НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 21:27


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

За 10 години София е свела депонирането на отпадъци от 100 до 16% (ОБЗОР)

За 10 години София е свела депонирането на отпадъци от 100 до 16% (ОБЗОР)

11 Октомври 2018 | 21:33 | Агенция "Фокус"
София. Само за 10 години София е свела депонирането на отпадъци от 100 до 16%. Това стана ясно от думите на кметът на София Йорданка Фандъкова по време на трета международна конференция „Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух“. По думите й днес в Столична Община има организация за разделно събиране на 12 вида отпадъци. В инсталацията за биологично третиране от биоотпадъците се произвежда ток и компост. В завода за третиране на отпадъците, след отделяне на всички отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, се произвежда RDF екологично гориво. Кметът на София уточни, че тенденцията показва, че софиянци все по-устойчиво разделят своите опаковки от смесения битов отпадък. В завода за третиране на отпадъци на Столична Община, където на ден постъпват над 1200 тона смесени битови отпадъци, също има система, която разделя отпадъците от опаковките, както и тези, които могат да се преработват. Кметът Фандъкова допълни, че извън опаковките в системата за разделно събиране, се разделят още 9 вида отпадъци като строителни, електрически, текстилни и опасни такива. Тя заяви, че за качеството на въздуха именно разделното събиране на тези отпадъци е от значение. Изгарянето им причинява сериозно замърсяване на въздуха.
По време на своята презентация, заместник-кметът на София в направление „Зелена система, екология и земеползване“ Йоана Христова заяви, че има телефонни номера, които Столична Община предоставя на своя сайт и които гражданите могат да използват, така че опасни отпадъци да бъдат извозвани от специални фирми от техните домове. Тя също така обясни, че смесеният вид отпадъци отиват в завода за механо-биологично третиране на отпадъците и съответно се намалят количествата за депониране. Христова допълни, че в момента тече трета фаза от интегрирания проект на Столична Община, която ще бъде изграждането на горивна инсталация заедно с „Топлофикация“. В нея ще се изгаря RDF гориво като има и отделен поток за събиране на електронно и електрическо оборудване. Заместник-кметът заяви още, че едрогабаритните и строителните отпадъци, които идват от нашите домове, отиват на площадката за третиране на Общинско депо, което е депото във Враждебна, където част от тези отпадъци могат да бъдат рециклирани, а друга да бъдат използвани за повторна употреба. Тя обясни, че гумите, за които много се говори напоследък са още един поток разделно събирани отпадъци. Биологичните и зелените отпадъци, както и хранителните отпадъци от учебни заведения и големи ресторанти пък отиват за последващо оползотворяване и от тях се произвеждат ток и компост. По думите на заместник-кметът Христова, батериите, акумулаторите и електрическото оборудване, посредством фирми биват рециклирани за оползотворяване. Опасните отпадъци пък се събират посредством специално определена фирма. Христова подчерта и важността на обработката на текстилните отпадъци. Тя обясни, че тази есен е направена нарочна кампания с разполагането на специални контейнери за събиране на текстилни отпадъци. По думите и за първи път ще бъде предложено на Столичен общински съвет да одобри такъв ред и начин за разделно събиране на текстилните отпадъци. Тя обясни също, че има една тенденция, която нараства годините и показва, че гражданите все повече и повече осъзнават, че трябва разделно да събират отпадъците.
По думите й миналата година е стартирал проект, който се нарича „Стимулиране на участието на гражданското общество в процеса на рециклиране“, като това са Балкански държави, стараещи се да формират едни трайни навици в населението. Основните цели на проекта “Benefit as you save” са създаването на местни стратегии и планове за действие в партниращите си градове, за да може да се увеличава процента на разделно събраните отпадъци. Според заместник-кмета Христова, още по-важно е да се предприемат мерки, така че гражданите също да участват активно в тези процеси.
Директорът на дирекция „Управление на отпадъците“ към Столична Община Петър Трайков заяви, че едрогабаритните отпадъци представляват една част от проблемите с качеството на въздуха. По думите му това, което от Столична Община са идентифицирали като едрогабаритен отпадък включва основно мебели, матраци, ремонтни отпадъци и др. На база на проведените морфологични анализи на едрогабаритните отпадъци пък се вижда превес на дървесината. Трайков обясни, че мебелите и дървесината имат потенциал да влязат в системите за последваща им употреба, а самите мебели могат да бъдат реставрирани и повторно използвани. По думите му към едрогабаритните отпадъци попадат и отпадъците от ремонтните дейности. Той заяви, че желанието на Столична Община е те да бъдат разделяни при тяхното изхвърляне, защото технологията на третирането им е много различна от останалите типове отпадъци и се губи възможността за тяхното повторно използване.
Той обясни и проблемите, пред които са изправени в дирекцията а те са: нерегламентираното изгаряне на горимите материали от Едрогабаритни отпадъци през зимния сезон, замърсявайки въздуха; липсата на конкретна дефиниция за това какви отпадъци и материали попадат в определението за Едрогабаритни отпадъци; фактът, че значителни количества Едрогабаритни отпадъци се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци и др.
Директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева пък заяви, че с настъпването на зимния сезон се стига до нерегламентирано изгаряне на горими отпадъци. По думите и най-екологосъобразно е, когато си сменяме гумите на колата, да ги оставяме в автосервиза или в пункта за смяна на гуми. Тя обясни, че трудностите, пред които се изправят са свързани с отпадъците от гуми, отработените масла и като цяло всички видове отпадъци, изгорени на открито. Инж. Георгиева обясни, че контролът, който от инспектората налагат на обектите е за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, но и най-вече, за да не дишат гражданите това, което излиза от димните газове при изгарянето им. Тя заяви също, че основният стремеж е ежедневни проверки и от Столичния инспекторат разчитат на сигналите на гражданите. Георгиева също така уточни, че временни пунктове за рециклиране на гуми са били открити в районите Младост, Люлин, Връбница, Красна Поляна. Подобни пунктове ще бъдат отворени в предстоящия сезон и в други райони като услугата за гражданите е безплатна.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Инж. Веска Георгиева, Столичен инспекторат: Най-лесно и екологосъобразно е да оставим старите гуми на автомобила си в автосервиза или в пункта за смяна на гуми

Инж. Веска Георгиева, Столичен инспекторат: Най-лесно и екологосъобразно е да оставим старите гуми на автомобила си в автосервиза или в пункта за смяна на гуми

11 Октомври 2018 | 12:26 | Агенция "Фокус"
София. Най-лесно и екологосъобразно е да оставим старите гуми на автомобила си в автосервиза или в пункта за смяна на гуми. Това каза директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева по време на трета международна конференция: Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Близо половината от дейността на инспекторатa се отнася до контрол по законосъобразното и екологосъобразното третиране, събиране и транспортиране на отпадъците на територията на София. С настъпването на зимния сезон се стига до нерегламентирано изгаряне на горими отпадъци. Трудността е в отпадъците от гуми, отработени масла и като цяло всички видове отпадъци, изгорени на открито“, заяви тя. „По разпореждане на кмета на София и с цел директно въздействие върху подобряването на качеството на въздуха Столичният инспекторат извършва много проверки. Служителите на РИОСВ-София, Столичен инспекторат, Общинска полиция и районните администрации проверяват как и по какъв ред се предават отпадъците, генерирани от промишлени дейности. Това са автосервизи, пунктове за смяна на гуми, пунктове за изкупуване на отпадъци от картон, хартия, цветни и черни метали. Най-лесно и най-екологосъобразно е човек като си смени гумите на колата да ги остави в автосервиза или в пункта за смяна на гуми, но това не винаги се получава и за това често ги виждаме пред входовете, по улиците“, заяви още тя. „Контролът на обектите е за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, но най-вече да не дишат гражданите това, което излиза от димните газове при изгарянето им. По време на съвместните проверки до 30 април 2018 година бяха проверени 492 обекта (от тях 406 бр. автосервизи и 86 пункта за изкупуване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метали). Основният стремеж е ежедневни проверки и разчитаме на сигналите на гражданите, защото едно е 200-300 очи на инспекторите, друго е очите на 1.5-2 млн. чифта очи на гражданите в София“, заяви още тя. „Временни пунктове за рециклиране на гуми бяха открити в районите „Младост“, „Люлин“, „Връбница“, „Красна Поляна“ и др. Те работят и до сега. Подобни пунктове ще бъдат отворени в предстоящия сезон и в други райони. Услугата за гражданите е безплатна“, уточни още тя.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Петър Трайков, Столична Община: Едрогабаритните отпадъци са част от проблемите с качеството на въздуха

Петър Трайков, Столична Община: Едрогабаритните отпадъци са част от проблемите с качеството на въздуха

11 Октомври 2018 | 12:12 | Агенция "Фокус"
София. Едрогабаритните отпадъци (ЕГО) представляват една част от проблемите с качеството на въздуха. Това каза директорът на дирекция „Управление на отпадъците“ към Столична Община Петър Трайков по време на трета международна конференция: Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Едрогабаритните отпадъци, които се генерират на територията на Столична Община включват доста разнородни видове фракции в себе си. Това, което ние сме идентифицирали като едрогабаритен отпадък включва основно мебели, матраци, ремонтни отпадъци и др. На база на проведените морфологични анализи на едрогабаритните отпадъци се вижда един превес на дървесината. Мебелите и дървесината имат потенциал да влязат в системите за последваща им употреба. Самите мебели могат да бъдат реставрирани и повторно използвани“, уточни той. „Към едрогабаритните отпадъци попадат и отпадъците от ремонтните дейности. Желанието ни е те да бъдат разделяни при тяхното изхвърляне, защото технологията на третирането им е много различно от останалите типове отпадъци и се губи възможността за тяхното повторно използване“, заяви още той.
„Проблемите, пред които сме изправени са нерегламентираното изгаряне на горимите материали от едрогабаритните отпадъци през зимния сезон, замърсявайки въздуха; липсва конкретна дефиниция за това какви отпадъци и материали попадат в определението за едрогабаритните отпадъци; значителни количества едрогабаритните отпадъци се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци и др.“, обясни Трайков.
Цветелин ДИМИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Йоана Христова, зам.-кмет на София: При наличие на опасни отпадъци, гражданите могат да сигнализират и те да бъдат взети от техните домове чрез специална фирма

Йоана Христова, зам.-кмет на София: При наличие на опасни отпадъци, гражданите могат да сигнализират и те да бъдат взети от техните домове чрез специална фирма

11 Октомври 2018 | 12:00 | Агенция "Фокус"
София. Има телефонни номера, които гражданите да използват, така че опасните отпадъци да бъдат взети от техните домове. Това каза зам.-кметът на София в направление „Зелена система, екология и земеползване“ Йоана Христова по време на трета международна конференция: Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Смесеният вид отпадъци отиват в завода за механо-биологично третиране на отпадъците и съответно се намалят количествата за депониране. В момента сме на трета фаза от интегрирания проект на Столична Община. Тя ще бъде изграждането на горивна инсталация заедно с „Топлофикация“. В нея ще се изгаря RDF гориво. Има и отделен поток за събиране на електронно и електрическо оборудване“, уточни тя. „Отпадъците от опаковки отиват на инсталации, които ги допреработват и след това биват рециклирани. Едрогабаритните и строителните отпадъци, които идват от нашите домове, отиват на площадката за третиране на Общинско депо, което е депото във Враждебна, където част от тези отпадъци могат да бъдат рециклирани, друга част за повторна употреба. Гумите, за които много се говори напоследък е още един поток разделно събирани отпадъци. Биологичните и зелените отпадъци, както и хранителните отпадъци от учебни заведения и големи ресторанти отиват за последващо оползотворяване и от тях произвеждаме ток и компост“, заяви още тя. „Батериите, акумулаторите и електрическото оборудване, посредством фирми биват рециклирани за оползотворяване. Опасните отпадъци се събират посредством специално определена фирма. Имаме и мобилен пункт, който се позиционира на различни места. Има и телефонни номера, които гражданите да използват, така че такъв тип отпадъци да бъдат взети от техните домове. Не на последно място са текстилните отпадъци. Тази есен направихме нарочна кампания с разполагането на специални контейнери за събиране на текстилни отпадъци. За първи път ще предложим на СОС да одобри такъв ред и начин за разделно събиране на текстилните отпадъци“, заяви още зам.-кметът. „Там, където имаме населени места основно от къщи, подобен тип системи за разделно събиране на отпадъците работят изключително добре. Имаме една тенденция, която нараства годините и показва, че гражданите все повече и повече осъзнаване за това, че трябва разделно да събират отпадъците“, обясни тя.
По думите и миналата година е стартирал проект, който се нарича „Стимулиране на участието на гражданското общество в процеса на рециклиране“. „Това са Балкански държави, стараещи се да формират едни трайни навици в населението. Основните цели на проекта “Benefit as you save” са създаването на местни стратегии и планове за действие в партниращите си градове, за да можем да увеличаваме процента на разделно събраните отпадъци. Още по-важно е да се предприемат мерки, така че гражданите също да участват активно в тези процеси“, уточни Христова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: В града ще се проведе трета международна конференция, посветена на разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух

София: В града ще се проведе трета международна конференция, посветена на разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух

11 Октомври 2018 | 07:51 | Агенция "Фокус"
София. В града ще се проведе трета международна конференция на тема „Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух“. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Разделното събиране на отпадъците е темата на Третата международна конференция „Benefit-As-You-Recycle“, организирана от Столична община. Събитието ще се състои от 10.30 часа днес в хотел „Сити София“ (на ул. „Стара планина“ 6). Участие ще вземе зам.-кметът по околна среда Йоана Христова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Скандал в Сомбор - погребение се превърна в купон. 22 февруари 2019 г.
Скандал в Сомбор - погребение се превърна в купон. 22 февруари 2019 г.

ВИДЕО
Кубрат Пулев подкрепи българския туризъм с нов видеоклип
Кубрат Пулев подкрепи българския туризъм с нов видеоклип
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.