НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 10:37


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Пловдив: Административният съд отхвърли 15 жалби срещу премахване на незаконни постройки в село Войводиново

Пловдив: Административният съд отхвърли 15 жалби срещу премахване на незаконни постройки в село Войводиново

17 Юли 2019 | 12:57 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Административният съд в Пловдив отхвърли 15 жалби срещу премахване на незаконни постройки в село Войводиново, подадени от техните обитатели в циганската махала. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Съда. Общо 17 са делата, образувани по жалби на обитатели на незаконни постройки в село Войводиново. Едно от делата е прекратено заради липсата на правен интерес по отношение на заявеното оспорване, а определението е потвърдено от Върховния административен съд. Друго административно дело е насрочено за 19 септември.
Със своите 15 решения магистратите са отхвърлили жалбите против заповедите на кмета на Община Марица за събарянето на постройките. Съдебните актове не са окончателни и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Административният съд в града отхвърли жалба срещу заповед за премахване на незаконна постройка в село Войводиново

Пловдив: Административният съд в града отхвърли жалба срещу заповед за премахване на незаконна постройка в село Войводиново

15 Май 2019 | 11:32 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Административен съд - Пловдив, VІ състав се произнесе с решение от 14 май 2019 г., по административно дело № 310/2019 г., образувано по жалба на Иванка А., против Заповед № РД-09-81 от 16 януари 2019 г. на кмета на Община Марица, с която на оспорващото лице е наредено в качеството й на извършител и собственик на незаконен строеж да премахне незаконния строеж - „жилищна сграда”, намиращ се в поземлен имот – частна общинска собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Войводиново. Това съобщиха от съда.
С постановеното решение съдът, отхвърля жалбата на Иванка А. против заповед № РД-09-81 от 16.01.2019г. на кмета на Община Марица.
Съдът е счел, че сградата – предмет на оспорената заповед не е търпим строеж, тъй като не е нанесена в кадастралната карта, одобрена през 2008 г. и е изградена в земеделска земя, чужда собственост /общинска/, без да има одобрен Подробен устройствен план и без да е променено предназначението й.
Според установените по делото факти, за които преписката съдържа доказателства, съдът е приел, че не е засегнато правото на жилище по смисъла на член 8 от Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Административният съд отхвърли жалбите срещу събарянето на незаконните постройки в с. Войводиново

Пловдив: Административният съд отхвърли жалбите срещу събарянето на незаконните постройки в с. Войводиново

9 Май 2019 | 13:19 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Административният съд отхвърли жалбите срещу събарянето на незаконните постройки в с. Войводиново. Това съобщиха от пресцентъра на Съда.
Административен съд - Пловдив се произнесе с решение по административно дело № 720/2019г., образувано по жалба на Васил В., от с. Войводиново срещу Заповед № РД-09-252/18.02.2019г. на кмета на община Марица, с която е забранено ползването и достъпа на строеж “Паянтова сграда”, намиращ се в поземлен имот по КККР на с. Войводиново, община Марица, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица”, публична общинска собственост.
С постановеното решение съдът, отхвърля жалбата против заповед № РД-09-252/18.02.2019г. на кмета на община Марица.
Съдът е приел от събраните по делото доказателства, че обектът на административното разпореждане е индивидуализиран в степента за целите на забраната и попада в уличната регулация, което не е допустимо по Закона за устройството на територията.
Съдът е счел, че с доводите в жалбата не се опровергават установените в административното производство факти за неприет по установения ред строеж, подлежащ на въвеждане в експлоатация, чието ползване е рисково и само по себе си може да доведе до вреда за адресата и трети лица.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
Административен съд - Пловдив се произнесе с решение и по административно дело № 693/2019г., образувано по жалба на Анка П. против Заповед № РД-09-243/18.02.2019г. на кмета на община Марица, с която е забранено ползването и достъпа на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж ”Паянтова сграда“, в поземлен имот по КККР на с.Войводиново, община Марица - общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост /частна/ от 2003г.
С постановеното решение съдът, отменя заповед № РД-09-243/18.02.2019г. на кмета на община Марица.
Съдът е приел, че от събраните по делото доказателства липсва отграничаване на забранената за ползване сграда от останалите разположени в процесния поземлен имот, което внася неяснота относно подлежащия на забрана за ползване и достъп строеж и не позволява изпълнение на ограничителната мярка или би създало затруднения при изпълнението на административния акт.
Предметът на административното разпореждане следва да е индивидуализиран еднозначно, за да породи целените правни последици.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кметът на Войводиново Димитър Тосев: Жителите на селото няма да спрат протестите срещу циганите, ако съдът реши да ги върне в къщите им

Кметът на Войводиново Димитър Тосев: Жителите на селото няма да спрат протестите срещу циганите, ако съдът реши да ги върне в къщите им

6 Март 2019 | 17:19 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Жителите на село Войводиново няма да спрат протестите срещу циганите, ако съдът реши да ги върне в къщите им. Това каза в Административния съд кметът на селото Димитър Тосев, предаде репортер на Радио „Фокус”-Пловдив. В съда се гледаше едно от делата, заведени срещу законността на заповедта на кмета за събарянето на циганските къщи. На делото дойдоха и няколко жители на Войводиново, за да проследят решенията на магистратите. „На вас някой да ви е дал нещо, да ви е предложил нещо, както на тях”, попита кметът. Той добави, че циганите, чиито къщи трябва да съборят, дори не са социално слаби. Те получават по-високи заплати и от неговата.
„Те си получават достатъчно доходи и са решили да живеят наготово, без да плащат нищо”, добави Тосев. Той поясни, че визира не само циганите във Войводиново, а и представители на етноса в цялата страна. „Съдът решава, но нека да пита дали населението на Войводиново е готово да ги приеме, дали ще спре протестите до момента, до който не се намерят други възможности за тях”, каза още кметът. По думите му, преди три години самият той е предложил законови възможности на циганите да си построят домове, но те не са ги приели. „Населението вече не желае да им се даде каквото и да е”, добави Димитър Тосев. По думите му циганите нямат желание да плащат каквито и да са задължения – нито данъци, нито други. Имат възможности да си закупят евтини къщи в съседни села, но не го правят. „В село Чоба, например, са се нанесли в къщи, където не живее никой и чупят и хвърлят, а след това се изнасят и някой друг трябва да чисти след тях. Темата е болезнена, така, че надявам се съдът да реши правилно”, каза още Димитър Тосев.
Днешното дело, което е заведено от Иванка Ангелова, бе отложено, тъй като тя не се яви в залата. В жалбата си същата твърди, че къщата и е била построена преди 40 години. За следващото заседание тя ще трябва да представи справки дали е плащала сметки за ток и вода.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Циганите от село Войводиново ще обжалват на по-горна инстанция, ако Административният съд в Пловдив не се произнесе в тяхна полза

Пловдив: Циганите от село Войводиново ще обжалват на по-горна инстанция, ако Административният съд в Пловдив не се произнесе в тяхна полза

6 Март 2019 | 16:55 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Циганите от село Войводиново, които са подали жалби срещу събарянето на къщите им, ще обжалват на по-горна инстанция, ако Административният съд в Пловдив не се произнесе в тяхна полза. Това заяви пред журналисти в Административния съд адвокат Евгени Костадинов, защитник на циганите, чиито къщи предстои да бъдат съборени в село Войводиниво, предаде репортер на Радио „Фокус”-Пловдив. 80 души са останали без подслон във Войводиново, посред суровата зима, каза адвокатът. По думите му заповедите на администрацията на селото са незаконосъобразни по няколко причини. Първата от тях е, че са издадени в средата на тежката зима, немотивирано. „Не се взема предвид личния интерес на тези лица, не се вземат предвид техните интереси”, добави адвокатът.
По думите му техните къщи са построени още по времето на комунизма, преди 30-40 години, в тях живеят по 7-8 души. Самото кметство е администрирало тези терени, дало е имена на улиците, хората са родени там. Беззаконието е вървяло години наред, без никой да им попречи. „И изведнъж, на 5-6 януари трябва тези хора бързо да се изнесат, да напуснат жилищата си”, каза адвокат Костадинов. „Написали сме жалбите до Върховния административен съд”, каза адвокат Костадинов, като изрази надежда, че съдът ще вземе под внимание правата на човека. По думите му брожението срещу циганите във Войводиново не е спирало от два месеца насам. Те са направили опит да си влязат в имотите и са били спрени и изгонени от кмета и от местните. Затова именно имат жалби срещу тези своеволия на администрацията.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Димитър Тосев, кмет на Войводиново: Премахването на незаконните цигански къщи в селото ще започне най-рано през април, след като съдът се произнесе по обжалването на заповедите за събаряне

Димитър Тосев, кмет на Войводиново: Премахването на незаконните цигански къщи в селото ще започне най-рано през април, след като съдът се произнесе по обжалването на заповедите за събаряне

24 Февруари 2019 | 11:18 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Премахването на незаконните цигански къщи в село Войводиново ще започне най-рано през април, след като съдът се произнесе по обжалването на заповедите за събаряне. Това каза за Радио „Фокус“ – Пловдив кметът на населеното място Димитър Тосев. По думите му кметът на Община Марица е издал разпореждане за това, че никой не може да влезе във владение на постройките до окончателното решение на съда.
„Делата започват на 6 март. Собствениците на незаконните постройки обжалват в Административен съд решението на първа инстанция. След това по всяка вероятност ще има втора инстанция, независимо кой ще спечели. Ако общината загуби, тя ще обжалва. Ще се продължи в тази посока, защото това е правилната посока. Така че, никой не може да каже кога точно ще бъдат бутнати незаконните постройки. Това ще се случи когато съдът реши, което означава не по-рано от началото на април“, отбеляза за Тосев. Кметът на Войводиново коментира, че ситуацията в селото е спокойна.
„Никой не желае връщането на циганите в селото по този начин, по който е било досега. Не става въпрос за расизъм, няма етнически елемент и никога няма да има. Хората недоволстват, че 30 години никой не е направил нищо, че циганите са оставени да живеят по този начин. Държавната машина трябваше да се намеси по-рано, да не се гледа на тях като електорат за избори, а като на хора, които имат нужда от помощ“, каза още Димитър Тосев.
Тони МИХАЙЛОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Съдът прекрати производства по 17 искания на лица от село Войводиново за това, че са били възпрепятствани да влязат в жилищата си

Пловдив: Съдът прекрати производства по 17 искания на лица от село Войводиново за това, че са били възпрепятствани да влязат в жилищата си

21 Февруари 2019 | 17:05 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Административен съд град Пловдив остави без разглеждане и прекрати производствата по 17/седемнадесет/ искания на лица от село Войводиново с правно основание чл.250 ал.1 от АПК за преустановяване на противозаконни действия на ОД на МВР – Пловдив и на кмета на с. Войводиново, с които на 09.02.2019г. са били възпрепятствани да влязат в жилищата си, находящи се в с. Войводиново. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд - Пловдив. С постановените от съда определения се приема, че за да е допустимо искането по чл. 250, ал. 1 АПК, е необходимо твърдяното фактическо действие да не е прекратено.
От събраните доказателства при извършената от съда проверка е установено, че към настоящия момент нито един от двата административни органа, срещу които са насочени исканията, не извършва фактически действия по възпрепятстване на достъпа до жилищата на лицата.
Всяко едно от определенията подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Заповеди за забрана за самонастаняване ще бъдат разлепени по незаконните постройки в циганската махала в село Войводиново

Пловдив: Заповеди за забрана за самонастаняване ще бъдат разлепени по незаконните постройки в циганската махала в село Войводиново

18 Февруари 2019 | 12:22 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Заповеди за забрана за самонастаняване ще бъдат разлепени по незаконните постройки в циганската махала във Войводиново, които подлежат на събаряне. Това съобщи за Радио „Фокус”-Пловдив кметът на селото Димитър Тосев. В петък от Административния съд обявиха, че делата, с които събарянето се обжалва, са спрени заради неплатени държавни такси. Общината ще изчака решението на съда след посочените срокове и чак тогава ще пристъпи към събаряне. Заповедите на общинския кмет ще бъдат разлепени на всяка една постройка поотделно.
Припомням, че миналата събота активисти на неправителствени организации скъсаха заповедите, които бяха залепени по незаконните къщи във Войводиново, като се представиха за представители на Хелзинския комитет за защита правата на човека.
Кметът на село Войводиново още веднъж коментира, че най-важното е да бъдат премахнати гетата у нас, тъй като именно от там излизат престъпленията и инициативите за незаконни действия.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кметът на село Войводиново Димитър Тосев: 100 тона месо от изгорелия цех крият опасности за жителите

Кметът на село Войводиново Димитър Тосев: 100 тона месо от изгорелия цех крият опасности за жителите

18 Февруари 2019 | 11:06 | Агенция "Фокус"
Пловдив. 100 тона месо от изгорелия цех във Войводиново крият опасности за жителите. Това съобщи за Радио „Фокус”-Пловдив кметът на селото Димитър Тосев. „Месото се разваля и скоро ще започне да мирише и да стане опасно за населението”, каза кметът. Месото е било подложено на висока температура, а и времето вече е топло. Тосев уточни, че все още разследващите не позволяват на собственика на фирмата и хората му да влязат в цеха и да изнесат месото. То трябва да бъде извозено с камиони до Екарисажа във Варна.„Огледът вече е направен, но достъпът до цеха все още е забранен”, добави Тосев.
„С каквото може ще им помогнем, но реално общината не разполага с никакъв ресурс”, отбеляза Димитър Тосев в отговор на въпрос може ли общината да помогне с нещо на фирмата и на хората, над 200 души, които загубиха работата си. Все още не са ясни причините за пожара. Прокуратурата наблюдава досъдебно производство, назначени са експертизи, разпитват се свидетели.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Административният съд в града остави без движение делата на циганите от Войводиново, с които настояват за прекратяване действията по събарянето на къщите им

Пловдив: Административният съд в града остави без движение делата на циганите от Войводиново, с които настояват за прекратяване действията по събарянето на къщите им

15 Февруари 2019 | 19:43 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Административният съд в Пловдив остави без движение делата на циганите от Войводиново, с които настояват за прекратяване действията по събарянето на къщите им. В съобщение на Административния съд се казва, че с разпореждания на всеки един от съдиите – докладчици, делата са оставени без движение до внасяне на дър­жавна такса в размер на 10 лева по сметка на съда и представяне на доказателства за това по всяко едно от делата, както и представяне на още един препис от искането, според броя на страните в процеса. Към 15 февруари 2019 г. в Административен съд град Пловдив са образувани 17 частни административни дела с правно основание член 250 и следващите от АПК, за незабавно прекратяване на противозаконните действия на кмета на село Войводиново и на ОДМВР – Пловдив по недопускане на лица в жилището им. С разпорежданията за спиране на делата е указано, че при неизпълнението им в тях­­на­та ця­­лост, в дадения за това срок, ще последва оставяне без разглеж­да­не на искането и прекратяване производството по делото.
В случай на изпълнение исканията ще бъдат разгледани незабавно в законово определения за това срок.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Областният управител на Пловдив Здравко Димитров: Несериозно е да се говори, че ще преместим циганите от Войводиново в апартаменти в центъра на Пловдив

Областният управител на Пловдив Здравко Димитров: Несериозно е да се говори, че ще преместим циганите от Войводиново в апартаменти в центъра на Пловдив

13 Февруари 2019 | 18:02 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Несериозно е да се говори, че ще преместим циганите от Войводиново в апартаменти в центъра на Пловдив. Това каза за Радио „Фокус”-Пловдив областният управител на Пловдив Здравко Димитров. По думите му това няма как да се случи, без да са спазени реда и закона, които са валидни за всички граждани.
Здравко Димитров обаче отбеляза, че действително в квартал „Столипиново” има много свободни общински апартаменти, тъй като никой от крайно нуждаещите се не иска да отиде да живее там. Жилищата са собственост на Община Пловдив.
През следващата седмица на специална среща с институциите, която ще се проведе в Областната администрация, ще се обсъжда какво да бъде направено с хората във Войводиново, чиито незаконни къщи са съборени. „Те също са хора, нали”, заяви Димитров. „Ще ги събера, ще чуя и техните искания”, добави той.
Повод за този коментар стана твърдение на Николай Бареков, че циганите от Войводиново ще бъдат преместени тихомълком от държавата в 50 безплатни апартамента в центъра на Пловдив.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Младен Маринов: Продължава работата по пожара в склада за месо в село Войводиново, нито една версия не е отхвърлена

Министър Младен Маринов: Продължава работата по пожара в склада за месо в село Войводиново, нито една версия не е отхвърлена

13 Февруари 2019 | 16:41 | Агенция "Фокус"
София. Продължава работата по пожара в склада за месо в село Войводиново, нито една версия не е отхвърлена. Това каза министърът на вътрешните работи Младен Маринов по време на изслушване на заседание на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Има образувано досъдебно производство, изясняват се всички версии. Една от версиите, по които работим, е дали инсталациите, които са там за обработка на месото, не са причина за пожара. Нито една от версиите не е отхвърлена, работим по пожара“, заяви Маринов.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Агенцията по заетостта ще консултира работниците, които останаха без работа след пожара в завода за преработка на месо в село Войводиново

Пловдив: Агенцията по заетостта ще консултира работниците, които останаха без работа след пожара в завода за преработка на месо в село Войводиново

13 Февруари 2019 | 16:14 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Екип на Агенцията по заетостта проведе предварителни разговори и консултации с работодателя, пострадал от пожара в завода за преработка на месо в село Войводиново. Местните бюра по труда имат готовност да информират и консултират работниците и служителите, които ще останат без работа след инцидента. Това съобщиха от Агенцията по заетостта.
Експертите ще запознаят желаещите с целия набор от посреднически услуги на Агенцията по заетостта, чрез които могат да бъдат устроени възможно най-бързо отново на работа. На всеки, проявил интерес, ще бъде предоставена информация за свободните работни места в района по местоживеене, в областта и в регион Пловдив (Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска област), като по-специално ще се обърне внимание на свободните позиции от месопреработвателната промишленост.
Към момента в бюрата по труда от Пловдивска област има заявени над 350 свободни работни места в различни сфери на икономиката. За персонала, който не може да бъде реализиран веднага на пазара на труда, териториалните поделения на Агенцията по заетостта имат готовност и организирани екипи от трудови посредници, които поетапно да извършат регистрация на всички желаещи да ползват услугите на бюрата по труда. Експертите ще запознаят търсещите работа и с възможностите за трудова мобилност и придобиване на нови знания и умения чрез включване в обучения по други, актуални за региона професии.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Един противопожарен автомобил дежури все още на мястото на пожара в цех за преработка на месо край Войводиново

Пловдив: Един противопожарен автомобил дежури все още на мястото на пожара в цех за преработка на месо край Войводиново

13 Февруари 2019 | 12:18 | Агенция "Фокус"
Пловдив Един противопожарен автомобил дежури все още на мястото на пожара в цех за преработка на месо край Войводиново. Това съобщи за Радио „Фокус”-Пловдив инспектор Цвятко Дешев, говорител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив. „Екипът е там от 17 часа вчера и ще остане там може би и днес, през целия ден”, каза инсп. Дешев.
Предстоят огледи на мястото на пожара с цел установяване на причините. Ще бъдат изготвени различни експертизи, вече се разпитват и свидетели. Делото се наблюдава от Окръжна прокуратура-Пловдив.
Пожарът избухна в неделя, след 18.30 часа. Тепърва ще се установява размерът на щетите. Пожарът бе гасен оъ 15 противопожарни екипа, спасени са били три други сгради и над 200 живи животни.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кметът на село Войводиново Димитър Тосев: Местните жители няма да правят нови протести, но не искат циганите в селото

Кметът на село Войводиново Димитър Тосев: Местните жители няма да правят нови протести, но не искат циганите в селото

13 Февруари 2019 | 10:22 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Жителите на село Войводиново няма да правят нови протести, но не искат циганите в селото. До това решение се стигна след провелото се снощи общоселско събрание. Това съобщи за Радио „Фокус”-Пловдив кметът на селото Димитър Тосев. На събранието са присъствали над 200 души. Кметът на Община Марица Димитър Иванов е обяснил пред хората какво са направили досега местните власти по въпроса с циганското гето във Войводиново и какви ще бъдат бъдещите стъпки. „Хората трябваше да знаят какво се е направило, да зададат въпроси и да получат отговори”, каза кметът на селото Димитър Тосев. „Най-същественото е, че вече се мисли все по-глобално за промяна, за това как ще се премахнат циганските гета”, посочи Тосев.
По думите на кмета циганите във Войводиново са около 110 души, а фамилиите са около 50. Според него трябва да се отбележи е, че те живеят при нечовешки условия, по много души на един адрес. „Има изисквания за нормално живеене, като човек трябва да има не по-малко от 15 кв. м площ, а те са по много повече в една стая”, заяви кметът на селото. Той даде пример със самотна многодетна майка, която чака 7-мото си дете и всички те са живеели в една стая. Всичките цигани са незаконно пребиваващи, имат лични карти, които са получили по един, или друг начин, но мястото за регистрация е адрес, който е върху земеделска земя. Те са се настанили на този адрес в годините след демокрацията, повечето - преди около 30 години. Любопитното е, че сред циганите във Войводиново има и трима милионери, които се водят собственици на фирми. „Единият от тях е жена-циганка, която се изненада много, че е милионер и попита какво означава това”, каза Тосев. Той обясни, че това са фиктивни милионери, вкарани в схеми, като преди години са получили срещу това дребни суми от порядъка на 200-300 лева. Сега те дължат по около 600-700 000 лева ДДС на държавата.
„Досега в Общината няма подадени молби за социални жилища”, отбеляза още кметът на Войводиново Димитър Тосев. Той обясни, че преди дни в селото са дошли уж представители на Хелзинския комитет, но всъщност това са били представители на НПО „Рома”, които са искали да провокират жителите и да установят какви са нагласите в селото спрямо циганите.
„Хората от селото категорично не искат да се връщат циганските семейства, но какво ще се случи, ще реши съдът, в крайна сметка”, коментира Тосев. Той съобщи, че делата за оспорване на събарянето на незаконните жилищни постройки ще бъдат гледани след 20 март. Заведени са около 15 такива дела.
„Подкрепям хората от селото, тъй като познавам циганите. Преди да стана кмет бях полицай и съм се занимавал с тях много пъти. Цяла книга може да се напише за тях. Това, разбира се, не касае само Войводиново, а е аналогично за цяла България”, добави кметът на село Войводиново Димитър Тосев.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Два противопожарни автомобила ще останат и тази нощ на мястото на пожара край Войводиново

Пловдив: Два противопожарни автомобила ще останат и тази нощ на мястото на пожара край Войводиново

12 Февруари 2019 | 16:22 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Два противопожарни автомобила ще останат и тази нощ на мястото на пожара край Войводиново. Това съобщи за Радио „Фокус” - Пловдив инспектор Цвятко Дешев, говорител на РДПБЗН. „Това се прави с цел сигурност. През целият ден днес огнеборците доизгасяваха димящи остатъци”, уточни Дешев. Още сутринта беше ясно, че пожарът е почти изгасен, има само леко димоотделяне, няма пламъчно горене.
Предстои да се изясняват причините за пожара в цеха за преработка на месо, който избухна в неделя след 18.30 часа. По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Окръжна прокуратура – Пловдив.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Окръжната прокуратура наблюдава досъдебното производство за пожара в село Войводиново

Пловдив: Окръжната прокуратура наблюдава досъдебното производство за пожара в село Войводиново

12 Февруари 2019 | 11:49 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Окръжна прокуратура - Пловдив наблюдава досъдебното производство за възникналия на 10 февруари 2019 г. пожар в предприятие в село Войводиново, обл. Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив.
До момента са извършени оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели, приобщаване на документи. Предстои извършване на допълнителни огледи и назначаване на пожаро-техническа и химическа експертизи, които да установят причината за възникване на пожара. Разследването по случая продължава.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Областният управител Здравко Димитров ще проведе разширена среща идната седмица по проблема с циганските гета

Пловдив: Областният управител Здравко Димитров ще проведе разширена среща идната седмица по проблема с циганските гета

12 Февруари 2019 | 11:11 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Разширена среща с представители на институции и кметове на населени места ще проведе областният управител Здравко Димитров идната седмица по проблема с циганските гета. Това съобщиха за Радио „Фокус“ - Пловдив от пресцентъра на Областната управа. На срещата ще бъдат поканени представители на социалното министерство, на полицията, кметове на общини и други общински и държавни институции, за да се обсъдят мерките и да се начертае стратегия за генерално справяне с проблема, който е актуален не само за Войводиново, а за много населени места в областта.
Предстои да бъдат уточнявани часът и мястото на срещата.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Димитър Тосев, кмет на Войводиново: В селото ще се проведе общоселско събрание заради конфликта с циганското население

Димитър Тосев, кмет на Войводиново: В селото ще се проведе общоселско събрание заради конфликта с циганското население

12 Февруари 2019 | 10:26 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Общоселско събрание ще се проведе днес във Войводиново, заради назрелия конфликт с циганското население там. Това съобщи за Радио „Фокус” - Пловдив кметът на селото Димитър Тосев. Събранието се организира по негова идея и е насрочено за 19.00 часа в читалището. „Целта е да обясним на хората какви решения се взеха вчера по време на срещата между страните и общинския кмет Димитър Иванов. На събранието ще дойде и самият той“, каза Тосев. До тогава кметът на Общината ще има повече яснота по въпроса с настаняването на циганите, които останаха без къщи, след като им бяха бутнати като незаконни. На срещата вчера бе решено да се потърсят социални жилища от държавата за тези хора, но в никакъв случай те не трябва да са в село Войводиново, тъй като там не са желани. „Теренът, който ще се освободи след като бъдат бутнати всички незаконни постройки на ул. „Победа“ във Войводиново, е върху общинска земя, но тя е и земеделска земя“, каза още кметът. По думите му докато траят съдебните дела, е рано да се говори за този терен. Според кмета на Войводиново циганското население трябваше да се замисли за делата си след създалата се ситуация, вместо да слуша разни правозащитни организации и тартори от Столипиново. „Един от тях вчера по време на срещата при общинския кмет дори се похвали, че има триетажна къща в Столипиново, която също е незаконна“, каза кметът Тосев. „Добре е да се види тая негова къща“, добави той. Според кмета на Войводиново, у нас трябва да се реши въпросът с гетата, те трябва да бъдат премахнати и да има по-добър контрол, тъй като циганите са силни, когато са заедно.
Димитър Тосев каза още, че няма никакви основания да се мисли, че пожарът в цеха за месо е умишлен и не трябва да се търси циганска следа там. „Има си разследване, което ще каже какви са причините и най-вероятно това ще бъде оповестено официално“, каза Тосев.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Инсп. Цвятко Дешев, РДПБЗН - Пловдив: Пожарът в цеха за производство на месо край Войводиново е почти изгасен, има съвсем леко димоотделяне

Инсп. Цвятко Дешев, РДПБЗН - Пловдив: Пожарът в цеха за производство на месо край Войводиново е почти изгасен, има съвсем леко димоотделяне

12 Февруари 2019 | 09:27 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Пожарът в цеха за производство на месо край Войводиново е почти изгасен, има съвсем леко димоотделяне. Това съобщи за Радио „Фокус” - Пловдив инспектор Цвятко Дешев, говорител на РДПБЗН - Пловдив. „Нещата са на приключване, вече няма никъде пламъчно горене”, каза Дешев. На място са останали само два екипа огнеборци с противопожарни автомобили, за да поливат останките с вода. „Надяваме се днес да приключат окончателно работата там”, добави инспектор Дешев.
Предстои да се изясняват причините за пожара, който избухна в неделя след 18.30 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Димитър Тосев, кмет на Войводиново: Спокойна е ситуацията в село Войводиново, няма етническо прочистване, както твърдят правозащитните организации

Димитър Тосев, кмет на Войводиново: Спокойна е ситуацията в село Войводиново, няма етническо прочистване, както твърдят правозащитните организации

12 Февруари 2019 | 08:43 | Агенция "Фокус"
София. Спокойна е ситуацията в село Войводиново, няма етническо прочистване, както твърдят правозащитните организации. Това каза за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ кметът Димитър Тосев. „Циганите до сега са живели по много спокоен начин, не са имали никакви ангажименти към държавата и обществото. Имали са ангажимент само за самите тях да могат да изкарат пари за прехраната си без да плащат данъци сгради, смет и т.н. Тъй като според тях няма къде да отидат, част от циганите бяха решили да се върнат в селото и това са тези, които имат 17 по-масивни постройки, незаконно построени върху земеделска общинска земя. Чиста провокация е това, че им се дават съвети вместо да се съобразят с мнението на населението във Войводиново, защото досега то е направило всичко за циганите“, обясни той. Димитър Тосев каза още, че мерките от предлаганата от лидера на ВМРО Красимир Каракачанов Концепция за интеграцията на несоциализираните цигани не само са наложителни, но и са закъснели. Във връзка с пожара в селото, кметът коментира, че е немислимо да има предварителна организация, но уточни, че очаква експертната оценка.
Йоланда ПЕЛОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Продължават действията по доизгасяването на пожара в производствен цех край село Войводиново (ОБЗОР)

Пловдив: Продължават действията по доизгасяването на пожара в производствен цех край село Войводиново (ОБЗОР)

11 Февруари 2019 | 21:34 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Продължават действията по доизгасяването на пожара в производствен цех край село Войводиново, който възникна в неделя. Все още се разкъртват конструкции в северната част на сградата, тъй като има горящи останки от животински продукти от технологичния процес. Огнеборците се опитват чрез отвори да достигнат до тези недостъпни места, които са останали под ламарините и термопанелите.
На място все още има 5 противопожарни автомобила и аварийна група от огнеборци, които доизгасяват горящите останки. През нощта също ще останат да дежурят екипи от огнеборци. При големия пожар са спасени 200 живи прасета, които са се намирали в други две сгради в южната част на цеха, както и административната сграда на предприятието.
Все още не са ясни причините за пожара в цех за преработка на месо край село Войводиново. По случая е заведено досъдебно производство по описа на РПУ Труд. В понеделник преди обяд бе извършен първият оглед, предстоят още доста такива. Все още не се коментират версиите за пожара, но на този етап нито една не се изключва. След пожара в производствения цех около 300 души остават без работа.
Мобилна автоматична станция за мониторинг на въздуха е поставена в село Войводиново до окончателното потушаване на пожара в предприятието за месопреработка. Предвид естеството на горелите материали в предприятието от РИОСВ – Пловдив препоръчаха вследващите няколко дни жителите на селото да избягват дейности на открито и да затварят прозорците на домовете си. Мобилна автоматична станция за мониторинг на въздуха ще е във Войводиново до прекратяване отделянето на дим от предприятието.
Сред жителите на селото се прокрадват съмнения за умишлен палеж, макар до момента да няма доказателства за това. Ден преди палежа - в събота, в селото са се върнали част от циганите, които напуснаха махалата след побоя над военнослужещ и последвалото недоволство на жителите. Завръщането им предизвика гнева на местните.
В понеделник кметът на Община Марица Димитър Иванов организира среща между представители на инициативния комитет на протестиращите от Войводиново, на циганите от селото, на областната управа и местната власт, както и представители на Фондация „Рома”. Иванов поиска помощ от държавата за разрешаване на въпроса с настаняване на циганите, чиито къщи бяха съборени. „Ще искаме да се намерят социални жилища за тези хора, тъй като ние не разполагаме с общински такива, за да бъдат настанени там”, каза той и отбеляза, че досега в общината не е постъпила молба за настаняване в социално жилище. По думите му съвместно с МВР предстои да бъдат извършени още проверки за незаконно пребиваващи лица. Димитър Иванов отбеляза, че е убеден, че напрежението в село Войводиново ще се успокои. Той обяви, че на общоселско събрание ще бъде решено какво ще се прави с терена, на който бяха съборени 19 опасни постройки на цигански семейства и където предстои събарянето на още 17. По информацията, която е достигнала до общината циганите, които са живеели там, вече са си наели квартири.
17 от заповедите на община Марица за събаряне на незаконни постройки в циганската махала в село Войводиново са оспорени в съда, заяви Евелина Божикова, адвокатът, който представлява общината. „15 от тези спорове вече са насрочени за съдебно разрешаване през месец март”, каза адвокат Божикова. 19 постройки вече са съборени, тъй като са били опасни от самосрутване. Общината разполага със снимков материал, в който се вижда колко опасни за обитаване са били те”, посочи Божикова. По думите ѝ в тези случаи общината има законова възможност такива помещения да бъдат незабавно съборени и това е била първата стъпка, която е предприета. Втората е премахване на незаконното строителство в махалата. Община Марица е издала заповеди за събаряне на незаконното строителство, като за тях не е било предвидено предварително изпълнение. Именно по тази причина общината не е предприела незабавно събаряне на тези постройки, а ще изчака окончателно разрешаване на съдебния спор, обясни тя.
„Няма как да бъдат сближени позициите на двете страни в спора”, каза още адвокат Божикова. Тя отбеляза, че никой на този етап не знае колко точно са хората, които са останали без дом, тъй като те са пребивавали незаконно във Войводиново, тепърва предстои събирането на тази информация. На днешната среща при общинския кмет стана ясно още, че потърпевшите не са социално бедстващи. Повечето от тях работят и имат доходи - това са хора, които биха могли да се устроят в собствено жилище и да се погрижат за семействата си.
Циганите, които присъстваха на срещата в Община Марица, казаха, че не са доволни от решенията, защото и без това хората от Войводиново не ги искат в селото и са агресивни към тях.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Комисар Георги Мангараков, РДПБЗН – Пловдив: Все още не са ясни причините за пожара в цех за преработка на месо край село Войводиново, очаква се до утре по обяд той да бъде напълно погасен

Комисар Георги Мангараков, РДПБЗН – Пловдив: Все още не са ясни причините за пожара в цех за преработка на месо край село Войводиново, очаква се до утре по обяд той да бъде напълно погасен

11 Февруари 2019 | 17:04 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Все още не са ясни причините за пожара в цех за преработка на месо край село Войводиново. Това съобщи за Радио „Фокус” – Пловдив комисар Георги Мангараков, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Пловдив. По случая е заведено досъдебно производство по описа на Районното управление на МВР в село Труд. „Днес преди обяд е бил извършен първият оглед, предстоят още доста такива”, посочи комисар Мангараков. „Още не се коментират никакви версии, но всичко би могло да се допусне”, добави той. В момента други огледи не могат да се извършват, тъй като има доизгасителни действия.
По думите на директора на РДПБЗН – Пловдив комисар Мангараков се очаква до утре по обяд пожарът да бъде напълно погасен.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Комисар Георги Мангараков, РДПБЗН – Пловдив: Извършват се доизгасителни работи при пожара в цех за преработка на месо край село Войводиново

Комисар Георги Мангараков, РДПБЗН – Пловдив: Извършват се доизгасителни работи при пожара в цех за преработка на месо край село Войводиново

11 Февруари 2019 | 16:33 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Извършват се доизгасителни работи при пожара в цех за преработка на месо край село Войводиново. Това съобщи за Радио „Фокус” - Пловдив комисар Георги Мангараков, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Пловдив. Той уточни, че все още се разкъртват конструкции в северната част на сградата, тъй като има горящи останки от животински продукти от технологичния процес. Огнеборците се опитват чрез отвори да достигнат до тези недостъпни места, които са останали под ламарините и термопанелите.
На място са 5 противопожарни автомобила и аварийна група от огнеборци, които доизгасяват горящите останки. През нощта също ще останат да дежурят екипи от огнеборци.
При големия пожар, който избухна снощи, са били спасени 200 живи прасета, които са били в други две сгради в южната част на производствения комплекс, както и административната сграда на предприятието.
Цветана ТОНЧЕВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Мобилна автоматична станция за мониторинг на въздуха ще бъде поставена в село Войводиново, РИОСВ препоръчва да се избягват дейности на открито

Пловдив: Мобилна автоматична станция за мониторинг на въздуха ще бъде поставена в село Войводиново, РИОСВ препоръчва да се избягват дейности на открито

11 Февруари 2019 | 11:30 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Мобилна автоматична станция за мониторинг на въздуха ще бъде поставена в село Войводиново до окончателното потушаване на пожара в предприятието за месопреработка. Това съобщиха от Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив. На място ще бъдат измервани количествата серни и азотни газове, въглероден диоксид, ФПЧ10 и др.
Снощи на място е направено измерване с мобилна апаратура GASMET съвместно с Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда и не са установени превишения на нормите. Измерванията са осъществени в различни посоки около пожара. Предвид естеството на горелите материали в предприятието РИОСВ-Пловдив, въпреки липсата на превишения, препоръчва днес и в следващите няколко дни жителите на Войводиново да избягват дейности на открито и да затварят прозорците на домовете си. Мобилна автоматична станция за мониторинг на въздуха ще е във Войводиново до прекратяване на отделянето на дим от предприятието.
Пожарът в предприятието е възникнал в 18.30 часа на 10 февруари. Сигналът е подаден около 19.30 часа на телефон 112.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Пожарът край село Войводиново все още тлее, около 300 души от производствения цех остават без работа

Пловдив: Пожарът край село Войводиново все още тлее, около 300 души от производствения цех остават без работа

11 Февруари 2019 | 10:10 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Около 300 души от производствения цех за преработка на месо край село Войводиново остават без работа. Част от работниците са на мястото на пожара, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пловдив. Никой от тях не иска да говори. Все още няма яснота в какъв отпуск ще бъдат - платен или неплатен. Пожарът все още тлее, тъй като са горели термопалети. Според пожарникарите, които са на мястото, огънят ще тлее още дълго. По тази причина на място има три противопожарни екипа. Засега не може да се направи оглед и не може да се докаже какви са материалните щети. Няма пострадали хора, тъй като огънят е възникнал, след като те са си тръгнали то работа. Вчера заради пожара в района е станала и катастрофа. Няма данни за сериозно пострадали хора.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Локализиран е пожарът в цеха за преработка на месо край Войводиново, противопожарни екипи ще дежурят през цялата нощ

Пловдив: Локализиран е пожарът в цеха за преработка на месо край Войводиново, противопожарни екипи ще дежурят през цялата нощ

10 Февруари 2019 | 22:20 | Агенция "Фокус"
София. Пловдив. Локализиран е пожарът в цеха за преработка на месо край Войводиново, противопожарни екипи ще дежурят през цялата нощ.Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Тепърва ще се изясняват причините за пожара. На територията на обекта е имало животни, но те не са засегнати от пламъците, тъй като са били в друго помещение. Днес е било работен ден за служителите на цеха, но те са били приключили работа и не е имало хора на обекта. Конструкцията на цеха е от термопанели и по тази причина огънят бързо се е разпространил. На място са пристигнали противопожарни екипи от Пловдив, Карлово и Съединение. Към момента ситуацията е овладяна, според последните данни няма токсични вещества във въздуха. На място е и директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Георги Мангараков.
Тони МИХАЙЛОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

 Пловдив: Пожар е възникнал в цех за месо край село Войводиново, няма пострадали

Пловдив: Пожар е възникнал в цех за месо край село Войводиново, няма пострадали

10 Февруари 2019 | 19:41 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Пожар е възникнал в цех за месо на входа на село Войводиново, откъм Пловдив. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Пловдив говорителят на Областната дирекция на МВР. Сигналът за пожара е получен в 18.30 часа. По първоначални данни базата е на площ от 10 декара, като пламъците са възникнали в помещение за преработка и шакетаж. Към момента на мястото на пожара са изпратени 14 противопожарни екипа. На място е и екип за замерване на чистотата на въздуха. Няма пострадали хора.
Тони МИХАЙЛОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Пороен дъжд наводни Капалъ чарши. 17 август 2019 година
Пороен дъжд наводни Капалъ чарши. 17 август 2019 година

ВИДЕО
Радиоверига и информационна агенция Фокус
Радиоверига и информационна агенция Фокус
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.