НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 20:57


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

16 специалности във висши училища ще бъдат с нулев прием през новата учебна година (ОБЗОР)

16 специалности във висши училища ще бъдат с нулев прием през новата учебна година (ОБЗОР)

22 Март 2019 | 17:55 | Агенция "Фокус"
София. От Министерството на образованието обявиха, че през учебната 2019-2020 година са увеличени местата в направленията с ниско търсене, както и в тези, които са от особена важност за обществото и икономиката. Тези с особена важност са „Информатика и компютърни науки“, „Хранителни технологии“, „Ветеринарна медицина“, „Математика“. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посочи, че са предвидени 43 276 места за бакалаври, магистри и магистри след бакалавърска степен, както и 2 249 места за докторанти. Министърът отчете, че местата за студенти са с 2 500 по-малко в сравнение с миналата година. Очаква се да бъдат приети около 37 000 студенти в държавните и 8 200 студенти в частните висши училища. Вълчев обърна внимание, че заради очаквания недостиг на учители по математика, физика, информационни технологии, специалисти в аграрния сектор и на хидроинженери, повече места има в специалностите „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“ за учители по различни предмети. Секторите с най-голям ръст на добавената стойност са свързани с електроника, електротехника, машиностроене и др. „Пазарът на труда ни дава сигнали, че такива направления са с най-висок очакван ръст на възнагражденията. Затова разширяваме приема, предоставяме допълнителни стипендии и по-голямо финансиране на университетите, които обучават в направления с очакван недостиг на специалисти“, обясни министърът. Увеличен е приемът в медицинските науки, но за сметка на това намаляват местата в направления, в които студентите не се реализират, сред които са „Администрация и управление“, „Икономика“ и др. Министър Вълчев отбеляза, че в 16 професионални направления в различни висши училища приемът няма да бъде утвърден. Той съобщи, че са готови предложенията за промени в Закона за висшето образование, с които се предвижда студентите, избрали направления с очакван недостиг на пазара на труда, да не плащат такси. Това са математика, химични технологии, материали и материалознание, педагогика на обучението по…, религия и теология, енергетика, физически науки и химически науки.
Зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова посочи, че се предвижда през следващата година учениците в 10-ти клас да полагат изпит за завършване на първи гимназиален етап. „Имаме уверение от членовете на Съвета на ректорите, че учениците, в чиито дипломи няма оценки от предмети, които не се изучават в 11 и 12 клас, ще могат да кандидатстват за специалности, за които тази оценка e балообразуваща. Тя ще бъде взета от удостоверението за завършен първи гимназиален етап. Правилниците на висшите училища ще бъдат съобразени и ще взимат оценките от първи гимназиален етап в случай че предметът не е изучаван във втори“, отбеляза Михайлова. Тя обясни, че висшето училище ще прецени коя оценка да вземе от удостоверението за първи гимназиален етап. В удостоверението за първи гимназиален етап за 8, 9 и 10 клас ще се вписват окончателните оценки и хорариум по предметите като задължителни избираеми. Резултатите от НВО ще са като процент от максималния брой точки. „Оценките в Дипломата за средно образование се изчисляват като средноаритметични от 11 и 12 клас. При нея ще има общ успех. Резултатите от ДЗИ ще са в брой точки“, уточни Михайлова. Според новия училищен закон учениците в 11 и в 12 клас изучават профилирани предмети, има и нов вид училища - обединени, които са до 10 клас. „Сега обединените училища в страната са 68, но догодина ще са с 3 повече“, коментира зам.-министърът. Тя уточни, че учениците, които завършат обединените училища, ще може да продължат да учат след 10 клас в други училища. Учениците, които учат сега по новата образователна структура, са в 9 клас.
Таня Михайлова поясни, че има разлика, в това, че в професионалните гимназии чуждият език ще бъде по професията и той всъщност е в обща професионална подготовка. „Ако е изучаван профил, който не е свързан с насоката след 12 клас за кандидатстване на ученика, съответно могат да бъдат използвани и оценките, които са вписани в удостоверението за завършен първи гимназиален етап. Тоест, всеки, който има своята насоченост и я е установил след 12 клас, къде иска да продължи, ще има такава възможност и може да се насочи към предмети, които не са изучавани в курса на средното образование, като профилирана подготовка“, каза още тя. Министър Вълчев припомни, че по стария Закон за народната просвета свидетелство за управление на превозно средство се получаваше след завършено основно образование, а по новия закон ще се получава след завършен 10 клас.
Ирина ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Красимир Вълчев: План-приемът за бакалвър в държавните висши училища за учебната 2019-2020 г. е за 36 984 места, което е с 1700 бройки по-малко от миналата година

Министър Красимир Вълчев: План-приемът за бакалвър в държавните висши училища за учебната 2019-2020 г. е за 36 984 места, което е с 1700 бройки по-малко от миналата година

22 Март 2019 | 14:42 | Агенция "Фокус"
София. План-приемът за бакалавър в държавните висши училища за учебната 2019-2020 г. е за 36 984 места, което е с 1700 бройки по-малко от миналата година. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на пресконференция, предаде репортер на Агенция „Фокус“.Ще предложим за обществено обсъждане най-напред, а след това на Министерски съвет обобщеният план-приемът във ВУЗ-овете за 2019-2020 г., който ще бъде 54 000 бройки. За държавните висши училище ще бъде 43 276 места - „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Приемът за „бакалавър“ след завършено средно образование в това число е 36 984, което е 1700 бройки по-малко в сравнение с миналата година, обясни министър Вълчев. В частните висши училища примът за студенти „бакалавър“, след завършено училищно образование е 8200. Общият прием на студенти „бакалавър“ ще бъде близо 45 200, добави той.
„Миналата година имаме 92% изпълнение на държавно финансирания прием и 50% на приема в частните училища. В частните училища ние не регулираме приема и една голяма част от възприемането, че приемът е висок идва от тази липса на регулиране. При тях имаме удвоен прием на етап заявка. При така представения план-прием тази година очакваме същите проценти на изпълнение, което означава, че приблизително между 37 000 и 37 500 ще бъдат приети след завършено училищно образование, което като дял от завършващи средно образование е 68%. Това е по-нисък процент от този, който имахме преди 4 години, но значително по-висок от този,който сме имали преди 30 години - може би 30%“, каза още министър Вълчев и коментира, че оптимумът е някъде около 55% от завършващите средно образование да постъпват във висши учебни заведения. В частните висши училища общият прием тази година е 12 300, от които малко над 4 120 са за „магистър“ и 8200 „бакалавър“. Приемът е висок, но не по-голям от боря на завършващите, което е популярна теза.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Красимир Вълчев: В 16 професионални направления в различни висши училища няма да бъде утвърден приемът

Министър Красимир Вълчев: В 16 професионални направления в различни висши училища няма да бъде утвърден приемът

22 Март 2019 | 12:50 | Агенция "Фокус"
София. В 16 професионални направления в различни висши училища няма да бъде утвърден приемът. Миналата година са имали прием, тази година ще бъде нулиран. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на пресконференция в Министерството на образованието и науката, свързана с въпроси за завършването на различните етапи в средното образование, както и за приема на студенти и докторанти във висшите училища и научните организации, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Част от специалностите са: Национална сигурност в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Икономика - в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Университета по хранителни технологии-Пловдив и Аграрния университет-Пловдив, Администрация и управление - в Национален военен университет „Васил Левски“-Велико Търново, Лесотехнически университет-София, Висше училище по телекомуникации и пощи, Обществени комуникации и информационни науки - в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Обществено здраве в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, заяви министърът на образованието.
По думите му нулевият прием се получава от механизма, който е заложен в Постановление № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (Загл. доп. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.). „Те трябва да обучават под 15 бройки и това, че са професионални направления, които ние не сме определили като приоритет. Последните десетилетия в най-голяма степен не рационалното търсене на висше образование избуя в професионалните направления от социалните, стопанските, правните науки и Национална сигурност. Системата трябва да се настрои към това да работи с по-малко студенти в следващите десетилетия“, посочи Вълчев. Той подчерта, че Министерството на образованието залага на този метод от 2016 година. „Политиката, която правим съвпадна и с негативните демографски тенденции от края на миналия век, които сега навлизат в системата на висшето образование“, каза още той.
Ирина ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

В Министерството на образованието и науката ще се проведе пресконференция

В Министерството на образованието и науката ще се проведе пресконференция

22 Март 2019 | 07:21 | Агенция "Фокус"
София. В залата на 5-ия етаж в Министерството на образованието и науката от 11.00 часа ще се проведе пресконференция по актуални въпроси, свързани със завършването на различните етапи в средното образование, както и за приема на студенти и докторанти във висшите училища и научните организации. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Последиците от земетресенията в Албания. 22 септември 2019 г.
Последиците от земетресенията в Албания. 22 септември 2019 г.

ВИДЕО
Панихида в памет на загиналите бе отслужена на връх Каймак-Чалан
Панихида в памет на загиналите бе отслужена на връх Каймак-Чалан
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.