Националната програма по пчеларство 2020-2022 г. са предвидени научни дейности и такива за установяване причините за смъртността при пчелите

25 Март 2019 | 13:21 | Агенция "Фокус"
София. В Националната програма по пчеларство 2020-2022 г. са предвидени нови научни дейности и такива за установяване причините за смъртността при пчелите. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ Силвия Василева, директор на Дирекция „Животновъдство“ към Министерството на земеделието, храните и горите по повод Националната програма по пчеларство 2020-2022 г.
„Новото в програмата са дейностите по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, в които за първи път се финансират разходите за обмен на знания и добри технологични практики при отглеждане на пчелните семейства, както и провеждането на базари, на които ще се предлагат пчелни продукти от местни производители“, обясни тя, като посочи, че поради заявен интерес от страна на пчелари, остава и дейността свързана с подпомагането на част от разходите за закупуване на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти.
„Специално внимание се отделя за две нови дейности по мярка Б „Борба срещу вароатозата”, свързани с проучване за наличие на резистентност на причинителя на вароатозата към финансираните от програмата ветеринарномедицински продукти /ВМП/, както и за наличие на заболяването нозематоза и разпространението му на територията на страната. По мярката ще продължи да се финансира закупуването на ВМП като част от борбата срещу вароатозата“, изтъкна директор на Дирекция „Животновъдство”.
Тя отбеляза, че в Мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ за първи път ще се финансират разходи за придвижване на пчелните семейства по време на пашата, като едновременно с това ще се подпомага закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи).
„Нова дейност е включена и в мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност“. Чрез осигуряване на средства за изследване на хранителните запаси - мед, прашец на пчелните семейства над пределните норми ще се установи качеството на хранителните запаси, които имат отношение и влияят върху презимуването на семействата“, каза още тя, като допълни, че остава и дейността по възстановяване на част от разходите за извършване на физикохимичен анализ на пчелния мед. Силвия Василева обясни, че в програма отново се предвижда и подпомагане при закупуване на кошери, отводки и пчелни майки.
Тя обяви, че много важно място заема и мярка Е, чрез която се финансират приложни изследователски програми в областта на пчеларството. „Като част от тази мярка е извършване на инвентаризация на съществуващата у нас медоносна растителност, както и мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие“, посочи още Василева. Според нея новите приложения в мярка Б и Е са заложени дейности за установяване смъртността на пчелните семейства и осигуряване на финансиране на научни изследвания в областта на пчеларството.
„Новите дейности по мярка Б „Борба срещу вароатозата“, както и мониторинга на хранителните запаси по мярка Г и мониторинга за наличие на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие по мярка Е, имат за цел да установят основните причини за смъртността при пчелните семейства и да се набележат адекватни мерки за намаляването ѝ. По мярка Е е предвидено финансиране на три научни теми, които ще бъдат разработени, в размер на до 300 хил. лв. годишно”, обясни Василева.
Даяна ДЮЛГЕРОВА


Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Силвия Василева, МЗХГ: Прогнозният бюджет на Националната програма по пчеларство 2020-2022 г. е 6,4 млн. лв. за всяка от трите години, което е с 1,6 млн. лв. повече годишно

Силвия Василева, МЗХГ: Прогнозният бюджет на Националната програма по пчеларство 2020-2022 г. е 6,4 млн. лв. за всяка от трите години, което е с 1,6 млн. лв. повече годишно

25 Март 2019 | 12:44 | Агенция "Фокус"
София. Прогнозният бюджет на Националната програма по пчеларство 2020-2022 г. е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка от трите години, което е с 1,6 млн. лв. годишно повече спрямо предходната програма. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ Силвия Василева, директор на Дирекция „Животновъдство“ към Министерството на земеделието, храните и горите по повод Националната програма по пчеларство 2020-2022 г. Силвия Василева отбеляза, че програмата е изпратена в ЕК и следва да бъде одобрена до 15 юни тази година, като докато ЕК не се произнесе с Решение за изпълнение, не може да се твърди, че това е окончателният текст на програмата. „То е задължително за всички държави-членки, за които ще бъде разписан размерът на бюджета, който се поема от Общността (50% от общия бюджет по програмата). Това е стандартна процедура, която се прилага за всяка нова тригодишна програма“, коментира Силвия Василева. „Прогнозният бюджет, който е изпратен в ЕК, е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка от трите години. Така, спрямо предходната програма, бюджетът е увеличен с над 1,6 млн. лв. годишно“, изтъкна директорът на Дирекция „Животновъдство“ към МЗХГ.
Тя обяви, че има изменения в условията за кандидатстване по програмата. „Увеличени са горните прагове на допустимост за налични пчелни семейства към момента на кандидатстване по дейността за закупуване на прикачен инвентар за подвижно пчеларство от 100 на 300 броя, както и на горната граница за допустимост за закупуване на нови празни кошери от 150 на 250 броя“, поясни тя. По думите ѝ отпада и горната граница за допустимост за налични пчелни семейства за закупуване на техническо оборудване за добив и първична обработка на пчелни продукти. „По четири от новите дейности, както и по темата, свързана с мониторинг на остатъците от пестициди в пчели, допустими кандидати са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза“, изтъкна Силвия Василева, като заяви, че по този начин ще се засили ролята на неправителствения сектор в практическото решаване на част от проблемите в сектора.

Даяна ДЮЛГЕРОВА

Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Румен Порожанов одобри националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г.

Министър Румен Порожанов одобри националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г.

15 Март 2019 | 11:16 | Агенция "Фокус"
София. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов одобри петата Национална програма по пчеларство за периода (НПП) 2020-2022 г., с бюджет в размер на 6 400 000 лв. за всяка от трите години на изпълнението ѝ. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството. Същата е разработена с участие на представители на браншовите организации в пчеларския сектор.
Новото в програмата са дейностите по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, в които за първи път се финансират разходите за обмен на знания и добри технологични практики при отглеждане на пчелните семейства, както и провеждането на базари, на които ще се предлагат пчелни продукти от местни пчелари.
Специално внимание се отделя за две нови дейности по мярка Б „Борба срещу вароатозата”, свързани с проучване за наличие на резистентност на причинителя на вароатозата към финансираните от програмата ветеринарномедицински продукти, както и за наличие на заболяването нозематоза и разпространението му на територията на страната.
По отношение на Мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ нов момент е финансирането на разходи за придвижване на пчелните семейства по време на паша.
Нова дейност е включена и в мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност“. Чрез осигуряване на средства за изследване на хранителните запаси (мед, прашец) на пчелните семейства за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми ще се установи качеството на хранителните запаси, като част от факторите за доброто презимуване на семействата.
Важно място заема и мярка Е, чрез която се финансират приложни изследователски програми в областта на пчеларството. Като част от тази мярка е мониторинга на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие. Той ще помогне при решаване на проблемите свързани с евентуално хронично отравяне на пчелните семейства, което е честа предпоставка за отслабване на имунитета им, с последващо влошаване на здравословното състояние.
По четири от новите дейности, както и темата свързана с мониторинг на остатъците от пестициди в пчели, допустими кандидати са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. По този начин ще се засили ролята на неправителствения сектор в практическото решаване на част от проблемите в сектора, като свързващо звено между пчеларите и държавните институции.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
103 години Каймакчаланска епопея. 20 септември 2019 г.
103 години Каймакчаланска епопея. 20 септември 2019 г.

ВИДЕО
Панихида в памет на загиналите бе отслужена на връх Каймак-Чалан
Панихида в памет на загиналите бе отслужена на връх Каймак-Чалан
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.