НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 10:48


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ICGB отвори публично ценовите предложения на участниците в търга за строителство на газовата връзка с Гърция

ICGB отвори публично ценовите предложения на участниците в търга за строителство на газовата връзка с Гърция

23 Април 2019 | 14:55 | Агенция "Фокус"
София. Днес в офиса на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД се проведе публично заседание, на което бяха отворени ценовите предложения на участниците, подали оферти за втората фаза на ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България“. Това съобщиха от пресцентъра на компанията. Прогнозната стойност на поръчката е 145 000 000 (сто четиридесет и пет милиона) евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 18 месеца, считано от започване на дейностите.
Над 10 български и чуждестранни компании и обединения проявиха първоначален интерес към обществената поръчка и подадоха документи в първа фаза на процедурата. Търгът се провежда като ограничена процедура, като по правило само пет кандидата могат да продължат напред към втора фаза и подаване на оферти. До участие във втората фаза бяха допуснати пет участника:
- ДЗЗД IGB – 2018 с членове - Бонати С.п.А, Главболгарстрой Интернешънъл АД, GP Group АД
- Обединение МАКС ЩРАЙХЕР – ТЕРНА с членове: "ТЕРНА" АД и "МАКС СТРАЙХЕР" С.П.А;
- Обединение SPIECAPAG TRACE IGB 2018 с членове Spiecapag АД и Трейс Груп Холд АД;
- J&P AVAX S.A;
- Обединение CPP – AKTOР - Чайна Петролеум Пайплайн Инженеринг Ко. ООД (СиПиПи ООД) и Строително Акционерно Дружество АКТОР (АКТОР АД).
Оферти са постъпили от двама от поканените кандидати - ДЗЗД IGB – 2018 и J&P AVAX S.A. И двете оферти покриват зададените изисквания и предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и са допуснати до техническа оценка. По време на днешното публично отваряне на ценовите предложения стана ясно, че подадената от ДЗЗД IGB – 2018 цена е в размер на 229 700 000 евро без ДДС. Предложението на J&P AVAX S.A. е на стойност 144 850 000 евро без ДДС.
След отварянето на ценовите предложения предстои да се извърши комплексна оценка, след което възложителят ще оповести крайното класиране и участника, избран за изпълнител.
Предвид графика за реализация на проекта IGB се предвижда изпълнителят да бъде обявен до средата на месец май. Цялата информация относно допускане, оценка, класиране и възлагане на обществената поръчка, ще бъде своевременно оповестена на сайта на ICGB в секция Профила на купувача в досието на съответната процедура.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: Добри са новините за интерконектора Гърция-България - избран е инженер-консултантът, предстои доставчикът на тръби през април и строителят през май

Министър Теменужка Петкова: Добри са новините за интерконектора Гърция-България - избран е инженер-консултантът, предстои доставчикът на тръби през април и строителят през май

3 Април 2019 | 13:14 | Агенция "Фокус"
София. Добри са новините за интерконектора Гърция-България - вече е избран инженер- консултантът, през април ще бъде избран доставчикът на тръби, а през май - строителят. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Министър Петкова посочи, че за газов хъб „Балкан“ е ключово значението на интерконектора Гърция – България. „Това е един проект, който е приоритетен не само за нас и нашите гръцки съседи, той е приоритетен за целия ЕС. Неслучайно е включен в седемте топ приоритета на ЕС в областта на енергетиката. За радост и по отношение на реализацията на този проект също имаме добри новини. В момента са в ход три обществени поръчки, които са ключови. Свързани са с избор на инженер–консултант, доставчик на тръби и избор на строител. Процедурата, свързана с избор на инженер-консултант приключи. На 15 март беше определен този изпълнител. Това е отново консорциум, който включва в себе си няколко компании“, допълни още министърът. По думите й тази част от избора на изпълнители е много важна. „От компетентността, от квалификацията на този изпълнител наистина зависи до голяма степен успешното реализиране на този проект. По отношение на другите обществени поръчки, надяваме се сега през месец април да бъде финализирана поръчката за тръбите, а през месец май обществената поръчка, свързана с избора на строител, така че началото на юни да бъде даден старта на строителството“, допълни Петкова.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ICGB отвори публично офертите в търга за строителство на интерконектора Гърция - България

ICGB отвори публично офертите в търга за строителство на интерконектора Гърция - България

2 Април 2019 | 14:14 | Агенция "Фокус"
София. Днес в офиса на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД се проведе публично заседание за отваряне на офертите, подадени в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България“. Това съобщиха от пресцентъра на компанията. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 000 000 (сто четиридесет и пет милиона) евро без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от започване на изпълнението.
Над 10 български и чуждестранни компании и обединения проявиха първоначален интерес към обществената поръчка и подадоха документи в първа фаза на процедурата. Търгът се провежда като ограничена процедура, като по правило само петима кандидати могат да продължат напред към втора фаза и подаване на оферти. Допуснатите кандидати са:
- ДЗЗД „АЙ ДЖИ БИ – 2018“
- Обединение „Макс Щрайхер-Терна“
- Обединение Spiecapag Trace IGB 2018
- J&P АВАКС
- Обединение – „CPP-AKTOР“
От допуснатите кандидати в посочения от възложителя краен срок са постъпили оферти от ДЗЗД „АЙ ДЖИ БИ – 2018“ и J&P АВАКС.
Предстои разглеждане на техническите предложения за тяхната допустимост, поставяне на техническа оценка според показателите на методиката и отваряне на ценовите предложения.
От ICGB предвиждат изборът на изпълнител да бъде осъществен през месец май, с което да се обезпечи старт на строителните дейности през месец юни. „Проектната компания и нейните акционери са мобилизирали всички ресурси за спазване графика за започване на строителство, като разчитаме на високото качество на техническите предложения на участниците и техния утвърден професионализъм“, коментираха изпълнителните директори на компанията Теодора Георгиева и Константинос Караянакос.
Участващите ДЗЗД „АЙ ДЖИ БИ – 2018“ и J&P АВАКС са дружества от международен мащаб с доказани качества и високо ниво на работа, което гарантира добра конкурентна среда и избор на икономически най-изгодната оферта за проекта.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ICGB финализира успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

ICGB финализира успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

16 Март 2019 | 09:40 | Агенция "Фокус"
София. Проектната компания ICGB финализира успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция – България. Това съобщиха от пресцентъра на компанията. След провеждане на открита процедура комисията, сформирана от възложителя, излъчи консорциум „ТИБЕИ“ за изпълнител на проекта.
Ролята на инженер-консултанта е ключова за управлението и контрола на реализацията на проекта IGB във фазата на подготовката и изпълнението на строителния процес. Ангажиментът включва оказване на съдействие на възложителя за реализацията на проекта по време на строителството до момента на пускане на газопровода в експлоатация, както и управление на всички свързани с проекта основни договори - включително договора за доставка на линейни тръби и договора за възлагане на работното проектиране, строителството и доставки.
Изборът на инженер-консултант е осъществен чрез прилагане на показателите и методиката за оценка, зададени от ICGB, като спечелилият консорциум е предложил икономически най-изгодната оферта по критерия най-добро съотношение качество/цена.
Предложението на „ТИБЕИ“ включва най-икономичната цена за основния пакет услуги - 5 670 000,00 евро. Консорциумът е обединение от чужди и български компании, като негови членове са: ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.А (Белгия), ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.р.л. (Италия), ИНТБЕР ГМБХ (регистрирана в Австрия), ИПСИЛОН КОНСУЛТ ЕООД (България) и БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД (България).
Изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева изрази удовлетвореност от успеха с финализирането на ключовия търг, който обезпечава управлението на строителството по възможно най-професионалния и ефективен начин.
„Това е една от най-важните стъпки, които обезпечават реализацията на проекта IGB. Изборът беше изключително важен, защото инженер-консултантът е ключова фигура за проекта. Успешното приключване на тази процедура ни доближава до начало на строителните дейности по газопровода“, посочи Георгиева.
Изпълнителният директор от гръцка страна Константинос Караянакос заяви увереност, че в лицето на избрания подизпълнител проектната компания ще има възможност да прилага най-добрите инженерни практики при управление на проекта чрез външен консултант, избран по обективен и прозрачен начин. „Това несъмнено ще допринесе за успешното финализиране на интерконектора съобразно прогнозирания график и спазвайки предвидения бюджет“, допълни той.
Откритата процедура беше обявена още в края на 2017 г., но поради обжалвания беше спряна за период от около 10 месеца.
През септември 2018 г. дванадесет фирми и обединения подадоха оферти за участие в процедурата.
Оферти подадоха следните участници:
- МГВ Консултант
- TECHINT – COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p.A. & TECHFEM S.p.A.
- Enereco S.p.A.
- TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
- C&M-Asprofos-S Energy-Miks
- Консорциум Consult Eurogas
- Консорциум „РИНА“
- ILF Beratende Ingenieure GmbH
- Консорциум „ТИБЕИ“
- T&T SISTEMI SRL
- VN gazoprovod Greece-Bulgaria
- Association JV Interconnector 2018
В резултат на прегледа на съответствието на участниците с изисквания на документацията за обществената поръчка и критериите за подбор, до оценка на офертите бяха допуснати:
- Enereco S.p.A.
- TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
- C&M-Asprofos-S Energy-Miks
- Консорциум „ТИБЕИ“
На сайта на проектната компания са обществено достъпни решението, протоколите и докладите на комисията, с което е осигурена пълна прозрачност на действията по допускане, оценка и класиране.
Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя на обща сума от 8,45 млн. евро без ДДС.
Проектната компания изказва благодарност на всички участници за участието в процедурата, за подадените оферти, изразения търговски интерес и постигнатото добро ниво на конкуренция.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов обсъди енергийните проекти на България на двустранни срещи в Египет (ОБЗОР)

Премиерът Бойко Борисов обсъди енергийните проекти на България на двустранни срещи в Египет (ОБЗОР)

25 Февруари 2019 | 21:37 | Агенция "Фокус"
Шарм Ел-Шейх. Министър-председателят Бойко Борисов представи страната ни на срещата на върха ЕС - Арабска Лига. Срещата събра за първи път държавните и правителствените ръководители от ЕС и Лигата на арабските държави. Форумът се проведе в египетския град Шарм Ел-Шейх. Изборът на мястото не е случаен. Градът е най-популярният курорт в Египет. Шарм Ел-Шейх е известен с европейското си излъчване и свързаността си с елинистичната алекандрийска култура. Българският министър-председател участва в откриването на форума и направи изказване в първата пленарна сесия, по-късно той направи и изявление пред журналисти. Борисов коментира, че много е работил за тази среща. Според него арабските страни трябва да бъдат партньори. Той подчерта, че България не разваля приятелства в името на нови, а надгражда старите. В рамките на визитата премиерът проведе среща с редица арабски държави. Сред по-важните му срещи бе тази с министъра на външните работи на Кралство Саудитска Арабия Ибрахим Абдулазис ал-Асаф. Стана ясно, че държавната енергийна компания на Саудитска Арабия е заявила инвеститорски интерес към строителството на газов хъб „Балкан“. Във връзка със срещата си с външния министър на Саудитска Арабия за хъб "Балкан", премиерът каза: "Искам да привлечем, колкото може повече участници в конкурса - мощни, големи, с огромен опит. Техните компании правят по 40-50 км на ден газопроводи. Каним да дойдат и да участват в конкурси, така както и италиански компании и немски в момента“. Премиерът отчете, че за газов хъб „Балкан“ е важен интерконекторът с Гърция. Той изрази надежда първата копка по конектора да започне до юни месец. По думите му гръцките фирми искат удължаване към момента на срока да помогнат по-бързо това да се случи. Темата с конектора е коментирана в разговора на Бойко Борисов с гръцкия му колега Алексис Ципрас. В рамките на визитата си в Египет премиерът се срещна още с емира на Кувейт, с президента на Египет и вицепремиера на Оман.
Дългогодишни са отношенията на българския министър-председател с държавите от Арабската лига. Бойко Борисов посещава много от държавите в организацията, а някои и повече от веднъж. Държавите от Арабската лига, в които досега бяха проведени български визити, са: ОАЕ, Катар, Кувейт, Тунис, Мароко, Саудитска Арабия, Египет и Палестина. Дългогодишни са познанствата на Бойко Борисов и с краля на Йордания Абдулла II. Борисов посещава Йордания още през 2005 г. в качеството си на главен секретар на МВР.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: До юни месец ще започнем първата копка на интерконектора с Гърция

Премиерът Бойко Борисов: До юни месец ще започнем първата копка на интерконектора с Гърция

25 Февруари 2019 | 13:39 | Агенция "Фокус"
Шарм Ел-Шейх. До юни месец ще започнем първата копка на интерконектора с Гърция. Това каза премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Египет, предаде репортер на Агенция "Фокус".
По думите му гръцките фирми искат удължаване към момента на срока да помогнат по-бързо това да се случи. Борисов посочи, че интерконекторът с Гърция е много важен за диверсификацията на газов хъб "Балкан". Той добави, че хъбът е цел на България, защото той е изграден по европейски образец. "Юнкер лично го донесе и каза: "Благославяме го този хъб", допълни премиерът.
Борисов допълни, че с гръцкия си колега Алексис Ципрас са имали възможност да разговарят. "Говорихме да направим една четириъгълна среща. Аз дадох съгласието си, защото аз им написах писмо на Румъния, Сърбия и Гърция да включваме Северна Македония в нашите срещи. Ципрас предложи Сърбия, Македония, Гърция и България също да направим такава, защото всички изграждаме помежду си железници и магистрали", обясни премиерът.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: България не разваля приятелства в името на нови, а надгражда старите

Премиерът Бойко Борисов: България не разваля приятелства в името на нови, а надгражда старите

25 Февруари 2019 | 13:34 | Агенция "Фокус"
Шарм Ел-Шейх. България не разваля приятелства в името на нови, а надгражда старите. Това каза премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Египет, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите му България е пример как работи добре с Турция и едновременно с Египет, едновременно с Гърция и Кипър. Борисов подчерта, че страната ни е изключително лоялен член на НАТО и ЕС и е с прагматични отношения, заради мястото, на което се намираме. „Оттатък Черно море са Турция и Русия и ние трябва да водим прагматична политика“, добави премиерът.
Попитан дали е станало въпрос за изграждането на буферните бежански центрове, Борисов заяви, че отговорът е деликатен. „На никоя държава не ѝ е добре да излезе нейният президент и да каже, че поема няколко милиона мигранти. Това може да си го позволи само Ердоган. Затова основната цел е да се инвестира, да се задържат, да се връщат тук хората от Арабската лига, за да може Африка да не се налага да търси като спасителен за живота си изход посока Европа“, обясни Борисов. По думите му подобна е ситуацията и в спора за оградата между САЩ и Мексико.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Искам да привлечем колкото може повече мощни и големи участници в конкурса за газов хъб "Балкан"

Премиерът Бойко Борисов: Искам да привлечем колкото може повече мощни и големи участници в конкурса за газов хъб "Балкан"

25 Февруари 2019 | 13:25 | Агенция "Фокус"
Шарм Ел-Шейх. По-добре да си говорим с арабските държави, да се напътстваме. Това каза премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Египет, където е на среща ЕС - Арабска лига, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Във връзка със срещата си с външния министър на Саудитска Арабия за хъб "Балкан", премиерът каза: "Искам да привлечем, колкото може повече участници в конкурса - мощни, големи, с огромен опит. Техните компании правят по 40-50 км на ден газопроводи. Каним да дойдат и да участват в конкурси, така както и италиански компании и немски в момента. Знаете за българо-смесените предприятия със Саудитска Арабия и в своето изказване сега казах, че сме притеснени, дето се вика в черния списък, в който ги вкараха, защото ние инвестирахме много и в посолство и във взаимовръзки. За първи път отворихме този огромен пазар на една от най-богатите държави и в същото време изключително важна за Арабския свят", добави Борисов. По думите му, ако нещо се разклати в Саудитска Арабия, Сирия е като пионерска организация в сравнение с тях", добави премиерът. Според него днешната му среща и участието в изготвянето на декларация, която се очаква да бъде приета между ЕС и Арабска лига е в тона - независимо от огромните различия, само диалогът може да помогне. "На първо място - борба с тероризма, второ нелегалната миграция. Трафикантите на хора, така известните каналджии. Контролирана миграция, защото в противен случай десетки милиони са готови да тръгнат. Инвестициите, обучението на студентите. В България да се обучават, но след това да могат да се връщат по родните си места и да издигат равнището на живот в своите държави. Не да търсят нашия регион, където е по-добре. Културата, религиозните различия могат да станат място, където както с президента на Турция Ердоган открихме желязната църква "Св. Стефан" на Босфора и сега виждате десетки хиляди туристи отиват и я посещават. Нещо, което щеше да падне след една-две години", допълни премиерът. Според него това е един от начините да се преодоляват различията.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов проведе среща с министъра на външните работи на Кралство Саудитска Арабия Ибрахим Абдулазис ал-Асаф

Премиерът Бойко Борисов проведе среща с министъра на външните работи на Кралство Саудитска Арабия Ибрахим Абдулазис ал-Асаф

25 Февруари 2019 | 11:27 | Агенция "Фокус"
Шарм Ел-Шейх. Премиерът Бойко Борисов проведе среща с министъра на външните работи на Кралство Саудитска Арабия Ибрахим Абдулазис ал-Асаф, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Двамата разговаряха в рамките на Срещата на върха ЕС-Лига на арабските държави в Шарм Ел-Шейх.
Активизирането на сътрудничеството в сферите на търговията, инвестициите и енергетиката бяха във фокуса на срещата между премиера Бойко Борисов и министър Ибрахим Абдулазис ал-Асаф. Двамата подчертаха добрите отношения, които поддържат България и Кралство Саудитска Арабия. Външният министър приветства предстоящото откриване на българско посолство в Рабат, а българският премиер посочи, че това допълнително ще засили двустранните ни отношения във всички сфери. „Саудитска Арабия е важен външноикономически партньор на България и за нас е важно да надграждаме потенциала в сферата на инвестициите", каза премиерът Бойко Борисов.
Министър-председателят Бойко Борисов и министър Ибрахим Абдулазис ал-Асаф обсъдиха възможностите за инвестиция от страна на Саудитска Арабия в проекта за изграждане на европейския газов хъб "Балкан". Борисов съобщи, че газовият хъб "Балкан" е важен за енергийната сигурност в целия регион на Югоизточна Европа. "До момента е направено предпроектно проучване за газоразпределителния център, в което се разглеждат няколко източника за доставки на природен газ – от Русия, от Каспийския регион през междусистемната връзка с Гърция, от Румъния, както и евентуален местен добив от Черно море, където в момента се осъществяват проучвания", каза българският министър-председател.
Премиерът Борисов посочи още, че само преди седмица Министерският съвет одобри създаването на съвместно дружество между Министерството на земеделието, храните и горите и Компанията за инвестиции в земеделието и животновъдството (SALIC) на Кралство Саудитска Арабия. Министър-председателят заяви, че така ще се засилят бизнес-контактите и преговорите между фирми от двете страни.
Агенция "Фокус" припомня
През ноември 2017 г. премиерът Бойко Борисов осъществява своята визита в Саудитска Арабия. Там Борисов се среща с крал Салман бин Абдулазиз Ал-Сауд. По-късно като потвърждение на постигнатите договорености престолонаследникът на Кралство Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал-Сауд посещава министър-председателя Бойко Борисов в резиденция „Крал Сауд“, където българският премиер е настанен по време на визитата си. „Обещавам Ви, че визитата Ви ще има реални резултати. Ние сме известни с това, че спазваме обещанията си“, посочи Мохамед бин Салман ал-Сауд, който е и първи вицепремиер и министър на отбраната. Българският министър-председател взима участие и в традиционни саудитски танц арда. Резултат от тогавашното посещение на Борисов е визитата на съветника в Кралския двор на Саудитска Арабия принц Турки Ал Сауд в България през декември 2018 г. Саудитският принц се среща с премиера Бойко Борисов. На срещата двамата се договорят България и Саудитска Арабия да си сътрудничат в множество бизнес сфери. Те обсъждат още двустранното сътрудничество в областта на инфраструктурата, енергетиката, индустрията и хранително-вкусовата промишленост.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Продължава визитата на премиера Бойко Борисов в Египет за срещата на върха ЕС - Арабска Лига

Продължава визитата на премиера Бойко Борисов в Египет за срещата на върха ЕС - Арабска Лига

25 Февруари 2019 | 07:13 | Агенция "Фокус"
Шарм Ел-Шейх. Продължава визитата на премиера Бойко Борисов в Египет за срещата на върха ЕС - Арабска Лига. Министър-председателят кацна на летището в Шарлм Ел-Шейх вчера след обяд, след което проведе редица двустранни срещи, сред които с емира на Кувейт, с президента на Египет и вицепремиера на Оман. Българският министър-председател участва в откриването на форума и направи изказване в първата пленарна сесия.
Днес форумът, в който участват редица европейски и арабски лидери, продължава. Очаква се след 9.30 в Конгресния център, където се провежда събитието, да пристигнат ръководителите на делегациите. Първата сесия е именно за тях. По програма те ще обсъдят посрещането на регионалните предизвикателства. Втората пленарна сесия е посветена на разширяване на европейско-арабското партньорство и посрещането на глобалните предизвикателства. След последната сесия ще се състои заключителна церемония.
Срещата на върха в Египет събира за първи път държавните и правителствените ръководители от ЕС и Лигата на арабските държави.
Форумът се провежда в египетския град Шарм Ел-Шейх. Изборът на мястото не е случаен. Градът е най-популярният курорт в Египет. Шарм Ел-Шейх е известен с европейското си излъчване и свързаността си с елинистичната алекандрийска култура.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Приключи първата пленарна сесия на Срещата на върха между държавните и правителствените ръководители на ЕС и Лигата на арабските държави

Приключи първата пленарна сесия на Срещата на върха между държавните и правителствените ръководители на ЕС и Лигата на арабските държави

24 Февруари 2019 | 21:39 | Агенция "Фокус"
Шарм Ел-Шейх. Приключи първата пленарна сесия на Срещата на върха между държавните и правителствените ръководители на ЕС и Лигата на арабските държави (ЛАД), в която участва и българският министър-председател Бойко Борисов. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Лидерите обсъдиха темите за разширяване на европейско-арабското партньорство, посрещането на глобалните и регионални предизвикателства, сътрудничеството в сферата на търговията и инвестициите, миграцията и сигурността.
Утре разговорите между държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС и ЛАД продължават.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Държавната енергийна компания на Саудитска Арабия е заявила инвеститорски интерес към строителството на газов хъб „Балкан“

Премиерът Бойко Борисов: Държавната енергийна компания на Саудитска Арабия е заявила инвеститорски интерес към строителството на газов хъб „Балкан“

24 Февруари 2019 | 21:18 | Агенция "Фокус"
Шарм Ел-Шейх. Държавната енергийна компания на Саудитска Арабия е заявила инвеститорски интерес към строителството на газов хъб „Балкан“. Това каза пред журналисти в Египет министър-председателят Бойко Борисов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Саудитска Арабия е голяма държава и кой ще я представлява в момента си е тяхна работа. Ние имаме изключително добри отношения. По много теми инвеститорски с тях работим. Включително държавната им енергийна компания заяви за строителството на тръбопровода ни газов хъб „Балкан“. Ние ще го наричаме „Балкански поток“, заяви Борисов.
По думите му два дни в България е имало представители от Саудитска Арабия – вчера и онзи ден. „Кралят е пратил едно писмо, но не съм имал време да го прочета. Ще го видя тук. Така че действаме изключително интензивно, защото тези двустранни срещи и контакти вече е крайно време вече да има и реални взаимоотношения. Интересът към нас е огромен“, каза още Бойко Борисов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов проведе редица двустранни срещи в Египет и представи страната ни в срещата на върха ЕС-Арабска лига (ОБЗОР)

Премиерът Бойко Борисов проведе редица двустранни срещи в Египет и представи страната ни в срещата на върха ЕС-Арабска лига (ОБЗОР)

24 Февруари 2019 | 20:50 | Агенция "Фокус"
Шарм Ел-Шейх. България участва в първата среща на ЕС-Арабска лига в Египет, която продължава и в понеделник. Страната ни бе представена на важното международно събитие от министър-председателя Бойко Борисов, който до момента е осъществил визити в много от страните на Лигата на арабските държави, а в някои е бил повече от веднъж. Българският министър-председател участва в откриването на форума и направи изказване в първата пленарна сесия. Пред журналисти премиерът Бойко Борисов заяви, че е работил много за срещата ЕС – Арабска лига. По думите му арабските страни са важен партньор. По думите му отношенията му с държавите са такива, че да не излага на риск страната ни във връзка с мигрантите. Борисов посочи, че страната ни балансира с отношенията си с така наречените противници. Борисов даде пример със Сърбия и Косово и САЩ и Русия и други. „Ще поработим тези дни по тази тема“, допълни премиерът. Министър-председателят проведе двустранни срещи с емира на Кувейт Сабах ал Ахмад ал Джабер ас Сабах и с вицепремиера за международните отношения и сътрудничеството на Оман Асаад Бин Тарик, както и с президента на Египет Абдел Фатах ас – Сиси. Срещите бяха проведени преди началото на форума в египетския град Шарм Ел-Шейх.
Дългогодишни са отношенията на българския министър-председател с Кувейт. Последно той посети арабската страна през март 2018 г. Първото посещение на премиера Бойко Борисов в Кувейт е през 2010 г. Срещата на българския премиер Бойко Борисов и египетския държавен глава също не е първата.
През октомври миналата година министър-председателят Бойко Борисов пристига на официално посещение в Кайро, Египет. Преди срещата на върха в Египет премиерът се срещна и с председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Срещата на върха в Египет събира за първи път държавните и правителствените ръководители от ЕС и Лигата на арабските държави. Целта на форума е задълбочаване на европейско-арабското партньорство и очертаване на насоки за справяне с глобалните предизвикателства. Форумът се провежда в египетския град Шарм Ел - Шейх. Изборът на мястото не е случаен. Градът е най-популярният курорт в Египет. Той е известен с европейското си излъчване и свързаността си с елинистичната александрийска култура.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов проведе двустранни срещи с емира на Кувейт, с президента на Египет и вицепремиера на Оман

Премиерът Бойко Борисов проведе двустранни срещи с емира на Кувейт, с президента на Египет и вицепремиера на Оман

24 Февруари 2019 | 19:53 | Агенция "Фокус"
Шарм Ел-Шейх.Министър-председателят Бойко Борисов проведе двустранни срещи с емира на Кувейт Сабах ал Ахмад ал Джабер ас Сабах и с вицепремиера за международните отношения и сътрудничеството на Оман Асаад Бин Тарик, както и с президента на Египет Абдел Фатах ас - Сиси, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Срещите са проведени преди началото на форума в египетския град Шарм Ел-Шейх. Тогава Борисов се срещна и с председателя на Европейския съвет Доналд Туск.
Българският премиер изрази надежда, че срещата на върха между държавите-членки на Европейския съюз и държавите-членки на Лигата на Арабските Държави ще протече в дух на сътрудничество и доверие.
Дългогодишни са отношенията на българския министър-председател с Кувейт. Последно той посети арабската страна през март 2018 г. В рамките на визитата е договорено да се проведе бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на Република България и Кувейт. Първото посещение на премиера Бойко Борисов в Кувейт е през 2010 г.
Срещата на българския премиер Бойко Борисов и египетския държавен глава също не е първата.
През октомври миналата година министър-председателят Бойко Борисов пристига на официално посещение в Кайро, Египет. По време на визитата си Борисов разговаря с президента Абдел Фатах Ас - Сиси. В продължение на разговорите им по време на 73-та сесия на Общото събрание на ООН, двамата обсъждат активизиране на двустранните отношения и задълбочаване на сътрудничеството във всички области от взаимен интерес.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов проведе двустранни срещи с емира на Кувейт и с вицепремиера за международните отношения и сътрудничеството на Оман

Премиерът Бойко Борисов проведе двустранни срещи с емира на Кувейт и с вицепремиера за международните отношения и сътрудничеството на Оман

24 Февруари 2019 | 18:37 | Агенция "Фокус"
Шарм Ел-Шейх.Преди началото на форума в египетския град Шарм Ел-Шейх министър-председателят Бойко Борисов проведе двустранни срещи с емира на Кувейт Сабах ал Ахмад ал Джабер ас Сабах и с вицепремиера за международните отношения и сътрудничеството на Оман Асаад Бин Тарик. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Българският премиер изрази надежда, че срещата на върха между държавите-членки на Европейския съюз и държавите-членки на Лигата на Арабските Държави ще протече в дух на сътрудничество и доверие. Това ще покаже, че въпреки различията помежду ни, можем да водим честен и открит диалог, изтъкна премиерът Борисов. По думите му Европейският съюз и Лигата на Арабските Държави се сблъскват с редица общи проблеми, което прави евро-арабските отношения изключително важни.
Премиерът Борисов отбеляза значението на дейността на Лигата на Арабските Държави и сътрудничеството с България в контекста на всеобщия стремеж към избягване на нови разделения и конфронтации на основата на религиозни или културни различия.
Преди началото на днешната среща на върха в Шарм Ел-Шейх министър-председателят Бойко Борисов разговаря също с президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси, както и с председателя на Европейския съвет Доналд Туск.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: Близо 84% от Южния газов коридор вече са реализирани, остава интерконекторът Гърция - България

Министър Теменужка Петкова: Близо 84% от Южния газов коридор вече са реализирани, остава интерконекторът Гърция - България

23 Февруари 2019 | 10:55 | Агенция "Фокус"
София. Близо 84% от Южния газов коридор вече са реализирани, остава интерконекторът Гърция – България. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова в интервю за предаването „Седмицата“ по Дарик радио.
По повод участието ѝ в срещата в Баку за Южния газов коридор на 20 февруари, Петкова посочи, че мястото на България в този проект е ключово и се изразява чрез интерконектора Гърция – България. „Капацитетът му е между 3 и 5 млрд. куб. м. природен газ годишно и той ще бъде абсолютна гаранция за диверсификацията на източниците на природен газ за България и Югоизточна Европа. През 2020 г. тази връзка трябва да бъде въведена в експлоатация“, коментира тя.
Енергийният министър заяви, че проектът се движи с много сериозни темпове, като близо 84% вече са изпълнени. „Остава изграждането на интерконектора Гърция – България, като с него 1/3% от природния газ у нас ще е диференциран“, каза още Петкова.
Тя посочи, че от транзита на природен газ, който България реализира – 17 млрд. куб. м. годишно, 14 млрд. куб. м. е транзитът за Турция, около 2 млрд. куб. м. е транзитът за Гърция и около 800 млн. куб. м. е транзитът за Македония. „Като с реализацията на проекта Турски поток Турция ще получава директно своите количества на базата на новата инфраструктура, която се изгражда в момента. Но ние искаме България да остане незаобиколим фактор на газовата карта на Европа и затова заедно с ЕК сме създали концепция за изграждане на газоразпределителен центъра на територията на страната. Това предвижда изграждане на липсващата структура – интерконекторите България - Гърция, България- Румъния, България – Сърбия, както и създаването на борса за търговия с природен газ“, посочи енергийният министър.
Петкова заяви, че България стриктно спазва европейските правила и си е извела поуките от Южен поток.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ICGB кани петима кандидати за втора фаза на процедурата за проектиране, доставки и строителство на газовата връзка с Гърция

ICGB кани петима кандидати за втора фаза на процедурата за проектиране, доставки и строителство на газовата връзка с Гърция

14 Февруари 2019 | 16:07 | Агенция "Фокус"
София. На 13 февруари проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД изпрати покани до кандидатите, преминали предварителен подбор за подаване на оферти в процедурата за избор на изпълнител за проектиране, доставка и строителство на междусистемната газова връзка Гърция – България, съобщиха от компанията.
Процедурата за избор на изпълнител е обявена като ограничена, което означава, че преминава на две фази – предварителен подбор и подаване на оферти от кандидатите, преминали първоначалната селекция.
С влизането в сила на издаденото решение за предварителен подбор приключва първата фаза и проектната компания пристъпи към изпращане на покани до кандидатите за същинското състезание.
В резултат на прилагане на изискванията за участие и критериите за подбор, до втора фаза са допуснати следните кандидати:
• ДЗЗД IGB – 2018 - членове: БОНАТТИ СпА (Италия) , "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ" АД (България) , "Джи Пи Груп" АД (България);
• Обединение МАКС ЩРАЙХЕР – ТЕРНА – членове: Макс – Щрайхер (Италия) и Терна (Гърция);
• Обединение SPIECAPAG TRACE IGB 2018 – членове: SPIECAPAG (Франция) и Трейс Груп Холд АД (България);
• J&P AVAX S.A (Гърция);
• Обединение CPP – AKTOР – членове: Чайна Петролеум Пайплайн Инженеринг Ко. ООД (Китай) и Строително Акционерно Дружество АКТОР (АКТОР АД), (България).
„Успешното финализиране на първа фаза от процедурата за избор на строител е сериозен напредък по един от най-ключовите търгове за проекта IGB. Компаниите, които продължават напред в процедурата, имат богат опит и сме убедени, че имат капацитета да изпълнят успешно проекта“, заявиха двамата изпълнителни директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. По думите им активното международно участие в първия етап на процедурата е признак за сериозна конкуренция, която ще гарантира високото качество на изпълнението на проекта за газова връзка с Гърция.
Повечето кандидати, класирани за втора фаза, са големи международни компании, участващи в консорциуми с италиански, френски, китайски, гръцки и български компании. Самостоятелно участва единствено гръцката компания J&P AVAX S.A.
Проектната компания напомня, че, съгласно предварително обявените условия на документацията за обществена поръчка, участниците до втора фаза са ограничени до пет, като този максимален брой е постигнат от ICGB чрез прилагане на критериите за подбор. Останалата част от кандидатите не са покрили в цялост критериите за подбор, поради което възложителят не е отправил покани за участие в следващия етап на процедурата.
Срокът за подаване на оферти за втората фаза от процедурата е 35 дни от получаване на поканите, което означава, че очакванията са до третата седмица на месец март участниците да са подали своите предложения. Съгласно прогнозния график за възлагане на обществената поръчка, ICGB възнамерява да приключи с техническата оценка в рамките на един месец от получаване на офертите и да обяви изпълнител до края на месец април.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: Проектът за интерконектора Гърция-България е във финална фаза, до 2-3 месеца трябва да започне реалното строителство

Министър Теменужка Петкова: Проектът за интерконектора Гърция-България е във финална фаза, до 2-3 месеца трябва да започне реалното строителство

11 Януари 2019 | 13:40 | Агенция "Фокус"
София. Проектът за интерконектора Гърция - България е във финална фаза, до 2-3 месеца трябва да започне реалното строителство. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос относно договор за доставка на 1 млрд. куб. м. газ от Азербайджан, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Нееднократно сме споменавали, че стратегически проект за българското правителство години наред е диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. За да стане този приоритет факт за България, трябва да бъдат изпълнени няколко задължителни условия. Първо, трябва да имаме необходимата инфраструктура, която да ни даде възможност да осигурим доставка на природен газ от различни източници по различен маршрут. И второто условие е да имаме договори, които да ни дават възможност да получим природен газ на конкурентни цени и условия“, заяви Петкова. Тя посочи, че само по този начин може да се говори за либерализация на пазара и ще могат да се защитят интересите на българските граждани и на българския бизнес.
„През септември е подписан договор между „Булгаргаз“ и азербайджанската компания „Сокар“ за 1 млрд. куб. м. газ. Те са пряко свързани с два проекта – „Южен газов коридор“, от който неразделна част е интерконекторът Гърция – България. Тези 1 млрд. куб. м. представляват 1/3 от нашето потребление на природен газ. И тук вече можем да говорим за реална диверсификация и конкурентна среда“, посочи Петкова.
Тя коментира, че проектът за интерконектора Гърция - България е във финална фаза. „До броени дни трябва да приключат дейностите по трите обществени поръчки – за избор на доставчик на тръби, за избор на инженер консултант и за избор на строител на проекта. Тези три поръчки трябва да бъдат финализирани и надявам се в рамките на следващите 2-3 месеца да започне реалният старт на строителството на интерконектора“, каза още енергийният министър и посочи, че това строителство трябва да приключи 2020 г. По думите ѝ по график тогава трябва да бъдат и първите доставки на природен газ.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: Предоставени са 39 млн. евро за изграждането на интерконектора Гърция-България

Министър Теменужка Петкова: Предоставени са 39 млн. евро за изграждането на интерконектора Гърция-България

21 Декември 2018 | 16:30 | Агенция "Фокус"
София. Предоставени са 39 млн. евро за изграждането на интерконектора Гърция-България. Това каза на пресконференция министърът на енергетиката Теменужка Петкова относно мерките от актуализираната енергийна стратегия до 2020 г., които са със срок до 31 декември 2018 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Преди 1 час в Министерството на икономиката беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на интерконектора Гърция-България по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“. Предоставен е гранд на компанията ESGВ в размер на 39 млн. евро. Предоставянето на тази безвъзмездна финансова помощ на практика е сериозна стъпка напред за финалната реализация на проекта и даване на възможност за започване на строителство в следващите няколко месеца“, посочи тя. „Изграждането на стратегическия за българската енергетика проект интерконектора Гърция–България е важен, не само за нас, но и за целия регион, за сигурността на доставките, за конкурентоспособността на националната и регионална икономика“, коментира Петкова.
„Това е добра новина за българската енергетика и знак за това, че българското правителство изпълнява своите ангажименти по стратегически проекти“, изтъкна още енергийният министър.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: КЕВР одобри третата фаза за разширяване на газпореносната мрежа на България от турско-българска до българо-сръбската граница

Министър Теменужка Петкова: КЕВР одобри третата фаза за разширяване на газпореносната мрежа на България от турско-българска до българо-сръбската граница

21 Декември 2018 | 16:23 | Агенция "Фокус"
София. КЕВР одобри третата фаза за разширяване на газпореносната мрежа на България от турско-българска до българо-сръбската граница. Това каза на пресконференция министърът на енергетиката Теменужка Петкова относно мерките от актуализираната енергийна стратегия до 2020 г., които са със срок до 31 декември 2018 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. „КЕВР излезе с решение, на базата на това решение беше одобрена процедурата по третата фаза на пазарния тест, които „Булгартрансгаз“ обяви. Третата фаза за разширяване на газпореносната мрежа на България от турско-българска граница до българо-сръбска граница. За неговата реализацията трябва да бъде проведен пазарен тест, който да даде отговор на един много важен въпрос на лице ли е икономически интерес и до колко ефективна ще бъде нейната експлоатация“, каза тя.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

КЕВР одобри документацията по ангажиращата трета фаза от проекта за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД

КЕВР одобри документацията по ангажиращата трета фаза от проекта за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД

21 Декември 2018 | 15:20 | Агенция "Фокус"
София. На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри внесената от „Булгартрансгаз“ ЕАД документация за провеждане на ангажираща фаза 3 от процедурата Оpen season за „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР.
С решението на регулатора са одобрени Обвързващи правила за провеждане на ангажиращата Фаза 3, както и Методика за образуване на цените за резервиране на капацитет. На „Булгартрансгаз“ ЕАД са утвърдени необходими годишни приходи от реализацията на добавен капацитет, разпределян във фаза 1 на икономическия тест на процедурата Оpen season за „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“, в размер на 329 331 хил. лв., при фактор на разпределение на необходимите приходи, свързани с допълнителния капацитет (F-factor), в размер на 0,9.
Енергийният регулатор утвърди норма на възвращаемост на капитала преди данъчно облагане в размер на 8,86%. Тя е валидна при провеждане на отделните фази на икономическия тест на процедурата Оpen season по проекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
С решението на КЕВР се създава възможност за стартиране на Третата обвързваща фаза от пазарния тест за резервиране на капацитет, който ще бъде показател за наличието на икономически интерес от осъществяването на проекта за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Проектът е част от общата концепция за изграждане на газоразпределителен център в България и включва разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България от българо-турската до сръбско-българската граница, изграждането на междусистемните газови връзки със съседните на България страни, стартиране на борса за търговия с природен газ и либерализиране на българския газов пазар.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова и изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов ще дадат пресконференция

Министър Теменужка Петкова и изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов ще дадат пресконференция

21 Декември 2018 | 14:09 | Агенция "Фокус"
София. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов ще дадат пресконференция от 15.00 часа в зала „Пресцентър“ на Министерството на енергетиката – ул. „Триадица“ 8. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката. Двамата ще отчетат изпълнението на мерките от актуализираната енергийна стратегия до 2020 г., които са със срок до 31 декември 2018 г.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Димитър Данчев, БСП: Управляващите се изложиха с тезата си за приватизацията на „Булгартрансгаз“ и се опитаха да прехвърлят топката на ЕК

Димитър Данчев, БСП: Управляващите се изложиха с тезата си за приватизацията на „Булгартрансгаз“ и се опитаха да прехвърлят топката на ЕК

20 Декември 2018 | 18:00 | Агенция "Фокус"
София. Управляващите се изложиха с тезата си за приватизацията на „Булгартрансгаз“ и се опитаха да прехвърлят топката на ЕК. Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България“ Димитър Данчев в интервю за предаването „Червена линия“ по Радио „Фокус“ във връзка с тезата на управляващите, че ЕК е настоявала за приватизация на „Булгартрансгаз“. Според него предстои да се види дали се е създал международен скандал. „Но със сигурност управляващите се изложиха, защото за пореден път се опитаха да прехвърлят топката на ЕК, като я обвиниха буквално в изнудване. Нещо, което не е вярно. Ние не сме се отказали един от нашите представители в ЕП да зададе официален въпрос до комисията дали наистина са водени разговори, но в които Комисията е настоявала да се извърши приватизация на газопреносната мрежа в България, за да се намалят или опростят тези глоби и санкции в размер на 77 млн. евро, или 150 млн. лв. Със сигурност това не е нов похват за управляващите и за ръководителите на Министерство на енергетиката, много пъти проблеми, които касаят държавния контрол в енергийния сектор и работата на държавните енергийни дружества, се прехвърлят като отговорност на външни фактори, в това число на ЕК“, каза още народният представител.
Деница КИТАНОВА

Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Румен Христов, СДС: Въпросът  не е през колко тръби се доставя руски газ, а по тях да тече и друг газ, за да има възможност за конкурентно определяне на цените

Румен Христов, СДС: Въпросът не е през колко тръби се доставя руски газ, а по тях да тече и друг газ, за да има възможност за конкурентно определяне на цените

19 Декември 2018 | 17:50 | Агенция "Фокус"
София. Въпросът не е през колко тръби се доставя руски газ, а по тези тръби да тече и друг газ, за да има възможност за конкурентно определяне на цените и от друга страна, ако се случи нещо, например природно бедствие, да не зависим от един доставчик. Това каза лидерът на СДС Румен Христов в предаването „Плюс-Минус. Коментарът след новините“ по Нова телевизия. Той посочи, че е важно да има диверсификация на доставки, но според СДС обаче такива не се осигуряват с „Турски поток”. „Ние и сега получаваме 95% руски газ и ще продължим да получаваме пак руски газ“, коментира Румен Христов. Според него проектът за АЕЦ „Белене” няма да се състои. „Нямаме нужда от такъв проект, защото мощностите, с които разполагаме към настоящия момент не показват дефицит на електроенергия за България, пазарът ни не е толкова развит в региона. Освен това само 4-5 реактора се изграждат в рамките на ЕС”, заяви лидерът на СДС. По думите му според проучване дясната партия би събрала около 1% от гласовете на избирателите на предстоящите европейски избори. „Щом става дума за евроизборите ние ще търсим идейна коалиция в дясно от гледна точка на това, че искаме да изпратим поне двама депутати от десницата, от ЕНП”, каза още Румен Христов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Румен Петков, АБВ: България трябва да отстои собствения си интерес- пряка доставка на газ за Европа

Румен Петков, АБВ: България трябва да отстои собствения си интерес- пряка доставка на газ за Европа

19 Декември 2018 | 17:42 | Агенция "Фокус"
София. България трябва да отстои собствения си интерес- пряка доставка на газ за Европа. Това е европейски интерес. Това каза лидерът на АБВ Румен Петков в предаването „Плюс-Минус. Коментарът след новините“ по Нова телевизия. „Засега диверсификацията се свежда от това да взимаме руска газ от Турция, което сами разбирате, че е обидно за държава като България – с такава история в гарантиране на газовата сигурност на Европа, да бъде опосредствана доставката“, коментира той. „Ние и в момента имаме добри условия. Просто трябва да си гарантираме националния интерес без да се съобразяваме с външния натиск”, заяви Румен Петков. Според него България се е забавила много с изграждането на АЕЦ „Белене”. „В това време и Турция, и Унгария, и Румъния направиха много сериозни крачки напред и в момента България има шанса да навакса със стратегически инвеститор и мисля, че не трябва да губим никакво време”, обясни лидерът на АБВ. Той обяви, че утре АБВ ще представи документ за политиката на доходите, политиката в икономиката и в селското стопанство и политиката в духовната сфера: „Ние искаме да кажем достатъчно ясно на българските граждани, че има възможни социални решения в рамките на тежката ситуация, в която се намираме“, каза още Румен Петков.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: ЕК опроверга твърдението на премиера Борисов, че Европа е искала приватизация на „Булгартрансгаз“

Корнелия Нинова, БСП: ЕК опроверга твърдението на премиера Борисов, че Европа е искала приватизация на „Булгартрансгаз“

19 Декември 2018 | 11:00 | Агенция "Фокус"
София. ЕК опроверга твърдението на премиера Борисов, че Европа е искала приватизация на „Булгартрансгаз“. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова в декларация от името на група, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Уважаеми български граждани, както вече знаете ЕК наложи глоба на БЕХ за 77 млн. евро приблизително 150 млн. лв. За ваша информация БЕХ е държавно дружество, неговото управление се осъществява от екип, излъчен, назначен от правителството. Наложената глоба е за злоупотреби с господстващо положение“, каза Нинова. „Реакциите не закъсняха. Премиерът Борисов, цитирам: „Нашето усещане за собствеността на газопреносната мрежа е, че ако не е собственост на българските граждани и българската държава, би било предателство“. И нашето усещане е такова г-н премиер, и затова БСП подкрепихме решение да не се приватизира „Бургартрансгаз“. По думите на премиера ЕК е изискала от него „Булгартрансгаз“ да бъде приватизирано“, каза още Нинова. „Вчера попитахме ЕК вярно ли е, че са си позволили да поставят условия на България – или приватизирате, или ви глобяване. Отговорът дойде светкавично в рамките на деня“, каза още Нинова и уточни, че еврокомисар от ЕК е опровергал твърдението на българския премиер.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

КЕВР обсъжда транзита на газ от турската до сръбската граница

КЕВР обсъжда транзита на газ от турската до сръбската граница

19 Декември 2018 | 09:34 | Агенция "Фокус"
София. В Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде обсъдена процедурата, която ще даде възможност на „Булгартрансгаз“ да сключи договори за пренос на природен газ от турската до сръбската граница, предаде БНТ.
Ако процедурата бъде одобрена, ще се премине и към изграждане на необходимата инфраструктура, която е част от концепцията за газовия хъб „Балкан“.
За целта ще е необходимо финансиране в размер на 2,8 млрд. лв. Предвижда се на входа от турска страна у нас да влизат дневно по 56 млн. куб. метра газ, а на изхода към Сърбия да излизат по 38 млн. куб. метра.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Призовавам Борисов както не е искал да се приватизира „Булгартрансгаз“, така да спре и концесията на летище „София“

Корнелия Нинова, БСП: Призовавам Борисов както не е искал да се приватизира „Булгартрансгаз“, така да спре и концесията на летище „София“

18 Декември 2018 | 15:00 | Агенция "Фокус"
София. Призовавам Борисов както не е искал да се приватизира „Булгартрансгаз“, така да спре и концесията на летище „София“. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на пресконференция в централата на партията, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Нашата позиция е ясна – ние сме против приватизацията на стратегически за страната обекти, включително и този“, каза още Нинова. „Отправям към Борисов призиви, така както е решил да не се приватизира „Булгартрансгаз“, го призоваваме да последва нашата програма или нашите предложения всички стратегически за националната сигурност обекти да бъдат забранени за приватизации, включително за концесии. Щом така е загрижен, да спре веднага концесията на летище „София“, каза Нинова. Тя призова управляващите да помислят върху предложенията на БСП да не се дават на концесия плажовете, жп инфраструктурата. Лидерът на БСП заяви, че техен евродепутат ще зададе въпроса на еврокомисаря по енергетика дали ЕК е поставяла на българското правителство условие за приватизация на „Булгартрансгаз“. "От ЕК ние такова нещо не сме чували официално и публично да я заявено. Първо искаме да изясним това. Искала ли е Европа от нас да си приватизираме мрежата“, каза още Нинова.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Искаме да направим газовия хъб „Балкан“, така че да не последва съдбата на „Южен поток“

Премиерът Бойко Борисов: Искаме да направим газовия хъб „Балкан“, така че да не последва съдбата на „Южен поток“

14 Декември 2018 | 22:18 | Агенция "Фокус"
София. Искаме да го направим така, че да не последва съдбата на „Южен поток“ и за това повече от две години работихме върху газовия хъб „Балкан“. Това каза премиерът Бойко Борисов в предаването „Панорама“ по БНТ. Попитан Русия ще пусне ли „Турски поток“ през България, а Европа ще одобри ли това, премиерът коментира: „Това са теми, които изискват много политическа воля и национален консенсус. За съжаление, по такива теми не се говори“. „Идвайки в България Жан-Клод Юнкер извади картата и каза: „Европа стои зад газов хъб „Балкан“. Защо - за да може там да се прави и търговия на газ“, припомни Борисов. "Досега водихме преговори с руската страна няколко млрд. кубически метра газ да бъдат търгувани на този хъб“, обяви той. „Когато задавате въпроса искате ли да минава през България, веднага трябва да си отговорим на следващия въпрос - всеки би казал искам. Веднага трябва да кажем, че около 3 млрд. струва построяването на новата тръба, която до води до Сърбия, оттам Унгария и Австрия“, поясни Бойко Борисов. „Ние трябва да предвидим бюджет. Да седнем с т. нар. политическа класа, с опозицията, ако щете с президента, ако има желание, и да кажем как да бъде финансиран“, каза той. „Първият вариант е да го финансираме със собствени средства. Ако утре обаче санкциите срещу Русия станат такива, че в един момент се получава ефект, че се озовем с 3 млрд. под земята, както имаме 3 млрд. във вид на реактори?“, попита министър-председателят. „Видяхте колегата Алексис Ципрас отиде да се моли да мине през Гърция. Ние имаме ясно изказано, и от Русия и от Турция, желание да продължи през България. Подкрепено с писма и публични изказвания на президента на Сърбия, премиера на Унгария, канцлера на Австрия“, заяви Бойко Борисов. „Понеже сме първи сега трябва да намерим техническото решение. Ето тема, по която съм готов да чуя всяко мнение и да се съобразя. Само че това не се говори, нали?“, коментира той. „Излиза някой и казва да дойде руска тръба. Да приемем, че е дошла - как ще я разпределяме, как ще я транзитираме. Думата 100% транзит е забранена, в кавички, тогава ЕК веднага ще ни наложи санкции“, посочи премиерът. В газовия хъб трябва да се проведе търговията. Има много деликатни моменти“, уточни той.
Попитан как реагира, когато става въпрос за зависимости при негови хора, като апартаменти и други, Бойко Борисов каза: „В зависимост от ситуацията. Има случаи, когато не се нуждаят от коментар. Освобождавам мигновено, така както освободих депутат само защото се държеше ехидно с журналистите. А има и хора, които се нуждаят от защита, в зависимост от ситуацията“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

На 21 декември ще бъде обявена обществената поръчка за газов хъб „Балкан“ (ОБЗОР)

На 21 декември ще бъде обявена обществената поръчка за газов хъб „Балкан“ (ОБЗОР)

14 Декември 2018 | 20:10 | Агенция "Фокус"
София. На 21 декември ще бъде обявена обществената поръчка за изграждане на инфраструктурата за газов хъб „Балкан“. Това стана ясно от думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова в парламента. Според актуализираната Енергийна стратегия „Булгартрансгаз“ ще възложи обществена поръчка за реализация на липсващата инфраструктура за реализацията на газоразпределителен център в България, в частност от турско-българска граница до българо-сръбска граница. До момента е подготвена проектна процедура за избор на изпълнител за доставка на материали, проектиране, реализация и въвеждане в експлоатация на газовата инфраструктура. Следващата седмица процедурата ще бъде предоставена в Агенцията за обществени поръчки за проверка за законосъобразност. Министър Теменужка Петкова уточни, че договорът с изпълнителя ще бъде под условия, тъй като не е осигурен пълният размер на финансирането и не са ясни резултатите от третата фаза на пазарния тест. В момента „Булгартрансгаз“ е в процедурата за третата фаза на пазарния тест. След открито заседание на 19 декември КЕВР трябва да излезе с решение. Тогава „Булгартрансгаз“ ще може да стартира третата фаза от 21 декември до 31 януари 2019 година. В случай, че третата фаза на пазарния тест е успешна ще се пристъпи към преструктуриране на договора между „Булгартрансгаз“ и „Газпром Ескпорт“. Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов декларира, че компанията ще положи максимални усилия в рамките на законодателство, за да изпълни заложените в Енергийната стратегия цели.
Министър Теменужка Петкова обяви, че „Булгартрансгаз“ е на финала на процеса за създаване на борса за търговия с природен газ в България. До края на годината дъщерната компания, собственост на „Булгартрансгаз“, която ще бъде оператор и ще се занимава с тази дейност, ще бъде факт. Предстои другата седмица да бъде подписан Меморандум за сътрудничество с компанията „Централен европейски газов хъб, която оперира борсите за търговия с природен газ в Австрия и Чехия.
Теменужка Петкова заяви, че „Булгартрансгаз“ ще придобие 20% от акциите в компанията, която ще реализира проекта за LNG терминала на Александруполис. От „Булгартрансгаз“ вече преговарят с „Газтрейд“. „Булгартрансгаз“ участва и в първата необвързваща фаза на непазарния тест, която компанията „Газтрейд“ обяви за този проект. Това е ясен знак за нашите намерения и за приоритетите ни“, каза още енергийният министър.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: „Булгартрансгаз“ ще придобие 20% от акциите в компанията, която ще реализира проекта за LNG терминала на Александруполис

Министър Теменужка Петкова: „Булгартрансгаз“ ще придобие 20% от акциите в компанията, която ще реализира проекта за LNG терминала на Александруполис

14 Декември 2018 | 12:18 | Агенция "Фокус"
София. „Булгартрансгаз“ ще придобие 20% от акциите в компанията, която ще реализира проекта за LNG терминала на Александруполис. Това каза на брифинг в Народното събрание министърът на енергетиката Теменужка Петкова, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Предприети са необходимите действия, от „Булгартрансгаз“ влязоха в преговори с колегите от „Газтрейд“, обясни тя. „Това, което „Булгартрансгаз“ ще придобие като акционерно участие, е 20% от капитала на компанията. Тя ще бъде операторът на този изключително важен проект за диверсификацията на източниците за доставка на природен газ, не само за България, но и за целия регион“, заяви Теменужка Петкова. „Булгартрансгаз“ участва и в първата необвързваща фаза на непазарния тест, която компанията „Газтрейд“ обяви за този проект. Това е ясен знак за нашите намерения и за приоритетите ни“, каза още енергийният министър.
Към преструктуриране на съществуващия договор между „Булгартрансгаз“ и „Газпром Експорт“ ще се пристъпи единствено и само в случай, че третата фаза на пазарния тест е успешна. „ И ако „Газпром Експорт“ и други компании резервират капацитет, който би дал сигурност и би довел до финансови ползи за компанията и за България“, допълни тя.
Изпълнителният директор на„Булгартрансгаз“ Владимир Малинов декларира, че компанията ще положи максимални усилия в рамките на законодателство, за да изпълни заложените в Енергийната стратегия цели.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: Предприети са необходимите действия за акционерно участие в изграждането на LNG терминала в Александропулис

Министър Теменужка Петкова: Предприети са необходимите действия за акционерно участие в изграждането на LNG терминала в Александропулис

14 Декември 2018 | 11:48 | Агенция "Фокус"
София. Предприети са необходимите действия за акционерно участие в изграждането на LNG терминала в Александропулис. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова в отговор на въпрос на народния представител от ПГ на ГЕРБ Валентин Николов за приетите изменения и допълнения в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Булгартрансгаз“ ще придобие 20% от акционерния капитал в съвместното акционерно дружество“, поясни Петкова. „С оглед осигуряването на функционирането и ликвидността на газовата борса се предвижда подписване на споразумение с Централноевропейския газов хъб - компания, която оперира борсите за търговия с природен газ в Австрия и Чехия. В периода между 17 и 21 декември предвиждаме официално подписване на този меморандум за сътрудничество“, каза Петкова.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Актуализацията на Енергийната стратегия е насочена главно към диверсификация на източниците и вноса на енергийни ресурси

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Актуализацията на Енергийната стратегия е насочена главно към диверсификация на източниците и вноса на енергийни ресурси

30 Ноември 2018 | 22:05 | Агенция "Фокус"
София. Актуализацията на Енергийната стратегия е насочена главно към диверсификация на източниците и вноса на енергийни ресурси. Това каза депутатът от ГЕРБ и председател на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов в предаването „Панорама“ по БНТ. Кирилов посочи, че приема положително новината за втората тръба на „Турски поток“, която ще премине през територията на България. „С интерес участвахме в дебата в парламента. Актуализацията на Енергийната стратегия е насочена главно към диверсификация на източниците и възможностите за внос на енергийни ресурси. Това решение е правилна стъпна напред“, обясни той.
За конфликта между Русия и Украйна в Азовско море Кирилов коментира, че България би следвало да подкрепя умереността и внимателното разрешаване на конфликта там.
От своя страна зам.-председателят на ПГ на ДПС Йордан Цонев добави, че реакцията на България по казуса е била точна и адекватна.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Промени в Енергийната стратегия на страната дават зелена светлина за газов хъб „Балкан“ (ОБЗОР)

Промени в Енергийната стратегия на страната дават зелена светлина за газов хъб „Балкан“ (ОБЗОР)

30 Ноември 2018 | 21:31 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът прие проекторешение за промени в Енергийната стратегия на България до 2020 г. "За" промените гласуваха 162 народни представители, без "против" и с 10 "въздържали се". Промените в документа са свързани с газов хъб „Балкан“ и създаване на концепция за изграждането му. Целта им е да се подобри сигурността и диверсификация на доставките. За развитие на конкурентен пазар на природен газ, в контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар, ще бъдат предприети действия за реализиране на концепция за изграждане на газоразпределителен център (хъб) на територията на България. Концепцията е в синхрон с проектите за развитие на Южния газов коридор и в пълно съответствие с плановете за развитие на газовата инфраструктура в Европа, в посока подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на природен газ. Освен разширение на съществуващата газова инфраструктура, с цел осигуряване на необходимата пазарна среда за осъществяването на газов хъб в страната, ще бъде създадена ликвидна и функционираща газова борса. Съгласно концепцията до края на 2018 г. „Бургартрансгаз“ трябва да предприеме всички необходими действия, при спазване на приложимото българско и общностно законодателство, за реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската граница. До края годината „Булгартрансгаз“ трябва да предприеме и всички необходими действия за създаване на газова борса за осигуряване на подходяща пазарна среда за осъществяване на газов хъб „Балкан“ чрез учредяване на дъщерно дружество. Освен това, трябва да предприеме и необходимите действия да започне процедура за придобиване на акционерно участие в изграждане на новия терминал за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция. До края на 2018 г. дружеството ще трябва да преструктурира действащия дългосрочен договор с „Газпром експорт“.
В рамките на дебата от ГЕРБ обявиха, че изграждането на инфраструктурата около газов хъб „Балкан“ ще има голяма възвращаемост на база таксите, които ще се формират при транзита на газ в Европа. Председателят на Енергийна комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев обясни, че изграждането на терминал за втечнен газ в Александруполис може да има отношение към крайните цени. Според депутата от ГЕРБ и член на Енергийна комисия Валентин Николов България е съумяла да не нарушава европейското законодателство и да направи всичко възможно газът да не заобикаля страната.
От ПГ на „БСП за България“ обявиха, че ще подкрепят промените в стратегията, но според опозицията това е опит за прехвърляне на отговорност от страна на МС върху гърба на парламента.
Народният представител от ПГ на „БСП за България“ Жельо Бойчев отбеляза от своя страна, че реализирането на газовия хъб може да стане само ако съществуват необходимите междусистемни газови връзки и това трябва да бъде подкрепено от изпълнителната власт.
Различни бяха становищата в групата на „Обединени патриоти“. Народният представител от групата и лидер на НФСБ Валери Симеонов коментира, че няма да подкрепи стратегията докато не бъде убеден, че България ще печели от нейното реализиране, тъй като страната ни още плаща стари сметки от неизгодни проекти.
Народният представител от ПГ на „Обединени патриоти“ и член на ръководството на ПП „Атака“ Павел Шопов от своя страна призова депутатите да бъдат българофили и да гласуват еднозначно за промените в Енергийната стратегия. „Хайде да се грижим и да обслужим нашия български национален интерес“, призова Шопов.
От ДПС обърнаха внимание, че с такива коалиционни партньори на ГЕРБ не им трябва опозиция. Народният представител от Движението и член на Енергийна комисия Рамадан Аталай заяви, че става въпрос за последното купе на последния вагон, на последния влак, който ни дава възможност по някакъв начин да се наредим да си доставим газ за България. Аталай обърна внимание, че се прави опит да се прехвърли отговорност от Министерски съвет към парламента.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова поясни, че Народното събрание ще приема стратегията, а Министерски съвет има ангажимента да я изпълнява. „Мястото на този дебат е именно тук и сега“, допълни Петкова, като благодари за конструктивния диалог в пленарна зала“, допълни тя и отчете, че ключовата роля е на междусистемните връзки. По думите ѝ интерконекторът Гърция – България е проект в необратима фаза на своята реализация. Пред журналисти министърът отчете още: „Днес бяхме свидетели на поредната демонстрация на национална воля, когато става дума за изключително важни въпроси, свързани с енергетиката, на консолидиране на позиции, на мнения, затова всички да работим в интерес на България. Видяхте, че с единодушие българският парламент гласува актуализацията на енергийната стратегия на България. Това беше важна стъпка, за да може изпълнителната власт да работи в изпълнение на тази актуализирана стратегия, която е адекватна на промените, които ни заобикалят“, обясни Петкова.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Надявам се в началото на годината да започне строителството на интерконектора с Гърция

Премиерът Бойко Борисов: Надявам се в началото на годината да започне строителството на интерконектора с Гърция

30 Ноември 2018 | 20:05 | Агенция "Фокус"
София. Много ми се искаше до края на годината, но се надявам в началото на годината да започне строителството на интерконектора с Гърция. Това каза пред журналисти министър-председателят Бойко Борисов на летище "София" при завръщане от работна среща в Кралство Мароко, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Българският национален интерес изисква и за това само преди седмица в Солун ускорихме изграждането на интерконектора с Гърция, за да имаме и други алтернативи и диверсификации. Много ми се искаше до края на годината, но се надявам в началото на годината да започне строителството на интерконектора с Гърция. Двата потока се движат едновременно. Видяхте с какъв интерес ако България се откаже, Гърция си предложи услугите. Ние не сме конкуренти, защото през интерконектора ще имаме възможност за няколко източника на газ. Аз съм голям оптимист и по третия сондаж, които в момента върви по Хан Аспарух и Силистар. Това е директна тръба от посока Русия", коментира Бойко Борисов.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: 3 млрд. куб. метра газ са гарантирани на България и никой не трябва да се притеснява за това

Министър Теменужка Петкова: 3 млрд. куб. метра газ са гарантирани на България и никой не трябва да се притеснява за това

30 Ноември 2018 | 12:08 | Агенция "Фокус"
София. 3 млрд. куб. метра газ са гарантирани на България и никой не трябва да се притеснява за това. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. На въпрос, ако Русия спре да ползва тръбата през Украйна, ще успеем ли да изградим система, с която да получаваме руски газ, министър Петкова отговори: „Ако Русия вземе решение и спре транзита през Украйна, трябва да имаме готовност за такъв сценарий. Ще направим всичко необходимо, както предвижда европейското законодателство при всички условия и изисквания на законодателството да се върви към реализация на проект и разбира се при стриктно спазване на нашето национално законодателство в областта на обществените поръчки. По думите й "Газпром" все още няма официална позиция. „Днес бяхме свидетели на поредната демонстрация на национална воля, когато става дума за изключително важни въпроси, свързани с енергетиката, на консолидиране на позиции, на мнения, затова всички да работим в интерес на България. Видяхте, че с единодушие българският парламент гласува актуализацията на енергийната стратегия на България. Това беше важна стъпка, за да може изпълнителната власт да работи в изпълнение на тази актуализирана стратегия, която е адекватна на промените, които ни заобикалят“, обясни Петкова във връзка с приетата от парламента промяна в Енергийната стратегия на страната до 2020 г. Тя обясни, че България цели да си запази своето стратегическо място на газовата карта на Европа. „Ние работим за това България да бъде стратегическа държава, както досега по отношение на доставките и транспортирането на природен газ. Ние работим за изграждане на интерконекторите на България със съседни на нас страни. Работим за това на територията на България да има газова борса. Тя ще даде възможност за либерализация на пазара на природен газ. В изпълнение на тези наши ангажименти ние днес решихме, че е удачно българската държава чрез своя оператор да участва в изграждането на LNG терминала на Александруполис, което ще ни даде възможност за реална диверсификация на източниците на доставка на природен газ. Ще имаме възможност да доставяме втечнен природен газ от САЩ, Алжир, Катар и т.н.“, допълни енергийният министър.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: Интерконекторът Гърция – България е проект в необратима фаза на своята реализация

Министър Теменужка Петкова: Интерконекторът Гърция – България е проект в необратима фаза на своята реализация

30 Ноември 2018 | 11:39 | Агенция "Фокус"
София. Интерконекторът Гърция – България е проект в необратима фаза на своята реализация. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на обсъждане на промените в Енергийната стратегия до 2020 г.,предаде репортер на Агенция „Фокус“. „На финалната права са резултатите от обществените поръчки, които са обявени и които в момента се финализират, така че проектът да може да стартира своето строителство в началото на следващата година. Това, което ние сме поели като ангажимент и което е заложено в пътната карта, която сме представили и заедно с ЕК сме съгласували, предвижда през 2020 г. проектът да бъде въведен в търговска експлоатация“, каза още Петкова.
По отношение на интерконекторът със Сърбия, Петкова посочи, че той е важен и придобива все по-голямо значение. „Ние подписахме споразумение със сръбския колега и този проект ще бъде факт до май месец 2022 г. Тази концепция, освен интерконекторните връзки на България със съседните страни, включва и разширяване на газопреносната инфраструктура на територията на страната", допълни тя.
„Реализацията на тези проекти ще ни гарантира наистина запазване на стратегическото място на България на газовата карта на Европа“, каза още Петкова. Министърът коментира и икономическите параметри на проекта. „Съгласна съм с г-н Валери Симеонов, че няма как да говорим за един проект сам по себе си. Тези проекти освен чисто стратегическо значение, трябва да имат своята икономическа и финансова обосновка. Към анализа, който сме представили сме разработили няколко варианта, свързани с икономическите и финансови показатели на този проект. От тях по безспорен начин става ясно, че реализацията на такъв един проект би гарантирала печалба на „Булгартрансгаз“ и респективно на българската държава, която надхвърля 4,3 млрд. лв. за периода от 2020 до 2040 г.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие промени в Енергийната стратегия на България, свързани с реализацията на газов хъб „Балкан“ и създаване на функицонираща газова борса

Парламентът прие промени в Енергийната стратегия на България, свързани с реализацията на газов хъб „Балкан“ и създаване на функицонираща газова борса

30 Ноември 2018 | 11:36 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът прие проекторешение за промени в Енергийната стратегия на България до 2020 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. "За" промените гласуваха 162 народни представители, 10 - "въздържал се" и нито един "против". Стратегията е озаглавена „За надеждна, ефективна и по-чиста енергетика“. Промените в документа са свързани с газов хъб „Балкан“ и създаване на концепция за изграждането му. За развитие на конкурентен пазар на природен газ, в контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар, ще бъдат предприети действия за реализиране на концепция за изграждане на газоразпределителен център (хъб) на територията на България. Концепцията е в синхрон с проектите за развитие на Южния газов коридор и в пълно съответствие с плановете за развитие на газовата инфраструктура в Европа, в посока подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на природен газ. Освен разширение съществуващата газова инфраструктура, с цел осигуряване на необходимата пазарна среда за осъществяването на газов хъб в страната, ще бъде създадена ликвидна и функционираща газова борса. Съгласно концепцията докрая на 2018 г. „Бургартрансгаз“ трябва да предприеме всички необходими действия, при спазване на приложимото българско и общностно законодателство, за реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската граница. Докрая на 2018 г. „Булгартрансгаз“ трябва да предприеме всички необходими действия за създаване на газова борса за осигуряване на подходяща пазарна среда за осъществяване на газов хъб „Балкан“ черз учредяване на дъщерно дружество. До края на годината „Бургартрансгаз“ трябва да предприеме необходимите действия да започне процедура за придобиване на акционерно участие в изграждане на новия терминал за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция. До края на 2018 г. дружеството трябва да предприеме действия за преструктуриране на действащия дългосрочен договор с „Газпром експорт“.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Теменужка Петкова: Мястото на дебата по темата за Енергийната стратегия е в парламента

Министър Теменужка Петкова: Мястото на дебата по темата за Енергийната стратегия е в парламента

30 Ноември 2018 | 11:27 | Агенция "Фокус"
София. Мястото на дебата по темата за Енергийната стратегия е в парламента. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на обсъждане на промените в Енергийната стратегия до 2020 г.,предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Искам да ви благодаря за това, че с такова желание и с такава отговорност подходихте към всеки един от аспектите в актуализацията на енергийната стратегия, която ние предлагаме. Енергетиката е специфичен отрасъл“, допълни още Петкова. Тя поясни, че НС приема стратегия, а МС я изпълнява. „Мястото на този дебат е именно тук и сега. Затова ви благодаря още веднъж за изключително конструктивния диалог“, допълни още Петкова.
Тя обърна внимание по отношение на междусистемните връзки. „Разбира се, колеги, че няма как да говорим за газоразпределителен център на територията на България, ако има инфраструктура, която не е налице“, допълни министърът. „Междусистемните връзки на България със съседните страни са основния акцент в тази концепция за газоразпределителен център. Безспорно топ приоритетен проекта е интерконекторът Гърция – България“, допълни още Петкова.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Делян Добрев, ГЕРБ: Изграждането на терминал за втечнен газ в Александруполис може да има отношение към крайните цени

Делян Добрев, ГЕРБ: Изграждането на терминал за втечнен газ в Александруполис може да има отношение към крайните цени

30 Ноември 2018 | 11:24 | Агенция "Фокус"
София. Изграждането на терминал за втечнен газ в Александруполис може да има отношение към крайните цени. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Делян Добрев по време на обсъждане на промените в Енергийната стратегия до 2020 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Не вземаме решение да възложим на МС или на независимия преносен оператор да направи нещо. Ние днес вземаме решение, както е записано в Закона за енергетиката, да одобрим предложение за промяна в енергийната стратегия на България“, каза Добрев. Той обърна внимание, че днес не се взима решение в кой поток ще се включваме, а за промяна на Енергийната стратегия.
„Дали ще има допълнителна газова инфраструктура това е с почти нулево значение за потребителя, защото то няма да се отрази пряко на крайната цена на газа в България, тъй като няма нищо общо с търговския договор, по който ние купуваме газ“, заяви Добрев. Според него много по-важното е, че в тази енергийна стратегия е записано участие на българския независим оператор в изграждането на терминал за втечнен газ в Александруполис. Според него това решение може да има отношение към крайните цени. "Важното в случая, че достъпът на българските потребители до втечнения газ на целия свят, ще сложи таван на цената на газа в България. Ще гарантира, че тази цена при никакви обстоятелство, ние ще имаме таван на цената на газа", допълни още Делян Добрев. Според него е важно и че ще има гаозва борса в България.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът удължи работното си време до приемане на Енергийната стратегия до 2020 г.

Парламентът удължи работното си време до приемане на Енергийната стратегия до 2020 г.

30 Ноември 2018 | 11:03 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът удължи работното си време до приемане на Енергийната стратегия до 2020 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. Предложението направи председателят на Енергийна комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев с оглед на заявените желания за изказвания. “За“ предложението гласуваха 133 народни представители, „против“ – 2 и „въздържали се“ - 6, с което то бе прието.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Павел Шопов, „Атака“: Нека бъдем българофили и всички от тази зала да гласуваме еднозначно за промените в Енергийната стратегия

Павел Шопов, „Атака“: Нека бъдем българофили и всички от тази зала да гласуваме еднозначно за промените в Енергийната стратегия

30 Ноември 2018 | 10:38 | Агенция "Фокус"
София. Нека бъдем българофили и всички от тази зала да гласуваме еднозначно за промените в Енергийната стратегия. Това каза народният представител от ПГ на „Обединени патриоти“ и член на ръководството на ПП „Атака“ Павел Шопов по време на дебатите по промените в Енергийната стратегия на България до 2020 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Хайде да се грижим и да обслужим нашия български национален интерес“, призова Шопов. „Колкото до „Обединените патриоти“, оставете ни, ние ще се оправим“, заяви Шопов и посочи, че патриотите имат мъдростта да си решат проблемите. По думите му става въпрос за принципни различия по отношение на политики.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Рамадан Аталай, ДПС: Като имат такива коалиционни партньори, на ГЕРБ не им е необходимо да имат опозиция – халал да са им

Рамадан Аталай, ДПС: Като имат такива коалиционни партньори, на ГЕРБ не им е необходимо да имат опозиция – халал да са им

30 Ноември 2018 | 10:19 | Агенция "Фокус"
София. Като имат такива коалиционни партьнори, на ГЕРБ не им е необходимо да имат опозиция – на чист български - халал да са им. Това каза народният представител от ПГ на ДПС Рамадан Аталай по време на дебатите по промените в Енергийната стратегия на България до 2020 г. и във връзка с изказването на народния представител от "Обединени патриоти" Валери Симеонов, че не би подкрепил промените в стратегията, докато някой не го убеди, че България ще спечели от това, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според него е необходимо да се приеме решение на МС. „Имаше едни демократични времена. Сега имате поне един, двама народни представители. Сещат се за избори до дупка, но не се сещат за отклоняването на „Син поток“ от Русия“, допълни още Аталай. Според него на това решение не му е мястото в стратегията, защото звучи като прехвърляне на отговорност от МС върху парламента. Според Аталай усилията, които се правят в момента също заслужават адмирации. „Не искаме тази стратегия да бъде тук. Сега променяте стратегията във връзка с доставка и транзитиране на газа. Кога ще промените стратегията, където имате да строите „Белене“. Преди няколко години спряхте проекта. Имате в стратегията решение да строите един блок на ядрена централа. Кога ще предложите на НС?“, заяви още Аталай. Според него, ако и този път се смесят решения на МС и премиерът да не носи отговорността за развитието на енергетиката и да не вземе Министерство на енергетиката решение как и по какъв начин ще се развиват газовите тръби и ще се намалят емисиите, няма развитие за в бъдеще на сектора. „Колеги, това е последното купе на последния вагон, на последния влак, който ни дава възможност по някакъв начин да се наредим да си доставим газ за България. На кой, как и по какъв начин му изнася е отделен въпрос. Трябва да направим всичко възможно, щом Костов затвори „Син поток“, щом премиерът затвори „Южен поток“, щом г-н Николов казва, че руските ни партньори ни имат доверие, поне да ни доставят газ през „Турски поток“, обясни още депутатът от ДПС.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Валери Симеонов, „Обединени патриоти“: Няма да подкрепя промените в Енергийната стратегия, докато не бъда убеден, че България ще печели от нейното реализиране

Валери Симеонов, „Обединени патриоти“: Няма да подкрепя промените в Енергийната стратегия, докато не бъда убеден, че България ще печели от нейното реализиране

30 Ноември 2018 | 10:09 | Агенция "Фокус"
София. Няма да подкрепя промените в Енергийната стратегия, докато не бъда убеден, че България ще печели от нейното реализиране. Това каза народният представител от ПГ на „Обединени патриоти“ и лидер на НФСБ Валери Симеонов по време на дебатите по промените в Енергийната стратегия на България до 2020 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите му достатъчно години, може би вече десетилетия се слуша за полезни проекти, които се оказват полезни за друга държава. „Така беше с онзи безумен проект Бургас – Александруполис. Слава Богу ,че не се реализира. Така беше с „Южен поток“, обясни Симеонов. Според него не е било по-различно и с проекта АЕЦ „Белене“. "Още плащаме старите сметки на едни проекти, които не са били полезни за България от гледна точка на това, че не са били обвързани с приходи за страната ни““, допълни още Симеонов. Той посочи, че преминаването на газопровод през България не е в интерес на страната. По думите му ще бъде в интерес на страната, ако носи приходи. Лидерът на НФСБ обясни, че иска да бъде убеден, че този газопровод, ще носи полза на държавата от гледна точка на газовите количества, които ще преминават към Западна Европа.
Симеонов обърна внимание, че газовият хъб няма хранилище, което означава да си купиш автомобил без резервоар. Според него много по-перспективно е изграждането на LNG терминал и ускоряването на проучването за добив на газ.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Жельо Бойчев, БСП: Реализирането на газов хъб „Балкан“ може да стане, ако имаме междусистемни газови връзки

Жельо Бойчев, БСП: Реализирането на газов хъб „Балкан“ може да стане, ако имаме междусистемни газови връзки

30 Ноември 2018 | 10:02 | Агенция "Фокус"
София. Реализирането на газов хъб „Балкан“ може да стане, ако имаме междусистемни газови връзки и това трябва да бъде подкрепено от изпълнителната власт. Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България“ Жельо Бойчев по време на дебатите по промените в Енергийната стратегия на България до 2020 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите му интерконекторът с Гърция е доникъде. Той обърна внимание и на връзките със Сърбия и Румъния. „Така че за мен има смисъл от воденето на тази дискусия, ако бъде подкрепена от активни действия от страна на изпълнителната власт“, допълни още Бойчев. Той призова този потенциал за пореден път да не бъде пропилян. „Това е изключително важен въпрос, касаещ националните интереси. Разбира се, в стратегията са записани някои неща, всички ги говорите“, обясни народният представител от ПГ на „БСП за България“. По отношение на записаното в стратегията, че България запазва своето стратегическо място на газовата карта на Европа, Бойчев заяви: „Преди да пристъпим към гласуване да си припомним няколко неща. До момента всичко, което сепострои, ни заобиколи. Всичко, което се построи като газова инфраструктура, ни заобиколи“, подчерта Бойчев. Според него трябва да се види как и по какъв начин се успява да се защити националния интерес.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Валентин Николов, ГЕРБ:  България съумя да не нарушава европейското законодателство и да направи всичко възможно газът да не заобикаля страната ни

Валентин Николов, ГЕРБ: България съумя да не нарушава европейското законодателство и да направи всичко възможно газът да не заобикаля страната ни

30 Ноември 2018 | 09:50 | Агенция "Фокус"
София. България съумя да не нарушава европейското законодателство и да направи всичко възможно газът да не заобикаля страната ни. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Валентин Николов по време на дебатите по промените в Енергийната стратегия на България до 2020 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според Валентин Николов изграждането на инфраструктурата около газов хъб „Балкан“ ще има голяма възвращаемост на база таксите, които ще се формират при транзита на газ в Европа. По думите му България е съумяла да не нарушава европейското законодателство и да направи всичко възможно газът да не заобикаля страната. „Ние не разчитаме само на един източник. Още от кризата през 2009 г. със спирането на газа през Украйна, ние вече изградихме една интерконекторна връзка с Румъния, направихме тръба към Турция и реверсивна връзка с Гърция. В момента в процедура към Гърция, продължава и проекта за свързаност със Сърбия. Слава Богу и в стратегията е заложено, че ние трябва да имаме и други източници“, допълни още Николов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

С кворум от 130  народни представители започна пленарното заседание

С кворум от 130 народни представители започна пленарното заседание

30 Ноември 2018 | 09:06 | Агенция "Фокус"
София. С кворум от 130 народни представители започна пленарното заседание, предаде репортер на Агенция "Фокус". Необходимите за кворума депутати са 121.
По програма народните представители трябва да разгледат промените в Енергийната стратегия на България до 2020 г. По тази причина в пленарна зала е и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът ще разгледа проекторешение за промени в Енергийната стратегия на България до 2020 г.

Парламентът ще разгледа проекторешение за промени в Енергийната стратегия на България до 2020 г.

30 Ноември 2018 | 07:34 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът ще разгледа проекторешение за промени в Енергийната стратегия на България до 2020 г. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Стратегията е озаглавена „За надеждна, ефективна и по-чиста енергетика“. Промените в документа са свързани с газов хъб „Балкан“ и създаване на концепция за изграждането му. За развитие на конкурентен пазар на природен газ, в контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар, ще бъдат предприети действия за реализиране на концепция за изграждане на газоразпределителен център (хъб) на територията на България. Концепцията е в синхрон с проектите за развитие на Южния газов коридор и в пълно съответствие с плановете за развитие на газовата инфраструктура в Европа, в посока подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на природен газ. Освен разширение съществуващата газова инфраструктура, с цел осигуряване на необходимата пазарна среда за осъществяването на газов хъб в страната, ще бъде създадена ликвидна и функционираща газова борса. Реализацията на концепцията ще допринесе за запазване на ролята на България на газовата карта на Европа, запазването на страната ни като основна държава, осигуряваща входни количества и търговия на природен газ и обезпечаване на сигурността на доставките на природен газ, не само за България, а и за Европа и региона.
На вниманието на депутатите се поставя и проекта за ратифицирането на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада. Споразумението утвърждава отношенията между ЕС и Канада като стратегически партньори чрез създаване на необходимите предпоставки за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството в целия спектър от теми, формиращи дневния му ред. То е подписано на Срещата на високо равнище ЕС – Канада на 30 октомври 2016 г. в Брюксел и е одобрено от Европейския парламент на 15 февруари 2017 г. Отделни негови части се прилагат временно от 1 април 2017 г., защото е споразумение от смесен тип. Пълното им влизане в сила ще се осъществи след приключване на процеса на ратифицирането му и съответни други вътрешни процедури във всички държави членки на ЕС.
В 11.00 ч. ще започне петъчният парламентарен контрол. В контрола ще участват 9 министри от кабинета „Борисов“ 3. На депутатски питания ще отговарят министърът на регионалното развитие Петя Аврамова, на здравеопазването Кирил Ананиев, на земеделието Румен Порожанов, на околната среда Нено Димов, на правосъдието Цецка Цачева, на образованието Красимир Вълчев и на културата Боил Банов.
В днешния ден ще заседават три парламетнарни комисии. Социална комисия ще обсъди на второ четене общия законопроект за личната помощ. Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще изслушва министъра на правосъдието Цецка Цачева във връзка с Доклада на Европейската комисия за оценка на напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
Предвижда се още изслушване на ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.).

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Лидерът на АБВ Румен Петков: България трябва да получи подкрепа за осигуряването на трасе за пряка доставка на газ от Русия както за страната ни, така и за ЕС

Лидерът на АБВ Румен Петков: България трябва да получи подкрепа за осигуряването на трасе за пряка доставка на газ от Русия както за страната ни, така и за ЕС

28 Ноември 2018 | 12:23 | Агенция "Фокус"
София. Председателят на ПП АБВ Румен Петков и представители на ръководството на партията проведоха среща с руския посланик Н. Пр. Анатолий Макаров в централата на политическата сила. Това съобщиха от пресцентъра на ПП АБВ. По време на разговора бяха обсъдени отношенията между България и Руската федерация. Петков информира Н. Пр. Макаров за визитата си в Русия и проведените срещи с председателя на комитета за приятелство с България към руския парламент Александър Василенко, както и със председателя на комисията по международната политика на партия „Единна Русия“ Андрей Климов, по време на която бяха договорени съвместни действия по отбелязването на 140-годишнината от Константинополския мирен договор, благодарение на който страната ни се връща на политическата карта на Европа. Предвидено е конференция по темата да се проведе на 18 февруари 2019 г. в София. Председателят на ПП АБВ е получил покана за участие в честването на годишнината от събитието, която ще се отбележи в Москва на 8 февруари следващата година.
По време на срещата Румен Петков настоя Руската федерация да окаже подкрепа на България за това страната ни да може да осъществи проект, който да осигури пряка доставка на газ от Русия за България и оттам за ЕС. Той посочи, че това е въпрос, който засяга интересите още на Сърбия, Хърватска, Черна гора, Австрия и други европейски държави. По думите му реализирането на такъв газов коридор е въпрос с изключителна международна значимост, защото всяка пряка доставка на синьо гориво от Русия към Европа е гаранция и за по–добра социална цена, на която потребителите от ЕС ще заплащат този тип енергоносител.
Лидерът на Алтернатива за българско възраждане коментира с руския посланик и последното развитие по казуса с изграждането на АЕЦ „Белене“, като по думите му, макар и забавен от стана на България, строежът на централата вече е в процес на развитие, тъй като за това вече се вижда и политическа воля и енергия за изграждането на централата.
На срещата Румен Петков попита Н. Пр. Анатолий Макаров за ситуацията по конфликта Русия – Украйна. Посланик Макаров каза, че Руската държава определя навлизането в териториалните й води като груба провокация, което се поддържа и от показанията, дадени от украинските моряци, и от снимковия материал.
В официалната си позиция по темата ПП АБВ заявява, че добре разбира сдържаността на ЕС, високо оценява предложението на Германия и Франция да посредничат за отрегулиране на конфликта. Председателят на партията Румен Петков заяви категорично неприемане на използването на такъв тип брутални провокации за ескалиране на напрежение в световен мащаб с чисто вътрешнополитически цели.
Във връзка с темата енергетика и по-специално в частта и за доставките на природен газ, зам.-председателят на АБВ Любомира Ганчева подчерта пред Н. Пр. Анатолий Макаров, че и сега България получава най-евтината доставка на синьо гориво в Европа от „Газпром“, като посочи, че дори в сравнение със съседните нам страни разликата е минимум 5-6 евро на МВтч. Ето защо по думите й България трябва да използва всяка възможност да продължи да бъде стратегически център по обезпечаването на енергийната сигурност на региона. Тя информира посланика за предстояща международна конференция на тема енергетика, която АБВ ще организира и проведе през месец януари следващата година. На форума се предвижда да се дискутират аспекти на ядрената енергетика и ситуацията в газовия сектор през призмата на запазване пазарите на България като страна, която гарантира енергийната сигурност в региона и Европа.
По време на срещата лидерът на АБВ-Младежи Пламена Заячка информира руския дипломат за реализацията на двустранния договор между младежките организации на Алтернатива за българско възраждане и на „Единна Русия“ – „Моладая гвардия“. Първата проява свързана с това споразумение за партньорство ще бъде конференция посветена на 140-годишнината от подписването на Константинополския мирен договор и 141 години от Плевенската епопея. Събитието ще се проведе на 10 декември 2018 г. в Плевен.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
In memoriam. Красимир Узунов.
In memoriam. Красимир Узунов.

ВИДЕО
Неочаквана ваканция
Неочаквана ваканция
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.